SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Kwestura

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Barycka
Beata Aneta 
specjalista
22 55 23281   b.barycka@uw.edu.pl
mgr  Białek
Kamila  
specjalista
22 55 23268   kbialek@adm.uw.edu.pl
  Bombik
Ewa Joanna 
specjalista
22 55 23256   e.bombik@uw.edu.pl
mgr inż.  Brzozowska
Anna Stanisława 
specjalista
22 55 23239   anna.struska@uw.edu.pl
mgr  Brzózka
Cezary  
samodzielny referent
22 55 23 261   cezary.brzozka@adm.uw.edu.pl
mgr  Bubrzyk
Anna  
specjalista
22 55 23255   abubrzyk@adm.uw.edu.pl
mgr  Budniak
Izabela  
kierownik sekcji
22 55 23235   ibudniak@uw.edu.pl
mgr  Budzińska
Małgorzata  
z-ca kierownika działu
22 55 23296   m.pietryka@uw.edu.pl
  Bujalska
Barbara Helena 
z-ca kierownika działu
22 55 23214   b.bujalska@uw.edu.pl
  Chlaściak
Mirosława  
specjalista
22 55 23284   m.chlasciak@uw.edu.pl
mgr  Chmielewska
Agnieszka  
specjalista
   
mgr  Ciepluch
Magdalena  
samodzielny referent
22 55 23324   magdalena.majchrowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Czarnecka
Agnieszka Patrycja 
samodzielny referent
22 55 23285   aczarnecka@uw.edu.pl
mgr  Ćwikła
Marta  
samodzielny referent
22 55 23 305   marta.cwikla@adm.uw.edu.pl
  Depczyńska
Anna  
specjalista
22 55 23269   a.depczynska@uw.edu.pl
mgr  Filipiak
Dorota  
starszy referent
22 55 23331   d.borecka@uw.edu.pl
mgr  Gadomski
Robert  
samodzielny referent
   
  Gajewska-Żółty
Beata Maria 
specjalista
22 55 23251   b.gajewska_zolty@uw.edu.pl
  Garwacka
Teresa  
specjalista
22 55 23272   tgarwack@uw.edu.pl
mgr  Gładych
Anna Maria 
specjalista
   
mgr  Głąb
Agnieszka  
specjalista
22 55 23337   aglab@adm.uw.edu.pl
mgr  Gościńska
Anna Aleksandra 
specjalista
22 55 23290   a.goscinska@uw.edu.pl
mgr inż.  Gryziak
Katarzyna Anna 
specjalista
22 55 23332   kgryziak@uw.edu.pl
mgr  Grzenkowicz
Beata Emilia 
specjalista
22 55 20872   beataw@adm.uw.edu.pl
  Harko
Jolanta Aleksandra 
specjalista
22 55 23249   j.harko@uw.edu.pl
mgr  Hynowska
Edyta  
specjalista
22 55 23264   e.hynowska@uw.edu.pl
mgr  Jabłońska
Katarzyna  
samodzielny referent
22 55 23206   katarzyna.jablonska@adm.uw.edu.pl
  Jabłońska
Katarzyna Joanna 
specjalista
   
  Jarząb
Anna Zofia 
samodzielny referent
   
  Jezierska
Elżbieta  
specjalista-kasjer
22 55 23288   ejezierska@adm.uw.edu.pl
mgr  Kamińska
Anna Katarzyna 
samodzielny referent
   
  Kobryń
Katarzyna Wiktoria 
specjalista
22 55 23283   k.kobryn@uw.edu.pl
mgr  Kośnik
Monika  
specjalista
   
  Kowalczyk
Ewa Iwona 
specjalista
22 55 20874   e.kowalczyk@uw.edu.pl
mgr  Kozłowska
Magdalena  
specjalista
22 55 23338   magdalena.kozlowska@uw.edu.pl
  Kroczyńska
Teresa  
specjalista
22 55 23267   t.kroczynska@uw.edu.pl
  Krupińska-Horbatowska
Jolanta Krystyna 
specjalista
22 55 23211   j.horbatowska@uw.edu.pl
  Krynicka
Agnieszka Natalia 
starszy referent
22 55 20604   Agnieszka.Krynicka@adm.uw.edu.pl
  Kubicki
Krzysztof Antoni 
specjalista
22 55 23223, 22 55 23228   kkubicki@adm.uw.edu.pl
  Kwaśniewska
Anna Maria 
specjalista
22 55 23286   amkwasniewska@adm.uw.edu.pl
  Kwiatkowska
Joanna Jadwiga 
specjalista-kasjer
22 55 23225   jkwiatkowska@adm.uw.edu.pl
  Lasota
Małgorzata Janina 
specjalista
22 55 23277   m.lasota@uw.edu.pl
  Latoszek
Barbara  
samodzielny referent
22 55 23323   barbara.latoszek@adm.uw.edu.pl
mgr  Marciniak
Kinga  
specjalista
22 55 23312   kmarciniak@adm.uw.edu.pl
mgr  Matera
Anna  
starszy specjalista
22 55 23298   a.matera@uw.edu.pl
mgr  Milewska-Marszałek
Edyta Klaudia 
starszy referent
   
  Misiak
Grażyna  
specjalista
22 55 23234   grazyna.misiak@adm.uw.edu.pl
  Multan
Joanna  
samodzielny referent
22 55 23 217   joanna.multan@adm.uw.edu.pl
mgr  Nowicka
Katarzyna  
samodzielny referent
   
mgr  Odzimkowska
Ewa Teresa 
główny specjalista - kier.działu
22 55 23224   ewa.odzimkowska@adm.uw.edu.pl
  Orlikowska
Anna  
specjalista
22 55 23207   aorlikowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Owies
Danuta  
kierownik sekcji
22 55 23 201   d.owies@uw.edu.pl
mgr  Pawelec
Grażyna Martyna 
starszy specjalista
22 55 23270   martyna.pawelec@uw.edu.pl
mgr  Połotnicka
Małgorzata  
specjalista
22 55 20873   m.polotnicka@uw.edu.pl
mgr  Posiadała
Joanna  
referent
   
mgr  Pośnik
Karolina  
samodzielny referent
22 55 23308   k.posnik@uw.edu.pl
  Radziej
Grażyna Anna 
specjalista
22 55 23276   g.radziej@uw.edu.pl
  Rajczyk
Małgorzata Anna 
specjalista
22 55 23313   mrajczyk@adm.uw.edu.pl
mgr  Rosa
Beata  
specjalista
22 55 23263   brosa@uw.edu.pl
  Rosińska
Małgorzata Teresa 
kierownik działu
22 55 23215   m.rosinska@uw.edu.pl
mgr  Rzeszotek
Emilia  
starszy referent
22 55 23 345   emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl
  Sasowska
Agnieszka  
samodzielny referent
22 55 23230   asasowska@uw.edu.pl
mgr  Skarżyńska
Katarzyna  
starszy referent
   
mgr  Skrzypczak-Kupisz
Anna Agata 
specjalista
22 55 23301   a.skrzypczak@uw.edu.pl
  Smagieł
Alicja Zofia 
specjalista
22 55 23302   a.smagiel@uw.edu.pl
mgr  Stanicka
Sylwia  
specjalista
22 55 23212   sylwia.stanicka@adm.uw.edu.pl
  Stańczak
Marianna  
specjalista
22 55 23280   m.stanczak@uw.edu.pl
mgr  Szaleniec
Edyta Honorata 
samodzielny referent
22 55 23 309   edyta.szaleniec@adm.uw.edu.pl
  Szcześniak
Przemysław  
referent
22 55 23 250   przemyslaw.szczesniak@adm.uw.edu.pl
mgr  Szynal
Tomasz  
specjalista
22 55 23218   tomasz.szynal@adm.uw.edu.pl
mgr  Tarach
Dorota Marcjanna 
samodzielny referent
22 55 20 578   dorota.tarach@adm.uw.edu.pl
  Trawińska
Teresa  
samodzielny referent
22 55 23294   t.trawinska@uw.edu.pl
  Turek
Hanna Dorota 
starszy referent
22 55 20313,
fax: 22 55 20317
 
archiwum@adm.uw.edu.pl
mgr  Twarowska
Ewa Maria 
z-ca kwestora
22 55 23203, 22 55 23203,
fax: 22 55 23299
 
ewatwa@adm.uw.edu.pl
mgr  Urbaniak
Magdalena  
specjalista
22 55 20871   murbaniak@adm.uw.edu.pl
mgr  Urbańczyk
Anna  
specjalista
22 55 23265   aurbanczyk@adm.uw.edu.pl
  Walędziak
Jaromir  
specjalista
   
  Walkiewicz
Alicja  
specjalista
22 55 23307   a.walkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Warszawin-Giżycka
Marzena  
specjalista
22 55 23257   m.warszawin_lemanska@uw.edu.pl
  Widlicka
Hanna Urszula 
specjalista
22 55 23266   h.widlicka@uw.edu.pl
  Wielechowska
Anna Franciszka 
specjalista
22 55 23310   a.wielechowska@uw.edu.pl
mgr inż.  Wierzbicka-Zaleśna
Anna  
samodzielny referent
   
  Wiśniewska
Ewa  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 23213   ewisniew@uw.edu.pl
  Wojciechowska
Bogusława  
specjalista
22 55 23324   bwojciechowska@adm.uw.edu.pl
  Woźniakowska
Agnieszka Katarzyna 
starszy referent
22 55 23273   a.wozniakowska@uw.edu.pl
  Wrzodak
Urszula  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 23208   u.wrzodak@uw.edu.pl
  Zawadzka
Zofia  
kierownik działu
22 55 23210   z.zawadzka@uw.edu.pl
  Zdanowska
Elżbieta Anna 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 23205   e.zdanowska@uw.edu.pl
mgr  Zdzieborski
Paweł  
z-ca kwestora
22 55 23202, 22 55 23203, 22 55 20880   pzdzieborski@adm.uw.edu.pl
mgr  Żórawska
Magdalena Justyna 
specjalista
22 55 23314   m.zorawska@uw.edu.pl

Sekretariat Kwestury

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Szulęcka
Marta  
referent
   

Sekcja Obrotu Gotówkowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Stachoń
Maria  
kierownik sekcji
22 55 20504   mstachon@adm.uw.edu.pl

Dział Płac

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Adamska
Magdalena Teresa 
starszy referent
22 55 23304    
  Białas-Jaworska
Barbara Marianna 
specjalista
22 55 23282   b.bialas-jaworska@uw.edu.pl
  Bobowicz
Hanna Katarzyna 
samodzielny referent
   
  Czubek
Małgorzata  
specjalista
22 55 23311   mmaszynowska@adm.uw.edu.pl
inż.  Dobrzańska
Agata  
specjalista
22 55 23 291   adobrzanska@adm.uw.edu.pl
mgr  Dyszkant
Małgorzata Elżbieta 
samodzielny referent
   
inż.  Gajcy
Katarzyna  
specjalista
22 55 23232   k.stanczak@uw.edu.pl
  Gawryś
Małgorzata Dorota 
samodzielny referent
   
mgr  Gierasińska
Małgorzata Maria 
specjalista
22 55 23220   m.gierasinska@uw.edu.pl
mgr  Grela
Katarzyna  
specjalista
22 55 20698   kgrela@adm.uw.edu.pl
  Grudka
Cecylia Krystyna 
specjalista
22 55 23219   cgrudka@adm.uw.edu.pl
mgr  Iwaniuk
Anna  
specjalista
22 55 23289    
  Kaliściak
Ewa  
specjalista
22 55 23233    
mgr  Kłodzińska
Małgorzata  
samodzielny referent
   
  Kocęba
Krystyna Zofia 
specjalista
22 55 23216   k.koceba@uw.edu.pl
mgr  Komorowska
Marzena  
specjalista
22 55 23292   mkomorowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Łapińska
Joanna  
starszy referent
22 55 23297   jgratys@adm.uw.edu.pl
mgr  Nieradka
Katarzyna  
starszy referent
22 55 23236   katarzyna.nieradka@uw.edu.pl
  Nowacka
Bogumiła Urszula 
specjalista
22 55 23222    
mgr  Pióro
Jolanta Zuzanna 
specjalista
   
mgr  Pióro
Jolanta Zuzanna 
samodzielny referent
   
  Rudnicka
Małgorzata  
specjalista
22 55 23274   m.rudnicka@uw.edu.pl
mgr  Siemaszko
Jolanta Anna 
z-ca kwestora
22 55 23229,
fax: 22 55 23322
 
jolanta.siemaszko@adm.uw.edu.pl
  Świsłowska
Marzena Ewa 
specjalista
22 55 23306   mswislowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Ziejewska
Daria Katarzyna 
samodzielny referent
22 55 23319   daria.ziejewska@uw.edu.pl

Sekcja Prac Zleconych i Honorariów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ryżko
Sylwia Aldona 
samodzielny referent
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.