SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Polonistyki Stosowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bem-Wiśniewska
Ewa  
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 21 026,
fax: 22 55 20374
 
bemewa@uw.edu.pl
dr  Friedrich
Michał Henryk 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Kacprzak
Natalia  
samodzielny referent
   
dr  Karpowicz
Tomasz Bolesław 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 21007   mokarex@poczta.wp.pl
mgr  Kozłowska
Ewa Anna 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 20374,
fax: 22 55 20374
 
ewa.kozlowska@poczta.neostrada.pl
  Niemyjska
Jolanta Marianna 
samodzielny referent
22 55 20327, 22 55 22400,
fax: 22 55 20374
 
 

Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Dróżdż-Łuszczyk
Katarzyna Izabela 
adiunkt (hab.)
22 55 21006,
fax: 22 55 20374
 
kdrozdz@uw.edu.pl
dr  Jędryka
Beata Katarzyna 
adiunkt
   
dr  Kowalczuk
Tomasz Marek 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20374   t.m.kowlczuk@uw.edu.pl

Zaklad Edytorstwa i Stylistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bąbiak
Grzegorz Paweł 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21008   g.babiak@interia.pl
dr hab.  Cegieła
Anna Judyta 
adiunkt (hab.)
22 55 21008   ceganster@gmail.com
dr  Dziurzyński
Dariusz Tadeusz 
adiunkt
22 55 20786   d.dziurzynski@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Sękowska
Elżbieta Jadwiga 
profesor zwyczajny
22 55 21008, 22 55 20452,
fax: 22 55 20374
 
e.sekowska@uw.edu.pl
dr  Wdowik
Agata  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Wichrowska
Elżbieta  
profesor nadzwyczajny
22 55 20374   e.wichrowska@poczta.sm

Zakład Retoryki i Mediów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Budzyńska-Daca
Agnieszka Jadwiga 
adiunkt
22 55 21009,
fax: 22 55 20374
 
a.budzynska@uw.edu.pl
dr  Kopczyński
Krzysztof Andrzej 
docent
22 55 21009   krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl
dr  Lehr-Spławiński
Piotr  
docent
22 55 21020, 22 55 20374,
fax: 22 55 20374
 
p.lehr-splawinski@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Lichański
Zdzisław Jakub 
profesor zwyczajny
22 55 21009   postmaster@lichanscy.atomnet.pl
dr  Szurek
Agnieszka  
adiunkt
   

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Frużyńska
Joanna  
adiunkt
22 55 21009,
fax: 22 55 20374
 
j.fruzynska@uw.edu.pl
dr  Klejnocki
Jarosław Marek 
adiunkt
22 55 21026   jklej@op.pl
dr hab.  Mikołajczuk
Agnieszka  
adiunkt (hab.)
22 55 21026   amikolajczuk@hotmail.com
dr  Trysińska
Magdalena Anna 
adiunkt
22 55 20452   ms.trysinscy@wp.pl
dr  Wroczyński
Tomasz Leonard 
docent
22 55 20374   twroczynski@poczta.onet.pl

Zakład Logopedii i Emisji Głosu

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ciecierska-Zajdel
Beata Dorota 
lektor
   
dr  Jauer-Niworowska
Olga  
adiunkt
   
dr  Kurowska
Marlena  
adiunkt
   
dr  Siudzińska
Natalia  
adiunkt
22 55 21006   natalia@theso.pl
dr hab.  Stępień
Marzena Ewa 
adiunkt (hab.)
22 55 21006   marzena.stepien@uw.edu.pl
dr  Szamburski
Krzysztof Marek 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20327, 22 55 22400, 22 55 21006   k.m.szamburski@uw.edu.pl
dr  Wolańska
Ewa Małgorzata 
adiunkt
22 55 21006   e.wolanska@uw.edu.pl

Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Chojak
Jolanta Anna 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21006   j.chojak@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Dubisz
Stanisław Karol 
profesor zwyczajny
22 55 20428   stdubisz@poczta.onet.pl
dr  Guzek
Andrzej Krzysztof 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 20428   admguzek@poczta.fm
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.