SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Hydrologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Afelt
Aneta Katarzyna 
adiunkt
  akafelt@uw.edu.pl
dr  Lenartowicz
Maciej  
adiunkt
22 55 20635, 22 55 21501   mlenarto@uw.edu.pl
dr hab.  Magnuszewski
Artur Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20635, 22 55 21501   asmagnus@uw.edu.pl
  Muzińska
Agnieszka  
referent inż.-tech.
   
dr  Nowicka
Barbara Elżbieta 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20635, 22 55 21501   benowick@uw.edu.pl
dr hab.  Somorowska
Urszula  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20635, 22 55 21501   usomorow@uw.edu.pl
dr  Suchożebrski
Jarosław Zenon 
starszy wykładowca (dr)
22 55 21501   jzsuchoz@uw.edu.pl
dr  Woronko
Dariusz  
adiunkt
22 55 20635, 22 55 21501   dworonko@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.