SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Biuro Gospodarcze

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
inż.  Chatys
Janina  
kierownik obiektu
   
  Chatys
Edward Eugeniusz 
starszy mistrz
   
mgr inż.  Ignatowicz
Irena  
kierownik biura
22 55 20346,
fax: 22 55 20347
 
ignatowicz@adm.uw.edu.pl
  Kłodziński
Roman Wiesław 
pracownik gospodarczy
   
  Konstanciak
Andrzej Adam 
starszy pedel
22 55 33200    
  Kwaśniewska-Twardziak
Anna  
z-ca kierownika
22 55 24024,
fax: 22 55 20347
 
akwasniewska@adm.uw.edu.pl
mgr  Machoń
Marcin  
z-ca kierownika biura
22 55 20380,
fax: 22 55 20347
 
mmachon@adm.uw.edu.pl
  Sobolew
Dorota Anna 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 20381   dsobolew@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Szczech-Domańska
Wanda  
starszy specjalista
22 55 20770, 22 55 22009   szczech@adm.uw.edu.pl
  Turek
Andrzej  
starszy pedel
22 55 32000    
  Wilk
Krzysztof  
starszy portier
   

Sekcja ds.Umów,Nieruchomości i Admin. Budynków Mieszkalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kęciek
Hanna Barbara 
dozorca
22 55 20108    
mgr  Kwiatkowska
Alina Barbara 
specjalista
22 55 20108   alina.kwiatkowska@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Miłkowska
Maria  
starszy specjalista
22 55 20381   maria.milkowska@adm.uw.edu.pl
  Rodziewicz
Barbara  
specjalista
22 55 20736   brodziew@adm.uw.edu.pl
  Sobczak
Jolanta Anna 
specjalista
22 55 20346   sobczak@adm.uw.edu.pl

Sekcja Księgowości - kasa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abramowska
Teresa Lidia 
kierownik sekcji
22 55 22016   Teresa.Abramowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Cacko
Alicja  
specjalista
22 55 20 312   Alicja.Cacko@adm.uw.edu.pl
  Kacprowicz
Agnieszka  
specjalista
22 55 20597   aga@adm.uw.edu.pl
  Serowiecka
Beata Małgorzata 
specjalista
22 55 20756   beatabg@adm.uw.edu.pl
  Stachurska-Zdunek
Krystyna Regina 
specjalista
22 55 20 597   kstachur@adm.uw.edu.pl
mgr  Szmulik
Elżbieta  
specjalista
22 55 22 010   Elzbieta.Szmulik@adm.uw.edu.pl

Sekcja ds. Zieleni

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abebe
Tariku  
pracownik gospodarczy
   
  Kondracki
Tomasz Adam 
pracownik gospodarczy
22 55 20784    
  Kusiak
Dariusz  
starszy referent
22 55 20784    
  Polak
Dorota  
samodzielny referent
   
mgr inż.  Siedlicka
Barbara Maria 
główny specjalista
22 55 20784   barbara.siedlicka@adm.uw.edu.pl

Sekcja ds. Technik Audiowizualnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dąbrowski
Andrzej Romuald 
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
mgr  Jakacka
Urszula Elżbieta 
specjalista
22 55 20575    
  Kosowski
Sylwester Andrzej 
starszy referent techniczny
22 55 20575    
  Kwiatkowski
Andrzej  
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
  Myszyński
Marcin  
starszy referent techniczny
22 55 20575    
inż.  Szeliga
Andrzej  
kierownik sekcji
22 55 20502   andrzej.szeliga@adm.uw.edu.pl
  Śliński
Robert  
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
  Znaniecki
Arkadiusz  
elektronik
22 55 20575    

Sekcja Zaopatrzenia

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Golec
Beata Krystyna 
starszy magazynier
22 55 20437, 22 55 40100   bgolec@adm.uw.edu.pl
  Hrycak
Jerzy  
specjalista
22 55 20437    
  Królikowski
Jerzy  
starszy specjalista
22 55 40 711,
fax: 22 55 40 760
 
jkrolikowski@adm.uw.edu.pl
mgr  Lewicki
Rafał  
specjalista
22 55 40 711,
fax: 22 55 40 760
 
r.lewicki@adm.uw.edu.pl
mgr  Mężyńska
Katarzyna Iwona 
starszy referent
22 55 20860,
fax: 22 55 20310
 
 
mgr  Reszka
Małgorzata Danuta 
kierownik sekcji
22 55 20494,
fax: 22 55 20310
 
mreszka@adm.uw.edu.pl

Sekcja Zabezpieczenia Obiektów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Archacki
Jacek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Badzian
Marcin Zbigniew 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Banaszek
Stanisław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Broda
Paweł Henryk 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Bruzgo
Maciej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Bukowski
Artur Aleksander 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Cabaj
Tomasz Marek 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Chmieliński
Grzegorz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Chodorowski
Jarosław  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Cieniawski
Zbigniew Wojciech 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Ciosek
Piotr  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Czerwiński
Jacek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Czerwiński
Zygmunt Zdzisław 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Dobrzeniecki
Czesław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Duszyński
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gacyk
Arkadiusz Paweł 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Gawryś
Czesław Janusz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gburzyński
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gis
Mariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gizka
Piotr Karol 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Godlewski
Mariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gruszkowski
Marek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gryczka
Janusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gurzęda
Władysław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 21305    
  Horoszko
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr  Hurko-Romeyko
Bogdan Jeremi 
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Jabłoński
Mieczysław Stanisław 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Jędrych
Marek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kacprowicz
Tomasz Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kacprowicz
Wojciech Jan 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kaczorek
Leszek Sławomir 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr  Kardaś
Władysław  
z-ca kierownika samodzielnej sekcji
22 55 20807, 22 55 20341    
  Katowicz
Andrzej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Kołakowski
Andrzej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Kondej
Witold Piotr 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kowalik
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kozłowski
Michał Andrzej 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Królak
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Lisiewicz
Adam  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Lisiewicz
Andrzej Maciej 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Loksz
Ireneusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Ludwiniak
Zbigniew Roch 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Łopacki
Dawid Paweł 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Małachowski
Jacek  
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Marcinkiewicz
Włodzimierz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Matak
Stanisław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Matak
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Zygmunt Krzysztof 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Bogdan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Mucha
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Musiał
Wiktor Andrzej 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Nowicki
Mirosław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr inż.  Nowicki
Marek  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20807, 22 55 20341   mnowicki@adm.uw.edu.pl
  Ołdak
Franciszek Tadeusz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Osica
Paweł  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Osiński
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Paszkowski
Dariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Pieńkowski
Łukasz Zygmunt 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Pietrow
Rafał Sławomir 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Poziomski
Janusz Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Purtak
Artur  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Raźny
Włodzimierz Kazimierz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Rękawek
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Rowicki
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Sikorski
Stanisław Henryk 
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Smolarek
Wiesław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Sobczak
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Sobczak
Adam  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Struszewski
Michał  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Supeł
Ryszard Adam 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Świderski
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Świerk
Henryk  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wieczorek
Daniel  
starszy strażnik ochrony mienia
   
mgr  Wilczyński
Mirosław Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wiśniewski
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wojtera
Jan Leon 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Zych
Sylwester  
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Zych
Mieczysław Leszek 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Żółty
Waldemar Jan 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    

Sekcja Obsługi Terenu Centralnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Gańko
Damian  
pracownik gospodarczy
   
  Jusiński
Kazimierz  
robotnik gospodarczy
22 55 24331    
  Telinga
Jacek  
pracownik gospodarczy
   
  Wydryszek
Krzysztof Przemysław 
robotnik gospodarczy
22 55 24331    
  Zwierzchowski
Tomasz Tadeusz 
kierownik sekcji
22 55 22006, 600 938 622,
fax: 22 55 20507
 
t.zwierzchowski@uw.edu.pl
  Zych
Bogusław Kazimierz 
robotnik gospodarczy
22 55 24331    

Administracja Budynku Audytorium Maximum

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Baczkowska
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Bogońska
Małgorzata  
starszy portier
22 55 20536    
  Cymbałowska
Małgorzata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Dudek
Wanda Anna 
starszy szatniarz
22 55 20339    
  Ginter
Ewa Katarzyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Gruszkowska
Krystyna  
starszy szatniarz
22 55 20536    
  Grzegorzewska
Irena  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Jusińska
Dorota  
starszy szatniarz
22 55 20536    
  Kłębek
Janina  
starszy portier
22 55 20339    
  Kowalewska
Lucja Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Nowicka
Wiesława  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Pacuszka
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Staniszewska
Renata  
starszy portier
   
  Stępień-Zielińska
Halina Irena 
starsza woźna
22 55 20346    
  Walendzik
Urszula  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20288    

Administracja Budynku Szkoły Języków Obcych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Banaszek
Agnieszka  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Cackowska
Marzena  
portier
22 55 20526    
  Cackowska
Anna Joanna 
starszy portier
22 55 20526    
  Jędrych
Anna  
starszy portier
22 55 20764    
  Szczurowska
Zofia  
starszy portier
22 55 20526    
  Tlaga
Mariola  
portier
22 55 20526    

Administracja Budynku Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Białek
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Cabaj
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Chyliński
Sławomir  
starszy portier
22 55 24331    
  Kurek
Tomasz  
starszy portier
   
  Misiak
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Opoka
Paweł  
starszy portier
22 55 24331    
mgr inż.  Sałapa
Tadeusz  
starszy portier
   

Administracja Budynku Pałac Kazimierzowski

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Domański
Włodzimierz  
starszy portier
22 55 20558    
  Głuszek
Jarosław Artur 
rzemieślnik
   
  Gniadek
Elżbieta Anna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Jaworska
Agata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Kotowska
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Kurek
Maria Halina 
starszy szatniarz
22 55 20558    
  Miksa
Wojciech  
kierownik obiektu
22 55 21860   wmiksa@adm.uw.edu.pl
  Milej
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Olszewski
Mirosław  
starszy portier
   
  Rafalik
Gabriela Bogusława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Rucińska
Hanna  
starszy szatniarz
   
  Strzelczak
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Życińska
Janina Anna 
starszy portier
22 55 20558    

Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 1

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Grądzki
Wiesław  
starszy portier
22 55 20141    
mgr  Jaźwiński
Piotr  
starszy portier
22 55 20141    
  Kempka
Iwona  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Komorowska
Romualda Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Mańkowska
Bożena  
starszy portier
22 55 20141    
  Mitek-Rutkowska
Jolanta Józefa 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20297, 22 55 22902    
  Mitura
Halina Stefania 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Tomaszewski
Robert  
starszy portier
   

Administracja Budynku Karowa 18

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Baca
Bogusław Stefan 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20 219   bacab@is.uw.edu.pl

Administracja Budynku Żurawia 4

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ablewska
Maria Jolanta 
starszy portier
22 55 31601    
  Jaczewska
Ewa  
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 31603    
  Kaczorek
Grażyna Janina 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Milej
Celina  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Onufrowicz
Ewa Kazimiera 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Pastuszak
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Roguska
Bożena  
starszy portier
22 55 31300    
  Stodulska
Agnieszka  
starszy portier
22 55 31601    
  Świątek
Krzysztof Tadeusz 
starszy portier
22 55 31601    
  Tabor
Zbigniew  
pracownik gospodarczy
   

Administracja Budynku Banacha 2b

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kowalewski
Waldemar Sylwester 
robotnik gospodarczy
22 55 21526    
  Szyda
Elżbieta Zofia 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    

Administracja Budynku Stary BUW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ciarkowska
Anna Małgorzata 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 20371   a.ciarkowska@adm.uw.edu.pl
  Ernest
Adam Stanisław 
starszy referent techniczny
22 55 21305    
  Kulikowski
Piotr Krzysztof 
specjalista ds.technicznych
22 55 21305    
  Więckowski
Jerzy Kazimierz 
specjalista
22 55 21305    
  Zieliński
Krzysztof Mieczysław 
starszy referent techniczny
22 55 21305    
mgr  Żbikowski
Łukasz  
specjalista
22 55 20341    

Administracja Budynku d. Centrum Informatycznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ceregra
Elżbieta Maria 
starszy portier
22 55 20620    
  Matusiak
Elżbieta  
starszy portier
22 55 20339    
  Milewska
Helena  
starszy portier
22 55 20620    
  Wakulska
Alina  
portier
   

Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 24

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Radzka
Katarzyna  
starszy portier
22 55 20526    
  Serowiecki
Zbigniew  
starszy portier
22 55 33314    

Administracja Budynku Nowy Świat 69

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abram
Marzanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20288    
  Baran
Marianna  
starszy portier
22 55 20115    
  Dadacz
Jan  
starszy portier
22 55 20284    
  Dobrzeniecka
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Domasiewicz
Maria Feliksa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dzięcioł
Marzena  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Gołębiewski
Andrzej  
dozorca
   
  Hulewicz
Mariola  
starszy portier
22 55 20284    
  Kacprzak
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Kalbarczyk
Zbigniew  
starszy portier
22 55 20288    
  Karaban
Kazimiera  
starszy portier
22 55 20284    
  Kowalczyk
Jolanta Zofia 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20115    
  Łukasiewicz
Karol Jan 
starszy pedel
22 55 20288    
  Orłowska
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Osińska
Urszula  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Piernikowska
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Porębska
Hanna  
starszy portier
   
  Storożyński
Henryk  
starszy portier
   
  Szymaniak
Aldona Danuta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 33314    
  Tomaszewska
Ewa Lidia 
starszy portier
22 55 20115    
  Zieliński
Zbigniew Paweł 
starszy portier
   
  Zych
Mirosław  
starszy portier
22 55 20284    

Administracja Budynku Karowa 20

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Godlewska
Tamara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Ludwiniak
Hanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Osytek
Hanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Wojciechowska
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    

Administracja Budynku "Pod Wizytkami"

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Stefaniak-Tomaszewska
Jolanta Izabela 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Budynku Ośrodka Dydaktycznego Ksawerów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Burczycki
Leszek Marek 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 33312, 22 55 33316, 22 55 34501    
inż.  Dyderski
Jerzy  
starszy portier
22 55 33314   j.dyderski@uw.edu.pl
  Pasternak
Igor Jacek 
starszy portier
22 55 33314    
  Rafalik
Roman  
starszy portier
22 55 20341    
  Tomaszewski
Robert  
starszy referent
22 55 33314   r.tomaszewski@uw.edu.pl

Administracja Budynku Smyczkowa 14

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Jesionowski
Włodzimierz Zygmunt 
starszy portier
22 55 20341    
  Majcher
Mirosław  
starszy portier
22 55 20341    
  Maniak
Maciej Stanisław 
starszy portier
   
  Nowakowski
Krzysztof  
starszy portier
   
  Pomijan
Włodzimierz Marek 
starszy portier
22 55 20341    
  Walewski
Marek Czesław 
dozorca
   

Administracja Budynku Nowy Świat 4

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Imińska
Halina  
starszy portier
22 55 31300    
  Kliszewska
Liliana Teresa 
starszy portier
   
  Kowalska
Małgorzata  
starszy szatniarz
22 55 31300    
  Kowalska
Hanna Teresa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Kul
Barbara Elżbieta 
starszy portier
22 55 31300    
  Mierosławska
Andrea Anna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Misior
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Miszczuk
Alicja  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Przedworska
Bogda Romana 
starszy portier
22 55 31300    
  Sałek
Ewa Alicja 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Strzałkowska
Barbara Ludwika 
starszy portier
   
  Strzałkowski
Edward  
rzemieślnik
22 55 31317    
  Wielądek
Monika Ewa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Budynku Hoża 69

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Olik
Piotr  
kierownik obiektu
22 55 20312,
fax: 22 55 20347
 
polik@adm.uw.edu.pl
  Zwierzchowska
Ołena  
portier
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.