SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Obsługa Wydziału Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Adamkowski
Władysław Tadeusz 
starszy portier
22 55 49126   wadamkowski@wne.uw.edu.pl
  Bęben
Bogusława  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Borzechowska
Anna Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   aborzechowska@wne.uw.edu.pl
dypl.ekonomista  Ciechanowski
Janusz  
starszy pedel
22 55 49126   jciechanowski@wne.uw.edu.pl
  Gątarzewski
Grzegorz  
starszy pedel
22 55 49126   ggatarzewski@wne.uw.edu.pl
  Gościcka
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   agoscicka@wne.uw.edu.pl
  Kraśniewska
Anna Małgorzata 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   akrasniewska@wne.uw.edu.pl
  Krzysztofik
Józef  
operator maszyn kserograf.
22 55 49128, 22 55 49186   jkrzysztofik@wne.uw.edu.pl
  Krzysztofik
Elżbieta  
starszy pedel
22 55 49128   ekrzysztofik@wne.uw.edu.pl
  Kulczyńska
Joanna Wiesława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jkulczynska@wne.uw.edu.pl
  Kulczyński
Piotr  
konserwator
22 55 49134   pkulczynski@wne.uw.edu.pl
  Martyniak
Józefa Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jmartyniak@wne.uw.edu.pl
  Piątek
Iwona  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   ipiatek@wne.uw.edu.pl
  Romańska
Marzenna Iwona 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Sinior
Lech  
starszy portier
   
  Wojciechowska
Iwona Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126    
  Wtorkowska
Jadwiga  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jwtorkowska@wne.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.