SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Iżyłowski
Piotr Tomasz 
kustosz
22 55 30867    
mgr  Jaskólska-Szeląg
Urszula  
kustosz
22 55 30863   ujaskolska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Michałowska
Dorota  
kustosz
22 55 30867   dmichalowska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Pawłowicz
Urszula Eleonora 
kustosz
22 55 30866, 22 625 31 42   upawlowicz@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Potrzebowska-Pietrzak
Katarzyna Justyna 
kustosz
22 55 30867    
  Ruszkiewicz
Marek Andrzej 
starszy bibliotekarz
22 55 30864    
  Stojowska
Elżbieta  
bibliotekarz
22 55 30810    
mgr  Zlamal
Krystyna  
kustosz
22 55 30863    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.