SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Pion Kanclerza

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Mikłaszewicz
Ewa  
kwestor
22 55 20880   emiklaszewicz@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Pieszczurykow
Jerzy Aleksander 
Kanclerz
22 55 20456,
fax: 22 55 20800
 
jerzyp@adm.uw.edu.pl

Sekretariat Kanclerza

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Jasińska
Jolanta Elżbieta 
starszy specjalista
22 55 20456, 22 55 20800   jasinska@adm.uw.edu.pl
  Niesiobęcka
Teresa  
starsza woźna
22 55 20558    

Sekcja ds. Obsługi Fundacji UW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Alexandroff-Cywińska
Dorotea  
specjalista
   
mgr  Żardecka-Górska
Karolina Natalia 
kierownik sekcji
22 55 20882    

Biuro Spraw Socjalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bujalska
Barbara Helena 
starszy referent
22 55 23214, 22 55 23214,
fax: 22 55 22608
 
b.bujalska@uw.edu.ol
  Byszewska
Maria  
specjalista
   
mgr  Dobrzyńska-Jaromin
Maria Magdalena 
kierownik biura
22 55 22608,
fax: 22 55 22868
 
mmdobrzy@uw.edu.pl
  Kaźmierczak
Wiesława Bronisława 
specjalista
   
mgr inż.  Kowtun
Elżbieta Maria 
specjalista
22 55 20 832, 22 55 22 607,
fax: 22 55 22 608
 
e.kowtun@adm.uw.edu.pl
mgr  Koziatek
Ewa  
specjalista
22 55 20824, 22 55 20767,
fax: 22 55 22608
 
ekoziatek@uw.edu.pl
  Lachowska
Anna Bogda 
z-ca kierownika biura
22 55 20827, 22 55 20419,
fax: 22 55 22608
 
a.lachowska@uw.edu.pl
  Łompieś
Barbara Maria 
specjalista
22 55 20767, 22 55 20824,
fax: 22 55 22608
 
blompies@adm.uw.edu.pl
mgr  Macieląg
Jolanta Anna 
specjalista
22 55 22606, 22 55 22606,
fax: 22 55 22608
 
j.macielag@uw.edu.pl
  Malinowska
Anna Maria 
kierownik sekcji
22 55 20419, 22 55 20827,
fax: 22 55 22608
 
a.malinowska@uw.edu.pl
  Osowska
Zofia  
specjalista
22 55 20419, 22 55 20827,
fax: 22 55 22608
 
z.osowska@uw.edu.pl
  Piechucki
Andrzej Jacek 
samodzielny referent
22 55 20737, 22 55 20868,
fax: 22 55 22608
 
a.piechucki@uw.edu.pl
lek. med.  Płaźnik
Grażyna Zofia 
starszy specjalista
22 55 20803,
fax: 22 55 22608
 
 
mgr  Płoński
Wojciech  
z-ca kierownika
22 55 22 606   Wojciech.Plonski@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Rzepecka
Bożena Teresa 
specjalista
22 55 20 832, 22 55 22 607,
fax: 22 55 22 608
 
b.rzepecka@uw.edu.pl
mgr  Stelmach
Magdalena  
specjalista
22 55 20832, 22 55 22607,
fax: 22 55 22608
 
m.stelmach@uw.edu.pl
  Szyszka
Mirosław Edward 
samodzielny referent
22 55 20737, 22 55 20868,
fax: 22 55 22608
 
meszyszk@uw.edu.pl
  Szyszka
Łukasz Krzysztof 
referent
22 55 20737, 22 55 20868,
fax: 22 55 22608
 
l.szyszka@uw.edu.pl
  Turzyńska
Adrianna Barbara 
specjalista
22 55 20485,
fax: 22 55 22608
 
aturzynska@adm.uw.edu.pl

Dom Studenta nr 1 ul. Żwirki i Wigury 97/99

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bauer
Barbara Wiesława 
specjalista
22 668 63 07, 22 668 63 29    
  Dąbrowska
Elżbieta  
recepcjonista
22 55 47000    
  Duk
Jagoda Urszula 
starszy referent
22 668 63 07, 22 668 63 29    
  Dyńdo
Anna  
starsza pokojowa
22 55 47000    
  Feder
Agnieszka Barbara 
recepcjonista
   
  Frelik
Mariola  
recepcjonista
   
  Gawryjołek
Agata Dorota 
starsza pokojowa
22 55 47000    
  Jabłońska
Ewa Maria 
recepcjonista
22 55 47000    
  Karamuz
Ewa Henryka 
starsza pokojowa
   
  Kowalczyk
Sławomir  
rzemieślnik
22 55 47000    
  Kulesza
Jolanta  
starsza pokojowa
22 55 47000    
  Kwaśniewska
Teresa Maria 
recepcjonista
22 55 47000    
  Latosińska
Hanna  
starsza pokojowa
22 55 47000    
mgr  Łowicki
Piotr Marek 
kierownik domu studenckiego
22 668 63 07, 22 668 63 29,
fax: 22 822 19 19
 
plowicki@ds1.uw.edu.pl
  Płochocki
Jarosław  
rzemieślnik
22 55 47000    
  Podgórski
Benedykt  
pracownik gospodarczy
22 55 47000    
  Surga
Małgorzata Iwona 
recepcjonista
22 55 47000    
  Szumna
Jolanta Grażyna 
recepcjonista
22 55 47000    
  Śmietanowska
Karolina Anna 
starsza pokojowa
   
  Świercz
Mirosława Jadwiga 
recepcjonista
22 55 47000    
mgr  Wąsowska
Elżbieta  
starszy specjalista
22 668 63 07, 22 668 63 29    
  Wiśniewska
Danuta Halina 
starsza pokojowa
22 55 47000    
  Wojciechowska
Hanna  
starsza pokojowa
22 55 47000    

Dom Studenta nr 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Guzik
Irena Barbara 
starsza pokojowa
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Jurgawka
Bożena Iwona 
recepcjonista
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Kantek
Mirosław Józef 
recepcjonista
   
  Kaźmierski
Jacek  
pracownik gospodarczy
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Kleczkowska
Teresa  
starsza pokojowa
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Kostro
Zbigniew  
recepcjonista
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Kotulska
Anna  
specjalista
22 55 40855, 22 55 48481,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Kwiatkowska
Jolanta Ewa 
starsza pokojowa
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Latoszek
Urszula  
recepcjonista
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Leśkiewicz
Maria Sabina 
starsza pokojowa
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Makowczenko
Bożena  
samodzielny referent
22 55 48000, 22 554 84 81,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Niemiec
Andrzej  
recepcjonista
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
mgr  Nowak
Adam Wawrzyniec 
recepcjonista
   
  Olszewska
Agnieszka  
specjalista
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Pawelec
Marzenna Jolanta 
starsza pokojowa
   
  Pawłowska
Anna Wiktoria 
referent
   
  Ptaszek
Halina Teresa 
starsza pokojowa
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Sikorska
Anna Irena 
starsza pokojowa
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
mgr  Skonecka
Olga Monika 
kierownik domu studenckiego
22 55 48100,
fax: 22 823 77 71
 
o.skonecka@uw.edu.pl
  Sondej
Jolanta Ewa 
recepcjonista
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Stasiak
Dominika Maria 
starsza pokojowa
   
  Styś
Ireneusz Andrzej 
konserwator
22 55 48000,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Świątkowska
Krystyna  
pracownik gospodarczy
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Świtalski
Piotr  
rzemieślnik
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl
  Wiącek
Bogumiła  
recepcjonista
22 55 40855,
fax: 22 823 77 71
 
administracja@ds2.uw.edu.pl

Dom Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i 12

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bugiel-Ziółkowska
Jadwiga Stanisława 
samodzielny referent
22 810 09 85, 22 55 30001,
fax: 22 810 09 85
 
jbugiel@uw.edu.pl
  Chmielecka
Zenobia Urszula 
recepcjonista
22 55 30000   zchmielecka@uw.edu.pl
  Cichońska
Bożena Anna 
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Czytowska
Bożena  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Dąbkowski
Andrzej Ryszard 
starszy rzemieślnik
22 55 30302   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Dziewit
Jadwiga Marianna 
pracownik gospodarczy
22 55 30004   kickiego.ds3@uw.edu.pl
mgr  Ilczuk
Agnieszka Elżbieta 
kierownik domu studenckiego
   
  Jasiński
Marek Oskar 
recepcjonista
22 55 30000   mjasinski@uw.edu.pl
  Jusińska
Bogusława  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Jusiński
Stanisław  
recepcjonista
   
mgr  Kołodziejczyk
Alicja Krystyna 
specjalista
22 810 09 85, 22 55 30001,
fax: 22 810 09 85
 
akolodziejczyk@uw.edu.pl
  Kowalska
Grażyna Barbara 
specjalista
22 55 30005   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Kur
Marek  
rzemieślnik
22 55 30302   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Kur
Alicja  
recepcjonista
22 55 30000   akur@uw.edu.pl
  Kur
Wiesława  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Lemańska
Barbara Maria 
recepcjonista
22 55 30000   blemanska@uw.edu.pl
  Lizut
Małgorzata  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Matusiak
Elżbieta Wanda 
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Muzyka
Dorota Liliana 
specjalista
22 810 09 85, 22 55 30001,
fax: 22 810 09 85
 
dmuzyka@uw.edu.pl
  Myśliwiec
Marian Andrzej 
dozorca
22 55 30302   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Nidecka
Marta Teresa 
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Nowacka
Barbara  
recepcjonista
22 55 30004   bnowacka@uw.edu.pl
  Powierża
Teresa  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Rosińska
Franciszka Elżbieta 
recepcjonista
22 55 30004   frosinskaa@uw.edu.pl
  Sobolewska
Ewa  
recepcjonista
22 55 30004   esobolewska@uw.edu.pl
  Szczepańska
Janina Zofia 
starsza pokojowa
22 55 30004   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Świerczyńska
Małgorzata  
starsza pokojowa
22 55 30004   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Wawryło
Ewa  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl
  Wojtyra
Maria  
starsza pokojowa
22 55 30000   kickiego.ds3@uw.edu.pl

Dom Studenta nr 4 ul. Zamenhofa 10 A

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bednarek
Jerzy  
recepcjonista
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Błachnio
Bożena  
recepcjonista
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Gardasiewicz
Dorota Anna 
recepcjonista
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Grabarczyk
Halina Barbara 
starsza pokojowa
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Krzemiński
Piotr Tadeusz 
starszy referent
22 55 49203,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
mgr  Matyjasiak
Agnieszka Violetta 
kierownik domu studenckiego
22 55 49202,
fax: 22 55 49201
 
amatyjasiak@uw.edu.pl
  Ofiara
Beata  
starsza pokojowa
   
mgr  Pasieka
Łukasz  
starszy magazynier
22 55 49204,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Skomorowski
Jacek  
rzemieślnik
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Stryjek
Zbigniew  
recepcjonista
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Strzelec
Barbara  
starsza pokojowa
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Telakowska
Anita  
starsza pokojowa
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl
  Wielogórski
Marek  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 55 49200,
fax: 22 55 49201
 
ds4@uw.edu.pl

Dom Studenta nr 5 ul. Smyczkowa 5/7

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bagińska
Agnieszka  
starsza pokojowa
   
  Czubak
Małgorzata Anna 
referent
22 55 33025,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
mgr  Jaromin
Gabriela Barbara 
samodzielny referent
22 55 33020,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Jaśkowski
Leszek Edward 
recepcjonista
   
  Kapusta
Andrzej Wojciech 
rzemieślnik
22 55 33027,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Krajewski
Jerzy  
recepcjonista
   
  Malesa
Krzysztof Jan 
rzemieślnik
22 55 33035,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Malinowska
Anna  
samodzielny referent
22 55 33021,
fax: 22 55 33022
 
amalinowska@uw.edu.pl
  Pawłowska
Anna Maria 
starsza pokojowa
22 55 33034,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
mgr  Piątkowska
Beata  
kierownik domu studenckiego
22 55 33011,
fax: 22 55 33022
 
bpiatkowska@uw.edu.pl
  Piekut
Zbigniew Sylwester 
rzemieślnik
22 55 33035,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Rojewski
Krzysztof Ryszard 
recepcjonista
22 55 33000,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Skrocki
Marek  
recepcjonista
22 55 33000,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl
  Stańczak
Teresa  
starsza pokojowa
22 55 33034,
fax: 22 55 33022
 
ds5@uw.edu.pl

Dom Studenta nr 6 ul. Radomska 11

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Banaszek
Grażyna Teresa 
starszy specjalista
22 810 09 85, 22 55 30001,
fax: 22 810 09 85
 
gbanaszek@uw.edu.pl
  Bauer
Katarzyna Marta 
samodzielny referent
   
  Czarkowska
Maryla  
starsza pokojowa
22 55 49406,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Dernałowicz
Radosław  
recepcjonista
22 55 49400,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Kisieliński
Daniel  
recepcjonista
   
  Kowalczyk
Sławomir  
rzemieślnik
22 55 49405,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Kowalczyk
Mikołaj  
pracownik gospodarczy
   
  Ochnio
Irena  
starsza pokojowa
22 55 49406,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Osiak
Andrzej  
recepcjonista
22 55 49400,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Pisarska
Justyna Agata 
starszy magazynier
22 55 49444,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Podgórski
Benedykt  
rzemieślnik
22 55 49405,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Popow
Piotr  
samodzielny referent
22 55 49404,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
mgr  Potocka
Izabela  
specjalista
22 55 49402,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
mgr  Rot
Monika Barbara 
kierownik domu studenckiego
22 55 49401,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Stańczak
Ireneusz Jan 
recepcjonista
22 55 49400,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl
  Studnicka
Marta Anna 
starsza pokojowa
   
  Szkwarła
Krzysztof  
rzemieślnik
22 55 49405,
fax: 22 55 49403
 
radomska@uw.edu.pl

Stołówka UW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ciechańska
Katarzyna  
wykwalifikowana pomoc kuchenna
22 55 20433    
  Jabłonowska
Anna  
wykwalifikowana pomoc kuchenna
22 55 20433    
  Krupa
Barbara  
wykwalifikowana pomoc kuchenna
22 55 20433    
  Nowak
Hanna Grażyna 
wykwalifikowana pomoc kuchenna
22 55 20433    
  Spiżewska
Wiesława  
wykwalifikowana pomoc kuchenna
22 55 20433    
  Suska
Magdalena  
kucharka
22 55 20433    
  Suska-Osik
Teresa Maria 
z-ca kierownika
   
  Zawistowska-Klimek
Anna  
kucharka
22 55 20433    

Dom Pracownika Naukowego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Batorowska
Anna Zofia 
starsza pokojowa
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Batorowski
Ireneusz Maciej 
rzemieślnik
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Borowska
Zofia Feliksa 
starsza pokojowa
22 55 33458    
mgr  Borowska
Iwona Róża 
kierownik
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
dpn@adm.uw.edu.pl
  Jeż
Marek Janusz 
rzemieślnik
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Kornet
Józef  
dozorca
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Kornet
Izabela  
starsza pokojowa
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Kornet-Gumowska
Marta  
starsza pokojowa
   
mgr  Kostrzewa
Anna Katarzyna 
dozorca
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
  Kowalczyk
Anna Marianna 
specjalista
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 
mgr inż.  Siedlecka
Małgorzata  
samodzielny referent
   
  Stefaniak
Marek Ryszard 
rzemieślnik
22 55 33700, 22 843 97 23,
fax: 22 843 97 23
 
 

HERA

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bukała
Elżbieta  
specjalista
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Bukowski
Andrzej Zbigniew 
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
mgr  Byszewska
Izabela  
specjalista
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Gołdys
Katarzyna Anna 
starsza pokojowa
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Gwardiak
Sylwia Izabela 
z-ca kierownika
22 55 31007,
fax: 22 55 31003
 
s.gwardiak@uw.edu.pl
  Gwardiak
Eliza Elżbieta 
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Jankowski
Piotr  
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Kalinowska
Danuta Alicja 
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Karczmarczyk
Ewa Halina 
starsza pokojowa
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Karwacka
Zofia Stanisława 
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Kulimaga
Monika Lidia 
specjalista
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
mgr  Kulińska
Sylwia Maria 
kierownik
22 55 31005,
fax: 22 55 31003
 
skulinska@adm.uw.edu.pl
  Pękala
Jadwiga Krystyna 
specjalista
22 55 31008,
fax: 22 55 31003
 
 
mgr  Pucek
Sabina Maria 
specjalista
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Rapczyńska
Barbara  
specjalista
22 55 31004,
fax: 22 55 31003
 
herarezerw@adm.uw.edu.pl
  Rączkowska
Mirosława  
pracownik gospodarczy
   
  Rybarczyk
Iwona Maria 
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Święs
Grażyna Halina 
starsza pokojowa
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Trzeszkowska
Krystyna  
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Turło
Małgorzata  
samodzielny referent
22 55 31 006,
fax: 22 55 31 003
 
m.turlo@adm.uw.edu.pl
  Zhminkovska
Khrystyna  
specjalista
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Zieńczuk
Anna  
pracownik gospodarczy
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 
  Żukowski
Włodzimierz Piotr 
konserwator elektryk
22 55 31000,
fax: 22 55 31003
 
 

SOKRATES

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Augustyniak
Hanna Beata 
pracownik gospodarczy
   
  Bodzan
Aneta Magdalena 
specjalista
22 55 33500,
fax: 22 55 33503
 
rezerwacja@adm.uw.edu.pl
  Czerwonka
Jolanta Danuta 
specjalista
22 55 33530    
  Dolińska
Halina  
pracownik gospodarczy
22 55 33458    
  Domański
Jacek  
rzemieślnik
22 55 33409    
mgr  Kęciek
Paweł Marek 
specjalista
22 55 33500,
fax: 22 55 33503
 
rezerwacja@adm.uw.edu.pl
mgr  Kęciek
Aleksandra Zofia 
specjalista
22 55 33500   rezerwacja@adm.uw.edu.pl
mgr  Kiełtyka
Ewa  
kierownik obiektu
22 55 33520   ekieltyka@adm.uw.edu.pl
  Kwiatek
Anna  
specjalista
22 55 33500,
fax: 22 55 33503
 
rezerwacja@adm.uw.edu.pl
  Milczarek
Bożena Małgorzata 
pracownik gospodarczy
22 55 33458    
  Ostrowska
Alfreda Janina 
pracownik gospodarczy
22 55 33458    
mgr  Paszkiewicz
Olga Katarzyna 
starszy referent
22 55 33500,
fax: 22 55 33503
 
rezerwacja@adm.uw.edu.pl
  Pioterczak
Magdalena  
starszy magazynier
22 55 33550   magda.pioterczak@wp.pl
mgr  Rachubowska
Ewa Teresa 
z-ca kierownika
22 55 33540   hotelsokrates@adm.uw.edu.pl
  Smorawska
Krystyna Maria 
pracownik gospodarczy
22 55 33458    
  Sobieszuk
Alicja Zofia 
pracownik gospodarczy
22 55 33409    
  Trawiński
Sławomir Arkadiusz 
specjalista
22 55 33500,
fax: 22 55 33503
 
rezerwacja@adm.uw.edu.pl

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku "Wrzos"(Kiry)

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Gewont
Józefa  
kucharka
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
 
  Kukulak
Józef  
konserwator - palacz
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
 
  Kukulak
Andrzej  
dozorca
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
 
  Mateja
Iwona Krystyna 
kierownik
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
i.mateja@uw.edu.pl
  Obrochta
Aniela  
starszy kelner
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
 
  Rafacz
Anna  
szef kuchni
18 207 07 68,
fax: 18 207 07 68
 
 

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku "Szeligówka" (Kościelisko)

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Flisowska
Danuta Barbara 
administrator obiektu
18 20 70 213    
  Wyleżoł
Ewa  
pracownik gospodarczy
18 20 70 213    

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy "Bajka" w Łukęcinie

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Jakubiak
Władysław  
rzemieślnik
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 
  Kołodziej
Barbara  
robotnik wykwalifikowany
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 
  Krupczak
Anna  
robotnik wykwalifikowany
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 
  Mazurek
Halina  
samodzielny referent
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 
  Michalski
Jacek Zdzisław 
pracownik gospodarczy
   
  Niemiec
Adam Kazimierz 
dozorca
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 
mgr inż.  Paterczyk
Leszek Antoni 
kierownik
91 381 26 12,
fax: 91 38 12 623
 
 

Biuro Gospodarcze

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
inż.  Chatys
Janina  
kierownik obiektu
   
  Chatys
Edward Eugeniusz 
starszy mistrz
   
mgr inż.  Ignatowicz
Irena  
kierownik biura
22 55 20346,
fax: 22 55 20347
 
ignatowicz@adm.uw.edu.pl
  Kłodziński
Roman Wiesław 
pracownik gospodarczy
   
  Konstanciak
Andrzej Adam 
starszy pedel
22 55 33200    
  Kwaśniewska-Twardziak
Anna  
z-ca kierownika
22 55 24024,
fax: 22 55 20347
 
akwasniewska@adm.uw.edu.pl
mgr  Machoń
Marcin  
z-ca kierownika biura
22 55 20380,
fax: 22 55 20347
 
mmachon@adm.uw.edu.pl
  Sobolew
Dorota Anna 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 20381   dsobolew@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Szczech-Domańska
Wanda  
starszy specjalista
22 55 20770, 22 55 22009   szczech@adm.uw.edu.pl
  Turek
Andrzej  
starszy pedel
22 55 32000    
  Wilk
Krzysztof  
starszy portier
   

Sekcja ds.Umów,Nieruchomości i Admin. Budynków Mieszkalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kęciek
Hanna Barbara 
dozorca
22 55 20108    
mgr  Kwiatkowska
Alina Barbara 
specjalista
22 55 20108   alina.kwiatkowska@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Miłkowska
Maria  
starszy specjalista
22 55 20381   maria.milkowska@adm.uw.edu.pl
  Rodziewicz
Barbara  
specjalista
22 55 20736   brodziew@adm.uw.edu.pl
  Sobczak
Jolanta Anna 
specjalista
22 55 20346   sobczak@adm.uw.edu.pl

Sekcja Księgowości - kasa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abramowska
Teresa Lidia 
kierownik sekcji
22 55 22016   Teresa.Abramowska@adm.uw.edu.pl
mgr  Cacko
Alicja  
specjalista
22 55 20 312   Alicja.Cacko@adm.uw.edu.pl
  Kacprowicz
Agnieszka  
specjalista
22 55 20597   aga@adm.uw.edu.pl
  Serowiecka
Beata Małgorzata 
specjalista
22 55 20756   beatabg@adm.uw.edu.pl
  Stachurska-Zdunek
Krystyna Regina 
specjalista
22 55 20 597   kstachur@adm.uw.edu.pl
mgr  Szmulik
Elżbieta  
specjalista
22 55 22 010   Elzbieta.Szmulik@adm.uw.edu.pl

Sekcja ds. Zieleni

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abebe
Tariku  
pracownik gospodarczy
   
  Kondracki
Tomasz Adam 
pracownik gospodarczy
22 55 20784    
  Kusiak
Dariusz  
starszy referent
22 55 20784    
  Polak
Dorota  
samodzielny referent
   
mgr inż.  Siedlicka
Barbara Maria 
główny specjalista
22 55 20784   barbara.siedlicka@adm.uw.edu.pl

Sekcja ds. Technik Audiowizualnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dąbrowski
Andrzej Romuald 
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
mgr  Jakacka
Urszula Elżbieta 
specjalista
22 55 20575    
  Kosowski
Sylwester Andrzej 
starszy referent techniczny
22 55 20575    
  Kwiatkowski
Andrzej  
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
  Myszyński
Marcin  
starszy referent techniczny
22 55 20575    
inż.  Szeliga
Andrzej  
kierownik sekcji
22 55 20502   andrzej.szeliga@adm.uw.edu.pl
  Śliński
Robert  
specjalista w zawodzie
22 55 20575    
  Znaniecki
Arkadiusz  
elektronik
22 55 20575    

Sekcja Zaopatrzenia

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Golec
Beata Krystyna 
starszy magazynier
22 55 20437, 22 55 40100   bgolec@adm.uw.edu.pl
  Hrycak
Jerzy  
specjalista
22 55 20437    
  Królikowski
Jerzy  
starszy specjalista
22 55 40 711,
fax: 22 55 40 760
 
jkrolikowski@adm.uw.edu.pl
mgr  Lewicki
Rafał  
specjalista
22 55 40 711,
fax: 22 55 40 760
 
r.lewicki@adm.uw.edu.pl
mgr  Mężyńska
Katarzyna Iwona 
starszy referent
22 55 20860,
fax: 22 55 20310
 
 
mgr  Reszka
Małgorzata Danuta 
kierownik sekcji
22 55 20494,
fax: 22 55 20310
 
mreszka@adm.uw.edu.pl

Sekcja Zabezpieczenia Obiektów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Archacki
Jacek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Badzian
Marcin Zbigniew 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Banaszek
Stanisław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Broda
Paweł Henryk 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Bruzgo
Maciej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Bukowski
Artur Aleksander 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Cabaj
Tomasz Marek 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Chmieliński
Grzegorz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Chodorowski
Jarosław  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Cieniawski
Zbigniew Wojciech 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Ciosek
Piotr  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Czerwiński
Jacek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Czerwiński
Zygmunt Zdzisław 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Dobrzeniecki
Czesław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Duszyński
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gacyk
Arkadiusz Paweł 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Gawryś
Czesław Janusz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gburzyński
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gis
Mariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gizka
Piotr Karol 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Godlewski
Mariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gruszkowski
Marek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gryczka
Janusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Gurzęda
Władysław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 21305    
  Horoszko
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr  Hurko-Romeyko
Bogdan Jeremi 
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Jabłoński
Mieczysław Stanisław 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Jędrych
Marek  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kacprowicz
Tomasz Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kacprowicz
Wojciech Jan 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kaczorek
Leszek Sławomir 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr  Kardaś
Władysław  
z-ca kierownika samodzielnej sekcji
22 55 20807, 22 55 20341    
  Katowicz
Andrzej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Kołakowski
Andrzej  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Kondej
Witold Piotr 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kowalik
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Kozłowski
Michał Andrzej 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Królak
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Lisiewicz
Adam  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Lisiewicz
Andrzej Maciej 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Loksz
Ireneusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Ludwiniak
Zbigniew Roch 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Łopacki
Dawid Paweł 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Małachowski
Jacek  
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Marcinkiewicz
Włodzimierz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Matak
Stanisław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Matak
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Zygmunt Krzysztof 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Bogdan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Milewski
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Mucha
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Musiał
Wiktor Andrzej 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Nowicki
Mirosław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
mgr inż.  Nowicki
Marek  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20807, 22 55 20341   mnowicki@adm.uw.edu.pl
  Ołdak
Franciszek Tadeusz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Osica
Paweł  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Osiński
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Paszkowski
Dariusz  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Pieńkowski
Łukasz Zygmunt 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Pietrow
Rafał Sławomir 
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Poziomski
Janusz Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Purtak
Artur  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Raźny
Włodzimierz Kazimierz 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Rękawek
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Rowicki
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Sikorski
Stanisław Henryk 
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Smolarek
Wiesław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Sobczak
Sławomir  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Sobczak
Adam  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Struszewski
Michał  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Supeł
Ryszard Adam 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Świderski
Robert  
starszy strażnik ochrony mienia
   
  Świerk
Henryk  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wieczorek
Daniel  
starszy strażnik ochrony mienia
   
mgr  Wilczyński
Mirosław Antoni 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wiśniewski
Zbigniew  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Wojtera
Jan Leon 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Zych
Sylwester  
dowódca zmiany strażników
22 55 20341    
  Zych
Mieczysław Leszek 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    
  Żółty
Waldemar Jan 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 20341    

Sekcja Obsługi Terenu Centralnego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Gańko
Damian  
pracownik gospodarczy
   
  Jusiński
Kazimierz  
robotnik gospodarczy
22 55 24331    
  Telinga
Jacek  
pracownik gospodarczy
   
  Wydryszek
Krzysztof Przemysław 
robotnik gospodarczy
22 55 24331    
  Zwierzchowski
Tomasz Tadeusz 
kierownik sekcji
22 55 22006, 600 938 622,
fax: 22 55 20507
 
t.zwierzchowski@uw.edu.pl
  Zych
Bogusław Kazimierz 
robotnik gospodarczy
22 55 24331    

Administracja Budynku Audytorium Maximum

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Baczkowska
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Bogońska
Małgorzata  
starszy portier
22 55 20536    
  Cymbałowska
Małgorzata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Dudek
Wanda Anna 
starszy szatniarz
22 55 20339    
  Ginter
Ewa Katarzyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Gruszkowska
Krystyna  
starszy szatniarz
22 55 20536    
  Grzegorzewska
Irena  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Jusińska
Dorota  
starszy szatniarz
22 55 20536    
  Kłębek
Janina  
starszy portier
22 55 20339    
  Kowalewska
Lucja Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Nowicka
Wiesława  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Pacuszka
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20339    
  Staniszewska
Renata  
starszy portier
   
  Stępień-Zielińska
Halina Irena 
starsza woźna
22 55 20346    
  Walendzik
Urszula  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20288    

Administracja Budynku Szkoły Języków Obcych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Banaszek
Agnieszka  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Cackowska
Marzena  
portier
22 55 20526    
  Cackowska
Anna Joanna 
starszy portier
22 55 20526    
  Jędrych
Anna  
starszy portier
22 55 20764    
  Szczurowska
Zofia  
starszy portier
22 55 20526    
  Tlaga
Mariola  
portier
22 55 20526    

Administracja Budynku Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Białek
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Cabaj
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Chyliński
Sławomir  
starszy portier
22 55 24331    
  Kurek
Tomasz  
starszy portier
   
  Misiak
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    
  Opoka
Paweł  
starszy portier
22 55 24331    
mgr inż.  Sałapa
Tadeusz  
starszy portier
   

Administracja Budynku Pałac Kazimierzowski

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Domański
Włodzimierz  
starszy portier
22 55 20558    
  Głuszek
Jarosław Artur 
rzemieślnik
   
  Gniadek
Elżbieta Anna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Jaworska
Agata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Kotowska
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Kurek
Maria Halina 
starszy szatniarz
22 55 20558    
  Miksa
Wojciech  
kierownik obiektu
22 55 21860   wmiksa@adm.uw.edu.pl
  Milej
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Olszewski
Mirosław  
starszy portier
   
  Rafalik
Gabriela Bogusława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Rucińska
Hanna  
starszy szatniarz
   
  Strzelczak
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20558    
  Życińska
Janina Anna 
starszy portier
22 55 20558    

Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 1

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Grądzki
Wiesław  
starszy portier
22 55 20141    
mgr  Jaźwiński
Piotr  
starszy portier
22 55 20141    
  Kempka
Iwona  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Komorowska
Romualda Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Mańkowska
Bożena  
starszy portier
22 55 20141    
  Mitek-Rutkowska
Jolanta Józefa 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20297, 22 55 22902    
  Mitura
Halina Stefania 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20141    
  Tomaszewski
Robert  
starszy portier
   

Administracja Budynku Karowa 18

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Baca
Bogusław Stefan 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 20 219   bacab@is.uw.edu.pl

Administracja Budynku Żurawia 4

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ablewska
Maria Jolanta 
starszy portier
22 55 31601    
  Jaczewska
Ewa  
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 31603    
  Kaczorek
Grażyna Janina 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Milej
Celina  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Onufrowicz
Ewa Kazimiera 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Pastuszak
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Roguska
Bożena  
starszy portier
22 55 31300    
  Stodulska
Agnieszka  
starszy portier
22 55 31601    
  Świątek
Krzysztof Tadeusz 
starszy portier
22 55 31601    
  Tabor
Zbigniew  
pracownik gospodarczy
   

Administracja Budynku Banacha 2b

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kowalewski
Waldemar Sylwester 
robotnik gospodarczy
22 55 21526    
  Szyda
Elżbieta Zofia 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 21526    

Administracja Budynku Stary BUW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ciarkowska
Anna Małgorzata 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 20371   a.ciarkowska@adm.uw.edu.pl
  Ernest
Adam Stanisław 
starszy referent techniczny
22 55 21305    
  Kulikowski
Piotr Krzysztof 
specjalista ds.technicznych
22 55 21305    
  Więckowski
Jerzy Kazimierz 
specjalista
22 55 21305    
  Zieliński
Krzysztof Mieczysław 
starszy referent techniczny
22 55 21305    
mgr  Żbikowski
Łukasz  
specjalista
22 55 20341    

Administracja Budynku d. Centrum Informatycznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Ceregra
Elżbieta Maria 
starszy portier
22 55 20620    
  Matusiak
Elżbieta  
starszy portier
22 55 20339    
  Milewska
Helena  
starszy portier
22 55 20620    
  Wakulska
Alina  
portier
   

Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 24

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Radzka
Katarzyna  
starszy portier
22 55 20526    
  Serowiecki
Zbigniew  
starszy portier
22 55 33314    

Administracja Budynku Nowy Świat 69

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Abram
Marzanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20288    
  Baran
Marianna  
starszy portier
22 55 20115    
  Dadacz
Jan  
starszy portier
22 55 20284    
  Dobrzeniecka
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Domasiewicz
Maria Feliksa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dzięcioł
Marzena  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Gołębiewski
Andrzej  
dozorca
   
  Hulewicz
Mariola  
starszy portier
22 55 20284    
  Kacprzak
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Kalbarczyk
Zbigniew  
starszy portier
22 55 20288    
  Karaban
Kazimiera  
starszy portier
22 55 20284    
  Kowalczyk
Jolanta Zofia 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20115    
  Łukasiewicz
Karol Jan 
starszy pedel
22 55 20288    
  Orłowska
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Osińska
Urszula  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20284    
  Piernikowska
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Porębska
Hanna  
starszy portier
   
  Storożyński
Henryk  
starszy portier
   
  Szymaniak
Aldona Danuta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 33314    
  Tomaszewska
Ewa Lidia 
starszy portier
22 55 20115    
  Zieliński
Zbigniew Paweł 
starszy portier
   
  Zych
Mirosław  
starszy portier
22 55 20284    

Administracja Budynku Karowa 20

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Godlewska
Tamara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Ludwiniak
Hanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Osytek
Hanna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    
  Wojciechowska
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 20719    

Administracja Budynku "Pod Wizytkami"

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Stefaniak-Tomaszewska
Jolanta Izabela 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Budynku Ośrodka Dydaktycznego Ksawerów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Burczycki
Leszek Marek 
kierownik obiektu dydaktycznego
22 55 33312, 22 55 33316, 22 55 34501    
inż.  Dyderski
Jerzy  
starszy portier
22 55 33314   j.dyderski@uw.edu.pl
  Pasternak
Igor Jacek 
starszy portier
22 55 33314    
  Rafalik
Roman  
starszy portier
22 55 20341    
  Tomaszewski
Robert  
starszy referent
22 55 33314   r.tomaszewski@uw.edu.pl

Administracja Budynku Smyczkowa 14

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Jesionowski
Włodzimierz Zygmunt 
starszy portier
22 55 20341    
  Majcher
Mirosław  
starszy portier
22 55 20341    
  Maniak
Maciej Stanisław 
starszy portier
   
  Nowakowski
Krzysztof  
starszy portier
   
  Pomijan
Włodzimierz Marek 
starszy portier
22 55 20341    
  Walewski
Marek Czesław 
dozorca
   

Administracja Budynku Nowy Świat 4

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Imińska
Halina  
starszy portier
22 55 31300    
  Kliszewska
Liliana Teresa 
starszy portier
   
  Kowalska
Małgorzata  
starszy szatniarz
22 55 31300    
  Kowalska
Hanna Teresa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Kul
Barbara Elżbieta 
starszy portier
22 55 31300    
  Mierosławska
Andrea Anna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31601    
  Misior
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Miszczuk
Alicja  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Przedworska
Bogda Romana 
starszy portier
22 55 31300    
  Sałek
Ewa Alicja 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 31300    
  Strzałkowska
Barbara Ludwika 
starszy portier
   
  Strzałkowski
Edward  
rzemieślnik
22 55 31317    
  Wielądek
Monika Ewa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Budynku Hoża 69

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Olik
Piotr  
kierownik obiektu
22 55 20312,
fax: 22 55 20347
 
polik@adm.uw.edu.pl
  Zwierzchowska
Ołena  
portier
   

Dział Telekomunikacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Bzymek
Łukasz  
starszy specjalista
   
mgr inż.  Celmer
Paweł  
starszy specjalista
22 55 24968,
fax: 22 55 20331
 
pcelmer@adm.uw.edu.pl
mgr  Czarnacki
Piotr  
kierownik działu
22 55 20846, 22 55 24969,
fax: 22 55 20331
 
pczarnacki@adm.uw.edu.pl
  Czarnecka
Urszula Helena 
starszy referent
22 55 20850,
fax: 22 55 20331
 
kulka@adm.uw.edu.pl
inż.  Kosno
Aleksandra  
starszy referent
   
  Łyk
Janusz Sławomir 
administrator sieci komputerowej
22 55 24997,
fax: 22 55 20331
 
janlyk@adm.uw.edu.pl
  Miklaszewska
Jolanta Maria 
samodzielny referent
22 55 20850,
fax: 22 55 20331
 
jolam@adm.uw.edu.pl
  Wielgołaski
Paweł  
specjalista
22 55 24966,
fax: 22 55 20331
 
pwielgolaski@adm.uw.edu.pl

Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bercholc
Wojciech Paweł 
ratownik
   
  Głowacka
Mirosława  
kasjer
   
mgr  Kaczmarczyk
Karol Sebastian 
starszy mistrz
   
mgr  Konopka
Artur Paweł 
z-ca kierownika
22 55 40870,
fax: 22 55 40867
 
a.konopka@uw.edu.pl
  Kornatka
Łukasz Karol 
ratownik
   
  Krajewska-Woźniak
Joanna Ewa 
specjalista
22 55 40865,
fax: 22 55 40867
 
csir@uw.edu.pl
  Lesiak
Piotr  
starszy referent
   
  Magalski
Witold Zbigniew 
starszy referent
   
  Makulska
Katarzyna  
ratownik
   
mgr  Mroczkowski
Jan  
kierownik
22 55 40865,
fax: 22 55 40867
 
csir@uw.edu.pl
  Paciorek
Wiesława  
starszy szatniarz
   
  Plizga
Małgorzata Halina 
starszy szatniarz
   
  Ponichter
Henryk Roman 
mistrz
   
  Wyżyński
Dariusz  
starszy mistrz
   
  Zawistowski
Tomasz  
starszy referent
   
mgr  Zieliński
Tomasz  
starszy specjalista
22 55 40854,
fax: 22 55 40867
 
t.zielinski@uw.edu.pl
  Żochowski
Jerzy Bernard 
starszy mistrz
   

Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle"

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bojarski
Zbigniew  
pracownik gospodarczy
22 55 25110,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Chmielewski
Tadeusz  
specjalista
22 55 25112,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Dąbrowski
Dariusz Marek 
pracownik gospodarczy
22 55 25110,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Gajewska
Katarzyna  
specjalista
22 55 25925,
fax: 22 55 25919
 
k.gajewska@adm.uw.edu.pl
  Gniado
Robert Paweł 
specjalista
22 55 25103,
fax: 22 55 25919
 
r.gniado@adm.uw.edu.pl
  Grzeszczyk
Andrzej Zbigniew 
specjalista
22 55 25112,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Kowalczyk
Marek Wiesław 
specjalista
22 55 25109,
fax: 22 55 25919
 
m.kowalczyk@adm.uw.edu.pl
mgr  Łukawska
Agnieszka  
kierownik biura
22 55 25 918,
fax: 22 55 25 919
 
alukawska@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Maląg
Jacek Łukasz 
specjalista
22 55 25 105,
fax: 22 55 25 919
 
j.malag@adm.uw.edu.pl.
  Osiński
Kazimierz Mirosław 
specjalista
22 55 25103,
fax: 22 55 25919
 
k.osinski@adm.uw.edu.pl
mgr  Petekiewicz
Adam  
referent
22 55 25 918,
fax: 22 55 25 919
 
adam.petekiewicz@adm.uw.edu.pl
  Pruszkowski
Sławomir  
specjalista
22 55 25103,
fax: 22 55 25919
 
s.pruszkowski@adm.uw.edu.pl
mgr  Sarba
Daniel Przemysław 
specjalista
22 55 25 926,
fax: 22 55 25 919
 
d.sarba@adm.uw.edu.pl
  Sieczka
Grzegorz  
pracownik gospodarczy
22 55 25110,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Skibiński
Grzegorz Marek 
specjalista
22 55 25112,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
inż.  Szczapiński
Ryszard Andrzej 
starszy specjalista
22 55 25081,
fax: 22 55 25919
 
r.szczapinski@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Tarnowski
Mirosław  
starszy specjalista
22 55 25105,
fax: 22 55 25919
 
m.tarnowski@adm.uw.edu.pl
  Witek
Andrzej  
specjalista
22 55 25112,
fax: 22 55 25919
 
bnp@adm.uw.edu.pl
  Woszczyk
Remigiusz Sebastian 
specjalista
22 55 25918, 22 55 25086   r.woszczyk@adm.uw.edu.pl
  Zając
Sławomir Andrzej 
specjalista
22 55 25078,
fax: 22 55 25919
 
szajac@adm.uw.edu.pl

Biuro ds. Nieruchomości

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż. arch.  Alinkiewicz
Andrzej Marian 
kierownik biura
22 55 24 203,
fax: 22 55 21 565
 
aalink@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Pięciurek
Monika Jolanta 
samodzielny referent
22 55 20 511,
fax: 22 55 21 565
 
monika.pieciurek@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Wysocka
Maria  
starszy specjalista
22 55 20876,
fax: 22 55 21565
 
mwysocka@adm.uw.edu.pl

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Cyruliński
Stanisław Tadeusz 
kierownik działu
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
s.cyrulinski@uw.edu.pl
  Dubiński
Zygmunt  
specjalista
22 55 20826, 22 55 20998, 22 55 20787,
fax: 22 55 20826
 
zygmuntd@tlen.pl
mgr inż.  Fink-Finowicka
Monika Joanna 
starszy specjalista ds.bhp.
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
MFFINOWICKA@adm.uw.edu.pl
  Gawryś
Tomasz  
specjalista ds. bhp
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
tgawrys@uw.edu.pl
  Lipszyc
Sebastian Aleksander 
specjalista
22 55 20826, 22 790 55 60 99, 22 55 20998, 22 55 20787,
fax: 20 55 20826
 
s.a.lipszyc@uw.edu.pl
mgr  Olejarka
Dorota  
specjalista ds. bhp
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
d.olejarka@uw.edu.pl
mgr  Rogowska
Maria  
specjalista
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
inspbhp@adm.uw.edu.pl
  Skrodzki
Adam Józef 
rzemieślnik
22 55 20826, 22 55 20998, 22 55 20787,
fax: 22 55 20826
 
 
  Stasiowski
Adam Szczepan 
z-ca kierownika działu
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
A.Stasiowski@adm.uw.edu.pl
mgr inż.  Wierzchoń
Magdalena  
st.inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   
mgr  Wojciechowska
Katarzyna Agata 
specjalista ds. bhp
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
k.wojciechowska@uw.edu.pl
mgr  Zielińska
Nina  
specjalista ds. bhp
22 55 20445, 22 55 22601,
fax: 22 55 22602
 
nzielinska@adm.uw.edu.pl

Biuro ds. Nieruchomości "Ochota"

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Knychała
Arkadiusz  
inspektor robót budowlanych
22 55 43 818    
mgr  Komorowska
Joanna Bianka 
samodzielny referent
22 55 43 815    
mgr inż.  Niezbecka-Zawada
Iwona Małgorzata 
inspektor robót sanitarnych
   
mgr inż.  Raczyński
Tomasz Dawid 
samodzielny referent ds. ochrony przeciwpożarowej
22 55 43 813    
mgr inż.  Werczyńska
Barbara  
kierownik biura
   
mgr inż.  Zięba
Marcin Łukasz 
inspektor robót elektrycznych
22 55 43 817    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.