SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Administracja Wydziału Filozofii i Socjologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Arcichowska-Maj
Małgorzata  
starszy referent
22 55 20721   majm@is.uw.edu.pl
mgr  Baczewska
Jolanta  
starszy referent
   
mgr  Bieńkowska
Edyta  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20140, 22 826 57 34   edyta-b@uw.edu.pl
  Caban
Joanna Magdalena 
starszy referent
22 827 85 99, 22 55 20706   sekretariat@is.uw.edu.pl
inż.  Chlebińska
Joanna  
specjalista
22 55 23717   j.chlebinska@uw.edu.pl
mgr  Dąbrowska
Jolanta  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20241   jdabrowska@uw.edu.pl
  Fabijańska
Jolanta Anna 
starszy referent
   
  Gazda
Maria Stanisława 
specjalista
   
mgr  Grygiencz
Artur Franciszek 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 20222   grygiencza@is.uw.edu.pl
mgr inż.  Kalinowska
Anna Beata 
Dyrektor Administracyjny
22 55 20257, 22 55 20152,
fax: 22 55 23724, 0 604 135 229
 
aniak@uw.edu.pl
  Kalińska
Beata  
specjalista
22 55 20 259   b.kalinska@uw.edu.pl
dr  Kordasiewicz
Anna Maria 
referent techniczny
   
  Kozera
Monika  
referent
   
mgr  Kuchnio
Dorota  
referent
   
  Minota
Hanna Janina 
starszy referent
22 55 20704, 22 55 23502   sekretariat_dyd@is.uw.edu.pl
  Nowak
Kamilla Ewa 
starszy referent
   
mgr  Pławczyk
Anna  
samodzielny referent
22 55 20721   plawczyka@is.uw.edu.pl
mgr  Płoszyńska
Grażyna Iwona 
specjalista
22 55 23701   gploszynska@uw.edu.pl
mgr  Puzyński
Konrad Jerzy 
referent
   
mgr  Rupińska
Katarzyna Ewa 
specjalista
22 55 20152    
mgr inż.  Stęborowska
Katarzyna  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20259   k.steborowska@uw.edu.pl
mgr  Szpilowska
Anna  
specjalista
  anna.szpilowska@uw.edu.pl
  Zawadka
Joanna Jolanta 
starszy referent
22 55 20241    
  Złotkowska
Maria  
kierownik sekcji
22 55 20706, 22 827 85 99, 22 55 23501   sekretariat@is.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.