SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Języka Polskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Chojnacka-Kuraś
Marta Hanna 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Korpysz
Tomasz Adam 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Łachnik
Jarosław Piotr 
adiunkt
22 55 21010,
fax: 22 55 21021
 
 
  Skibniewska
Elżbieta Maria 
pomoc techniczna
   

Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Falkowska
Marta Helena 
adiunkt
22 55 20835   m.falkowska@uw.edu.pl
dr hab.  Łaziński
Marek Jarosław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21019   m.lazinski@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Waszak
Krystyna  
profesor zwyczajny
22 55 20835   kwaszak@uw.edu.pl
dr hab.  Zawisławska
Magdalena Anna 
adiunkt (hab.)
22 55 21019, 22 55 21021   zawisla@uw.edu.pl

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Decyk-Zięba
Wanda  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20835   decykw@poczta.onet.pl
dr  Garczyńska
Justyna Anna 
adiunkt
22 55 20835   jgarczynska@poczta.fm
prof. dr hab.  Karaś
Halina Apolonia 
profesor nadzwyczajny
22 55 20835   h.karas@uw.edu.pl
dr hab.  Kępińska
Alina Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21018   a.kepinska@uw.edu.pl
dr  Kresa
Monika Maria 
adiunkt
   
dr  Kwapień
Ewelina Maria 
adiunkt
22 55 21018   e.m.kwapien@uw.edu.pl
dr  Piotrowska
Agnieszka Ewa 
adiunkt
22 55 20835   a.piotrowska@uw.edu.pl
dr  Stąpor
Izabela Maria 
adiunkt
22 55 20835   izabelastapor@uw.edu.pl
dr  Winiarska-Górska
Izabela Maria 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   

Zakład Językoznawstwa Komputerowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bańko
Mirosław Tomasz 
profesor nadzwyczajny
22 55 21024, 22 55 20150   m.banko@uw.edu.pl
dr  Kopcińska
Dorota Joanna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 21024   koda@onet.pl
dr hab.  Sykurska-Derwojed
Magdalena Anna 
adiunkt (hab.)
22 55 21024   derwojed@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Świdziński
Marek Rafał 
profesor zwyczajny
   

Zakład Kultury Języka,Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Burkacka
Iwona Danuta 
adiunkt (hab.)
22 55 21010   i.burkacka@uw.edu.pl
dr hab.  Kłosińska
Katarzyna Dorota 
adiunkt (hab.)
22 55 20379    
prof. dr hab.  Markowski
Andrzej Jan 
profesor zwyczajny
   
dr  Pędzich
Barbara Marianna 
adiunkt
   
dr  Wanot-Miśtura
Magdalena Genowefa 
asystent
   
dr hab.  Zdunkiewicz-Jedynak
Dorota Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21017   dorotazje@poczta.onet.pl

Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego J.Pol

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Piotrowska
Elżbieta Danuta 
adiunkt (hab.)
22 55 20835, 22 55 20813   elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cichocka
Katarzyna Joanna 
starszy bibliotekarz
22 55 20322    
mgr  Laszczkowska
Patrycja  
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Latusek
Jadwiga Teresa 
kustosz
22 55 20322    

Administracja Instytutu Języka Polskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Sadkowska
Katarzyna Agnieszka 
specjalista
22 55 20379, 22 55 21021   kasbog@poczta.onet.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.