SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Prawa Międzynarodowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bach-Golecka
Dobrochna Maria 
adiunkt
22 55 22937   d.golecka@wpia.uw.edu.pl
dr  Gubrynowicz
Aleksander Krzysztof 
adiunkt
22 55 22935   a.gubrynowicz@wpia.uw.edu.pl
dr  Kamiński
Tomasz Piotr 
adiunkt
22 55 22935   t.kaminski@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Karski
Karol Adam 
adiunkt (hab.)
22 55 27 200, 22 55 27 242,
fax: 22 55 27 203
 
k.karski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kenig-Witkowska
Maria Magdalena 
profesor zwyczajny
22 55 20143   m.kenig_witkowska@wpia.uw.edu.pl
dr  Mikos-Skuza
Elżbieta Teresa 
starszy wykładowca (dr)
22 55 24341   e.mikos_skuza@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Myszona-Kostrzewa
Katarzyna  
adiunkt (hab.)
22 55 22935   k.myszona_kostrzewa@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Opalski
Adam Władysław 
profesor nadzwyczajny
22 55 20162   a.opalski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Poczobut
Jerzy  
profesor zwyczajny
22 55 20162   j.poczobut@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Sawicki
Stefan  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 22 936   s.sawicki@wpia.uw.edu.pl
dr  Sendrowicz
Marta  
adiunkt
22 55 22937   m.sendrowicz@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Wiśniewski
Andrzej Władysław 
adiunkt (hab.)
22 55 20162   a.wisniewski@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Zawidzka-Łojek
Anna Dominika 
adiunkt (hab.)
22 55 22937   a.zawidzka@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Europejskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bogdanowicz
Piotr  
adiunkt
   
dr hab.  Grzeszczak
Robert  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 22937   r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl
dr  Marcisz
Paweł Jan 
adiunkt
   
dr  Słok-Wódkowska
Magdalena Urszula 
adiunkt
22 55 22937   m.slok@wpia.uw.edu.pl
dr  Taborowski
Maciej Henryk 
adiunkt
   

Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Pilich
Mateusz Józef 
adiunkt
22 55 24374   m.pilich@wpia.uw.edu.pl

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Galicki
Zdzisław Wacław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 22936   z.galicki@wpia.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.