SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Iranistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Chwilczyńska-Wawrzyniak
Barbara Monika 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20353   m.chwilczynska@uw.edu.pl
dr  Michalak
Mirosław Władysław 
adiunkt
   
dr  Mohammadi
Ali  
lektor
   
prof. dr hab.  Pstrusińska
Jadwiga  
profesor nadzwyczajny
   
dr  Rokni
Mohammad Amin 
wykładowca
22 55 20353   roknima@yahoo.com
prof. dr hab.  Sierakowska-Dyndo
Jolanta  
profesor nadzwyczajny
22 55 20353   j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl
dr  Surdykowska
Sylwia  
adiunkt
  s.surdykowska@uw.edu.pl
mgr  Yazdan Panah
Hedieh  
lektor
   
dr  Zaborowska
Magdalena  
adiunkt
22 55 20353    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.