SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Leksykologii i Leksykografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bałaga-Rubaj
Monika Małgorzata 
adiunkt
22 55 34255   mbalaga@uw.edu.pl
mgr  Cullen
Alasdair  
wykładowca
  a.cullen@uw.edu.pl
mgr  Drajerczak
Wojciech Teodor 
wykładowca
22 55 34234   w.drajerczak@uw.edu.pl
mgr  Dudek
Sebastian Marcin 
wykładowca
22 55 34 200   s.dudek@uw.edu.pl
mgr  Durkiewicz
Maciej  
wykładowca
22 55 34 234   m.durkiewicz@uw.edu.pl
dr  Górnicz
Mariusz  
adiunkt
  mgornicz@uw.edu.pl
dr hab.  Jamrozik
Elżbieta Anna 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34 215   e.jamrozik@uw.edu.pl
dr  Kaliska
Marta  
adiunkt
22 55 34 234   m.kaliska@uw.edu.pl
dr  Karpiński
Łukasz Longin 
adiunkt
22 55 34 200   lukasz.karpinski@uw.edu.pl
dr  Konert-Panek
Monika  
adiunkt
22 55 34234   m.konert@uw.edu.pl
dr  Kornacka
Małgorzata Ama 
adiunkt
  m.kornacka@uw.edu.pl
mgr  Kozakiewicz
Dorota Anna 
wykładowca
  d.kozakiewicz@uw.edu.pl
dr  Marchwiński
Adam Marek 
docent
22 55 34200   a.marchwinski@uw.edu.pl
dr  Nasiadka
Mieczysław Grzegorz 
adiunkt
22 55 34 200   m.nasiadka@uw.edu.pl
dr hab.  Twardzisz
Piotr  
adiunkt (hab.)
22 55 54255   p.twardzisz@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Wolnicz-Pawłowska
Ewa Irena 
profesor zwyczajny
  ewolnicz@uw.edu.pl
dr  Zagórska
Bożena Wiesława 
adiunkt
  b.zagorska@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.