SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Romanistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Barczuk
Magdalena  
młodszy bibliotekarz
22 55 20520, 22 55 21556,
fax: 22 55 20383
 
irom.biblioteka@uw.edu.pl
mgr  Borówko
Bożenna Leopolda 
kustosz
22 55 20520, 22 55 21556,
fax: 22 55 20383
 
irom.biblioteka@uw.edu.pl
dr  Fijałkowska
Wanda  
adiunkt
22 55 20691,
fax: 22 55 20383
 
w.fijalkowska@uw.edu.pl
  Jagusiak
Bogumiła Józefa 
starszy technik
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
romanistyka@uw.edu.pl
mgr  Just
Beata Izabella 
bibliotekarz
22 55 20520, 22 55 21556,
fax: 22 55 20383
 
irom.biblioteka@uw.edu.pl
dr  Klik
Marcin Jacek 
adiunkt
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
klik@uw.edu.pl
dr  Kostro
Monika Anna 
adiunkt
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
mkostro@uw.edu.pl
inż.  Kubak
Jarosław Maciej 
technik
   
dr hab.  Malinowska
Monika Alicja 
adiunkt (hab.)
22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
m.a.malinowska@uw.edu.pl
mgr  Roman
Maria Antonina 
samodzielny referent
   
dr  Szymankiewicz
Krystyna Marta 
adiunkt
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
krystyna.szymankiewicz@wp.pl

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Borkowska
Hanna Magdalena 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
hborkowska@poczta.onet.pl
mgr  Burska
Elżbieta Małgorzata 
wykładowca
   
mgr  Ciostek
Anna Renata 
wykładowca
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
a.ciostek@uw.edu.pl
mgr  Ducourtioux
Sebastien Daniel 
wykładowca
   
mgr  Jamrozik
Zbigniew Jerzy 
wykładowca
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
zjamrozik@uw.edu.pl
mgr  Kowalska
Beata Bożena 
wykładowca
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
b.kowalska@romanistyka.one.pl
dr  Krawczyk
Dariusz Rajmund 
wykładowca
22 55 33333, 22 55 33334,
fax: 22 55 33335
 
dariusz.krawczyk@uw.edu.pl
mgr  Krzyżanowski
Włodzimierz Jan 
starszy wykładowca
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
w.j.krzyzanowski@uw.edu.pl
dr  Kucharczyk
Radosław Kamil 
adiunkt
   
mgr  Okęcka
Helena Maria 
starszy wykładowca
22 55 20436, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
okecka@uw.edu.pl
mgr  Peeters
Pascale Marie 
wykładowca
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
 
mgr  Petrasz
Anna Teresa 
wykładowca
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
annapetrasz@wp.pl
dr  Smuk
Maciej Wojciech 
adiunkt
   
dr  Sokołowicz
Małgorzata Izabela 
wykładowca
   
mgr  Stańczyk
Ewa Maria 
wykładowca
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
ewa-stanczyk@wp.pl
dr hab.  Sujecka-Zając
Jolanta  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20432, 22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
jolanta.zajac@uw.edu.pl
dr  Szymańska
Małgorzata Janina 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
m.j.szymanska@uw.edu.pl
mgr  Zaleska
Krystyna Ludwika 
wykładowca
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
k.zaleska@xl.wp.pl

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bogacki
Bohdan Krzysztof 
profesor zwyczajny
22 826 64 04, 22 55 20691,
fax: 22 55 20383
 
kbogacki@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Giermak-Zielińska
Teresa Jadwiga 
profesor zwyczajny
22 826 64 04, 22 55 20402,
fax: 22 55 20383
 
tgiermak-zielinska@uw.edu.pl
dr  Izert
Małgorzata  
adiunkt
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
Izert@kabatnet.waw.pl
dr hab.  Kieliszczyk
Anna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
a.kieliszczyk@uw.edu.pl
dr hab.  Mańkowska
Anna Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
a.mankowska@uw.edu.pl
dr hab.  Pachocińska
Elżbieta Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
e.pachocinska@uw.edu.pl
dr hab.  Pilecka
Ewa Joanna 
adiunkt (hab.)
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
ewapilecka@yahoo.com
dr hab.  Wróblewska-Pawlak
Krystyna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20216,
fax: 22 55 20383
 
k.wroblewska-pawlak@uw.edu.pl

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Forycki
Remigiusz  
profesor nadzwyczajny
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
romanistyka@uw.edu.pl
dr  Kroker
Wiesław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
w.kroker@uw.edu.pl
dr hab.  Kulesza
Monika Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
mmKulesz@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kwaterko
Józef  
profesor zwyczajny
22 55 22209,
fax: 22 55 20383
 
kwaterko@uw.edu.pl
dr  Opiela-Mrozik
Anna Maria 
adiunkt
   
dr  Popowicz
Kamil Julian 
adiunkt
22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
k.popowicz@uw.edu.pl
dr hab.  Sobczyk
Agata  
adiunkt (hab.)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
agata.sobczyk@uw.edu.pl.
dr  Szeliga
Dorota Małgorzata 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
d.szeliga@uw.edu.pl
dr hab.  Zatorska
Izabella Monika 
profesor nadzwyczajny UW
22 826 64 04, 22 55 20734,
fax: 22 55 20383
 
i.m.zatorska@uw.edu.pl
dr  Zbierska-Mościcka
Judyta  
adiunkt
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
j.zbierska-moscicka@uw.edu.pl
dr  Żółkiewska
Ewa Dorota 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04, 22 55 22208,
fax: 22 55 20383
 
edzolkiewska@tlen.pl
dr  Żurowska
Joanna Teresa 
starszy wykładowca (dr)
22 826 64 04,
fax: 22 55 20383
 
jzurowska@uw.edu.pl

Administracja Instytutu Romanistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ozga-Zielińska
Joanna Mariola 
kierownik sekcji
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
romanistyka@uw.edu.pl
  Sas
Janina Matylda 
samodzielny referent
22 55 20432, 22 55 20436,
fax: 22 55 20383
 
romanistyka@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.