SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Antosiewicz
Danuta Maria 
profesor nadzwyczajny
   
dr  Iwanicka-Nowicka
Roksana Małgorzata 
adiunkt
22 592 24 12   roxana@ibb.waw.pl
dr hab.  Koblowska
Marta Kamila 
profesor nadzwyczajny UW
22 592 24 12   marta@ibb.waw.pl
dr  Kotliński
Maciej Tomasz 
adiunkt
   
dr  Siedlecki
Paweł Aleksander 
adiunkt
22 592 57 61   pawel@ibb.waw.pl

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Barabasz
Anna  
adiunkt
   
mgr  Bieniak
Beata  
specjalista w zawodzie
22 55 42103   benia@biol.uw.edu.pl
dr  Gieczewska
Katarzyna Bożena 
adiunkt
   
dr  Juszczuk
Izabela Maria 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 43008   izabelaj@biol.uw.edu.pl
mgr  Kowalewska
Łucja Maria 
asystent
   
mgr  Kozioł-Lipińska
Joanna Agnieszka 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 42103   jkoziol@biol.uw.edu.pl
dr  Kupidłowska
Ewa Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 42104   ewmak@biol.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Mostowska
Agnieszka Helena 
profesor nadzwyczajny
22 55 42109   mostowag@biol.uw.edu.pl
mgr  Sakławska
Elżbieta Krystyna 
technik
   
dr hab.  Szal
Bożena Krystyna 
adiunkt (hab.)
22 55 43008   szal@biol.uw.edu.pl
mgr  Wałęza
Maria Joanna 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 42103    

Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jończyk
Maciej  
adiunkt
   
  Kiluk
Agnieszka Anna 
technik
22 55 42904    
dr  Sobkowiak
Alicja Łucja 
adiunkt
   
dr  Solecka
Danuta  
docent
22 55 43126   solecka@biol.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Sowiński
Paweł Mieczysław 
profesor nadzwyczajny
22 55 43015   pawes@biol.uw.edu.pl
dr  Szczepanik
Jarosław Piotr 
adiunkt
   

Zakład Biologii Systemów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Archacki
Rafał Piotr 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Jerzmanowski
Andrzej Maria 
profesor zwyczajny
22 592 57 04, 22 55 42020   andyj@ibb.waw.pl
dr  Szczęsny
Paweł Piotr 
adiunkt
22 592 57 59   szczesny@ibb.waw.pl
prof. dr hab.  Zielenkiewicz
Piotr  
profesor nadzwyczajny
   

Pracownia Fitotronowa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Grzybowski
Marcin Włodzimierz 
technik
   
  Nowakowski
Piotr Wacław 
rzemieślnik
22 55 42309    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.