SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Chałasiński
Grzegorz Mieczysław 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 204, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
chalbie@chem.uw.edu.pl

Pracownia Chemii Kwantowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jeziorska
Małgorzata Zofia 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 207, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mjezior@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Jeziorski
Bogumił Stanisław 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 209, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jeziorsk@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Korona
Tatiana Danuta 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 207, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
tania@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Leś
Andrzej  
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 201, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
ales@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Moszyński
Robert Grzegorz 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 206, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rmoszyns@chem.uw.edu.pl
dr  Przybytek
Michał Bartosz 
adiunkt
   
dr hab.  Stolarczyk
Leszek Zbigniew 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 204, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
leszek@chem.uw.edu.pl

Pracownia Krystalochemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Cyrański
Michał Ksawery 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 360, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
chamis@chem.uw.edu.pl
dr  Dobrowolski
Michał Adam 
adiunkt
   
dr  Dobrzycki
Łukasz Mirosław 
adiunkt
22 822 02 11, wew. 360,
fax: 22 822 59 96
 
dobrzyc@chem.uw.edu.pl
dr  Domagała
Sławomir Łukasz 
adiunkt
   
dr  Jarzembska
Katarzyna Natalia 
asystent
   
dr  Kamiński
Radosław Janusz 
adiunkt
   
dr  Makal
Anna Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Woźniak
Krzysztof  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 212, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kwozniak@chem.uw.edu.pl

Pracownia Teorii Biopolimerów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gront
Dominik  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Koliński
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 320, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kolinski@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Sikorski
Andrzej Jan 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 382, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
sikorski@chem.uw.edu.pl
dr  Sułkowska
Joanna Ida 
adiunkt
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.