SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Możdżyński
Paweł Maria 
adiunkt (hab.)
   
mgr  Orzechowski
Paweł  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Racław
Mariola Teresa 
adiunkt
   
dr  Władyka
Katarzyna  
starszy referent inż.-tech.
   

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jawłowski
Albert Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Kiciński
Krzysztof  
profesor zwyczajny
   
dr hab.  Kochanowski
Jacek  
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Kraśko
Nina  
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Kumaniecka-Wiśniewska
Agnieszka Elżbieta 
adiunkt
   
dr hab.  Lewenstein
Barbara Jolanta 
adiunkt (hab.)
   
dr  Łukasiuk-Gmurczyk
Magdalena Aleksandra 
adiunkt
   
dr hab.  Melchior
Małgorzata Zofia 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr hab.  Pawlik
Wojciech  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20164    
dr hab.  Romańczuk-Woroniecka
Grażyna Katarzyna 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Środoń
Maria Anna 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Zakrzewska-Manterys
Elżbieta Stanisława 
profesor nadzwyczajny
22 55 20176    

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Arcimowicz
Jolanta Anna 
adiunkt (hab.)
   
prof. dr hab.  Fuszara
Małgorzata Barbara 
profesor zwyczajny
22 826 21 84, 22 55 20123, 22 55 20154   isns@adm.uw.edu.pl
dr  Gawkowska
Aneta  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Herman
Aleksandra Jolanta 
adiunkt
22 55 31627    
prof. dr hab.  Jakubowska-Branicka
Iwona Maria 
profesor nadzwyczajny
22 55 20233    
dr  Krajewska
Anna Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Kurczewski
Jacek Maria Antoni 
profesor zwyczajny
22 55 20233, 22 55 31626, 22 55 31624   kurczjac@adm.uw.edu.pl
dr hab.  Łaciak
Beata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20233, 22 55 20175    
dr  Mica
Adriana Diana 
adiunkt
   
dr  Śmigielska
Joanna  
adiunkt
22 55 31627, 22 55 20233    

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Cichocki
Marek Aleksander 
adiunkt (hab.)
22 55 20217   cichocki@csm.org.pl
dr  Ciżewska-Martyńska
Elżbieta  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Dybel
Paweł Jan 
profesor zwyczajny
   
prof. dr hab.  Król
Marcin Feliks 
profesor zwyczajny
22 625 40 86, 22 55 31626, 22 55 20217   krolm@tnet.pl
dr hab.  Laskowski
Piotr  
adiunkt (hab.)
   
dr  Mikołajewski
Łukasz Krzysztof 
adiunkt
   
dr  Walczak
Bartłomiej  
adiunkt
   

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Arczewska
Magdalena Maria 
adiunkt
   
dr  Giermanowska
Ewa Barbara 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Hrynkiewicz
Józefa  
profesor zwyczajny
22 55 20 184, 22 55 20 124   j.hrynkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Rykowski
Zbigniew Władysław 
starszy asystent
   
dr hab.  Rymsza
Marek Bogdan 
adiunkt (hab.)
   
dr  Szczygielska
Izabela Maria 
adiunkt
   

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gniazdowska
Ewa  
starszy wykładowca (dr)
22 625 40 68    
dr  Gójska
Agata Magdalena 
adiunkt
   
dr  Szymkiewicz-Kowalska
Bogna Marta 
starszy wykładowca (dr)
22 625 40 68    
dr  Winiarska
Aleksandra Antonina 
adiunkt
   

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bieńko
Mariola Marta 
adiunkt (hab.)
22 55 20168    
prof. dr hab.  Kwak
Anna Maria 
profesor zwyczajny
22 55 20236    
dr  Rosochacka-Gmitrzak
Magdalena  
adiunkt
   
dr  Wideł
Ewa Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20168    

Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Hoffmann
Beata Wirginia 
starszy wykładowca (dr)
22 841 60 75 do 79    
dr hab.  Rogala-Obłękowska
Jolanta Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20168    

Zakład Metod Badania Kultury

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Dudkiewicz
Magdalena Kinga 
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Fatyga
Barbara  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20135    
dr  Kłosiński
Marek Robert 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20231   marek.klosinski@uw.edu.pl
mgr  Michalski
Piotr  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Olczyk
Tomasz  
adiunkt
   
dr  Oliwińska
Iwona Anna 
adiunkt
   
dr  Piotrowski
Mariusz Piotr 
adiunkt
   
dr  Sińczuch
Marcin Lechosław 
adiunkt
   
dr  Tomanek
Paweł  
adiunkt
   

Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gałkowski
Adam Paweł 
adiunkt
   
dr  Sobiech
Robert Zygmunt 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Sobierajski
Tomasz  
adiunkt
   

Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Leszczyński
Edward  
dokumentalista
   
mgr  Sułek
Rozalia Zofia 
kustosz
   

Administracja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Gruza
Edyta Ewa 
specjalista
22 826 61 75, 22 55 20176    
  Łastowska
Urszula Elżbieta 
specjalista
   
mgr  Misiak
Iwona Maria 
specjalista
22 55 20 176   iwona.misiak@uw.edu.pl
mgr  Szenajch
Katarzyna Maria 
specjalista
   
mgr  Walkiewicz
Agnieszka Małgorzata 
kierownik sekcji
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.