SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Biblioteka i Wydawnictwa Wydz. Geografii i SR

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Gmiterek
Agnieszka  
bibliotekarz
   
  Gołębiowska
Bożena Teresa 
bibliotekarz
22 55 20677   btgolebi@uw.edu.pl
mgr  Grzęda
Barbara  
kustosz
22 55 20630   bgrzeda@uw.edu.pl
  Kochańska
Irena Agata 
bibliotekarz
22 55 20636   jakochan@uw.edu.pl
  Koziołkiewicz
Katarzyna  
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Maciejewska
Beata Grażyna 
starszy bibliotekarz
22 55 20636, 22 55 23240   bgmaciej@uw.edu.pl
dr  Osowiec
Michał  
bibliotekarz
  mosowiec@uw.edu.pl
mgr  Pluta
Ewa  
kustosz
22 55 20 677   epluta@uw.edu.pl
mgr  Skwirowska
Anna Dorota 
bibliotekarz
22 55 20621   adskwiro@uw.edu.pl
mgr  Szcześniak
Marzena Mirosława 
bibliotekarz
   
mgr  Tomczuk
Michał  
redaktor
22 55 20638   mtomczuk@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.