SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Szkoła Języków Obcych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Antoniuk
Anna  
lektor
   
mgr  Bartnicka
Iwona  
wykładowca
   
mgr  Baz Morán
Beatriz Inmaculada 
lektor
   
mgr  Biesiadecka
Magdalena Teresa 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
mtbiesia@uw.edu.pl
mgr  Blichewicz
Marek Andrzej 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.blichewicz@uw.edu.pl
mgr  Bożko-Szepietowska
Maria  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
mariaszepietowska@uw.edu.pl
dr  Bunina-Breś
Ekaterina  
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
e.bunina-bres@uw.edu.pl
mgr  Cegiełka
Anna Maria 
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
a.cegielka@uw.edu.pl
mgr  Czerwińska
Monika Małgorzata 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
m.czerwińska@uw.edu.pl
mgr  Czubla
Agnieszka Joanna 
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
a.j.czubla@uw.edu.pl
mgr  Dąbrowska
Dorota Anna 
lektor
   
mgr  Dąbrowska
Irena Zofia 
starszy wykładowca
   
mgr  Dąbrowska
Katarzyna  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
katazryna.dabrowska@uw.edu.pl
mgr  Dąbrowski
Andrzej  
wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
andrzej.dabrowski@uw.edu.pl
mgr  Deczewska
Justyna  
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
justynadeczewska@uw.edu.pl
mgr  Dębowska
Magdalena  
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
magdalena.debowska@uw.edu.pl
dr  Dobrowolski
Józef  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20138, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
dobrowolski@uw.edu.pl
mgr  Domżalska-Otto
Barbara Maria 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
b.otto@uw.edu.pl
mgr  Dremza
Agnieszka Jolanta 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
a.j.dremza@uw.edu.pl
mgr  Fijałkowska-Ładak
Eliza  
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
e.fijalkowska@uw.edu.pl
mgr  Franciszkiewicz
Marta Olga 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.franciszkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Fröhlich
Ewa Maria 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20523,
fax: 22 55 20128
 
emfrohli@uw.edu.pl
mgr  Furgał
Janina Henryka 
starszy wykładowca
   
mgr  Górczyńska
Ewa Danuta 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
ewa.gorczynska@uw.edu.pl
dr  Górska-Poręcka
Bożena Danuta 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
bozena.porecka@uw.edu.pl
mgr  Grabowicz
Izabella Irena 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
igrabowicz@uw.edu.pl
mgr  Grzyb
Elżbieta Katarzyna 
wykładowca
   
mgr  Habielska
Elżbieta Anna 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
ehabielska@uw.edu.pl
mgr  Halbert
Julia  
lektor
   
mgr  Harrison
Agnieszka Marta 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
a.m.harrison@uw.edu.pl
mgr  Ignatowa
Wiera  
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
wignatowa@uw.edu.pl
mgr  Józefowicz-Bartczak
Elżbieta  
starszy wykładowca
   
mgr  Józefowicz-Mengü
Agnieszka  
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
a.jozefowicz@uw.edu.pl
mgr  Jurczak
Bartosz Paweł 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
bartosz.jurczak@uw.edu.pl
mgr  Jurczyk
Dorota Joanna 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
dorota.jurczyk@uw.edu.pl
mgr  Kaczmarczyk
Hanna Dorota 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
h.kaczmarczyk@uw.edu.pl
  Kalbarczyk
Anna Małgorzata 
specjalista
22 55 21524, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
ak.szjo@uw.edu.pl
mgr  Karczewska
Bożena Małgorzata 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
b.karczewska@uw.edu.pl
mgr  Kaska
Maria Teresa 
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
m.kaska@uw.edu.pl
mgr  Kasperczyk-Pliszka
Kinga  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
kinga.kasperczyk@uw.edu.pl
mgr  Kopij
Katarzyna Dorota 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
k.kopij@uw.edu.pl
dr  Kossakowska-Pisarek
Sylwia  
starszy wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
s.pisarek@uw.edu
mgr  Kościuk
Ewa Irena 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
ekosciuk@uw.edu.pl
mgr  Kowalewska
Agnieszka Maria 
lektor
   
mgr  Kowalska
Lidia Elżbieta 
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20523,
fax: 22 55 20128
 
lidiakow@uw.edu.pl
mgr  Kozyra
Urszula Danuta 
starszy wykładowca
22 55 34160, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
ukozyra@uw.edu.pl
mgr  Krasowski
Tomasz Janusz 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20523,
fax: 22 55 20128
 
t.krasowski@uw.edu.pl
  Książek
Iwona Dorota 
bibliotekarz
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
szjobib@uw.edu.pl
mgr  Kucia
Mirosław Władysław 
wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
mwkucia@uw.edu.pl
mgr  Kurtycz
Anna  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
a.kurtycz@uw.edu.pl
mgr  Lemiech-Łazicka
Ewa  
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
elmiech@uw.edu.pl
mgr  Lewicki
Marek Sławomir 
starszy wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
marek.lewicki@uw.edu.pl
dr  Lewkowicz
Elżbieta Maria 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
e.lewkowicz@uw.edu.pl
mgr  Łętowska-Mickiewicz
Anna Małgorzata 
wykładowca
22 55 31325, 22 55 31335, 22 55 31336,
fax: 22 55 31327
 
 
mgr  Maksymowicz
Renata  
starszy wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
renata.maksymowicz@uw.edu.pl
mgr  Małowiecka
Klara Karolina 
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
k.malowiecka@uw.edu.pl
mgr  Maras
Małgorzata Janina 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.maras@uw.edu.pl
dr  Maskiewicz
Sławomir Robert 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
maskiewicz@adm.uw.edu.pl
mgr  Mieszkowska
Hanna Kinga 
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
h.mieszkowska@uw.edu.pl
mgr  Misiak
Arkadiusz Tomasz 
lektor
   
mgr  Morytz
Jolanta  
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
j.morytz@uw.edu.pl
  Mroczkowska
Elżbieta Wanda 
specjalista
22 55 20 523, 22 55 21 524    
mgr  Mrowiec
Paweł Artur 
lektor
   
mgr  Muchalska
Urszula  
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
umuchals@uw.edu.pl
mgr  Nelicka
Jadwiga Zofia 
starszy wykładowca
22 55 21524, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
j.nelicka@uw.edu.pl
mgr  Niepytalska
Barbara  
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
b.niepytalska@uw.edu.pl
mgr  Nowacka-Okraj
Barbara  
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
b.nowacka-okraj@uw.edu.pl
mgr  Olszewska
Tatiana Elżbieta 
starszy wykładowca
22 55 20138, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
teolszew@uw.edu.pl
mgr  Orłowska-Charszlak
Renata  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
rcharszlak@uw.edu.pl
mgr  Orzyłowska
Anna  
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
aorzyłowska@uw.edu.pl
mgr  Osiak
Marta  
lektor
   
mgr  Ozdarska
Elżbieta  
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
e.ozdarska@uw.edu.pl
dr  Parowenko
Robert  
wykładowca
   
mgr  Pawlak-Radzimińska
Joanna Elżbieta 
starszy wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
jpawlak@uw.edu.pl
mgr  Pietrucha
Katarzyna Ewa 
lektor
   
mgr  Piotrowska
Elwira Ewa 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
e.piotrowska@uw.edu.pl
mgr  Piotrowska
Monika  
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
m.piotrowska@uw.edu.pl
mgr  Prusińska
Bożena Iwona 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
biprusi@uw.edu.pl
mgr  Przewłoka
Agnieszka Irena 
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
a.przewloka@uw.edu.pl
mgr  Raabe
Joanna  
starszy wykładowca
   
mgr  Randzio
Violetta Anna 
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
varandzi@uw.edu.pl
mgr  Richards
Magdalena  
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.richards@uw.edu.pl
mgr  Różańska
Katarzyna  
lektor
   
mgr  Rudykh
Nataliia  
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
nrudykh@uw.edu.pl
mgr  Rytelewska
Małgorzata  
wykładowca
   
mgr  Sadłowska-Sołowiej
Agnieszka Małgorzata 
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
 
mgr  Sikorski
Waldemar Kacper 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.trela@uw.edu.pl
mgr  Sławińska
Janina Maria 
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
jmslawin@uw.edu.pl
dr  Sosnowski
Wojciech Paweł 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
wpsosnow@uw.edu.pl
mgr  Stachurski
Marcin Paweł 
lektor
   
mgr  Stempień-Chyla
Elżbieta Teresa 
wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
e.chyla@uw.edu.pl
dr  Stępień
Karol  
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
karolstepien@uw.edu.pl
mgr  Sworowska
Anna Elżbieta 
lektor
   
mgr  Śmiechowska
Jadwiga  
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
jsmiechowska@uw.edu.pl
dr  Świerk
Małgorzata Maria 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
m.swierk@uw.edu.pl
dr  Świrko
Krzysztof Sebastian 
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
krzysztof.swirko@uw.edu.pl
mgr  Takeuchi
Monika Teresa 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
mttakeuc@uw.edu.pl
mgr  Trela
Monika Anna 
wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
wksikors@uw.edu.pl
mgr  Tulska-Budziak
Magda Dorota 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
magda.tulska@uw.edu.pl
mgr  Twardo
Sylwia Monika 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
smtwardo@uw.edu.pl
mgr  Urbanik
Jolanta  
starszy wykładowca
22 55 21403, 22 55 21402,
fax: 22 55 21401
 
szjourb@adm.uw.edu.pl
mgr  Waśniewska
Katarzyna Magdalena 
wykładowca
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
k.wasniewska@uw.edu.pl
mgr  Wideryński
Krzysztof Jan 
starszy wykładowca
22 55 34160, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
k.widerynski@uw.edu.pl
mgr  Wiloch-Sikorska
Agnieszka Maria 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
amwiloch@uw.edu.pl
mgr  Wiśniewska-Szaran
Katarzyna Ewa 
lektor
   
mgr  Wojciechowska-Szepczyńska
Mirosława  
starszy wykładowca
   
dr  Woźniak
Maria  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.wozniak@uw.edu.pl
mgr  Wójcik
Karolina  
specjalista
22 55 20 133,
fax: 22 55 20128
 
k.sasin@uw.edu.pl
mgr  Zabłocki
Krzysztof Janusz 
starszy wykładowca
22 55 20136, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
k.zablocki@uw.edu.pl
mgr  Zakrzewska
Teresa Barbara 
starszy wykładowca
22 55 20139, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
tbzakrze@uw.edu.pl
mgr  Zarębska-Trzęsowska
Ewa Barbara 
starszy wykładowca
22 55 20138, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
ebzarebs@uw.edu.pl
mgr  Zasłona
Ewa  
lektor
22 55 21524, 22 55 21524,
fax: 22 55 20128
 
e.zaslona@uw.edu.pl
  Zdańska
Małgorzata  
starszy referent
22 55 20 523, 22 55 21 524   m.zdanska@uw.edu.pl
mgr  Zegadło
Katarzyna Ewa 
starszy wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
kzegadło@uw.edu.pl
mgr  Zięba
Anna  
starszy wykładowca
22 55 20157, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
anna.zieba@uw.edu.pl
mgr  Ziółek-Wojnar
Magdalena Elżbieta 
lektor
   
mgr  Zykubek
Marzena Jolanta 
wykładowca
22 55 20128, 22 55 20128,
fax: 22 55 20128
 
m.zykubek@uw.edu.pl

Administracja Szkoły Języków Obcych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Drozd
Anna  
referent
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.