SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Prawa Karnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bieńkowska
Beata Teresa 
docent
22 55 20319, 22 826 81 03   b.bienkowska@wpia.uw.edu.pl
dr  Błaszczyk
Magdalena  
adiunkt
22 55 20530   m.blaszczyk@wpia.uw.edu.pl
dr  Fajst
Michał  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20819   mfajst@wpia.uw.edu.pl
dr  Gajewska-Kraczkowska
Hanna  
docent
22 55 20319   h.gajewska_kraczkowska@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Girdwoyń
Piotr Antoni 
profesor nadzwyczajny
22 55 24315   pgird@uw.edu.pl
dr  Girdwoyń
Katarzyna Maria 
adiunkt
22 55 20319   k.girdwoyn@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Gruza
Ewa Jolanta 
profesor nadzwyczajny
22 55 24315   egruza@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Jędrzejewski
Zbigniew Grzegorz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20390   z.jedrzejewski@wpia.uw.edu.pl
dr  Kładoczny
Piotr  
docent
22 55 20390   p.kladoczny@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Konieczniak
Przemysław Artur 
adiunkt (hab.)
22 55 20390   p.konieczniak@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Król-Bogomilska
Małgorzata Antonina 
profesor nadzwyczajny
22 55 20530   m.krol_bogomilska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Królikowski
Michał Piotr 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20390, 606 793 676   m.krolikowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Namysłowska-Gabrysiak
Barbara Maria 
adiunkt
  b.namyslowska_gabrysiak@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Rogacka-Rzewnicka
Maria Jolanta 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20319   m.rogacka_rzewnicka@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Tomaszewski
Tadeusz Jerzy 
profesor zwyczajny
22 55 20 443,
fax: 22 828 07 23
 
tadtom@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Karnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Sońta
Cezariusz Sylweriusz 
adiunkt
22 55 20390   cs@wpia.uw.edu.pl
dr  Zientara
Anna Dorota 
adiunkt
  a.zientara@wpia.uw.edu.pl
dr  Żółtek
Sławomir Tadeusz 
adiunkt
22 55 20529   s.zoltek@wpia.uw.edu.pl

Katedra Postępowania Karnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Kruszyński
Piotr Józef 
profesor zwyczajny
   
dr  Pawelec
Szymon Jerzy 
adiunkt
   
dr  Warchoł
Marcin Józef 
adiunkt
  marcinwarchol@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Karnego Porównawczego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Szczucki
Krzysztof Łukasz 
adiunkt
   
dr  Walczak-Żochowska
Anna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20390   a.walczak_zochowska@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Zielińska
Eleonora  
profesor zwyczajny
22 55 20390, 22 826 98 86, 22 826 92 94   e.zielinska@wpia.uw.edu.pl

Zakład Kryminologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dziewanowska
Małgorzata  
adiunkt
   
dr  Gutkowska
Agnieszka  
adiunkt
  ajasiakiewicz@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Płatek
Monika Stanisława 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20 819   platek@warman.com.pl

Katedra Kryminalistyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gradoń
Kacper Tomasz 
adiunkt
  k.gradon@wpia.uw.edu.pl
mgr  Karasek
Piotr Maciej 
asystent naukowy
   
dr  Waszkiewicz
Paweł  
adiunkt
22 55 24309   p.waszkiewicz@wpia.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.