SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Białowieska Stacja Geobotaniczna w Białowieży

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Adamowski
Wojciech Julian 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr inż.  Chećko
Ewa Emilia 
specjalista
   
mgr  Czortek
Patryk Michał 
asystent naukowy
   
  Dawidziuk-Iwacik
Łukasz  
konserwator
   
dr hab.  Jaroszewicz
Bogdan  
adiunkt (hab.)
85 681 25 48,
fax: 85 681 24 79
 
b.jaroszewicz@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kwiatkowska-Falińska
Anna Justyna 
profesor nadzwyczajny
85 681 25 48   ajkf@adm.uw.edu.pl
  Maciejewska
Anna  
pracownik gospodarczy
86 681 25 48    
  Martyniuk
Irena  
starsza woźna
85 681 25 48   brak
inż.  Smerczyński
Ireneusz Dominik 
specjalista naukowo-techniczny
86 681 25 48   brak
  Szpakowicz
Włodzimierz  
mechanik ślusarz samochodowy
85 681 25 48   brak
dr  Wierzcholska
Sylwia Jadwiga 
adiunkt naukowy
   
  Wiktoruk
Alicja  
starszy mistrz
85 681 25 48   a.wiktoruk@uw.edu.pl
mgr inż.  Wiśniewska
Justyna  
starszy referent
   
inż.  Zaremba
Jakub Bogumił 
specjalista naukowo-techniczny
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.