SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bulik
Tomasz Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507, wew. 114   tb@astrouw.edu.pl
  Dawicka
Zofia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dawicka
Zofia  
starszy pedel
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Grabowska
Danuta  
starszy portier
   
  Grabowska
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
starszy portier
   
dr  Skowron
Jan  
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew.117   jskowron@astrouw.edu.pl
dr  Skowron
Dorota Maria 
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew.117   dszczyg@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Stępień
Kazimierz Szczepan 
profesor zwyczajny naukowy
22 55 30 507, 22 629 53 46   kst@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Szymański
Michał Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 123   msz@astrouw.edu.pl
  Topólska
Katarzyna  
starszy portier
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Topólska
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Katedra Astrofizyki Obserwacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kozłowski
Szymon  
adiunkt naukowy (hab.)
22 55 30 507, wew. 117   simkoz@astrouw.edu.pl
dr  Pietrukowicz
Paweł  
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew. 117   pietruk@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Pietrzyński
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 125   pietrzyn@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Pojmański
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 110   gp@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Soszyński
Igor  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 112   soszynsk@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Udalski
Andrzej Jarosław 
profesor zwyczajny
22 55 30 507 wew. 116   udalski@sirius.astrouw.edu.pl
dr hab.  Wyrzykowski
Łukasz  
adiunkt (hab.)
22 55 30 507 wew. 126   wyrzykow@astrouw.edu.pl

Zakład Astrofizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Belczyński
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507, wew. 122|   kbelczyn@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Jaroszyński
Michał  
profesor zwyczajny
22 55 30 507, wew. 124   mj@astrouw.edu.pl
dr hab.  Kiraga
Marcin Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 30 507 wew. 125   kiraga@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Madej
Jerzy Piotr 
profesor nadzwyczajny naukowy
22 55 30 507 wew. 121   jm@sirius.astrouw.edu.pl

Zakład Astronomii Pozagalaktycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cieślar
Marek Bogumił 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 30 509 wew. 107   mcie@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Górski
Krzysztof Marian 
adiunkt (hab.)
  gorski@astrouw.edu.pl
dr  Kowalska-Leszczyńska
Izabela  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30 507, wew. 109   ikowalska@astrouw.edu.pl
mgr  Udalska
Joanna  
starszy specjalista
22 55 30 507 wew.118   joanna@astrouw.edu.pl

Pracownia Instrumentalno-Dydaktyczna w Ostrowiku

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kruszewski
Kazimierz  
portier
22 789 79 66    
  Kruszewski
Kazimierz  
pracownik gospodarczy
   
mgr  Radziszewska
Irena  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
   
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
portier
22 789 79 66    
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Obserwatorium Astronomicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dypl.ekonomista  Profecka
Anna  
kierownik sekcji
22 55 30 507 wew. 120   profecka@sirius.astrouw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.