SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Aszyk-Bangs
Urszula Justyna 
profesor zwyczajny
   
dr  Beltran-Cejudo
Gerardo  
starszy wykładowca (dr)
   
mgr  Górna
Katarzyna  
starszy wykładowca
22 828 29 62    
dr hab.  Grudzińska
Grażyna Anna 
profesor nadzwyczajny UW
22 828 29 62    
dr  Jaroszuk-Żuradzka
Barbara Aleksandra 
adiunkt
   
dr  Marzoch
Małgorzata Maria 
wykładowca
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.