SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Forycki
Remigiusz  
profesor nadzwyczajny
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
romanistyka@uw.edu.pl
dr  Kroker
Wiesław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
w.kroker@uw.edu.pl
dr hab.  Kulesza
Monika Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
mmKulesz@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kwaterko
Józef  
profesor zwyczajny
22 55 22209,
fax: 22 55 20383
 
kwaterko@uw.edu.pl
dr  Opiela-Mrozik
Anna Maria 
adiunkt
   
dr  Popowicz
Kamil Julian 
adiunkt
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
k.popowicz@uw.edu.pl
dr hab.  Sobczyk
Agata  
adiunkt (hab.)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
agata.sobczyk@uw.edu.pl.
dr  Szeliga
Dorota Małgorzata 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
d.szeliga@uw.edu.pl
dr hab.  Zatorska
Izabella Monika 
profesor nadzwyczajny UW
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
i.m.zatorska@uw.edu.pl
dr  Zbierska-Mościcka
Judyta  
adiunkt
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
j.zbierska-moscicka@uw.edu.pl
dr  Żółkiewska
Ewa Dorota 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
edzolkiewska@tlen.pl
dr  Żurowska
Joanna Teresa 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04,
fax: 22 55 20383
 
jzurowska@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.