SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Historii Prawa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bałtruszajtys-Piotrowska
Grażyna Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 24307   g.baltruszajtys@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Benincasa
Zuzanna Ewa 
adiunkt (hab.)
22 55 20384   z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl
dr  Bielecki
Andrzej  
adiunkt
22 55 24307   a.bielecki@wpia.uw.edu.pl
dr  Borecki
Paweł  
adiunkt
22 55 24308   pborecki@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Giaro
Tomasz Marcin 
profesor zwyczajny
  t.giaro@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Jastrzębski
Robert Zygmunt 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 24308   rzjastrz@wpia.uw.edu.pl
dr  Kraczkowski
Romuald Jan 
docent
22 55 24308   r.kraczkowski@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Paszkowska
Marzenna Maria 
docent
22 55 24307   m.paszkowska@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Pietrzak
Michał  
profesor zwyczajny
22 55 20397   m.pietrzak@wpia.uw.edu.pl
dr  Rosner
Anna Maria 
docent
22 55 24308   arosner@wpia.uw.edu.pl
dr  Sobotka
Roman Zygmunt 
adiunkt
22 55 24308   r.sobotka@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Sójka-Zielińska
Maria Katarzyna 
profesor zwyczajny
22 55 20397   m.sojka_zielinska@wpia.uw.edu.pl
dr  Stępkowska
Agnieszka  
adiunkt
22 55 20384   astepkowska@wpia.uw.edu.pl
dr hab.  Urbanik
Jakub  
adiunkt (hab.)
22 55 24354   j.urbanik@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Wąsowicz
Marek  
profesor nadzwyczajny
22 55 24307   m.wasowicz@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Zabłocka
Maria  
profesor zwyczajny
22 55 20384   zablocka@wpia.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Zakrzewski
Andrzej Jerzy 
profesor nadzwyczajny
22 55 24308   a.zakrzewski@wpia.uw.edu.pl

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kuisz
Jarosław  
adiunkt
22 55 24307   jaroslaw_kuisz@wpia.uw.edu.pl

Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Moniuszko
Adam Stanisław 
adiunkt
22 55 24308   a.moniuszko@wpia.uw.edu.pl
dr  Pomianowski
Piotr Zbigniew 
adiunkt
   

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Nowak
Maria Biruta 
adiunkt
   
dr  Rudnicki
Jan  
adiunkt
   

Katedra Prawa Wyznaniowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Brzozowski
Wojciech Adam 
adiunkt
22 55 24311   w.brzozowski@wpia.uw.edu.pl

Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Borysiak
Witold  
adiunkt
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.