SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Chemii Fizycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Zawadzka-Kazimierczuk
Anna Maria 
asystent
   

Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Baranowski
Piotr  
specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, wew. 303, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
piobar@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Bystrzejewski
Michał  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr hab.  Huczko
Andrzej Maria 
profesor nadzwyczajny UW
   

Pracownia Elektrochemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Jackowska
Krystyna Zofia 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 309, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kryjacko@chem.uw.edu.pl
mgr  Kijewska
Krystyna  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Krysiński
Paweł Grzegorz 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 286, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
pakrys@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Mazur
Maciej Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 361, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mmazur@chem.uw.edu.pl
dr  Nieciecka
Dorota Maria 
asystent naukowy
   
dr hab.  Oracz
Paweł Jacek 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 285, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
poracz@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pałys
Barbara Jadwiga 
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 505, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
bpalys@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Skompska
Magdalena Zofia 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 218, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
mskomps@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Szklarczyk
Marek  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 270, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
szklarcz@chem.uw.edu.pl

Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Chotkowski
Maciej  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Czerwiński
Andrzej Aleksander 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 305, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
aczerw@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Grdeń
Michał  
adiunkt (hab.)
   
dr  Paleska
Iwona Maria 
starszy wykładowca (dr)
   

Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Borucka-Bukowska
Jolanta Zuzanna 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 274, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jbukow@chem.uw.edu.pl
dr  Cukras
Janusz Wiktor 
wykładowca
   
dr  Królikowska
Agata Karolina 
adiunkt
   
dr hab.  Kudelski
Andrzej  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 352, 22 822 17 17,
fax: 22 822 59 96
 
akudel@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pecul-Kudelska
Magdalena Zofia 
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 501, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
magda@maja.chem.uw.edu.pl
mgr  Saxena
Saurabh Kumar 
asystent naukowy
   
dr  Wrzosek
Beata Ewa 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetyczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Garbacz
Piotr  
asystent
   
prof. dr hab.  Jackowski
Karol  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 315, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kjack@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Koźmiński
Wiktor Adam 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 219, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kozmin@chem.uw.edu.pl
dr  Makulski
Włodzimierz Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.