SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Krzysztofik
Paweł  
specjalista
22 55 49161   pkrzysztofik@wne.uw.edu.pl

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Białek-Jaworska
Anna Agnieszka 
adiunkt
22 55 49150   abialek@wne.uw.edu.pl
dr  Boguszewski
Piotr Adam 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Dąbrowska-Gruszczyńska
Katarzyna  
adiunkt
22 55 49150   dabrowska@wne.uw.edu.pl
mgr  Dwórznik
Marcin  
specjalista
   
dr  Gadowska
Dominika Maja 
adiunkt
22 55 49150, 22 55 49145   dgadowska@wne.uw.edu.pl
dr  Górski
Jarosław Wojciech 
adiunkt
   
dr  Grabowski
Wojciech Piotr 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Jabłecki
Juliusz Jerzy 
adiunkt
   
dr  Kocia
Agata Agnieszka 
adiunkt
22 55 49151, 22 55 49163   akocia@wne.uw.edu.pl
dr  Kopańska
Agnieszka Krystyna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 49150   kopanska@wne.uw.edu.pl
dr  Kopyt
Mateusz Antoni 
adiunkt
   
dr hab.  Kudła
Janusz Adam 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49150   jkudla@wne.uw.edu.pl
dr  Modzelewski
Piotr  
adiunkt
22 55 49151, 22 55 49163   pmodzelewski@wne.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Opolski
Krzysztof Leopold 
profesor zwyczajny
22 55 49148   kopolski@wne.uw.edu.pl
dr  Różycka
Agnieszka Dagmara 
adiunkt
   
dr  Ślepaczuk
Robert Paweł 
adiunkt
22 55 49150   rslepaczuk@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Włodarski
Włodzimierz  
adiunkt (hab.)
   

Katedra Ekonomii Politycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bednarski
Marek Józef 
profesor nadzwyczajny
22 55 49146   bednarski@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Brzeziński
Michał  
adiunkt (hab.)
22 55 49155   mbrzezinski@wne.uw.edu.pl
dr  Bukowska
Grażyna Helena 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Fałkowski
Jan Michał 
adiunkt
22 55 49146, 22 55 49175   jfalkowski@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Hardt
Łukasz Jerzy 
adiunkt (hab.)
22 55 49155   lhardt@wne.uw.edu.pl
dr  Jakubowski
Maciej Jan 
adiunkt
22 55 49146, 22 55 49175   mjakubowski@uw.edu.pl
dr  Kowalska
Katarzyna Maria 
adiunkt
22 55 49155   kkowalska@wne.uw.edu.pl
dr  Łopaciuk-Gonczaryk
Beata Agnieszka 
adiunkt
22 55 49146, 22 55 49175   bgonczaryk@wne.uw.edu.pl
dr  Metelska-Szaniawska
Katarzyna Emilia 
adiunkt
22 55 49146, 22 55 49175   kmetelska@wne.uw.edu.pl
dr  Safarzyńska
Karolina  
adiunkt naukowy
   

Zakład Ekonomii Sfery Publicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kopczewska
Katarzyna Magdalena 
adiunkt
22 55 49135, 22 55 49191   kkopczewska@wne.uw.edu.pl
dr  Kula
Grzegorz Jan 
adiunkt
22 55 49135,
fax: 22 831 28 46
 
gkula@wne.uw.edu.pl
dr  Siwińska-Gorzelak
Joanna  
adiunkt
22 55 49135   siwinska@wne.uw.edu.pl
dr  Starczewska-Krzysztoszek
Małgorzata Elżbieta 
starszy wykładowca (dr)
22 55 49135   mkrzysztoszek@wne.uw.edu.pl

Katedra Historii Gospodarczej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Koryś
Piotr Krzysztof 
adiunkt
22 55 49156   pkorys@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Leszczyńska
Cecylia  
adiunkt (hab.)
22 55 49156   cleszczynska@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Tymiński
Maciej Stefan 
adiunkt (hab.)
22 55 49156   mtyminski@wne.uw.edu.pl

Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Borowski
Robert  
adiunkt
   
dr  Dessoulavy-Śliwiński
Bartłomiej  
starszy wykładowca (dr)
22 44 59150   bsliwinski@wne.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Dziuba
Dariusz Tadeusz 
profesor nadzwyczajny
22 55 49123, 22 55 49124   dziubadt@wne.uw.edu.pl
dr  Gabryelczyk
Renata  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Jeruzalski
Tomasz  
adiunkt
22 55 49123, 22 55 49124   tjeruzalski@wne.uw.edu.pl
mgr  Pęczkowski
Marek Paweł 
wykładowca
22 55 49123   mpeczkowski@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Śleszyński
Jerzy Wojciech 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49123, 22 55 49124, 22 55 49166   sleszynski@wne.uw.edu.pl

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Brzozowski
Michał Piotr 
starszy wykładowca (dr)
22 55 49159, 22 55 49168   brzozowski@wne.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Cieślik
Andrzej  
profesor nadzwyczajny
22 55 49159, 22 55 49168   cieslik@wne.uw.edu.pl
dr  Gierałtowski
Paweł Konrad 
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   p.gieraltowski@uw.edu.pl
dr  Goczek
Łukasz  
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   lgoczek@wne.uw.edu.pl
dr  Grotkowska
Gabriela Elżbieta 
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   ggrotkowska@wne.uw.edu.pl
dr  Gruszczyński
Marcin Paweł 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Hagemejer
Jan Włodzimierz 
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   jhagemejer@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Kubielas
Stanisław Tadeusz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49159, 22 55 49168   kubielas@wne.uw.edu.pl
dr  Liwiński
Jacek  
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   jacek.liwinski@wp.pl
dr  Mackiewicz-Łyziak
Joanna  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Michałek
Jan Jakub 
profesor zwyczajny
22 55 49159, 22 55 49168   michalek@wne.uw.edu.pl
dr  Mycielska
Dagmara  
adiunkt
   
mgr inż.  Ntambi
Steven Jeremy 
asystent naukowy
   
mgr  Rodriguez Blanco
Denisse Yvett 
asystent naukowy
   
dr  Rokicki
Bartłomiej Krzysztof 
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   brokicki@wne.uw.edu.pl
mgr  Ronen
Eyal  
asystent naukowy
   
dr hab.  Socha
Mieczysław Wacław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49159, 22 55 49168   mwsocha@uw.edu.pl
dr  Szczygielski
Krzysztof Stanisław 
adiunkt
   
dr hab.  Sztandar-Sztanderska
Urszula Aniela 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49141, 22 831 44 06, 22 831 11 19   sztanderska@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Śledziewska
Katarzyna Jadwiga 
adiunkt (hab.)
22 55 49159, 22 55 49168   k.sledziewska@uw.edu.pl
dr  Wincenciak
Leszek Eugeniusz 
adiunkt
22 55 49159, 22 55 49168   lwincenciak@wne.uw.edu.pl

Katedra Mikroekonomii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Aksman
Ewa  
adiunkt (hab.)
22 55 49149   aksman@wne.uw.edu.pl
dr  Bartczak
Anna Małgorzata 
adiunkt
22 55 49149, 22 55 49157   bartczak@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Czajkowski
Mikołaj  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49149   miq@wne.uw.edu.pl
dr  Giergiczny
Marek  
adiunkt
22 55 49149   mgiergiczny@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Kiuila
Olga  
adiunkt (hab.)
   
dr  Kopczewski
Tomasz  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Krawczyk
Michał Wiktor 
adiunkt
22 55 49149   mkrawczyk@wne.uw.edu.pl
dr  Kukla-Gryz
Anna Ewa 
adiunkt
22 55 49149   akukla@wne.uw.edu.pl
dr  Kusztelak
Przemysław Franciszek 
adiunkt
   
dr  Sobolewski
Maciej Mieczysław 
adiunkt
22 55 49149   maciej.sobolewski@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Żylicz
Tomasz  
profesor zwyczajny
22 55 49 157, wew. 22 55 49 149, 22 831 47 25, 22 55 32 664   tzylicz@wne.uw.edu.pl

Katedra Statystyki i Ekonometrii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Cichocki
Stanisław Jakub 
adiunkt
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   scichocki@wne.uw.edu.pl
dr  Dzik-Walczak
Aneta Maria 
adiunkt
   
dr  Janicka
Anna  
adiunkt
   
dr  Kalbarczyk-Stęclik
Małgorzata  
adiunkt
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   mkalbarczyk@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Kokoszczyński
Ryszard Zbigniew 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   rkokoszczynski@wne.uw.edu.pl
dr  Lada
Katarzyna Ewa 
adiunkt
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   klada@wne.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Maciejewski
Wojciech Marian 
profesor zwyczajny
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   maciejewski@adm.uw.edu.pl
dr hab.  Morawski
Leszek  
adiunkt (hab.)
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   lmorawski@wne.uw.edu.pl
dr  Mycielski
Jerzy Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   mycielski@wne.uw.edu.pl
dr  Nehrebecka
Natalia  
adiunkt
   
dr  Ogonek
Maria Aldona 
adiunkt
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   mogonek@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Otto
Wojciech  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49144, 22 55 49166   wotto@wne.uw.edu.pl
dr  Rybnik
Tomasz Bogdan 
adiunkt
   
dr  Sakowski
Paweł Marcin 
adiunkt
   
dr  Strawiński
Paweł Mieczysław 
adiunkt
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   pstrawinski@wne.uw.edu.pl
dr hab.  Wiśniewski
Marian Zenon 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 49152, 22 55 49172, 22 55 49173   wisniewski@wne.uw.edu.pl

Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Liberda
Zofia Barbara 
profesor nadzwyczajny
22 55 49125   liberda@uw.edu.pl
dr hab.  Tyrowicz
Joanna Bożena 
adiunkt (hab.)
22 55 49125   jtyrowicz@wne.uw.edu.pl
dr  Wolniak
Radosław Maria 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Wójcik
Piotr Tadeusz 
adiunkt
22 55 49125   pwojcik@wne.uw.edu.pl

Zakład Ekonomii Ludności i Demografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Górny
Agata  
adiunkt
22 55 49121   agorny@wne.uw.edu.pl
dr  Kaczmarczyk
Paweł  
adiunkt
22 822 74 04, 22 659 74 11   p.kaczmarczyk@uw.edu.pl
dr  Nicińska
Anna  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Stark
Oded  
profesor zwyczajny
22 55 49121   ostark@uni-bonn.de
dr  Tanajewski
Łukasz  
adiunkt
   

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Valasiuk
Sviataslau  
asystent naukowy
   

Międzyuczelniany Ośrodek Kształcenia Doktorantów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Thomas
Katarzyna Józefa 
specjalista
   

Pracownia Informatyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bardyszewski
Paweł Marek 
operator komputerów
22 55 49129   pbardysz@wne.uw.edu.pl
mgr  Bąba
Marcin Paweł 
redaktor
   
inż.  Hoffmann
Radosław Jan 
administrator sieci komputerowej
22 55 49129   rhoffmann@wne.uw.edu.pl
dr  Jeruzalski
Tomasz  
kierownik pracowni informatycznej
   
  Korczyński
Adam Jerzy 
specjalista informatyk
22 55 49129   akorczynski@wne.uw.edu.pl
  Kulesz
Ireneusz  
młodszy informatyk
   
inż.  Onyszczuk
Marcin Karol 
informatyk
   

Centrum Badań Rynku Pracy

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Górska
Monika Anna 
referent
   
mgr inż.  Jankowski
Dominik Adam 
starszy specjalista
   
dr  Krawczyk
Tomasz Jacek 
specjalista
   
  Musiał
Piotr Paweł 
specjalista
   
mgr inż.  Żak
Agata Magdalena 
specjalista
   

Biblioteka - Wydz.Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dederko
Szymon Rad 
młodszy bibliotekarz
22 55 49138   sdederko@wne.uw.edu.pl
  Kazimierczuk
Marzena Jadwiga 
bibliotekarz
   
  Leszczyński
Waldemar Adam 
magazynier biblioteczny
22 55 49138   wleszczynski@wne.uw.edu.pl
  Łobos
Janina Maria 
młodszy bibliotekarz
22 55 49138   jkaminska@wne.uw.edu.pl
  Łojewski
Rafał Paweł 
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Magnuszewski
Wojciech Tomasz 
bibliotekarz
22 55 49138   wmagnuszewski@wne.uw.edu.pl
mgr  Migalska
Izabella Anna 
kustosz
22 55 49170   migalska@wne.uw.edu.pl
mgr  Nałęcz
Barbara  
kustosz
22 55 49187   bnalecz@wne.uw.edu.pl
mgr  Piekarska
Danuta Wanda 
kustosz
22 55 49162   dpiekarska@wne.uw.edu.pl
  Piekarski
Mirosław Ireneusz 
bibliotekarz
22 55 49138   mpiekarski@wne.uw.edu.pl

Administracja - Wydz.Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Barzycka
Izabela Małgorzata 
samodzielny referent
22 55 49192,
fax: 22 831 23 29
 
ibarzycka@wne.uw.edu.pl
mgr  Czechowska
Monika Urszula 
specjalista
22 55 49178,
fax: 22 831 23 29
 
mczechowska@wne.uw.edu.pl
mgr  Dalecka
Katarzyna Anna 
referent
   
  Domańska
Ewa Jadwiga 
kierownik sekcji
22 55 49154, 22 831 11 19,
fax: 22 831 23 29
 
domanska@wne.uw.edu.pl
  Górniak
Beata Maria 
kierownik sekcji
22 55 49122, 22 831 47 52,
fax: 22 55 49189
 
gorniak@wne.uw.edu.pl
mgr  Kąca
Beata Grażyna 
kierownik dziekanatu
22 55 49174, 22 831 47 25,
fax: 22 831 28 46
 
kaca@wne.uw.edu.pl
  Mendygrał
Małgorzata Joanna 
specjalista
22 55 49176,
fax: 22 831 23 29
 
mendygral@wne.uw.edu.pl
mgr  Pieńkowska
Anita  
kierownik biura
22 55 49 190   apienkowska@wne.uw.edu.pl
mgr  Smagała
Genowefa  
starszy specjalista
22 55 49167, 22 55 49167,
fax: 22 831 28 46
 
gsmagala@wne.uw.edu.pl
  Stachowska
Ewa Maria 
specjalista
22 55 49144, 22 831 47 25,
fax: 22 831 28 46
 
stachowska@wne.uw.edu.pl
  Wilewicz
Elżbieta Aleksandra 
specjalista
22 55 49143,
fax: 22 831 23 29
 
ematusia@wne.uw.edu.pl
mgr  Żak
Beata  
specjalista
22 55 49136,
fax: 22 55 49189
 
bzak@wne.uw.edu.pl

Dziekanat ogólny

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Höffner
Marta Patrycja 
samodzielny referent
   
mgr  Żuchowska
Anna  
specjalista
22 55 49 188   azuchowska@wne.uw.edu.pl

Dziekanat studencki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dąbrowska
Renata Agnieszka 
samodzielny referent
   
  Pioś
Anna Karolina 
specjalista
22 55 49145   kpios@wne.uw.edu.pl
  Siniecka
Eleonora Irena 
specjalista
22 55 49179,
fax: 22 831 23 29
 
esinieck@wne.uw.edu.pl

Obsługa Wydziału Nauk Ekonomicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Adamkowski
Władysław Tadeusz 
starszy portier
22 55 49126   wadamkowski@wne.uw.edu.pl
  Bęben
Bogusława  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Borzechowska
Anna Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   aborzechowska@wne.uw.edu.pl
dypl.ekonomista  Ciechanowski
Janusz  
starszy pedel
22 55 49126   jciechanowski@wne.uw.edu.pl
  Gątarzewski
Grzegorz  
starszy pedel
22 55 49126   ggatarzewski@wne.uw.edu.pl
  Gościcka
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   agoscicka@wne.uw.edu.pl
  Kraśniewska
Anna Małgorzata 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   akrasniewska@wne.uw.edu.pl
  Krzysztofik
Józef  
operator maszyn kserograf.
22 55 49128, 22 55 49186   jkrzysztofik@wne.uw.edu.pl
  Krzysztofik
Elżbieta  
starszy pedel
22 55 49128   ekrzysztofik@wne.uw.edu.pl
  Kulczyńska
Joanna Wiesława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jkulczynska@wne.uw.edu.pl
  Kulczyński
Piotr  
konserwator
22 55 49134   pkulczynski@wne.uw.edu.pl
  Martyniak
Józefa Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jmartyniak@wne.uw.edu.pl
  Piątek
Iwona  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   ipiatek@wne.uw.edu.pl
  Romańska
Marzenna Iwona 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Sinior
Lech  
starszy portier
   
  Wojciechowska
Iwona Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126    
  Wtorkowska
Jadwiga  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 49126   jwtorkowska@wne.uw.edu.pl
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.