SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Baranowski
Dariusz Bartłomiej 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   dabor@igf.fuw.edu.pl
mgr inż.  Dudek
Krzysztof Stanisław 
główny specjalista
22 55 46 838   krzysztof.dudek@igf.fuw.edu.pl
  Kniaź
Tomasz  
starszy technik
22 55 46 853, 55 46 886   tkniaz@igf.fuw.edu.pl
mgr  Kopeć
Marta Kinga 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 46 878    
dr  Stefaniuk
Tomasz  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46 896   tomaniuk@igf.fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Atmosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Arabas
Sylwester Jakub 
adiunkt naukowy
22 55 46 876   sarabas@igf.fuw.edu.pl
dr  Costa-Surós
Montserrat  
adiunkt naukowy
22 55 46 890    
dr  Dziekan
Piotr Władysław 
adiunkt naukowy
22 55 46 878   pdziekan@igf.fuw.edu.pl
mgr  Górska
Anna  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   Anna.Gorska@igf.fuw.edu.pl
dr  Jarecka
Dorota  
adiunkt naukowy
22 55 46 876   dorota@igf.fuw.edu.pl
mgr  Karpińska
Katarzyna  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   katarzyna.karpinska@igf.fuw.edu.pl
dr inż.  Kumala
Wojciech Aleksander 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46 837   kumala@igf.fuw.edu.pl
dr  Lepore
Simone  
adiunkt naukowy
22 55 46 889   slepore@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Malinowski
Szymon Piotr 
profesor nadzwyczajny
22 55 46 860   malina@fuw.edu.pl
dr hab.  Markowicz
Krzysztof Mirosław 
adiunkt (hab.)
22 55 46 836   kmark@igf.fuw.edu.pl
mgr  Nurek-Malinowska
Małgorzata  
specjalista w zawodzie
22 55 46 810   mnurek@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pawłowska
Hanna  
profesor nadzwyczajny
22 55 46 806   Hanna.Pawlowska@igf.fuw.edu.pl
dr  Pedersen
Jesper Gronnegaard 
adiunkt naukowy
22 55 46 878   jesper@igf.fuw.edu.pl
dr  Stachlewska
Iwona Sylwia 
adiunkt
22 55 46 859   Iwona.Stachlewska@igf.fuw.edu.pl
  Walasek
Daniel  
referent techniczny
22 55 46 838   dwalasek@igf.fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Litosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Czechowski
Leszek Leonard 
adiunkt (hab.)
22 55 46 850   lczech@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grad
Marek Andrzej 
profesor zwyczajny
22 55 46 826   mgrad@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kossacki
Konrad Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 46 834   kjkossac@fuw.edu.pl
mgr  Polkowski
Marcin  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 811   marcin.polkowski@igf.fuw.edu.pl
dr  Wilde-Piórko
Monika Agnieszka 
adiunkt
22 55 46 851   mwilde@igf.fuw.edu.pl

Zakład Optyki Informacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Ambroziak
Anna Maria 
adiunkt
  amambroziak@igf.fuw.edu.pl
dr hab.  Buczyński
Ryszard Robert 
adiunkt (hab.)
22 55 46 857   rbuczyns@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Chałasińska-Macukow
Katarzyna Józefa 
profesor zwyczajny
22 55 32 723, 55 46 825   kmacukow@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kasztelanic
Rafał Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 55 46 885   kasztel@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kotyński
Rafał Zdzisław 
adiunkt (hab.)
22 55 46888   rafalk@fuw.edu.pl
dr hab.  Kowalczyk-Hernandez
Marek Lech 
docent
22 55 46841, 601 062 192   mkowalcz@mimuw.edu.pl
dr  Pastuszczak
Anna Katarzyna 
adiunkt naukowy
22 55 46 896   anna.pastuszczak@igf.fuw.edu.pl
dr  Pniewski
Jacek Dariusz 
adiunkt
22 55 46 824   jpniewski@igf.fuw.edu.pl
mgr  Sokołowski
Maciej Roman 
specjalista w zawodzie
22 55 46 812   maciej.sokolowski@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Szoplik
Tomasz Jan 
profesor zwyczajny
22 55 46 822, 22 823 98 25   tszoplik@mimuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dyl
Katarzyna  
specjalista
22 55 46 827   kdyl@igf.fuw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.