SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Prawa Cywilnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Banaszczyk
Zbigniew Marcin 
adiunkt (hab.)
  z.banaszczyk@wpia.uw.edu.pl
dr  Błeszyńska-Wysocka
Joanna Zofia 
adiunkt
  j.bleszynska_wysocka@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Boratyńska
Maria  
adiunkt (hab.)
  m.boratynska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Brzozowski
Adam  
profesor nadzwyczajny UW
  a.brzozowski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Ereciński
Tadeusz  
profesor zwyczajny
  t.erecinski@wpia.uw.edu.pl
dr  Gasiński
Łukasz Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
  l.gasinski@wpia.uw.edu.pl
dr  Grzeszak
Teresa Maria 
docent
  teresa.grzeszak@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Harla
Andrzej Grzegorz 
docent
  a.harla@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Janiszewska
Beata Maria 
starszy wykładowca (dr)
  b.janiszewska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Jastrzębski
Jacek Zygmunt 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Jaworski
Lech Włodzimierz 
adiunkt
  l.jaworski@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Kocot
Wojciech Jerzy 
profesor nadzwyczajny UW
  w.kocot@wpia.uw.edu.pl
dr  Kozłowska-Chyła
Beata  
adiunkt
  b.kozlowska_chyla@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Krajewski
Marcin Krzysztof 
adiunkt (hab.)
  m.krajewski@wpia.uw.edu.pl
dr  Litwińska-Werner
Marta  
starszy wykładowca (dr)
  m.litwinska_werner@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Machała
Wojciech Jan 
adiunkt (hab.)
  w.machala@wpia.uw.edu.pl
dr  Modrzejewska
Małgorzata  
docent
  m.modrzejewska@wpia.uw.edu.pl
dr  Modrzejewski
Jerzy Andrzej 
docent
  j.modrzejewski@wpia.uw.edu.pl
dr  Olechowski
Marcin Maria 
adiunkt
  m.olechowski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Pietrzykowski
Krzysztof  
profesor zwyczajny
  k.pietrzykowski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Rajski
Jerzy Zygmunt 
profesor zwyczajny
  j.rajski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Safjan
Marek  
profesor zwyczajny
22 55 24330   m.safjan@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Szczepanowska-Kozłowska
Krystyna Monika 
profesor nadzwyczajny
  k.szczepanowska_kozlowska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Wach
Andrzej  
profesor nadzwyczajny UW
  a.wach@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Weitz
Karol Piotr 
profesor zwyczajny
  k.weitz@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Wierciński
Jacek Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
  j.wiercinski@wpia.uw.edu.pl
dr  Wojtaszek-Mik
Ewa Barbara 
adiunkt
  e.wojtaszek_mik@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Zaradkiewicz
Kamil Michał 
adiunkt (hab.)
  k.zaradkiewicz@wpia.uw.edu.pl
dr  Zembrzuski
Tadeusz Wiesław 
adiunkt
  zembrzuski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Zieliński
Adam Stanisław 
profesor zwyczajny
  a.zielinski@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Cywilnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bosek
Leszek  
adiunkt (hab.)
  bosek@wpia.uw.edu.pl
dr  Domański
Maciej  
adiunkt
   
dr hab.  Kaliński
Maciej Jacek 
profesor nadzwyczajny UW
  m.kalinski@wpia.uw.edu.pl
dr  Osajda
Konrad Piotr 
adiunkt
  osajda@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Warciński
Michał  
adiunkt (hab.)
   

Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Giaro
Maciej Piotr 
adiunkt
   
dr  Krekora-Zając
Dorota  
adiunkt
   
dr  Morek
Rafał  
adiunkt
  rafalmorek@uw.edu.pl

Katedra Postępowania Cywilnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Cieśliński
Marcin Mikołaj 
adiunkt
   
mgr  Obrębski
Robert  
wykładowca
  r.obrebski@wpia.uw.edu.pl
dr  Rylski
Piotr Robert 
adiunkt
  p.rylski@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Handlowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bilewska
Katarzyna  
profesor nadzwyczajny UW
  kbilewska@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Chłopecki
Aleksander Piotr 
profesor zwyczajny
  a.chlopecki@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Nowacki
Artur  
adiunkt (hab.)
  a.nowacki@wpia.uw.edu.pl
dr  Opalska
Dominika  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Romanowski
Michał  
profesor nadzwyczajny
   
dr  Turłukowski
Jarosław Jerzy 
adiunkt
  j.turlukowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Zbiegień-Turzańska
Anna Magdalena 
adiunkt
   

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnyc

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Błeszyński
Jan Nikodem 
profesor zwyczajny
   
prof. dr hab.  Dąbrowska
Monika  
profesor nadzwyczajny
  m.dabrowska@wpia.uw.edu.pl
dr  Żelechowski
Łukasz Jerzy 
adiunkt
  l.zelechowski@wpia.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.