SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Biuro Techniczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Ambroziak
Michał Przemysław 
inspektor robót budowlanych
   
mgr  Boguciński
Stanisław  
kierownik biura
22 55 20460, 22 55 20348, 22 826 81 02    
inż.  Brzozowski
Andrzej Wacław 
z-ca kierownika biura
22 55 22-501,
fax: 22 55 22 504
 
abrzozowski@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Cieślak
Jacek  
st.inspektor nadzoru robót elektrycznych
   
mgr inż.  Dobrzelewski
Paweł  
inspektor nadzoru inwestorskiego
   
mgr inż.  Kaliński
Jacek Rajmund 
główny specjalista
22 55 34187,
fax: 22 55 34001
 
 
mgr inż.  Spalik
Cezary Andrzej 
z-ca kierownika biura
22 55 22519,
fax: 22 55 22504
 
cspalik@adm.uw.edu.pl
inż.  Szczegot
Piotr Henryk 
st.inspektor nadzoru robót elektrycznych
   
mgr inż.  Szwałek
Anna Maria 
starszy specjalista
   

Sekcja ds. Remontów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Chojnacki
Rafał  
st.inspektor robót budowlanych
22 55 22 506   r.chojnacki@adm.uw.edu.pl
  Dominiak
Zygmunt  
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
22 55 20596, 22 826 79 51    
  Dowjat
Zuzanna  
specjalista
   
mgr inż.  Jabłońska
Urszula  
starszy specjalista
22 828 72 81, 22 55 20609    
  Rodziewicz
Edward  
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
   
mgr inż.  Rusak
Tomasz Jarosław 
specjalista
   

Sekcja ds. Inwestycji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Delura
Małgorzata Zofia 
starszy specjalista
22 55 20460, 22 55 20833, 22 826 81 02    
mgr  Jóźwiak-Balcerzak
Danuta  
starszy specjalista
   
mgr inż.  Lepa
Rafał Paweł 
specjalista
22 55 20 833    
  Mańkowska
Ewa Maria 
starszy specjalista
   
mgr inż.  Matusiak
Aneta  
starszy specjalista
22 55 20460, 22 55 20833, 22 826 81 02    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.