SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Porowski
Michał Jerzy 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30747    
mgr  Rosińska
Anna  
asystent naukowy
   

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Błońska
Barbara  
adiunkt
   
dr hab.  Bojańczyk
Antoni Tadeusz 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Chojniak
Łukasz  
adiunkt
   
dr hab.  Gruszczyńska
Beata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30712   b.gruszczynska@uw.edu.pl
dr  Kosylo
Andriy  
adiunkt
22 55 30710   a_kosylo@yahoo.com
prof. dr hab.  Lasocik
Zbigniew  
profesor nadzwyczajny
22 55 30711   zlasocik@uw.edu.pl
dr  Niełaczna
Maria Luiza 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Rzepliński
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 30732   rzepa@uw.edu.pl
dr  Wiśniewska-Cazals
Danuta  
adiunkt
   
dr  Witkowska-Rozpara
Katarzyna  
adiunkt
   
dr  Woźniakowska-Fajst
Dagmara  
adiunkt
22 55 30710   daga.wozniakowska@gmail.com

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kobes
Paweł Adam 
adiunkt
22 55 30744   pawel.kobes@interia.pl
dr hab.  Kowalska-Ehrlich
Barbara Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 30744   barbara.kowalska@uw.edu.pl
dr  Przesławski
Tomasz Robert 
adiunkt
22 55 30744   tomasz.przeslawski@uw.edu.pl
dr hab.  Redzik
Adam Janusz 
adiunkt (hab.)
22 55 30744   a.redzik@uw.edu.pl
mgr  Tygielski
Maciej Antoni 
starszy technik
22 55 30747   tygiel@poczta.fm

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bielecka
Elżbieta  
docent
22 55 30745   elabielecka@go2.pl
dr hab.  Rejzner
Andrzej Piotr 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30751   a.rejzner@uw.edu.pl
dr hab.  Rudowski
Tomasz Włodzimierz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30724   tomasz_rudowski@interia.eu
dr  Salamucha
Agnieszka  
adiunkt
   
dr  Schmidt
Dariusz  
adiunkt
22 55 30724   d.schmidt@uw.edu.pl
dr  Skowroński
Bartłomiej Łukasz 
adiunkt
   
dr  Szczepaniak
Paweł Jarosław 
adiunkt
22 55 30724   paszczep@interia.pl

Katedra Pedagogiki Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Górecki
Mirosław Krzysztof 
adiunkt (hab.)
22 55 30743   mgorec@uw.edu.pl
dr hab.  Lalak
Danuta  
docent
22 55 30742   dlak@uw.edu.pl
dr  Ostaszewska
Aneta  
adiunkt
   
dr  Rychlicka-Maraszek
Katarzyna  
adiunkt
22 55 30742   k.maraszek@uw.edu.pl
dr  Skrzypczak
Bohdan Jerzy 
adiunkt
   

Zakład Psychologii Dewiacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kiliszek
Ewa  
adiunkt
22 55 30715   e.kiliszek@uw.edu.pl
dr  Kudlak
Grzegorz Andrzej 
adiunkt
   
dr  Michałowska
Ewa Małgorzata 
adiunkt
22 55 30715   e.michalowska@uw.edu.pl
dr hab.  Ostrowska
Krystyna Teresa 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30715   kostrowska@wp.pl
dr  Wypler
Wojciech Karol 
adiunkt
22 55 30715   w.wypler@uw.edu.pl

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Abucewicz
Monika Beata 
adiunkt
22 55 30741   abeks@op.pl
prof. dr hab.  Kwaśniewski
Jerzy  
profesor zwyczajny
   
dr  Pawlak
Mikołaj Jacek 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Potocki
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 30741   a.potocki@uw.edu.pl
dr  Raźniewski
Piotr  
adiunkt
22 55 30741   p.raznieski@uw.edu.pl
dr  Tyszka
Stanisław  
adiunkt
   
dr  Zamecka
Joanna Maria 
docent
22 55 30741   joanna.zamecka@uw.edu.pl

Zakład Socjologii Zmian Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Budakowska
Elżbieta Czesława 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30749   ebudakowska@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Libiszowska-Żółtkowska
Maria Antonina 
profesor zwyczajny
22 55 30749   m.libiszowska@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Misiak
Władysław  
profesor zwyczajny
   
dr  Stachowska
Ewa Barbara 
adiunkt
22 55 30752   ewa.stachowska@uw.edu.pl

Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Filipowicz
Bogusława  
adiunkt
22 55 30746   bogusiafilipowicz@wp.pl
dr  Królikowska
Jadwiga Wita 
docent
22 55 30746   j.krolikowska@uw.edu.pl
dr  Ostrowski
Łukasz Piotr 
adiunkt
22 55 30746   docent49@wp.pl
dr  Różycka-Jaroś
Sylwia Magdalena 
adiunkt
   
dr hab.  Utrat-Milecki
Jarosław Paweł 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30746   j.utrat-milecki@uw.edu.pl

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kaźmierczak
Tomasz Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   kazmierczak@uw.edu.pl
dr  Łuczyńska
Marta Irena 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   luczynska@uw.edu.pl
dr  Michalik
Sebastian Jan 
adiunkt
22 55 30750   s.michalik@uw.edu.pl
dr  Olech
Anna Monika 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   olech@uw.edu.pl
dr hab.  Szmagalski
Stanisław Jerzy 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30748   j.szmagalski@uw.edu.pl
dr  Szumlewicz
Katarzyna  
adiunkt
   

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Rekosz-Cebula
Emilia  
asystent naukowy
   
dr  Wieczorek
Łukasz Paweł 
asystent naukowy
   

Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Konopińska
Marta Dorota 
młodszy bibliotekarz
22 55 30716   biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
mgr  Kwarcińska
Lucyna Maria 
kustosz
22 55 30716   biblioteka.ipsir@uw.edu.pl

Administracja Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cicirko
Małgorzata  
starszy specjalista
22 55 30731, 22 55 30700   mcicirko@uw.edu.pl
  Podgórska
Katarzyna Małgorzata 
specjalista
22 55 30722   ipsir-z@uw.edu.pl
mgr  Rucin-Kremplewska
Joanna Ewa 
starszy specjalista
22 55 30723   ipsir-dz@uw.edu.pl
mgr  Szałas
Edyta Monika 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 30753   ipsir@uw.edu.pl
mgr  Woliński
Witold Stanisław 
starszy specjalista
22 55 30753    
  Żukowska-Stępniak
Emilia  
samodzielny referent
22 55 30761   e.zukowska@uw.edu.pl

Obsługa Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Pietrzak
Hanna Maria 
starszy portier
22 55 30700    
  Piotrowski
Zbigniew Józef 
rzemieślnik
22 55 30702    
  Turek
Irena Elżbieta 
szatniarz
22 55 30705    
  Ziółkowska
Barbara Ewa 
starszy pedel
22 55 30700    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.