SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Językoznawstwa Komputerowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bańko
Mirosław Tomasz 
profesor nadzwyczajny
22 55 21024, 22 55 20150   m.banko@uw.edu.pl
dr  Kopcińska
Dorota Joanna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 21024   koda@onet.pl
dr hab.  Sykurska-Derwojed
Magdalena Anna 
adiunkt (hab.)
22 55 21024   derwojed@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Świdziński
Marek Rafał 
profesor zwyczajny
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.