SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bogacki
Bohdan Krzysztof 
profesor zwyczajny
22 826 64 04, 22 55 20691,
fax: 22 55 20383
 
kbogacki@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Giermak-Zielińska
Teresa Jadwiga 
profesor zwyczajny
22 826 64 04, 22 55 20402,
fax: 22 55 20383
 
tgiermak-zielinska@uw.edu.pl
dr  Izert
Małgorzata  
adiunkt
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
Izert@kabatnet.waw.pl
dr hab.  Kieliszczyk
Anna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
a.kieliszczyk@uw.edu.pl
dr hab.  Mańkowska
Anna Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
a.mankowska@uw.edu.pl
dr hab.  Pachocińska
Elżbieta Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
e.pachocinska@uw.edu.pl
dr hab.  Pilecka
Ewa Joanna 
adiunkt (hab.)
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
ewapilecka@yahoo.com
dr hab.  Wróblewska-Pawlak
Krystyna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
k.wroblewska-pawlak@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.