SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Adamczak
Radosław Karol 
adiunkt
22 55 44122   R.Adamczak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Bednorz
Witold Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 44561   W.Bednorz@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jakubowski
Jacek Romuald 
profesor nadzwyczajny
22 55 44538   J.Jakubowski@mimuw.edu.pl
dr  Kaleta
Kamil  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Latała
Rafał Adam 
profesor zwyczajny
22 55 44552   R.Latala@mimuw.edu.pl
dr  Miłoś
Piotr Rafał 
adiunkt
22 55 44122   P.Milos@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Oleszkiewicz
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 44548   K.Oleszkiewicz@mimuw.edu.pl
dr hab.  Osękowski
Adam  
adiunkt (hab.)
22 55 44561   A.Osekowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Pietruska-Pałuba
Katarzyna Dominika 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44527   K.Pietruska-Paluba@mimuw.edu.pl
dr  Rychlik
Eugeniusz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44541, 22 773 29 13   E.Rychlik@mimuw.edu.pl
dr hab.  Talarczyk-Noble
Anna Dorota 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44528   A.Talarczyk@mimuw.edu.pl
dr  Wolff
Paweł  
adiunkt
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.