SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Socjologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Garner
Natalia Maria 
adiunkt (hab.)
  natalia.letki@is.uw.edu.pl
mgr  Izdebski
Albert Miłowit 
specjalista inż.-tech.
   
dr  Jasiewicz-Betkiewicz
Agnieszka  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20707   ajasiew@is.uw.edu.pl
mgr  Kukołowicz
Paula  
asystent naukowy
   
mgr  Motrenko
Jakub Bazyli 
asystent naukowy
   
mgr  Sztandar-Sztanderska
Karolina Urszula 
asystent naukowy
   
dr  Zając
Tomasz Zbigniew 
adiunkt naukowy
   

Zakład Antropologii Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bossak-Herbst
Barbara Ewa 
adiunkt
22 55 20711   bessar@poczta.onet.pl
dr  Głowacka-Grajper
Małgorzata Alicja 
adiunkt
22 55 20711   mgrajper@poczta.onet.pl
dr  Kowalski
Michał Wojciech 
adiunkt
22 55 20711   kowalmi@is.uw.edu.pl
dr  Szymańska-Matusiewicz
Grażyna Anna 
adiunkt
   

Zakład Historii Myśli Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bucholc
Marta  
adiunkt (hab.)
22 55 20712   bucholcm@is.uw.edu.pl
dr  Kulas
Piotr  
adiunkt naukowy
   
dr  Marczewski
Paweł Jerzy 
adiunkt
   
dr hab.  Śpiewak
Paweł  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20712   pspiewak@gmail.pl
dr hab.  Waśkiewicz
Andrzej Tadeusz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20712   waskiewa@is.uw.edu.pl
dr  Wigura-Kuisz
Karolina Jadwiga 
adiunkt
   

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Grabowska
Mirosława Helena 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20707, 22 55 20708   grabomir@is.uw.edu.pl
dr hab.  Koseła
Krzysztof Marian 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20707, 22 55 20708   k.kosela@is.uw.edu.pl
dr  Łuczewski
Michał Szymon 
adiunkt
22 55 20707   luczewski@gmail.com
prof. dr hab.  Sułek
Antoni  
profesor zwyczajny
22 55 20707, 22 55 20708   suleka@is.uw.edu.pl
dr  Szawiel
Tadeusz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20707, 22 55 20708   szawiel@uw.edu.pl
dr  Urbańska
Sylwia Eliza 
adiunkt
   

Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Frieske
Kazimierz Wojciech 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20710   kajtek@is.uw.edu.pl
dr  Kiersztyn
Anna Karolina 
adiunkt
22 55 20710   chaber@is.uw.edu.pl
dr  Poławski
Paweł  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20710   polapaw@is.uw.edu.pl
dr  Zalewski
Dariusz  
starszy wykładowca (dr)
   

Zakład Psychologii Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Lewicki
Mikołaj  
adiunkt
22 55 20497, 22 55 20718   m.lewicki@uw.edu.pl
dr  Mandes
Sławomir  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20497   mandes@wp.pl
prof. dr hab.  Marody
Mirosława Renata 
profesor zwyczajny
22 55 20718, 22 55 20497   marodymi@is.uw.edu.pl
dr  Przybylska
Anna Maria 
adiunkt
22 55 20497, 22 55 20718   a.przybylska@uw.edu.pl
dr  Sikorska
Małgorzata Elżbieta 
adiunkt
22 55 20497, 22 55 20718   malgorzata_sikorska@wp.pl
dr  Trutkowski
Cezary Przemysław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20718, 22 55 20497   c.trutkowski@gmail.com

Zakład Socjologii Kultury

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Hałas
Elżbieta Alina 
profesor zwyczajny
22 55 20720   ehalas@uw.edu.pl
dr hab.  Jacyno
Małgorzata Dorota 
adiunkt (hab.)
22 55 20720   jacynoma@is.uw.edu.pl
dr  Maślanka
Tomasz  
adiunkt
22 55 20720   tomaszmas@is.uw.edu.pl
dr  Strzyczkowski
Konstanty Kazimierz 
adiunkt
22 55 20720   kstrzycz@is.uw.edu.pl
dr  Wyszyński
Robert  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20720   rwyszynski@is.uw.edu.pl

Zakład Socjologii Ogólnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gdula
Maciej Roman 
adiunkt
22 55 20709, 22 55 20885   mgdula@poczta.onet.pl
dr  Grzymała-Kazłowska
Aleksandra  
adiunkt
22 55 20709, 22 55 20885   akazlowska@wp.pl
dr  Kacprowicz
Grażyna Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20709, 22 55 20885   g.kacprowicz@uw.edu.pl
dr  Konieczna-Sałamatin
Joanna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20709, 22 55 20885   siwa@is.uw.edu.pl
dr  Lompart
Aleksandra  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20709, 22 55 20885   lomparta@is.uw.edu.pl
dr hab.  Łodziński
Sławomir Grzegorz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20709, 22 55 20885   s.lodzinski@uw.edu.pl
dr hab.  Nijakowski
Lech Michał 
adiunkt (hab.)
22 55 20709, 22 55 20885   nijakowskil@is.uw.edu.pl
dr  Włoch
Renata  
adiunkt
22 55 20709, 22 55 20885   r.wloch@uw.edu.pl

Zakład Socjologii Oświaty i Wychowania

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Giza-Poleszczuk
Anna Małgorzata 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20 588,
fax: 22 828 07 23
 
 
dr hab.  Nasalska
Ewa  
adiunkt (hab.)
22 826 55 91, 22 55 20230   e.nasalska@uw.edu.pl
dr hab.  Zahorska-Bugaj
Marta Agnieszka 
adiunkt (hab.)
22 826 55 91, 22 55 20230   zahormar@is.uw.edu.pl

Zakład Socjologii Polityki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bartkowski
Jerzy Zygmunt 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20701   BartkowskiJ@is.uw.edu.pl
dr hab.  Kilias
Jarosław Tadeusz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20701   kilias@chello.pl
prof. dr hab.  Raciborski
Jacek  
profesor nadzwyczajny
22 55 20701   raciborskij@is.uw.edu.pl
dr  Rafałowski
Wojciech Marek 
adiunkt
   
dr  Sadura
Przemysław  
adiunkt
22 55 20701   sadurap@is.uw.edu.pl

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kozek
Wiesława  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20714   w.kozek@is.uw.edu.pl
dr  Kubisa
Julia Danuta 
adiunkt
   
dr  Ostrowski
Piotr  
adiunkt
22 55 20714   ostrowskip@is.uw.edu.pl
dr hab.  Wagner-Saffray
Izabela Barbara 
adiunkt (hab.)
22 55 20714   wagneri@is.uw.edu.pl
dr  Wawrzyniak
Joanna  
adiunkt
22 55 20714   wawrzyniakj@is.uw.edu.pl

Zakład Socjologii Wsi i Miasta

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Ostolski
Adam Edward 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Rylska
Izabella Anna 
profesor nadzwyczajny
22 55 20702   wrylski@wne.uw.edu.pl

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematyczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Abramczuk
Katarzyna Anna 
adiunkt
   
dr  Banaszak
Henryk Jan 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20273   habanasz@is.uw.edu.pl
dr hab.  Haman
Jacek Witold 
adiunkt (hab.)
22 55 20273   jhaman@is.uw.edu.pl
dr  Jasiński
Mikołaj Karol 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20273   mikoj@is.uw.edu.pl
dr  Kiełkowska
Marta  
adiunkt
22 55 20273   mkuc@is.uw.edu.pl
dr  Komendant-Brodowska
Agata  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Lissowski
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 20273   gliss@is.uw.edu.pl
dr  Styczeń
Marek Jacek 
starszy wykładowca (dr)
   

Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Górecki
Maciej Antoni 
adiunkt
   

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jurczyszyn
Łukasz  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Krzemiński
Ireneusz  
profesor nadzwyczajny
22 55 20713   krzemire@is.uw.edu.pl
dr hab.  Kurczewska
Urszula  
adiunkt (hab.)
22 55 20713   kurczewskau@is.uw.edu.pl
mgr  Ogrodnik
Wojciech  
asystent naukowy
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.