SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bendyk
Edwin Władysław 
asystent naukowy
   
dr  Borkowski
Wojciech Tomasz 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Bujan-Kaczyńska
Monika Karolina 
referent
   
dr  Domaradzka-Widła
Anna Aldona 
adiunkt naukowy
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
anna.domaradzka@uw.edu.pl
mgr  Gregorczyk
Adam  
referent inż.-tech.
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
adam.gregorczyk@gmail.com
dr  Jerzyński
Tomasz Wiktor 
specjalista w zawodzie
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
Tomasz.Jerzynski@iss.uw.edu.pl
mgr  Józwik
Ewa Julia 
asystent naukowy
   
  Kopyto
Barbara  
specjalista inż.-tech.
   
  Maciągowska-Ataman
Aneta Marianna 
specjalista
22 55 49730, 22 55 49731, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
issinfo@iss.uw.edu.pl
  Newecka
Alicja  
specjalista
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
alicjan@adm.uw.edu.pl
dr  Praszkier
Ryszard  
adiunkt naukowy
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
ryszardpr@gmail.com
mgr  Rogaczewska
Maria  
asystent naukowy
   
mgr  Roszczyńska-Kurasińska
Magdalena Sylwia 
asystent naukowy
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
magda.roszczynska@gmail.com
dr  Rychwalska
Agnieszka Anna 
adiunkt
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
agar@engram.psych.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Siemieńska-Żochowska
Renata Wanda 
profesor zwyczajny naukowy
   
  Tarnogórska
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
 
dr hab.  Zarycki
Tomasz Paweł 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
t.zarycki@uw.edu.pl
dr  Zieliński
Marcin Wacław 
specjalista w zawodzie
22 55 49730, 22 831 51 53,
fax: 22 831 49 33
 
Marcin.Zielinski@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.