SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Porowski
Michał Jerzy 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30747    
mgr  Rosińska
Anna  
asystent naukowy
   

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Błońska
Barbara  
adiunkt
   
dr hab.  Bojańczyk
Antoni Tadeusz 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Chojniak
Łukasz  
adiunkt
   
dr hab.  Gruszczyńska
Beata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30712   b.gruszczynska@uw.edu.pl
dr  Kosylo
Andriy  
adiunkt
22 55 30710   a_kosylo@yahoo.com
prof. dr hab.  Lasocik
Zbigniew  
profesor nadzwyczajny
22 55 30711   zlasocik@uw.edu.pl
dr  Niełaczna
Maria Luiza 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Rzepliński
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 30732   rzepa@uw.edu.pl
dr  Wiśniewska-Cazals
Danuta  
adiunkt
   
dr  Witkowska-Rozpara
Katarzyna  
adiunkt
   
dr  Woźniakowska-Fajst
Dagmara  
adiunkt
22 55 30710   daga.wozniakowska@gmail.com

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kobes
Paweł Adam 
adiunkt
22 55 30744   pawel.kobes@interia.pl
dr hab.  Kowalska-Ehrlich
Barbara Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 30744   barbara.kowalska@uw.edu.pl
dr  Przesławski
Tomasz Robert 
adiunkt
22 55 30744   tomasz.przeslawski@uw.edu.pl
dr hab.  Redzik
Adam Janusz 
adiunkt (hab.)
22 55 30744   a.redzik@uw.edu.pl
mgr  Tygielski
Maciej Antoni 
starszy technik
22 55 30747   tygiel@poczta.fm

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bielecka
Elżbieta  
docent
22 55 30745   elabielecka@go2.pl
dr hab.  Rejzner
Andrzej Piotr 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30751   a.rejzner@uw.edu.pl
dr hab.  Rudowski
Tomasz Włodzimierz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30724   tomasz_rudowski@interia.eu
dr  Salamucha
Agnieszka  
adiunkt
   
dr  Schmidt
Dariusz  
adiunkt
22 55 30724   d.schmidt@uw.edu.pl
dr  Skowroński
Bartłomiej Łukasz 
adiunkt
   
dr  Szczepaniak
Paweł Jarosław 
adiunkt
22 55 30724   paszczep@interia.pl

Katedra Pedagogiki Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Górecki
Mirosław Krzysztof 
adiunkt (hab.)
22 55 30743   mgorec@uw.edu.pl
dr hab.  Lalak
Danuta  
docent
22 55 30742   dlak@uw.edu.pl
dr  Ostaszewska
Aneta  
adiunkt
   
dr  Rychlicka-Maraszek
Katarzyna  
adiunkt
22 55 30742   k.maraszek@uw.edu.pl
dr  Skrzypczak
Bohdan Jerzy 
adiunkt
   

Zakład Psychologii Dewiacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kiliszek
Ewa  
adiunkt
22 55 30715   e.kiliszek@uw.edu.pl
dr  Kudlak
Grzegorz Andrzej 
adiunkt
   
dr  Michałowska
Ewa Małgorzata 
adiunkt
22 55 30715   e.michalowska@uw.edu.pl
dr hab.  Ostrowska
Krystyna Teresa 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30715   kostrowska@wp.pl
dr  Wypler
Wojciech Karol 
adiunkt
22 55 30715   w.wypler@uw.edu.pl

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Abucewicz
Monika Beata 
adiunkt
22 55 30741   abeks@op.pl
prof. dr hab.  Kwaśniewski
Jerzy  
profesor zwyczajny
   
dr  Pawlak
Mikołaj Jacek 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Potocki
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 30741   a.potocki@uw.edu.pl
dr  Raźniewski
Piotr  
adiunkt
22 55 30741   p.raznieski@uw.edu.pl
dr  Tyszka
Stanisław  
adiunkt
   
dr  Zamecka
Joanna Maria 
docent
22 55 30741   joanna.zamecka@uw.edu.pl

Zakład Socjologii Zmian Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Budakowska
Elżbieta Czesława 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30749   ebudakowska@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Libiszowska-Żółtkowska
Maria Antonina 
profesor zwyczajny
22 55 30749   m.libiszowska@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Misiak
Władysław  
profesor zwyczajny
   
dr  Stachowska
Ewa Barbara 
adiunkt
22 55 30752   ewa.stachowska@uw.edu.pl

Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Filipowicz
Bogusława  
adiunkt
22 55 30746   bogusiafilipowicz@wp.pl
dr  Królikowska
Jadwiga Wita 
docent
22 55 30746   j.krolikowska@uw.edu.pl
dr  Ostrowski
Łukasz Piotr 
adiunkt
22 55 30746   docent49@wp.pl
dr  Różycka-Jaroś
Sylwia Magdalena 
adiunkt
   
dr hab.  Utrat-Milecki
Jarosław Paweł 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30746   j.utrat-milecki@uw.edu.pl

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kaźmierczak
Tomasz Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   kazmierczak@uw.edu.pl
dr  Łuczyńska
Marta Irena 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   luczynska@uw.edu.pl
dr  Michalik
Sebastian Jan 
adiunkt
22 55 30750   s.michalik@uw.edu.pl
dr  Olech
Anna Monika 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30750   olech@uw.edu.pl
dr hab.  Szmagalski
Stanisław Jerzy 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30748   j.szmagalski@uw.edu.pl
dr  Szumlewicz
Katarzyna  
adiunkt
   

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Rekosz-Cebula
Emilia  
asystent naukowy
   
dr  Wieczorek
Łukasz Paweł 
asystent naukowy
   

Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Konopińska
Marta Dorota 
młodszy bibliotekarz
22 55 30716   biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
mgr  Kwarcińska
Lucyna Maria 
kustosz
22 55 30716   biblioteka.ipsir@uw.edu.pl

Administracja Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cicirko
Małgorzata  
starszy specjalista
22 55 30731, 22 55 30700   mcicirko@uw.edu.pl
  Podgórska
Katarzyna Małgorzata 
specjalista
22 55 30722   ipsir-z@uw.edu.pl
mgr  Rucin-Kremplewska
Joanna Ewa 
starszy specjalista
22 55 30723   ipsir-dz@uw.edu.pl
mgr  Szałas
Edyta Monika 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 30753   ipsir@uw.edu.pl
mgr  Woliński
Witold Stanisław 
starszy specjalista
22 55 30753    
  Żukowska-Stępniak
Emilia  
samodzielny referent
22 55 30761   e.zukowska@uw.edu.pl

Obsługa Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Pietrzak
Hanna Maria 
starszy portier
22 55 30700    
  Piotrowski
Zbigniew Józef 
rzemieślnik
22 55 30702    
  Turek
Irena Elżbieta 
szatniarz
22 55 30705    
  Ziółkowska
Barbara Ewa 
starszy pedel
22 55 30700    

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Możdżyński
Paweł Maria 
adiunkt (hab.)
   
mgr  Orzechowski
Paweł  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Racław
Mariola Teresa 
adiunkt
   
dr  Władyka
Katarzyna  
starszy referent inż.-tech.
   

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jawłowski
Albert Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Kiciński
Krzysztof  
profesor zwyczajny
   
dr hab.  Kochanowski
Jacek  
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Kraśko
Nina  
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Kumaniecka-Wiśniewska
Agnieszka Elżbieta 
adiunkt
   
dr hab.  Lewenstein
Barbara Jolanta 
adiunkt (hab.)
   
dr  Łukasiuk-Gmurczyk
Magdalena Aleksandra 
adiunkt
   
dr hab.  Melchior
Małgorzata Zofia 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr hab.  Pawlik
Wojciech  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20164    
dr hab.  Romańczuk-Woroniecka
Grażyna Katarzyna 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Środoń
Maria Anna 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Zakrzewska-Manterys
Elżbieta Stanisława 
profesor nadzwyczajny
22 55 20176    

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Arcimowicz
Jolanta Anna 
adiunkt (hab.)
   
prof. dr hab.  Fuszara
Małgorzata Barbara 
profesor zwyczajny
22 826 21 84, 22 55 20123, 22 55 20154   isns@adm.uw.edu.pl
dr  Gawkowska
Aneta  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Herman
Aleksandra Jolanta 
adiunkt
22 55 31627    
prof. dr hab.  Jakubowska-Branicka
Iwona Maria 
profesor nadzwyczajny
22 55 20233    
dr  Krajewska
Anna Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Kurczewski
Jacek Maria Antoni 
profesor zwyczajny
22 55 20233, 22 55 31626, 22 55 31624   kurczjac@adm.uw.edu.pl
dr hab.  Łaciak
Beata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20233, 22 55 20175    
dr  Mica
Adriana Diana 
adiunkt
   
dr  Śmigielska
Joanna  
adiunkt
22 55 31627, 22 55 20233    

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Cichocki
Marek Aleksander 
adiunkt (hab.)
22 55 20217   cichocki@csm.org.pl
dr  Ciżewska-Martyńska
Elżbieta  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Dybel
Paweł Jan 
profesor zwyczajny
   
prof. dr hab.  Król
Marcin Feliks 
profesor zwyczajny
22 625 40 86, 22 55 31626, 22 55 20217   krolm@tnet.pl
dr hab.  Laskowski
Piotr  
adiunkt (hab.)
   
dr  Mikołajewski
Łukasz Krzysztof 
adiunkt
   
dr  Walczak
Bartłomiej  
adiunkt
   

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Arczewska
Magdalena Maria 
adiunkt
   
dr  Giermanowska
Ewa Barbara 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Hrynkiewicz
Józefa  
profesor zwyczajny
22 55 20 184, 22 55 20 124   j.hrynkiewicz@uw.edu.pl
mgr  Rykowski
Zbigniew Władysław 
starszy asystent
   
dr hab.  Rymsza
Marek Bogdan 
adiunkt (hab.)
   
dr  Szczygielska
Izabela Maria 
adiunkt
   

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gniazdowska
Ewa  
starszy wykładowca (dr)
22 625 40 68    
dr  Gójska
Agata Magdalena 
adiunkt
   
dr  Szymkiewicz-Kowalska
Bogna Marta 
starszy wykładowca (dr)
22 625 40 68    
dr  Winiarska
Aleksandra Antonina 
adiunkt
   

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bieńko
Mariola Marta 
adiunkt (hab.)
22 55 20168    
prof. dr hab.  Kwak
Anna Maria 
profesor zwyczajny
22 55 20236    
dr  Rosochacka-Gmitrzak
Magdalena  
adiunkt
   
dr  Wideł
Ewa Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20168    

Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Hoffmann
Beata Wirginia 
starszy wykładowca (dr)
22 841 60 75 do 79    
dr hab.  Rogala-Obłękowska
Jolanta Maria 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20168    

Zakład Metod Badania Kultury

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Dudkiewicz
Magdalena Kinga 
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Fatyga
Barbara  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20135    
dr  Kłosiński
Marek Robert 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20231   marek.klosinski@uw.edu.pl
mgr  Michalski
Piotr  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Olczyk
Tomasz  
adiunkt
   
dr  Oliwińska
Iwona Anna 
adiunkt
   
dr  Piotrowski
Mariusz Piotr 
adiunkt
   
dr  Sińczuch
Marcin Lechosław 
adiunkt
   
dr  Tomanek
Paweł  
adiunkt
   

Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gałkowski
Adam Paweł 
adiunkt
   
dr  Sobiech
Robert Zygmunt 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Sobierajski
Tomasz  
adiunkt
   

Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Leszczyński
Edward  
dokumentalista
   
mgr  Sułek
Rozalia Zofia 
kustosz
   

Administracja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Gruza
Edyta Ewa 
specjalista
22 826 61 75, 22 55 20176    
  Łastowska
Urszula Elżbieta 
specjalista
   
mgr  Misiak
Iwona Maria 
specjalista
22 55 20 176   iwona.misiak@uw.edu.pl
mgr  Szenajch
Katarzyna Maria 
specjalista
   
mgr  Walkiewicz
Agnieszka Małgorzata 
kierownik sekcji
   

Administracja Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i R

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bojarska
Wacława Maria 
starszy specjalista
22 55 31625    
  Kłos
Anna Maria 
starszy specjalista
   
mgr  Kopycińska
Ewa Joanna 
specjalista
   
mgr  Leszczyńska
Elżbieta Maria 
kierownik dziekanatu
22 625 40 86   e.leszczynska@uw.edu.pl
mgr  Matracka
Beata Anna 
starszy specjalista
22 55 31628    
mgr  Mazurek
Anna Kinga 
kierownik samodzielnej sekcji
   
mgr  Mieszkowska
Małgorzata Anna 
specjalista
22 55 20134   m.mieszkowska@uw.edu.pl
mgr  Różańska
Monika  
starszy specjalista
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.