SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Zakład Lingwistyki Języków Specjalistycznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Alnajjar
Justyna  
adiunkt
  justyna.alnajjar@uw.edu.pl
dr  Bajerowska
Anna Barbara 
adiunkt
   
mgr  Bonek
Anna  
asystent
  anna.kudlaj@uw.edu.pl
dr  Borowska
Anna Paulina 
adiunkt
22 55 34234   a.borowska@uw.edu.pl
mgr  Burda
Urszula Teresa 
wykładowca
22 55 34 259   uburda@uw.edu.pl
dr  Dickel
Agnieszka Barbara 
adiunkt
22 55 34 254   a.dickel@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Grucza
Sambor Franciszek 
profesor zwyczajny
  sfgrucza@poczta.uw.edu.pl
dr  Jacewicz
Iwona Marta 
adiunkt
22 55 34 254   i.jacewicz@uw.edu.pl
mgr  Kosewska
Kamilla Małgorzata 
wykładowca
  k.kosewska@uw.edu.pl
dr  Latkowska
Magdalena  
adiunkt
22 55 34 254   m.latkowska@uw.edu.pl
dr  Małachowicz
Marta  
adiunkt
  m.małachowicz@uw.edu.pl
mgr  Marczyk
Jadwiga  
wykładowca
22 55 34 207   jmarczyk@uw.edu.pl
mgr  Możdżonek
Marcin Bogusław 
wykładowca
   
mgr  Otocka
Joanna Agata 
wykładowca
  j.otocka@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Petrashchuk
Olena  
profesor nadzwyczajny
   
dr  Plewa
Elżbieta  
wykładowca
  e.plewa@uw.edu.pl
dr  Płużyczka
Monika Eliza 
adiunkt
22 55 34 202   mpluzyczka@uw.edu.pl
dr hab.  Szerszeń
Paweł Marcin 
adiunkt (hab.)
  pszerszen@uw.edu.pl
mgr  Sztuk
Alicja  
wykładowca
   
dr  Wilczewski
Michał  
adiunkt
   

Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Andrychowicz-Trojanowska
Agnieszka Iwona 
adiunkt
22 55 34238   a.andrychowicz@uw.edu.pl
dr  Banasiak
Ilona Emilia 
adiunkt
   
dr hab.  Bonacchi
Silvia  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34 255   s.bonacchi@uw.edu.pl
mgr  Chałabiś
Anna  
wykładowca
22 55 34 245   a.chalabis@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Czarnecki
Tomasz Tadeusz 
profesor zwyczajny
22 55 34 261   t.czarnecki@uw.edu.pl
dr  Łączek
Marcin  
adiunkt
  m.laczek@uw.edu.pl
mgr  Maciejak
Edyta  
wykładowca
  edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr  Majewski
Włodzimierz  
adiunkt
  w.majewski@uw.edu.pl
mgr  Mikosa
Krystyna Barbara 
wykładowca
  k.mikosa@uw.edu.pl
dr hab.  Olpińska-Szkiełko
Magdalena Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 34 255   m.olpinska@inetia.pl
dr  Pawłowski
Grzegorz  
adiunkt
22 55 34 245   g.pawlowski@uw.edu.pl
dr  Pietraszkiewicz
Janina  
wykładowca
   
dr  Romanowski
Piotr  
adiunkt
  p.romanowski@uw.edu.pl
dr  Szuk-Bernaciak
Małgorzata Karolina 
wykładowca
   
dr  Utri
Reinhold  
adiunkt
22 55 34 245   r.utri@uw.edu.pl
dr  Zwierzchoń-Grabowska
Ewa Maria 
adiunkt
  e.zwierzchon@uw.edu.pl

Zakład Leksykologii i Leksykografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bałaga-Rubaj
Monika Małgorzata 
adiunkt
22 55 34255   mbalaga@uw.edu.pl
mgr  Cullen
Alasdair  
wykładowca
  a.cullen@uw.edu.pl
mgr  Drajerczak
Wojciech Teodor 
wykładowca
22 55 34234   w.drajerczak@uw.edu.pl
mgr  Dudek
Sebastian Marcin 
wykładowca
22 55 34 200   s.dudek@uw.edu.pl
mgr  Durkiewicz
Maciej  
wykładowca
22 55 34 234   m.durkiewicz@uw.edu.pl
dr  Górnicz
Mariusz  
adiunkt
  mgornicz@uw.edu.pl
dr hab.  Jamrozik
Elżbieta Anna 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34 215   e.jamrozik@uw.edu.pl
dr  Kaliska
Marta  
adiunkt
22 55 34 234   m.kaliska@uw.edu.pl
dr  Karpiński
Łukasz Longin 
adiunkt
22 55 34 200   lukasz.karpinski@uw.edu.pl
dr  Konert-Panek
Monika  
adiunkt
22 55 34234   m.konert@uw.edu.pl
dr  Kornacka
Małgorzata Ama 
adiunkt
  m.kornacka@uw.edu.pl
mgr  Kozakiewicz
Dorota Anna 
wykładowca
  d.kozakiewicz@uw.edu.pl
dr  Marchwiński
Adam Marek 
docent
22 55 34200   a.marchwinski@uw.edu.pl
dr  Nasiadka
Mieczysław Grzegorz 
adiunkt
22 55 34 200   m.nasiadka@uw.edu.pl
dr hab.  Twardzisz
Piotr  
adiunkt (hab.)
22 55 54255   p.twardzisz@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Wolnicz-Pawłowska
Ewa Irena 
profesor zwyczajny
  ewolnicz@uw.edu.pl
dr  Zagórska
Bożena Wiesława 
adiunkt
  b.zagorska@uw.edu.pl

Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cilloni-Gaździńska
Giulia  
wykładowca
   
dr hab.  Elbanowski
Adam Krzysztof 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34 226    
dr hab.  Fordoński
Krzysztof Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 55 34264   k.fordonski@uw.edu.pl
dr  Łysak
Tomasz Piotr 
adiunkt
22 55 34 264   tlysak@uw.edu.pl
dr  Michalak
Dominika Anna 
adiunkt
   
dr  Podemski
Piotr Adam 
adiunkt
22 55 34 234   p.podemski@uw.edu.pl
dr  Prola
Dario  
adiunkt
22 55 34 234   darioprola@uw.edu.pl
dr  Schwencke
Boris  
wykładowca
22 55 34 245   b.schwencke@uw.edu.pl
dr hab.  Świderska
Małgorzata Ewa 
adiunkt (hab.)
  m.e.swiderska@uw.edu.pl
dr  Trzeciak
Małgorzata Ewa 
adiunkt
  m.trzeciak@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Tylusińska-Kowalska
Anna Maria 
profesor nadzwyczajny
22 55 34 260   atylusinska@uw.edu.pl
mgr  Walendziak-Genco
Ewelina  
wykładowca
22 55 34 234   ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl
dr  Wasilewski
Orhan Oskar 
wykładowca
22 55 34 264   o.wasilewski@uw.edu.pl

Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Łucewicz
Ludmiła  
profesor zwyczajny
  l.lutevici@uw.edu.pl
dr  Piotrowska
Joanna Katarzyna 
adiunkt
   
dr hab.  Semczuk-Jurska
Małgorzata Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34 257   m.semczuk@uw.edu.pl
dr hab.  Wójtowicz-Huber
Bernadetta Ewa 
adiunkt (hab.)
  bernwoj@poczta.onet.pl

Administracja Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Buczek
Katarzyna  
specjalista
22 55 34 203   katarzyna.buczek@uw.edu.pl
mgr  Kaleta
Agnieszka Anna 
specjalista
22 55 34 248,
fax: 22 55 34 282
 
dyrektor.iksi@uw.edu.pl
mgr  Suda
Beata  
specjalista
22 55 34 208   iksi@uw.edu.pl
mgr inż.  Szpakowska-Tabaka
Bogna Agnieszka 
kierownik sekcji
22 55 34 208   iksi@uw.edu.pl
  Ułanowicz
Małgorzata Sabina 
starszy referent
22 55 34 203   wieczorowe.iksi@uw.edu.pl
  Wąsik
Alicja Zofia 
specjalista
22 55 34 282   azwasik@uw.edu.pl
  Żurek
Michał Mieczysław 
specjalista
22 55 34 201   zaoczne.iksi@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.