SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ferenc
Grażyna Genowefa 
starszy referent
   

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr inż. arch.  Bieske-Matejak
Alicja Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Czerny
Mirosława  
profesor zwyczajny
22 55 23244   mczerny@uw.edu.pl
mgr  Doroszewicz
Wojciech Michał 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Kwiatkowski
Jacek Wojciech 
adiunkt
22 55 23244   jacek.kwiatkowski@uw.edu.pl
dr inż. arch.  Lasocki
Maciej Kazimierz 
adiunkt
22 55 23244   maciej.lasocki@uw.edu.pl
dr hab.  Lisocka-Jaegermann
Bogumiła Jadwiga 
adiunkt (hab.)
22 55 23253   bogu@uw.edu.pl
dr  Mostowska
Magdalena  
adiunkt
22 55 23244    
dr  Roge-Wiśniewska
Małgorzata Ewa 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20623, 22 55 20642   m.roge-wisniewska@uw.edu.pl
dr  Stefański
Bogdan  
starszy wykładowca (dr)
22 55 23241    
dr inż. arch.  Zaborowski
Tomasz Piotr 
adiunkt
   

Zakład Geografii Regionalnej Świata

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Grzegorczyk
Anna Monika 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Jędrusik
Maciej Henryk 
profesor nadzwyczajny
22 55 23242, 22 55 20631   mhjedrus@uw.edu.pl
dr  Lechowicz
Maciej Andrzej 
adiunkt
22 55 20623   m.a.lechowicz@uw.edu.pl
mgr  Papis
Joanna Zofia 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 21502   jzpapis@uw.edu.pl
dr  Podhorodecka
Katarzyna Anna 
adiunkt
22 55 23242   kpiraszewska@wp.pl
dr  Rucińska
Dorota Mirosława 
adiunkt
22 55 20642   dmrucins@uw.edu.pl
dr  Wites
Tomasz Michał 
adiunkt
22 55 23242   t.wites@uw.edu.pl

Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dudek
Anna  
adiunkt
22 55 23243   adudek@uw.edu.pl
dr  Jaczewska
Barbara Dominika 
adiunkt
   
dr hab.  Łęcka
Izabella Marzena 
adiunkt (hab.)
22 55 23242   ilecka@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Makowski
Jerzy  
profesor zwyczajny
22 55 23253   jmakowsk@uw.edu.pl
mgr  Miętkiewska-Brynda
Joanna  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 23253   jmietkie@uw.edu.pl
dr hab.  Solarz
Marcin Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 23242   mwsolarz@uw.edu.pl
dr  Walewski
Andrzej  
starszy wykładowca (dr)
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.