SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bacławska
Bogusława  
starszy bibliotekarz
22 55 25-264   b.baclawska@uw.edu.pl
mgr  Czapnik
Marianna  
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25767   m.czapnik@uw.edu.pl
mgr  Gos
Bożena  
kustosz
22 55 25 837   b.gos2@uw.edu.pl
dr  Kacprzak
Marta Marianna 
starszy specjalista naukowo-techniczny
  m.m.kacprzak@uw.edu.pl
mgr  Kobierska-Maciuszko
Ewa  
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25 350,
fax: 22 55 25659
 
e.maciuszko@uw.edu.pl
  Niesłuchowska
Zofia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
dr hab.  Talbierska
Jolanta Małgorzata 
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25 660   j.m.talbierska@uw.edu.pl
  Wójcik
Wanda Irena 
starszy szatniarz
   

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Baecker
Marcin  
bibliotekarz
22 55 25 053   m.baecker@uw.edu.pl
mgr  Boczar
Elżbieta Anna 
kustosz
22 55 25070, 22 55 25066   e.boczar@uw.edu.pl
mgr  Borkowska
Marta Izabela 
starszy bibliotekarz
22 55 25072, 22 55 25071   mborkowska@uw.edu.pl
mgr  Chmielewska
Barbara Beata 
asystent biblioteczny
22 55 25 064   b.chmielewska@uw.edu.pl
mgr  Dobrzyńska
Agnieszka Anna 
bibliotekarz
22 55 25174   a.dobrzynska@uw.edu.pl
mgr  Kapiszewska-Sak
Anna Bożena 
kustosz
  a.kapiszewska-sak@uw.edu.pl
mgr  Klepacka
Joanna Kamila 
kustosz
22 55 25068, 22 55 25066   j.klepacka@uw.edu.pl
mgr  Krawczyk
Grażyna  
kustosz
22 55 25062, 22 55 25061   gkrawczyk@uw.edu.pl
mgr  Kulicka
Joanna Olga 
kustosz
22 55 25067, 22 55 25066   kulickaj@uw.edu.pl
mgr  Miernicka
Grażyna Elżbieta 
kustosz
22 55 25069, 22 55 25066, 22 55 25059   g.miernicka@uw.edu.pl
  Owczarek
Anna Maria 
bibliotekarz
22 55 25074, 22 55 25071   a.m.owczarek@uw.edu.pl
  Wieczorek
Alina  
bibliotekarz
22 55 25073, 22 55 25071   a.bartoszewicz@uw.edu.pl
mgr  Włodarczyk
Anna  
starszy bibliotekarz
22 55 25056, 22 55 25061   : anna.wlodarczyk@uw.edu.pl
mgr  Zygmuntowicz
Elżbieta Joanna 
starszy bibliotekarz
22 55 25063, 22 55 25061   e.zygmuntowicz@uw.edu.pl

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Brodacka
Małgorzata Anna 
kustosz
22 55 25457   mbrodacka@uw.edu.pl
mgr  Gozdal
Dorota  
kustosz
22 55 25466   d.gozdal@uw.edu.pl
mgr  Kafara
Anna  
starszy bibliotekarz
22 55 25466   a.kafara@uw.edu.pl
dr  Krawczuk
Marcin Konrad 
starszy bibliotekarz
22 55 34214, wew. 20    
mgr  Minch
Karolina Monika 
kustosz
22 55 25470, 22 55 25469   k.minch@uw.edu.pl
  Olenowicz
Irmina Magdalena 
bibliotekarz
22 55 25457   i.m.olenowicz@uw.edu.pl
mgr  Rejmer
Ewa Wanda 
kustosz
22 55 25450   erejmer@uw.edu.pl
mgr  Salwowska
Agnieszka Renata 
kustosz
22 55 25451   a.salwowska@uw.edu.pl
mgr  Soliński
Paweł Ryszard 
starszy bibliotekarz
22 55 25 463   p.solinski@uw.edu.pl
mgr  Szarlej
Małgorzata  
kustosz
22 55 25463   m.szarlej@uw.edu.pl
dr  Wiorogórska
Zuzanna Dorota 
kustosz
22 55 25463   z.d.wiorogorska@uw.edu.pl
  Witkowska
Mariola Iwona 
bibliotekarz
22 55 25451   m.i.witkowska@uw.edu.pl
mgr  Woldan
Anna  
kustosz
22 55 25457   awoldan@uw.edu.pl

Oddział Przechowywania Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bieniek
Marek  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25121, 22 55 25124   mbieniek@uw.edu.pl
  Brzezińska
Iwona Katarzyna 
młodszy bibliotekarz
22 55 25263, 22 55 25121   ikbrzezi@uw.edu.pl
  Malinowski
Rafał Artur 
magazynier biblioteczny
22 55 25121, 22 55 25124   ramalino@uw.edu.pl
  Michaluk
Jacek Hubert 
młodszy bibliotekarz
22 55 25121, 22 55 25124    
mgr  Nowak
Wojciech  
kustosz
22 55 25120   w.nowak@uw.edu.pl
  Parczyński
Rafał  
młodszy bibliotekarz
22 55 25121, 22 55 25124    
  Pietrzak
Adam  
młodszy bibliotekarz
   
  Podkomorzy
Mirosław Tadeusz 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25121, 22 55 25124    
  Stypułkowska
Małgorzata  
młodszy bibliotekarz
22 55 25263, 22 55 25124    
  Szpryngwald
Elżbieta Maria 
starszy magazynier biblioteczny
   
mgr  Wróblewski
Łukasz Paweł 
młodszy bibliotekarz
22 55 25121, 22 55 25124    

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Banasiak
Maria Lucja 
mistrz
22 55 25006    
mgr  Duziak
Elżbieta Anna 
starszy konserwator książki
22 55 25 016   e.duziak@uw.edu.pl
  Gawryś
Danuta  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25404    
  Jejno
Dorota Maria 
bibliotekarz
22 55 25015   djejno@uw.edu.pl
mgr  Kołodziejska
Joanna Dominika 
starszy konserwator książki
22 55 25 012   j.d.kolodziejska@uw.edu.pl
  Lewandowska
Bożena  
mistrz
22 55 25006    
  Mastalerski
Marek Stanisław 
konserwator książki
22 55 25007    
  Rogowska
Małgorzata Elżbieta 
młodszy bibliotekarz
22 55 25153    
mgr  Urzykowska
Ewa Maria 
starszy konserwator książki
22 55 25 009    
mgr  Wach
Paulina Anna 
konserwator książki
22 55 25012    
  Wójtowicz
Ewa Stanisława 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25006    

Sekcja Kopiowania Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Chojnacka
Justyna Gabriela 
bibliotekarz
22 55 25 400   wypoz.buw@uw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Al-Khatib
Abdel Hakim 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 25 299   hakim@adm.uw.edu.pl
mgr  Bagieńska
Ewa Teresa 
kustosz
22 55 25303   e.bagienska@uw.edu.pl
mgr  Borowik
Anna Grażyna 
kustosz
22 55 25286   a.borowik@uw.edu.pl
mgr  Dworska-Padukiewicz
Elżbieta Anna 
kustosz
22 55 25 286   edworska@uw.edu.pl
mgr  Gaudyn
Idalia Joanna 
kustosz
22 55 25297   i.j.gaudyn@uw.edu.pl
mgr  Grabowska
Monika Anna 
starszy bibliotekarz
22 55 25305   m.a.grabowska@uw.edu.pl
mgr  Józefowicz
Ewa Agnieszka 
kustosz
22 55 25260   e.a.jozefowicz@uw.edu.pl
dr  Karmelitow
Walentyna Janina 
kustosz
22 55 25 177   benczew@adm.uw.edu.pl
mgr  Kasprowicz
Janusz Adam 
kustosz
22 55 25288    
mgr  Koziak
Justyna Ewa 
kustosz
22 55 25 297   justyna.koziak@uw.edu.pl
  Leksiński
Tomasz Ludwik 
bibliotekarz
22 55 25309   t.l.leksiński@uw.edu.pl
mgr  Michałowska
Beata  
kustosz
22 55 25305   b.michalowsk@uw.edu.pl
mgr  Niezgoda
Monika  
bibliotekarz
   
mgr  Nizielska
Danuta  
kustosz
22 55 25305   danus@adm.uw.edu.pl
  Piątek-Maszczyk
Izabella Monika 
bibliotekarz
22 55 25301   isabell@adm.uw.edu.pl
mgr  Pruchniewicz
Anna Beata 
kustosz
22 55 25299, 22 55 25300   a.pruchniewicz@uw.edu.pl
mgr  Puchalska
Ewa  
kustosz
22 55 25297   e.puchalska@uw.edu.pl
mgr  Sitarczyk
Ilona Anna 
młodszy bibliotekarz
   
  Smakowska
Małgorzata Teresa 
bibliotekarz
22 55 25301   m.smakowska@uw.edu.pl
mgr  Stanis
Anna Ewa 
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25286   a.stanis@uw.edu.pl
mgr  Stańczak
Justyna Anna 
kustosz
22 55 25305   j.a.stanczak@uw.edu.pl
mgr  Tabisz
Agnieszka  
bibliotekarz
22 55 25 189    
mgr  Wojciechowska
Małgorzata Iwona 
kustosz
22 55 25299, 22 55 25300   m.wojciechowska@uw.edu.pl
mgr inż.  Zakrzewski
Zbigniew  
starszy bibliotekarz
22 55 25295   z.zakrzewski@uw.edu.pl

Oddział Udostępniania

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bajgus
Ewelina  
bibliotekarz
22 55 25 191    
  Bartczak
Agnieszka Teresa 
bibliotekarz
22 55 25 381    
mgr  Bocian
Dorota Magdalena 
bibliotekarz
22 55 25 202    
  Buczek
Kamil  
magazynier biblioteczny
22 55 25 167, 22 55 25 381    
mgr  Burchard
Jakub Bartłomiej 
starszy bibliotekarz
22 55 25 282   j.burchard@uw.edu.pl
mgr  Chęciński
Michał  
młodszy bibliotekarz
22 55 25 336    
  Cieślak
Michał Zygmunt 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25167, 22 55 25171   m.cieslak@uw.edu.pl
mgr  Cywińska
Alina  
kustosz
22 55 25381   a.cywinska@uw.edu.pl
mgr  Deretkiewicz
Teresa Bożena 
starszy bibliotekarz
22 55 25414   t.deretkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Duk
Mariola  
starszy dokumentalista
22 55 25213   m.duk@uw.edu.pl
  Dumalewska
Katarzyna Ewa 
bibliotekarz
22 55 25163    
  Faryna
Katarzyna Natalia 
bibliotekarz
22 55 25163    
mgr  Fedorczyk-Falis
Magdalena Małgorzata 
starszy bibliotekarz
22 55 25196   m.fedorczyk@uw.edu.pl
  Gabara-Strzyż
Małgorzata  
bibliotekarz
22 55 25167, 22 55 25171   m.gabara-strzyz@uw.edu.pl
mgr  Gańko
Agnieszka  
młodszy bibliotekarz
22 55 25 191    
mgr  Gimlewicz
Anna Dorota 
kustosz
22 55 25 183   a.budniewska@uw.edu.pl
mgr  Gryko
Bartłomiej  
młodszy bibliotekarz
   
  Hellich
Łukasz  
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Ilińska
Magdalena Maria 
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Iwoń
Elżbieta Izabella 
starszy bibliotekarz
22 55 25414   e.iwon@uw.edu.pl
mgr  Jaźwiński
Aleksander Barnard 
młodszy bibliotekarz
   
  Kalisz
Jolanta Małgorzata 
bibliotekarz
22 55 25163    
mgr  Kamińska
Karolina  
bibliotekarz
22 55 25 301   k.kaminska@uw.edu.pl
  Kociszewska
Joanna  
bibliotekarz
  j.kociszewska@uw.edu.pl
mgr  Kurek
Anna Maria 
starszy bibliotekarz
22 55 25167, 22 55 25171   a.kurek@uw.edu.pl
  Lubańska
Ewa Barbara 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25163    
  Łęga-Nikisz
Elwira Maria 
bibliotekarz
   
mgr  Maciejewska
Joanna Zofia 
bibliotekarz
   
  Michalik
Natalia  
młodszy bibliotekarz
22 55 25167, 22 55 25171   n.lipska@uw.edu.pl
mgr  Mickiewicz
Agata  
kustosz
22 55 25384   a.mickiewicz@uw.edu.pl
  Międzybrodzki
Wojciech  
młodszy informatyk
22 55 25 507    
  Nagot
Piotr Jacek 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25191    
mgr  Nalewajska
Lilianna Wiesława 
starszy bibliotekarz
22 55 25 159   l.nalewajska@uw.edu.pl
  Paradowska
Bożena  
bibliotekarz
22 55 25178, 22 55 25179   parada@adm.uw.edu.pl
mgr  Petrović
Elżbieta Natalia 
kustosz
22 55 25182   e.petrovic@uw.edu.pl
  Pietras-Gałązowska
Janina  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25166   j.gpietrasneostrada.pl
mgr  Podlasin
Elżbieta Anna 
kustosz
22 55 25 167   epodlasin@uw.edu.pl
mgr  Podsadni
Joanna Katarzyna 
bibliotekarz
   
  Radczuk
Agnieszka Helena 
bibliotekarz
22 55 25202    
mgr  Radziszewska
Justyna  
młodszy bibliotekarz
22 55 25 284    
mgr  Sałańska
Beata Ewa 
starszy bibliotekarz
22 55 25178, 22 55 25179   b.salanska@uw.edu.pl
mgr  Siedlecki
Jerzy  
kustosz
22 55 25178, 22 55 25179   juras55@onet.poczta.pl
  Sobiecka
Beata Bożena 
bibliotekarz
22 55 25178, 22 55 25179   b.sobiecka@uw.edu.pl
  Szewczuk
Marcin Marek 
młodszy bibliotekarz
22 55 25 167    
mgr  Szymańska
Małgorzata  
kustosz
22 55 25209   m.szymanska@uw.edu.pl
mgr  Szymańska
Magdalena Elżbieta 
bibliotekarz
22 55 25 408    
  Wach
Ewa Bożenna 
specjalista w zawodzie
22 55 25414   e.b.wach@uw.edu.pl
  Wachowska
Galina  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25202   gwachows@uw.edu.pl
  Wąsowska
Sylwia  
młodszy bibliotekarz
22 55 25167, 22 55 25171   a.abramowska@uw.edu.pl
dr  Węgrzynowicz
Monika Gabriela 
starszy bibliotekarz
22 55 25163   m.wegrzynowicz@uw.edu.pl
  Wielgo
Anna Katarzyna 
bibliotekarz
22 55 25202   andzia147@wp.pl
  Winkler
Włodzimierz Grzegorz 
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25189, 22 55 25191   winkler@hotmail.com
  Wylot
Anna Barbara 
bibliotekarz
22 55 25167, 22 55 25171   a.wylot@uw.edu.pl

Oddział Obsługi Informatycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
inż.  Chodacz
Robert  
administrator sieci komputerowej
22 55 25 503   r.chodacz@uw.edu.pl
  Regmunt
Andrzej Waldemar 
główny informatyk
22 55 25343   a.regmunt@uw.edu.pl
mgr inż.  Trynkowski
Tomasz  
specjalista informatyk
22 55 25506   t.trynkowski@uw.edu.pl
mgr  Zygmunt
Ewa Grażyna 
starszy administrator sieci komputerowej
22 55 25503   e.zygmunt@uw.edu.pl

Centrum NUKAT

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Belkiewicz
Lidia  
kustosz
22 55 25 266   l.belkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Bielska
Monika Joanna 
młodszy bibliotekarz
22 55 25 348    
  Choryło
Magdalena Sylwia 
młodszy bibliotekarz
22 55 25 336    
  Dankowski
Mirosław  
specjalista informatyk
22 55 25342   m.dankowski@uw.edu.pl
mgr  Fibinger
Ewa  
specjalista
22 55 25351   e.fibinger@uw.edu.pl
mgr  Franke
Adam Karol 
młodszy bibliotekarz
22 55 25 266    
mgr  Grzędzińska
Kamila Aneta 
kustosz
22 55 25351   k.grzedzinska@uw.edu.pl
mgr  Hallay
Anna Maria 
administrator sieci komputerowej
22 55 25340   a.m.hallay@uw.edu.pl
  Jabłoński
Maciej Krzysztof 
specjalista informatyk
22 55 25 341    
  Jakubowski
Michał Henryk 
bibliotekarz
22 55 25 266   m.jakubowski@uw.edu.pl
mgr  Kasprzyk
Agnieszka Ewa 
kustosz
22 55 25 330   a.e.kasprzyk@uw.edu.pl
mgr  Kazimierczak
Iwona Maria 
kustosz
22 55 25347   i.kazimierczak@uw.edu.pl
mgr  Kosecka
Maria Katarzyna 
kustosz
22 55 25331   m.kosecka@uw.edu.pl
  Kowaleczko
Beata Monika 
bibliotekarz
22 55 25262   b.m.kowaleczko@uw.edu.pl
mgr  Kozłowska
Magdalena Julia 
starszy bibliotekarz
22 55 25334   mkozlowska@uw.edu.pl
  Książczak
Mieczysław  
bibliotekarz
22 55 25500   m.ksiazczak@uw.edu.pl
mgr  Kucewicz
Anna Jadwiga 
kustosz
22 55 25262   ajkucewicz@uw.edu.pl
mgr  Laskowski
Jacek Paweł 
specjalista
   
mgr  Leonowicz
Iwona Teresa 
kustosz
22 55 25 266    
mgr  Malinowski
Mirosław Maciej 
kustosz
22 55 25500   maciej.malinowski@uw.edu.pl
mgr  Malinowski
Adam Michał 
kustosz
22 55 25264   a.m.malinowski@uw.edu.pl
mgr  Mirowski
Michał Maciej 
bibliotekarz
22 55 25331   m.mirowski@uw.edu.pl
mgr inż.  Mirowski
Karol Kacper 
specjalista informatyk
22 55 25340   k.mirowski@uw.edu.pl
mgr  Mroczka
Anna Maria 
bibliotekarz
22 55 25334   a.mroczka@uw.edu.pl
mgr  Nasiłowska
Maria  
kustosz
22 55 25330   m.nasilowska@uw.edu.pl
mgr  Pacocha
Hanna Henryka 
starszy bibliotekarz
22 55 25337   h.pacocha@uw.edu.pl
mgr  Rodakowska
Krystyna  
kustosz
22 55 25266   k.rodakowska@uw.edu.pl
mgr  Rogoźnicka
Bożena Małgorzata 
kustosz
22 55 25336   b.rogoznicka@uw.edu.pl
mgr  Rowińska
Magdalena  
kustosz
22 55 25655   m.rowinska@uw.edu.pl
mgr  Ruść
Iwona Magdalena 
starszy bibliotekarz
22 55 25278   i.rusc@uw.edu.pl
mgr  Siemianowski
Szymon  
starszy bibliotekarz
22 55 25332   s.siemianowski@uw.edu.pl
  Sobiepanek
Anna Katarzyna 
bibliotekarz
22 55 25278   aksobiep@uw.edu.pl
mgr  Szymańczyk
Katarzyna Honorata 
kustosz
22 55 20322    
mgr  Śnieżko
Leszek Robert 
kustosz
22 55 25 278   l.r.sniezko@uw.edu.pl
mgr  Święcicka
Dorota  
kustosz
22 55 25262   d.swiecicka@uw.edu.pl
mgr  Wardzała
Marcin Jan 
bibliotekarz
22 55 25332   m.wardzala@uw.edu.pl
mgr  Wiercińska-Gołąb
Halina Irena 
starszy bibliotekarz
22 55 25345   hwiercinska@uw.edu.pl
mgr  Wiśniewska
Iwona  
kustosz
22 55 25 655   i.wisniewska@uw.edu.pl
mgr  Wołosiuk
Julianna  
starszy bibliotekarz
22 55 25288   jwolosiu@uw.edu.pl
  Zarudzka
Małgorzata Ewa 
bibliotekarz
22 55 25288   m.zarudzka@uw.edu.pl
mgr  Zawistowska
Bożena Maria 
starszy specjalista informatyczny
22 55 25341   b.zawistowska@uw.edu.pl

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Chełstowska
Joanna  
kustosz
22 55 25280   j.chelstowska@uw.edu.pl
  Piwko
Bożena  
bibliotekarz
22 55 25282    
mgr  Walkiewicz
Agnieszka Katarzyna 
młodszy bibliotekarz
   

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Feliszewska
Beata Lotti 
starszy specjalista
22 55 25175   b.feliszewska@uw.edu.pl
mgr  Kajczuk
Zofia Maria 
bibliotekarz
22 55 25 309   z.kajczuk@uw.edu.pl
mgr  Kaproń
Katarzyna  
starszy referent
22 55 25 650    
mgr  Łazicki
Filip  
samodzielny referent
22 55 25 346    
mgr  Wołodko
Anna Krystyna 
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25650   a.wolodko@uw.edu.pl

Gabinet Rycin

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Biłozór-Salwa
Małgorzata  
kustosz
22 55 25838   m.salwa@uw.edu.pl
mgr  Dragońska
Urszula Aleksandra 
bibliotekarz
22 55 25 838    
  Laszczkowski
Marcin Krzysztof 
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Łazicka
Małgorzata Joanna 
bibliotekarz
   
dr  Przepałkowska
Izabela Anna 
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Wątroba
Przemysław Jarosław 
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25832   p.watroba@uw.edu.pl
mgr  Wołodko
Jarosław Bronisław 
kustosz
22 55 25284   j.wolodko@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bylina
Elżbieta Halina 
kustosz
22 55 25772   e.h.bylina@uw.edu.pl
mgr  Kosmowska
Ewa Dorota 
kustosz
22 55 25773   e.d.kosmowska@uw.edu.pl
mgr  Mieczkowska
Halina  
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25760   h.mieczkowska@uw.edu.pl
dr  Milewska-Kozłowska
Joanna Katarzyna 
kustosz dyplomowany
   
  Niesłuchowska
Zofia  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25774    
mgr  Wiencek
Izabela Patrycja 
starszy kustosz dyplomowany
22 55 25768   i.p.wiencek@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów XIX wieku

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dołęgiewicz
Wojciech  
starszy bibliotekarz
22 55 25 814   w.dolegiewicz@uw.edu.pl
mgr  Jarosławska
Małgorzata Maria 
kustosz
22 55 25 814   m.jaroslawska@uw.edu.pl
mgr  Olczak
Zbigniew Jarosław 
bibliotekarz
22 55 25810   zbigniew.olczak@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bandzo-Antkowiak
Małgorzata Hanna 
kustosz
22 55 25885   gabkart.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rękopisów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Fabiańska
Agnieszka Henryka 
kustosz
22 55 25 902    
  Piskurewicz
Ewa Maria 
bibliotekarz
22 55 25902   e.piskurewicz@uw.edu.pl
mgr  Wirkus
Anna Katarzyna 
kustosz
22 55 25017, 22 55 25900   a.wirkus@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Borowiec
Magdalena Ludmiła 
kustosz
22 55 25 746   m.borowiec@uw.edu.pl
mgr  Górka
Aleksandra Zofia 
bibliotekarz
   
mgr  Hauptman-Fischer
Ewa Agnieszka 
starszy bibliotekarz
  e.hauptman@uw.edu.pl
  Kalinowska
Barbara Krystyna 
bibliotekarz
22 55 25748   barkalin@adm.uw.edu.pl
mgr  Maculewicz
Piotr Janusz 
kustosz
22 55 25740   muz.buw@uw.edu.pl
mgr  Spurgjasz
Katarzyna  
młodszy bibliotekarz
22 55 25 743    

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Słomianowska-Kamińska
Emilia Julia 
kustosz
   
mgr  Zawadzka
Anna Elżbieta 
kustosz
22 55 25722   a.e.zawadzka@uw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds.Zasobów Archiwalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Świeżewski
Marek  
dokumentalista
22 55 25017   m.swiezewski@uw.edu.pl

Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Antoniak-Sadlakowska
Jadwiga Ewa 
starszy mistrz
22 55 25 407   j.antoniak@uw.edu.pl
  Arcipowska
Elżbieta Grażyna 
specjalista w zawodzie kier. zespołem
22 55 25409   e.arcipowska@uw.edu.pl
mgr  Białanowicz-Biernat
Anna  
bibliotekarz
22 55 25 184    
  Dąbrowska
Krystyna  
specjalista inż.-tech.
   
mgr  Domińczyk
Bogumiła Małgorzata 
bibliotekarz
22 55 25 400   b.m..domińczyk@uw.edu.pl
mgr  Filas
Matylda Anna 
adiunkt biblioteczny
22 55 25 469   m.filas@uw.edu.pl
  Karelin
Bartłomiej Eugeniusz 
dokumentalista
22 55 25411, 22 55 25171   b.karekin@uw.edu.pl
mgr  Kłębek
Grzegorz  
starszy bibliotekarz
22 55 27144   g.klebek@uw.edu.pl
  Krauze
Dorota Beata 
starszy mistrz
22 55 25407, 22 55 25410   d.krauze@uw.edu.pl
mgr  Książczak
Anna Maria 
kustosz
22 55 27 139   a.ksiazczak@uw.edu.pl
  Kuźnicka
Dorota Elżbieta 
bibliotekarz
22 55-25-311, 22 55 25171   d.kuznicka@uw.edu.pl
mgr  Owczarczyk
Adam  
starszy bibliotekarz
22 55 25 294   adamowczarczyk@uw.edu.pl
mgr  Pełka
Anna Urszula 
kustosz
22 55 25 660   a.pelka@uw.edu.pl
  Skotnicka
Jolanta Agata 
starszy mistrz
22 55 25407, 22 55 25410   j.skotnicka@uw.edu.pl
  Skurczyńska
Mirosława  
starszy magazynier biblioteczny
22 55 25416   m.skurczynska@uw.edu.pl
  Świerk
Krystyna Zofia 
bibliotekarz
22 55 25416   k.swierk@uw.edu.pl
  Wejs
Anna Jolanta 
mistrz
22 55 25410, 22 55 25400   a.wejs@uw.edu.pl
mgr  Wróbel
Agnieszka  
kustosz
22 55 25162    

Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Tabisz
Roman Nikodem 
kustosz dyplomowany
22 55 25 660    
mgr  Wrzochalski
Artur  
starszy bibliotekarz
22 55 25 837   awrzochalski@uw.edu.pl

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Kokosińska
Magdalena Maria 
starszy bibliotekarz
22 55 25 159    

Biblioteka Austriacka

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dworakowski
Michał Maciej 
bibliotekarz
22 55 25811, 22 55 25 211    
mgr  Soborczyk
Maciej Antoni 
bibliotekarz
22 55 25211, 22 55 25811   biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

Samodzielna Sekcja Finansowa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Graczkowska
Krystyna Irena 
specjalista
22 55 25667   k.graczkowska@uw.edu.pl

Oddział Administracyjny

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bałuk
Andrzej  
specjalista
22 55 25 653   a.baluk@uw.edu.pl
  Chruścicka
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dąbrowska
Maria  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dąbrowska
Iwona  
starszy szatniarz
22 55 25150    
  Dudek
Beata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Durka
Jolanta  
kierownik działu
22 55 25665   jdurka@uw.edu.pl
  Ferens
Jolanta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
mgr  Gierak
Renata  
starszy specjalista
22 55 25 060   r.gierak@uw.edu.pl
  Grochalski
Marek  
starszy referent techniczny
22 55 25076    
  Idzikowska
Adelina  
samodzielny referent
22 55 25 660   a.idzikowska@uw.edu.pl
mgr  Kościelniak-Osiak
Agnieszka  
starszy specjalista
22 55 25 283   aosiak@uw.edu.pl
  Kukuła
Marcin Jerzy 
starszy referent techniczny
22 55 25076    
  Łukasik
Anna Maria 
specjalista
22 55 25670   a.lukasik@uw.edu.pl
  Piętka
Violetta Beata 
specjalista
22 55 25669   v.pietka@uw.edu.pl
  Popławski
Wiesław  
starszy referent
   
  Tryniszewska
Teresa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Zakrzewska
Małgorzata Agnieszka 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
  mazakrze@uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.