SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Pedagogiczny

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Kazik
Natalia Katarzyna 
samodzielny referent
   

Katedra Dydaktyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dziewulak
Dobromir  
adiunkt
22 55 30842   ddziewulak@pedagog.uw.edu.pl
dr  Marek
Jerzy  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30842   jmarek@uw.edu.pl
dr hab.  Siemak-Tylikowska
Alicja Katarzyna 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30818, 22 629 34 04   atylikowska@pedagog.uw.edu.pl
dr  Słomczyński
Maciej Hubert 
adiunkt
   
mgr  Sobolewska
Anna Barbara 
starszy wykładowca
22 55 20381   asobolewska@pedagog.uw.edu.pl
dr  Widota
Elżbieta Grażyna 
starszy wykładowca (dr)
   

Katedra Edukacji Początkowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kapuścińska
Agnieszka  
adiunkt
   
dr hab.  Karwowska-Struczyk
Małgorzata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30858   mkstruczyk@pedagog.uw.edu.pl
dr hab.  Lubomirska
Krystyna Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 30873    
dr  Radwańska
Marta Katarzyna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30871   mradwanska@uw.edu.pl
dr  Suchecka
Ewa Stanisława 
adiunkt
22 55 30861   esuchecka@uw.edu.pl
dr  Szpotowicz
Magdalena  
adiunkt
22 55 30861   m.szpotowicz@uw.edu.pl
mgr  Terenc-Pawliczak
Romualda Maria 
starszy wykładowca
22 55 30871   rpawliczak@uw.edu.pl
mgr  Wysłowska
Olga  
asystent naukowy
   

Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dębska
Ewa  
adiunkt
22 55 30844   e.debska@uw.edu.pl
dr  Gromadzka
Monika Agnieszka 
asystent
   
dr  Marianowska
Anna Ewa 
adiunkt
22 55 30815   a.marianowska@uw.edu.pl
dr  Pierścieniak
Krzysztof  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30820   chris@uw.edu.pl
dr  Pleskot-Makulska
Krystyna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30815   k.pleskot@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Półturzycki
Józef  
profesor zwyczajny
22 55 30852   j.polturzycki@uw.edu.pl
dr hab.  Skibińska
Ewa Maria 
adiunkt (hab.)
   

Zakład Historii Oświaty i Wychowania

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Buczek
Katarzyna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30855   k.buczek@uw.edu.pl
dr hab.  Fijałkowski
Adam Antoni 
adiunkt (hab.)
22 55 30855   a.fijalkowski@uw.edu.pl
dr hab.  Kamińska
Janina Zofia 
adiunkt (hab.)
22 55 30855   j.kaminska@uw.edu.pll
dr hab.  Szybiak
Irena  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30855   irena.szybiak@uw.edu.pl

Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Brzosko-Barratt
Katarzyna Lucyna 
adiunkt
   
dr  Grygierek
Magdalena Anna 
adiunkt
22 55 30831    
dr  Nowakowska
Lidia Danuta 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Sieńczewska
Małgorzata  
starszy wykładowca (dr)
22 55 308 59   m.sienczewska@uw.edu.pl
dr  Sobierańska
Dorota Lidia 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30865   dsobieranska@uw.edu.pl
dr hab.  Żytko
Małgorzata  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30859   mzytko@pedagog.uw.edu.pl

Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Dolata
Roman Józef 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30841   rdolata@uw.edu.pl
dr  Jakubowska
Monika Marta 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Madalińska-Michalak
Joanna Maria 
profesor nadzwyczajny
   
dr  Murawska
Barbara Katarzyna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30856    
prof. dr hab.  Putkiewicz
Elżbieta Maria 
profesor nadzwyczajny
22 55 30856   eputkiewicz@pedagog.uw.edu.pl

Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Depta
Henryk Brunon 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30833    
prof. dr hab.  Folkierska
Andrea Beata 
profesor nadzwyczajny
22 55 30846   afolkierska@uw.edu.pl
dr  Sosnowska
Paulina Anna 
adiunkt
22 55 30846   psosnowska@uw.edu.pl

Zakład Teorii Wychowania Estetycznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kukuła
Elżbieta  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Kwiatkowska-Tybulewicz
Barbara  
asystent
   
mgr  Malinowski
Adam Witold 
starszy wykładowca
22 55 30833    
dr hab.  Milczarek-Pankowska
Krystyna Kazimiera 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Piejka
Agnieszka Izabela 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30836   apiejka@uw.edu.pl
dr  Samoraj
Mariusz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30833   msamoraj@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Wojnar
Irena Maria 
profesor zwyczajny
22 55 30836    

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Dryżałowska
Grażyna Janina 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Kuleta-Hulboj
Magdalena Małgorzata 
adiunkt
22 55 30875   ptpps@pedagog.uw.edu.pl
dr  Naumiuk
Agnieszka Beata 
adiunkt
22 55 30875    
dr  Steinhagen
Anna Magdalena 
adiunkt
22 55 30829    
prof. dr hab.  Theiss
Wiesław Tomasz 
profesor zwyczajny
   

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Izdebski
Zbigniew Waldemar 
profesor nadzwyczajny
22 55 30820   z.Izdebski@ips.uz.zgora.pl
dr  Komosińska
Krystyna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 30812   k. komosinska@uw.edu.pl
dr hab.  Kowalewska
Anna  
asystent
22 55 30841   a.kowalewska@uw.edu.pl
dr  Małkowska-Szkutnik
Agnieszka Ewa 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Woynarowska
Barbara Wanda 
profesor zwyczajny
22 55 30832   barwoy@pedagog.uw.edu.pl

Zakład Animacji Kultury

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dąbrowska
Anna Monika 
adiunkt
22 55 30869   adobrowska@pedagog.uw.edu.pl
dr  Frindt-Bajson
Anna Teresa 
adiunkt
22 55 30869   afrindt@pedagog.uw.edu.pl
dr  Grodzki
Adam Cezary 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30834    
dr  Kossowski
Paweł Adam 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30847    
dr  Palamer-Kabacińska
Ewa Mirosława 
adiunkt
   
dr  Rowicki
Leszek  
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Wiłkomirska
Anna Teresa 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30 818   awilkomirska@uw.edu.pl
dr  Zańko
Piotr  
adiunkt
   

Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kolankiewicz
Maria Karolina 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30827   m.k.kolankiewicz@uw.edu.pl
dr  Kozdrowicz
Ewa Wanda 
starszy wykładowca (dr)
   
mgr  Marchlik
Paulina Urszula 
asystent naukowy
   
dr  Stelmaszuk
Zofia Waleria 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30835   z.w.stelmaszuk@uw.edu.pl
dr  Tomaszewska-Pękała
Hanna  
adiunkt
22 55 30827   h.tomaszewska@uw.edu.pl
mgr  Wrona
Anna Marzena 
asystent naukowy
   
dr hab.  Zielińska
Anna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 30 818   azielinska@uw.edu.pl

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Godoń
Rafał Piotr 
adiunkt (hab.)
22 55 30828, 22 55 30825, 22 55 308 46   r.p.godon@uw.edu.pl
dr  Przanowska
Małgorzata Lidia 
adiunkt
22 55 30846   mprzanowska@uw.edu.pl
dr  Rotkiewicz
Halina Mirosława 
starszy wykładowca (dr)
22 55 30811, 22 55 30846   h.rotkiewicz@uw.edu.pl
dr hab.  Rutkowski
Jan  
adiunkt (hab.)
22 55 30846   jrutkowski@uw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Iżyłowski
Piotr Tomasz 
kustosz
22 55 30867    
mgr  Jaskólska-Szeląg
Urszula  
kustosz
22 55 30863   ujaskolska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Michałowska
Dorota  
kustosz
22 55 30867   dmichalowska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Pawłowicz
Urszula Eleonora 
kustosz
22 55 30866, 22 625 31 42   upawlowicz@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Potrzebowska-Pietrzak
Katarzyna Justyna 
kustosz
22 55 30867    
  Ruszkiewicz
Marek Andrzej 
starszy bibliotekarz
22 55 30864    
  Stojowska
Elżbieta  
bibliotekarz
22 55 30810    
mgr  Zlamal
Krystyna  
kustosz
22 55 30863    

Administracja Wydziału Pedagogicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dobrowolska
Barbara Małgorzata 
specjalista
22 55 30828, 22 629 51 72   b.dobrowolska@uw.edu.pl
dr  Dwojak-Matras
Agnieszka Joanna 
samodzielny referent
   
mgr  Kostaniak
Andrzej Jerzy 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 30817   akostaniak@uw.edu.pl
mgr  Kowalak-Grabowy
Ilona Maria 
specjalista
22 55 30811, 22 628 91 54   ikowalak@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Kowalik
Ewa  
samodzielny referent
   
  Kraśnicka
Joanna Małgorzata 
specjalista
22 55 30814, 22 629 89 79   jkrasnicka@pedagog.uw.edu.pl
  Maj
Zbigniew Lucjan 
specjalista w zawodzie
22 55 30817   zmaj@pedagog.uw.edu.pl
  Ogieniewska
Danuta  
specjalista
22 55 30822   dogieniewska@pedagog.uw.edu.pl
mgr inż.  Orziński
Robert Władysław 
starszy specjalista informatyczny
22 55 30817   rorzinski@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Skowrońska
Anna  
specjalista
22 55 30821, 22 628 34 66   askowronska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Skowrońska
Maria Antonina 
samodzielny referent
22 55 30811, 22 628 91 54   mskowronska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Sobczak
Ewelina  
starszy specjalista
22 55 30 822   e.sobczak@uw.edu.pl
mgr  Stachacz-Rybak
Magdalena Sylwia 
samodzielny referent
22 55 308 11, 22 628 91 54   mstachacz@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Swat-Marek
Sylwia Marzena 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 308 24, 22 628 34 65   s.swat@uw.edu.pl
  Szczęsna
Teresa  
kierownik sekcji
22 55 30813, 22 628 10 07   tszczesna@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Szewczyk
Anna  
specjalista
22 55 30821   aszewczyk@pedagog.uw.edu.pl
  Szymańska
Agnieszka Agata 
starszy referent
22 55 30822   aszymanska@pedagog.uw.edu.pl
mgr  Tokarzewska
Agnieszka Jadwiga 
specjalista
22 55 308 28   a.tokarzewska@uw.edu.pl
mgr  Walczewska
Maria Jolanta 
specjalista
22 55 308 68   m.walczewska@uw.edu.pl
mgr  Zubala
Ewelina Olga 
starszy referent
22 55 30 818   ezubala@uw.edu.pl
  Żegota
Hanna Maria 
specjalista
22 55 30828   h.zegota@uw.edu.pl

Obsługa Wydziału Pedagogicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dziel
Waldemar  
starszy portier
22 55 308 50    
  Łojewska
Elżbieta  
szatniarz
22 55 308 50    
  Miriuk
Piotr Bogdan 
pracownik gospodarczy
   
  Olszewski
Mirosław Józef 
starszy portier
22 55 308 50    
  Rybarczyk
Artur Adam 
starszy portier
22 55 308 50    
  Siciarek
Dorota Mirosława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 30850    
  Trojanowski
Dariusz Piotr 
starszy portier
22 55 308 50    
  Wochowska
Lidia Bogumiła 
starszy szatniarz
22 55 308 50    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.