SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Matematyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bednarczuk
Jerzy Włodzimierz 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Betley
Stanisław  
profesor zwyczajny
22 55 44214   S.Betley@mimuw.edu.pl
mgr  Betliński
Paweł  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Białynicki-Birula
Andrzej Szczepan 
profesor zwyczajny
22 55 44129   A.Bialynicki@mimuw.edu.pl
dr  Bojanowska-Jackowska
Agnieszka Maria 
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Buczyński
Jarosław Artur 
adiunkt (hab.)
   
dr  Chałupnik
Marcin Jan 
adiunkt
22 55 44522   M.Chalupnik@mimuw.edu.pl
dr  Dąbrowski
Mirosław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44121   M.Dabrowski@mimuw.edu.pl
dr  Donten-Bury
Maria  
adiunkt naukowy
   
mgr  Grzegorowski
Marek Kosma 
asystent naukowy
   
dr hab.  Guzicki
Wojciech  
docent
22 55 44563   W.Guzicki@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jackowski
Stefan Maria 
profesor zwyczajny
22 55 44459   S.Jackowski@mimuw.edu.pl
dr  Janusz
Andrzej Piotr 
asystent naukowy
   
dr  Kędzierski
Oskar Stanisław 
adiunkt
22 55 44535   O.Kedzierski@mimuw.edu.pl
dr  Kochanek
Tomasz Aleksander 
adiunkt
   
dr  Konarski
Jerzy Edmund 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44419   J.Konarski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Koras
Mariusz  
profesor nadzwyczajny
22 55 44554   M.Koras@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kordos
Marek Tomasz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44402   M.Kordos@mimuw.edu.pl
dr  Koźniewski
Tadeusz  
docent
22 55 44123   T.Kozniewski@mimuw.edu.pl
dr  Krawczyk
Adam  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44541   A.Krawczyk@mimuw.edu.pl
dr  Kryński
Wojciech  
adiunkt
   
dr  Kuczma
Marcin Emil 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Kysiak
Marcin Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44518   M.Kysiak@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Langer
Adrian  
profesor nadzwyczajny
22 55 44448   A.Langer@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Marciniak
Zbigniew Stanisław 
profesor nadzwyczajny
22 55 44452   Z.Marciniak@mimuw.edu.pl
mgr  Meina
Michał Bartłomiej 
asystent naukowy
   
dr  Micał
Jacek  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44209   J.Mical@mimuw.edu.pl
dr  Nguyen
Thi Sinh Hoa  
adiunkt naukowy
   
dr  Nowak
Piotr Wojciech 
adiunkt
   
mgr  Pietruszka
Andrzej  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Pol
Roman  
profesor zwyczajny
22 55 44565   R.Pol@mimuw.edu.pl
dr  Pompe
Waldemar Dominik 
adiunkt
22 55 44543   W.Pompe@mimuw.edu.pl
dr  Rotkiewicz
Mikołaj  
adiunkt
   
mgr  Rykaczewski
Krzysztof  
asystent naukowy
   
dr hab.  Skalski
Adam Grzegorz 
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Skałba
Mariusz Zbigniew 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44525   M.Skalba@mimuw.edu.pl
mgr  Stawicki
Sebastian  
asystent naukowy
   
mgr  Szawiel
Stanisław Konrad 
asystent
   
mgr  Świeboda
Wojciech Michał 
asystent naukowy
   
dr  Tkaliński
Tomasz Jan 
asystent
   
prof. dr hab.  Toruńczyk
Adam Henryk 
profesor zwyczajny
22 55 44556   H.Torunczyk@mimuw.edu.pl
dr hab.  Traczyk
Paweł  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44463   P.Traczyk@mimuw.edu.pl
dr  Warhurst
Benjamin Tom 
adiunkt
   
dr hab.  Weber
Andrzej Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 44522   A.Weber@mimuw.edu.pl
dr  Wiśniewolski
Maciej Stanisław 
asystent
   
prof. dr hab.  Wiśniewski
Jarosław Antoni 
profesor zwyczajny
22 55 44455   J.Wisniewski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Zakrzewski
Piotr Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 44563   P.Zakrzewski@mimuw.edu.pl
dr  Ziemiańska
Olga  
asystent
22 55 44121   olga@mimuw.edu.pl
dr  Ziemiański
Krzysztof  
adiunkt
22 55 44529   K.Ziemianski@mimuw.edu.pl

Zakład Logiki Matematycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kołodziejczyk
Leszek Aleksander 
adiunkt (hab.)
22 55 44518   L.Kolodziejczyk@mimuw.edu.pl
dr hab.  Nguyen
Hung Son  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44124   N.H.Son@mimuw.edu.pl
dr  Pióro
Konrad Piotr 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44516   K.Pioro@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Skowron
Andrzej Józef 
profesor zwyczajny
   
dr  Szczuka
Marcin Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44124   M.Szczuka@mimuw.edu.pl
dr hab.  Ślęzak
Dominik Antoni 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44121   D.Slezak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Zawadowski
Marek Witold 
adiunkt (hab.)
22 55 44517   M.Zawadowski@mimuw.edu.pl

Zakład Układów Dynamicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Barański
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44533   K.Baranski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Bobieński
Marcin Piotr 
adiunkt (hab.)
22 55 44555   M.Bobienski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Borodzik
Maciej Edward 
adiunkt (hab.)
22 55 44546   M.Borodzik@mimuw.edu.pl
dr  Filipuk
Galina  
adiunkt
22 55 44417   G.Filipuk@mimuw.edu.pl
dr  Krych
Michał Stefan 
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Mormul
Piotr  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44533   P.Mormul@mimuw.edu.pl
dr  Pałuba
Waldemar Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44527   W.Paluba@mimuw.edu.pl
dr  Szczechla
Witold  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44517   W.Szczechla@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Zdunik
Anna Maria 
profesor zwyczajny
22 55 44453   A.Zdunik@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Żołądek
Henryk  
profesor zwyczajny
22 55 44119   H.Zoladek@mimuw.edu.pl

Zakład Algebry i Teorii Liczb

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Matczuk
Jerzy Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44534   J.Matczuk@mimuw.edu.pl
dr  Męcel
Arkadiusz Jan 
asystent
   
prof. dr hab.  Okniński
Jan  
profesor zwyczajny
22 55 44461, 22 55 44470   J.Okninski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Pomykała
Jacek Mirosław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44525   J.Pomykala@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Puczyłowski
Edmund Ryszard 
profesor zwyczajny
22 55 44532   E.Puczylowski@mimuw.edu.pl
dr  Strojnowski
Andrzej Jerzy 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44535   A.Strojnowski@mimuw.edu.pl
dr  Źrałek
Bartosz  
adiunkt
22 55 44540   B.Zralek@mimuw.edu.pl

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Adamczak
Radosław Karol 
adiunkt
22 55 44122   R.Adamczak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Bednorz
Witold Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 44561   W.Bednorz@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jakubowski
Jacek Romuald 
profesor nadzwyczajny
22 55 44538   J.Jakubowski@mimuw.edu.pl
dr  Kaleta
Kamil  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Latała
Rafał Adam 
profesor zwyczajny
22 55 44552   R.Latala@mimuw.edu.pl
dr  Miłoś
Piotr Rafał 
adiunkt
22 55 44122   P.Milos@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Oleszkiewicz
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 44548   K.Oleszkiewicz@mimuw.edu.pl
dr hab.  Osękowski
Adam  
adiunkt (hab.)
22 55 44561   A.Osekowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Pietruska-Pałuba
Katarzyna Dominika 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44527   K.Pietruska-Paluba@mimuw.edu.pl
dr  Rychlik
Eugeniusz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44541, 22 773 29 13   E.Rychlik@mimuw.edu.pl
dr hab.  Talarczyk-Noble
Anna Dorota 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44528   A.Talarczyk@mimuw.edu.pl
dr  Wolff
Paweł  
adiunkt
   

Zakład Geometrii i Topologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Chaber
Józef  
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Krupski
Mikołaj  
asystent
22 55 32 908   Jerzy.Krupski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Marciszewski
Witold Michał 
profesor nadzwyczajny
22 55 44451, 22 55 44221   W.Marciszewski@mimuw.edu.pl
dr  Michalewski
Henryk  
adiunkt
22 55 44529   H.Michalewski@mimuw.edu.pl
dr  Nagórko
Andrzej Maksymilian 
adiunkt
22 55 44546   A.Nagorko@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nowak
Sławomir Antoni 
profesor nadzwyczajny
22 55 44125   S.Nowak@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pol
Elżbieta Anna 
profesor nadzwyczajny
22 55 44565   E.Pol@mimuw.edu.pl
dr  Sobolewski
Mirosław Zygmunt 
adiunkt
22 55 44526   M.Sobolewski@mimuw.edu.pl

Zakład Równań Różniczkowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Goldstein
Paweł Stefan 
adiunkt
22 55 44516   P.Goldstein@mimuw.edu.pl
dr hab.  Jaworski
Piotr Władysław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44523   P.Jaworski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kałamajska
Agnieszka  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44553   A.Kalamajska@mimuw.edu.pl
dr hab.  Maszczyk
Tomasz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44519   T.Maszczyk@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Mostowski
Tadeusz  
profesor nadzwyczajny
   
prof. dr hab.  Strzelecki
Paweł  
profesor nadzwyczajny
22 55 44133   P.Strzelecki@mimuw.edu.pl
dr  Szumańska
Marta Stanisława 
adiunkt
22 55 44417   M.Szumanska@mimuw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.