SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Czyżkowski
Włodzimierz  
Zastępca Kanclerza
22 55 20555,
fax: 22 55 22505
 
viwa@adm.uw.edu.pl
mgr  Kuźnicka
Katarzyna  
specjalista
22 55 20377   katarzyna.kuznicka@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Wasilewski
Leszek  
specjalista
   

Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Lepa
Katarzyna Monika 
starszy referent
22 55 20555    

Główny Specjalista ds. Ciepłowniczych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Kusy
Marek Tomasz 
główny specjalista
22 55 20596   kusy@adm.uw.edu.pl

Główny Specjalista ds. Energetycznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Antoniak
Ireneusz Michał 
główny specjalista
22 55 22514,
fax: 22 55 20565
 
iantoniak@adm.uw.edu.pl

Grupa Robót Elektrycznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Białek
Bogdan  
elektryk
22 55 20455    
  Dźbik
Paweł  
konserwator elektryk
   
  Guzek
Tomasz  
konserwator elektryk
22 55 20455    
  Kalmus
Mieczysław Stefan 
elektromechanik
22 55 20455    
  Książek
Arkadiusz  
elektryk
   
  Padzik
Przemysław Rafał 
elektryk
   
  Świercz
Bogdan  
kierownik
22 55 20455    
  Świercz
Wojciech  
konserwator elektryk
22 55 20455    

Biuro Techniczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Ambroziak
Michał Przemysław 
inspektor robót budowlanych
   
mgr  Boguciński
Stanisław  
kierownik biura
22 55 20460, 22 55 20348, 22 826 81 02    
inż.  Brzozowski
Andrzej Wacław 
z-ca kierownika biura
22 55 22-501,
fax: 22 55 22 504
 
abrzozowski@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Cieślak
Jacek  
st.inspektor nadzoru robót elektrycznych
   
mgr inż.  Dobrzelewski
Paweł  
inspektor nadzoru inwestorskiego
   
mgr inż.  Kaliński
Jacek Rajmund 
główny specjalista
22 55 34187,
fax: 22 55 34001
 
 
mgr inż.  Spalik
Cezary Andrzej 
z-ca kierownika biura
22 55 22519,
fax: 22 55 22504
 
cspalik@adm.uw.edu.pl
inż.  Szczegot
Piotr Henryk 
st.inspektor nadzoru robót elektrycznych
   
mgr inż.  Szwałek
Anna Maria 
starszy specjalista
   

Sekcja ds. Remontów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Chojnacki
Rafał  
st.inspektor robót budowlanych
22 55 22 506   r.chojnacki@adm.uw.edu.pl
  Dominiak
Zygmunt  
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
22 55 20596, 22 826 79 51    
  Dowjat
Zuzanna  
specjalista
   
mgr inż.  Jabłońska
Urszula  
starszy specjalista
22 828 72 81, 22 55 20609    
  Rodziewicz
Edward  
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
   
mgr inż.  Rusak
Tomasz Jarosław 
specjalista
   

Sekcja ds. Inwestycji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Delura
Małgorzata Zofia 
starszy specjalista
22 55 20460, 22 55 20833, 22 826 81 02    
mgr  Jóźwiak-Balcerzak
Danuta  
starszy specjalista
   
mgr inż.  Lepa
Rafał Paweł 
specjalista
22 55 20 833    
  Mańkowska
Ewa Maria 
starszy specjalista
   
mgr inż.  Matusiak
Aneta  
starszy specjalista
22 55 20460, 22 55 20833, 22 826 81 02    

Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Jasik
Mirosław Stanisław 
ślusarz
   
mgr inż.  Lewicki
Radosław  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20 564    
  Mocarski
Józef  
specjalista
22 55 20569, 22 826 62 16    
  Padzik
Radosław Piotr 
robotnik ogólnobudowlany
   
  Padzik
Mieczysław Zdzisław 
robotnik ogólnobudowlany
   
  Rudnicki
Tomasz  
ślusarz-spawacz
   
  Ryś
Dariusz  
monter instalacji sanitarnych
   
mgr  Sucharska
Anna  
samodzielny referent
   
  Szmulik
Tomasz  
kierownik robót
22 55 20682   tszmulik@adm.uw.edu.pl
  Świderska
Agnieszka  
samodzielny referent
22 55 20 564   agnieszka.swiderska@adm.uw.edu.pl
  Święcicki
Marcin  
ślusarz-spawacz
   
  Tumiński
Mirosław Tadeusz 
hydraulik
   

Grupa Robót Budowlanych i Tapicerskich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kur
Piotr  
murarz
   
  Paluszewski
Zygmunt  
robotnik ogólnobudowlany
22 55 20198    
  Paź
Mirosław  
murarz
   
  Raczko
Marek  
robotnik ogólnobudowlany
   
  Wojciechowski
Henryk Jan 
blacharz-dekarz
   
  Woźniak
Dariusz  
szklarz
22 55 20484    

Grupa Robót Sanitarnych i Stolarskich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Burczyński
Paweł Kazimierz 
stolarz
22 55 20681    
  Gramatowski
Adam Andrzej 
monter instalacji sanitarnych
22 55 20449    
  Łojewski
Janusz  
stolarz
22 55 20681    
  Rynkiewicz
Adam  
monter instalacji sanitarnych
22 55 20449    
  Sobkowicz
Michał  
monter instalacji sanitarnych
   
  Żukowski
Tadeusz  
monter instalacji sanitarnych
22 55 20449    

Grupa Robót Ślusarskich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Chudzik
Tomasz Marian 
ślusarz
22 55 20552    
  Janiszewski
Piotr Józef 
ślusarz-spawacz
   
  Muranowicz
Zygmunt  
ślusarz-spawacz
22 55 20679    
  Zdański
Krzysztof Ignacy 
konserwator ślusarz
22 55 20552    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.