SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Roge-Wiśniewska
Małgorzata Ewa 
specjalista naukowo-techniczny
   

Zakład Geoekologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Braun
Barbara Jolanta 
adiunkt
22 55 20644   bjbraun@uw.edu.pl
dr  Gerlée
Alina  
adiunkt
   
mgr  Grabowski
Tomasz  
starszy wykładowca
22 55 20673, 22 55 21518   grabiec@uw.edu.pl
dr  Lewandowski
Wojciech  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20644   wlewand@uw.edu.pl
dr  Malinowska
Ewa Anna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20755   emal@uw.edu.pl
dr hab.  Ostaszewska
Katarzyna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 21518   kostasze@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Richling
Andrzej Zdzisław 
profesor zwyczajny
22 55 20633, 22 55 20 631, 22 55 20641   a.richling@uw.edu.pl
mgr  Sosnowska
Agnieszka Joanna 
starszy technik
   
  Stokowski
Artur Marek 
referent inż.-tech.
   
dr  Szumacher
Iwona Elżbieta 
adiunkt
22 55 20755   szumi@uw.edu.pl
dr  Zgorzelski
Marek Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20668   marekz@uw.edu.pl

Pracownia Geochemii Krajobrazu

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Harasimiuk
Andrzej Marian 
adiunkt (hab.)
22 55 20673   a.harasimiuk@uw.edu.pl

Laboratorium Geoekologiczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Lechnio
Jerzy Ryszard 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 20755   jlechnio@uw.edu.pl

Zakład Geomorfologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dąbski
Maciej Filip 
adiunkt
  mfdbski@uw.edu.pl
dr hab.  Dłużewski
Maciej Adam 
adiunkt (hab.)
  dluzewski@uw.edu.pl
dr  Giriat
Dorota Anna 
adiunkt
  dagiriat@uw.edu.pl
mgr  Greń
Katarzyna Joanna 
referent inż.-tech.
   
dr  Korotaj-Kokoszczyńska
Maria Joanna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20653, 22 55 21505   mjkorota@uw.edu.pl
dr  Rojan
Elżbieta  
adiunkt
22 55 20653, 22 55 21505   elarojan@uw.edu.pl
dr hab.  Smolska
Ewa Bożenna 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20244   e.smolska@uw.edu.pl
dr  Szwarczewski
Piotr Fryderyk 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20244   pfszwarc@uw.edu.pl
dr hab.  Tsermegas
Irena Argira 
adiunkt (hab.)
22 55 20653, 22 55 21505   iatserme@uw.edu.pl
mgr  Zawadzka-Pawlewska
Urszula  
starszy technik
   

Zakład Hydrologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Afelt
Aneta Katarzyna 
adiunkt
  akafelt@uw.edu.pl
dr  Lenartowicz
Maciej  
adiunkt
22 55 20635, 22 55 21501   mlenarto@uw.edu.pl
dr hab.  Magnuszewski
Artur Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20635, 22 55 21501   asmagnus@uw.edu.pl
  Muzińska
Agnieszka  
referent inż.-tech.
   
dr  Nowicka
Barbara Elżbieta 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20635, 22 55 21501   benowick@uw.edu.pl
dr hab.  Somorowska
Urszula  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20635, 22 55 21501   usomorow@uw.edu.pl
dr  Suchożebrski
Jarosław Zenon 
starszy wykładowca (dr)
22 55 21501   jzsuchoz@uw.edu.pl
dr  Woronko
Dariusz  
adiunkt
22 55 20635, 22 55 21501   dworonko@uw.edu.pl

Zakład Klimatologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Błażejczyk
Krzysztof  
profesor zwyczajny
   
mgr  Błażek
Elżbieta Renata 
specjalista w zawodzie
22 55 20645   erblazek@uw.edu.pl
dr  Grabowska
Katarzyna  
starszy wykładowca (dr)
22 55 21503   kasiagra@uw.edu.pl
dr  Kicińska
Bożena Teresa 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20645   bkicinska@uw.edu.pl
dr  Lindner-Cendrowska
Katarzyna Anna 
adiunkt
   
mgr  Skrzypczuk
Jan Andrzej 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 20645   jaskrzyp@uw.edu.pl
dr  Wawer
Jolanta Grażyna 
starszy wykładowca (dr)
22 55 21503   jgwawer@uw.edu.pl
dr hab.  Żmudzka
Elwira Barbara 
adiunkt (hab.)
22 55 21503   elwiraz@uw.edu.pl

Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Caban
Ewa Danuta 
samodzielny referent
24 261 26 95   ecaban@uw.edu.pl
dr  Dobak
Danuta  
starszy wykładowca (dr)
   
mgr  Karasiewicz
Aleksandra  
starszy technik
24 261 26 95   akania@uw.edu.pl
  Karasiewicz
Zdzisław  
konserwator
   

Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Angiel
Joanna  
adiunkt (hab.)
22 55 21513   j.angiel@uw.edu.pl
dr  Awramiuk-Godun
Alina  
adiunkt
22 55 21513    
dr  Dudek-Mańkowska
Sylwia Monika 
adiunkt
   
dr  Fuhrmann
Magdalena Maria 
adiunkt
   
dr  Grochowski
Mirosław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20637, 22 55 21520   m.grochowski@uw.edu.pl
mgr  Korzeniecka
Agata Maria 
starszy referent inż.-tech.
   
prof. dr hab.  Lisowski
Andrzej Stanisław 
profesor zwyczajny
22 55 20675   aslisows@uw.edu.pl
dr  Mantey
Dorota Aneta 
adiunkt
   
dr  Osiński
Stanisław Eugeniusz 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20637, 22 55 21520   seosinsk@uw.edu.pl
dr  Pieniążek
Marek  
adiunkt
22 55 20637   mapi@uw.edu.pl
dr hab.  Wilk
Waldemar Wincenty 
adiunkt (hab.)
22 55 20637, 22 55 21520   wwwilk@uw.edu.pl

Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Derek
Marta Joanna 
adiunkt
   
dr  Duda-Gromada
Katarzyna  
adiunkt
   
dr hab.  Durydiwka
Małgorzata  
adiunkt (hab.)
22 55 20675   mdurydiwka@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kowalczyk
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 21512   akowalczyk@uw.edu.pl
dr hab.  Kulczyk
Sylwia  
adiunkt (hab.)
22 55 20755   skulczyk@uw.edu.pl
dr  Madurowicz
Mikołaj  
adiunkt
22 55 20626   mm@uw.edu.pl
mgr  Rucińska
Kinga Helena 
starszy specjalista
22 55 21512   kingar@uw.edu.pl

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dąbrowska
Anna Julia 
asystent
   
dr hab.  Dziemianowicz
Wojciech  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20650   w.dziemianowicz@uw.edu.pl
dr  Gendźwiłł
Adam  
adiunkt
   
dr  Krukowska
Joanna Monika 
adiunkt
   
dr  Lackowska
Marta Maria 
adiunkt
22 55 20650   m.lackowska@uw.edu.pl
dr  Łukomska
Julita  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Swianiewicz
Paweł Krzysztof 
profesor zwyczajny
22 55 20629   pswian@uw.edu.pl
mgr  Szajewska
Natalia  
asystent naukowy
   
dr  Szmigiel-Rawska
Katarzyna Natalia 
adiunkt
22 55 20650   k.szmigiel@uw.edu.pl
mgr  Szturo-Over
Maria Magdalena 
starszy referent
   

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ferenc
Grażyna Genowefa 
starszy referent
   

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr inż. arch.  Bieske-Matejak
Alicja Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Czerny
Mirosława  
profesor zwyczajny
22 55 23244   mczerny@uw.edu.pl
mgr  Doroszewicz
Wojciech Michał 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Kwiatkowski
Jacek Wojciech 
adiunkt
22 55 23244   jacek.kwiatkowski@uw.edu.pl
dr inż. arch.  Lasocki
Maciej Kazimierz 
adiunkt
22 55 23244   maciej.lasocki@uw.edu.pl
dr hab.  Lisocka-Jaegermann
Bogumiła Jadwiga 
adiunkt (hab.)
22 55 23253   bogu@uw.edu.pl
dr  Mostowska
Magdalena  
adiunkt
22 55 23244    
dr  Roge-Wiśniewska
Małgorzata Ewa 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20623, 22 55 20642   m.roge-wisniewska@uw.edu.pl
dr  Stefański
Bogdan  
starszy wykładowca (dr)
22 55 23241    
dr inż. arch.  Zaborowski
Tomasz Piotr 
adiunkt
   

Zakład Geografii Regionalnej Świata

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Grzegorczyk
Anna Monika 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Jędrusik
Maciej Henryk 
profesor nadzwyczajny
22 55 23242, 22 55 20631   mhjedrus@uw.edu.pl
dr  Lechowicz
Maciej Andrzej 
adiunkt
22 55 20623   m.a.lechowicz@uw.edu.pl
mgr  Papis
Joanna Zofia 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 21502   jzpapis@uw.edu.pl
dr  Podhorodecka
Katarzyna Anna 
adiunkt
22 55 23242   kpiraszewska@wp.pl
dr  Rucińska
Dorota Mirosława 
adiunkt
22 55 20642   dmrucins@uw.edu.pl
dr  Wites
Tomasz Michał 
adiunkt
22 55 23242   t.wites@uw.edu.pl

Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dudek
Anna  
adiunkt
22 55 23243   adudek@uw.edu.pl
dr  Jaczewska
Barbara Dominika 
adiunkt
   
dr hab.  Łęcka
Izabella Marzena 
adiunkt (hab.)
22 55 23242   ilecka@uw.edu.pl
prof. dr hab.  Makowski
Jerzy  
profesor zwyczajny
22 55 23253   jmakowsk@uw.edu.pl
mgr  Miętkiewska-Brynda
Joanna  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 23253   jmietkie@uw.edu.pl
dr hab.  Solarz
Marcin Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 23242   mwsolarz@uw.edu.pl
dr  Walewski
Andrzej  
starszy wykładowca (dr)
   

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Folbrier
Alicja Zofia 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 20654   afolbrier@uw.edu.pl
dr  Gołębiowska
Izabela Małgorzata 
adiunkt
   
dr  Jarocińska
Anna Maria 
adiunkt
   
dr  Karsznia
Izabela Małgorzata 
adiunkt
   
dr  Korycka-Skorupa
Jolanta  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20632   j.skorupa@uw.edu.pl
dr  Kowalski
Paweł  
starszy wykładowca (dr)
22 55 21511   pkowalsk@uw.edu.pl
dr  Krówczyńska
Małgorzata  
adiunkt
   
mgr  Kycko
Marlena  
asystent
   
mgr  Marcinkowska-Ochtyra
Adriana  
asystent
   
mgr  Markowska
Anna  
asystent
   
mgr  Nowacki
Tomasz Michał 
wykładowca
22 55 20632   tnowacki@uw.edu.pl
mgr  Ochtyra
Adrian  
asystent
   
mgr  Ogorzelska
Bożena  
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 20671   bogorzel@uw.edu.pl
dr  Opach
Tomasz  
adiunkt
   
dr  Pabjanek
Piotr Leszek 
adiunkt
22 55 21507   p.pabjanek@uw.edu.pl
dr  Wołk-Musiał
Elżbieta Irena 
starszy wykładowca (dr)
22 55 20654   ewmusial@uw.edu.pl
dr hab.  Zagajewski
Bogdan  
adiunkt (hab.)
22 55 21507   bogdan@uw.edu.pl
dr  Zmarz
Anna Maria 
adiunkt
   

Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Iwańczak
Bartłomiej Mateusz 
informatyk
   
mgr inż.  Jankowska
Marta Jolanta 
specjalista w zawodzie
22 55 20651   marta@uw.edu.pl
dr  Pokojska
Paulina Marta 
adiunkt
22 55 20651   ppokojska@uw.edu.pl
dr  Pokojski
Wojciech  
starszy wykładowca (dr)
22 55 20652   wpokojsk@uw.edu.pl
mgr  Porczek
Mariusz Tomasz 
informatyk
   
dr hab.  Werner
Piotr Artur 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20652   pawerner@uw.edu.pl

Biblioteka i Wydawnictwa Wydz. Geografii i SR

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Gmiterek
Agnieszka  
bibliotekarz
   
  Gołębiowska
Bożena Teresa 
bibliotekarz
22 55 20677   btgolebi@uw.edu.pl
mgr  Grzęda
Barbara  
kustosz
22 55 20630   bgrzeda@uw.edu.pl
  Kochańska
Irena Agata 
bibliotekarz
22 55 20636   jakochan@uw.edu.pl
  Koziołkiewicz
Katarzyna  
młodszy bibliotekarz
   
mgr  Maciejewska
Beata Grażyna 
starszy bibliotekarz
22 55 20636, 22 55 23240   bgmaciej@uw.edu.pl
dr  Osowiec
Michał  
bibliotekarz
  mosowiec@uw.edu.pl
mgr  Pluta
Ewa  
kustosz
22 55 20 677   epluta@uw.edu.pl
mgr  Skwirowska
Anna Dorota 
bibliotekarz
22 55 20621   adskwiro@uw.edu.pl
mgr  Szcześniak
Marzena Mirosława 
bibliotekarz
   
mgr  Tomczuk
Michał  
redaktor
22 55 20638   mtomczuk@uw.edu.pl

Administracja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Borzęcka
Aneta Karolina 
referent
   
  Dobrowolska
Magdalena Ewa 
specjalista
22 55 20660, 22 55 20672   medobrow@uw.edu.pl
  Kępczyńska
Aleksandra  
specjalista
22 55 20667   aleksandra.kepczynska@uw.edu.pl
mgr  Kiczyńska-Stępień
Ewa  
starszy referent
   
mgr  Kowalska
Anna Teresa 
specjalista
22 55 20667, 22 55 21509   atkowals@uw.edu.pl
  Macioch
Dominika Ewa 
starszy referent
   
  Marchwińska-Sławińska
Anna Elżbieta 
specjalista
22 55 20 631    
mgr  Orzechowska
Iwona Monika 
specjalista
22 55 20 667   i.orzechowska@uw.edu.pl
mgr  Padzińska
Barbara  
specjalista
22 55 20630, 22 55 20672   bpadzins@uw.edu.pl
mgr  Paszyńska
Agata  
starszy referent
   
mgr  Piasecka
Marta  
Dyrektor Administracyjny
22 55 20631   mpiaseck@uw.edu.pl
mgr  Szczęsna
Joanna Maria 
specjalista
   
mgr  Szymaniak
Marta Barbara 
kierownik dziekanatu
22 55 20660, 22 55 20672   szymart@uw.edu.pl

Obsługa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Barbachowska
Izabela Marzena 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Gaca
Agnieszka  
starszy szatniarz
22 55 20648    
  Gaca
Michał Stefan 
szatniarz
   
  Matera
Marzena  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Pachulska
Jadwiga Bogusława 
starsza woźna
22 55 20631    
  Piotrowska
Wiesława Danuta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Świąder
Anna  
starszy szatniarz
   
  Włodarska
Bogusława  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.