SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Katedra Białorutenistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Barszczewska
Nina  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34244,
fax: 22 55 34244
 
nbarszcz@uw.edu.pl
dr  Bortnowska
Katarzyna  
adiunkt
22 55 34283   kbortnowska@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Chaustowicz
Mikałaj  
profesor zwyczajny
22 55 34283   m.khaustovich@uw.edu.pl
dr  Chylak-Schroeder
Teresa Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 34283   tmchylak@uw.edu.pl
dr  Demianiuk
Anna  
wykładowca
   
dr  Drozd
Katarzyna Anna 
wykładowca
22 55 34283   katarzyna.drozd@op.pl
dr  Kaleta
Radosław Grzegorz 
adiunkt
   
dr  Rędzioch-Korkuz
Anna Maria 
adiunkt
   
dr hab.  Timoszuk
Mikołaj  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 34283   mikolaj.timoszuk@uw.edu.pl
mgr  Tratsiak
Volha  
wykładowca
22 55 34290,
fax: 22 55 34223
 
vtratsiak@uw.edu.pl
dr  Ziemczonok
Józef  
adiunkt
22 55 34283   j.ziemczonok@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.