SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Ogród Botaniczny

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bembinow-Turczyn
Regina Janina 
specjalista
22 55 30533   turczyn@biol.uw.edu.pl
  Biczyk
Krzysztof Szczepan 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30520    
inż.  Binder-Kalbarczyk
Agnieszka Dorota 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30502    
mgr  Bogdanowicz
Joanna  
specjalista w zawodzie
22 55 30527    
mgr inż.  Chełchowska
Magdalena  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30514   mjack@biol.uw.edu.pl
  Cyrych
Bartłomiej  
robotnik wykwalifikowany
   
inż.  Darżynkiewicz-Wojcieska
Marianna Olga 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30521    
mgr  Dębek
Piotr  
specjalista w zawodzie
22 55 30527    
  Dobrowolska
Maja  
starszy strażnik ochrony mienia
   
dr  Dubielecka
Bożena Urszula 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 30514, 22 55 30528   dubielec@biol.uw.edu.pl
mgr  Guranowska
Katarzyna  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30521   k.guranowska@biol.uw.edu.pl
  Jeznak
Anna Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 30520    
mgr  Jędrzejewska-Szmek
Krystyna Maria 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Kirpluk
Izabella  
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 30515   ikirpluk@biol.uw.edu.pl
mgr  Kołodziejska-Degórska
Iwona Urszula 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30517   jszklar@biol.uw.edu.pl
  Kosturek
Marek Tadeusz 
robotnik wykwalifikowany
   
mgr  Krzyk
Agnieszka Irena 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 30546   akrzyk@biol.uw.edu.pl
  Kufel-Zaucha
Agnieszka  
robotnik wykwalifikowany
22 55 30502    
mgr  Kukier-Wyrwicka
Mariola  
specjalista w zawodzie
22 55 30517   mariol@biol.uw.edu.pl
  Lamparski
Sławomir Rafał 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30524    
  Lato
Jadwiga  
robotnik wykwalifikowany
22 55 30525    
  Leszczyński
Krzysztof Dominik 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30520    
mgr inż.  Matejak
Barbara Zenobia 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30502    
mgr inż.  Melon
Elżbieta  
specjalista w zawodzie
22 55 30515   emelon@biol.uw.edu.pl
  Mikulska
Grażyna Aleksandra 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30527    
mgr inż.  Pawlęga
Barbara  
specjalista
22 55 30511   basia@biol.uw.edu.pl
mgr inż.  Pieczyńska
Iwona  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Podstolski
Wojciech  
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 30515    
  Polański
Krzysztof Ryszard 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30528    
  Policht
Anna  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30520    
mgr  Roguz
Katarzyna Monika 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
  Sapiński
Dariusz  
konserwator
22 55 30599    
mgr  Siedczyńska
Anna  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30521    
  Sienkiewicz
Robert Paweł 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 30520    
prof. dr hab.  Stpiczyńska
Małgorzata Zofia 
profesor nadzwyczajny
22 55 30529   malgorzata.stpiczynska@up.lublin.pl
  Szczapa
Andrzej  
robotnik wykwalifikowany
22 55 30520    
  Szubierajska
Dorota Barbara 
specjalista w zawodzie
22 55 30513, 22 55 30526   dorotasz@biol.uw.edu.pl
  Szubierajski
Wojciech Janusz 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30520    
  Uduji
Halina Barbara 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30520    
dr  Werblan-Jakubiec
Hanna  
starszy wykładowca (dr)
   
  Winiarski
Włodzimierz Andrzej 
robotnik wykwalifikowany
22 55 30521   wlowin@biol.uw.edu.pl
mgr inż.  Wyrwicki
Dariusz Tadeusz 
projektant
22 55 30517    
  Wyszomierska
Monika  
robotnik wykwalifikowany
   
  Zaręba
Hanna  
robotnik wykwalifikowany
22 55 30526    
dr hab.  Zych
Marcin  
adiunkt (hab.)
22 55 30529   mzych@biol.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.