SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Nauk o Państwie i Prawie

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bosiacki
Adam Cezary 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20608   abosiacki@wpia.uw.edu.pl
dr  Chauvin
Tatiana Marta 
adiunkt
22 52 20300   tchauvin@wpia.uw.edu.pl
dr  Cywiński
Zbigniew Maciej 
docent
22 55 20815   z.cywinski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Garlicki
Lech  
profesor zwyczajny
22 55 20692   l.garlicki@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Izdebski
Hubert Ireneusz 
profesor zwyczajny
22 55 20397, 22 55 24316   h.izdebski@wpia.uw.edu.pl
dr  Kryniecka-Piotrak
Anna Kornelia 
adiunkt
22 55 24316   akryniecka@wpia.uw.edu.pl
dr  Kulesza
Władysław Teofil 
docent
22 55 20608   w.kulesza@wpia.uw.edu.pl
dr  Lewandowski
Sławomir Krzysztof 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20505   s.lewandowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Łojko
Elżbieta Maria 
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Majchrowski
Jan  
adiunkt (hab.)
22 55 20300   j.majchrowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Petzel
Jacek  
docent
22 55 20505   j.petzel@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Piotrowski
Ryszard Józef Jan 
docent
22 55 24311   r.piotrowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Staśkiewicz
Wiesław  
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Stawecki
Tomasz  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20300   t.stawecki@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Stępkowski
Aleksander Bogusław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20608   astepkowski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Szyszkowska
Maria  
profesor zwyczajny
22 55 24316   m.szyszkowska@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Trzciński
Janusz Stanisław 
profesor zwyczajny
22 55 24311   j.trzcinski@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Zubik
Marek Tadeusz 
profesor zwyczajny
22 55 24311   m.zubik@wpia.uw.edu.pl

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kaleta
Krzysztof Janusz 
adiunkt
   
dr hab.  Matczak
Marcin Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20300    
dr  Rossmanith-Cichoń
Anna Maria 
adiunkt
22 55 24316   a.rossmanith@wpia.uw.edu.pl
dr  Skuczyński
Paweł Teodor 
adiunkt
22 55 20300   p.skuczynski@wpia.uw.edu.pl

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gromek
Zbigniew  
adiunkt
22 55 24311   z.gromek@wpia.uw.edu.pl
dr  Krzywoń
Adam Karol 
adiunkt
   
dr  Stębelski
Marcin  
adiunkt
   
mgr  Szepietowska
Beata  
wykładowca
22 55 24311   b.szepietowska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Wiącek
Marcin  
adiunkt (hab.)
22 55 24311   marcin.wiacek@student.uw.edu.pl
dr  Żabicka-Kłopotek
Monika Ewa 
adiunkt
   

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bielarczyk
Piotr Wojciech 
adiunkt
   
dr  Koźmiński
Krzysztof  
adiunkt
   

Katedra Socjologii Prawa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kojder
Andrzej  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20815   a.kojder@uw.edu.pl
dr  Winczorek
Jan  
adiunkt
   

Zakład Logiki i Infomatyki Prawniczej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Machińska
Hanna  
docent
   
prof. dr hab.  Malinowski
Andrzej Piotr 
profesor zwyczajny
22 55 20505   a.malinowski@wpia.uw.edu.pl
dr  Pełka
Michał  
adiunkt
22 55 20505   m.pelka@wpia.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.