SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Chemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Adrjan
Bożena Janina 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Barbasiewicz
Michał Maciej 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Cheda
Łukasz  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Chodkiewicz
Michał Leszek 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Czerwińska
Anna  
specjalista naukowo-techniczny
   
dr hab.  Dominiak
Paulina Maria 
adiunkt naukowy (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr hab.  Dzwolak
Wojciech  
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 528, 22 822 48 81,
fax: 22 632 42 18
 
wdzwolak@chem.uw.edu.pl
dr n. mat.  Fabisiak
Magdalena Maria 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
prof. dr hab.  Filipek
Sławomir Hubert 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Gajda
Roman Bartłomiej 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
  Gajda
Artur  
technik
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Goral
Anna Maria 
referent
   
dr  Gorzkowski
Maciej Tomasz 
specjalista naukowo-techniczny
   
prof. dr hab.  Grela
Karol Lesław 
profesor nadzwyczajny
22 55 26 513, 22 55 26 532   klgrela@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Grochala
Wojciech Rafał 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr inż.  Gumiński
Jan  
starszy mistrz
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Jamróz
Michał  
specjalista w zawodzie
   
dr inż.  Jodko-Piórecka
Katarzyna Anna 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Jurczakowski
Rafał Robert 
adiunkt
22 822 02 11, wew. 524, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rafjur@chem.uw.edu.pl
mgr  Klein
Piotr Jerzy 
administrator sieci komputerowej
22 822 02 11, wew. 208, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
pklein@chem.uw.edu.pl
dr  Kmiecik
Sebastian  
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Krzeszczakowska
Joanna Maria 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Kubsik
Marcin  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Kurciński
Mateusz  
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Kuzmych
Oleksandr  
specjalista naukowo-techniczny
   
  Lange
Elżbieta Maria 
technik
   
dr hab.  Lewera
Adam Janusz 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Maciejewska
Joanna Beata 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Niedziński
Jan  
specjalista
22 822 02 11, wew. 517, 22 822 17 17,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr hab.  Nowicka
Anna Maria 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Osial
Magdalena Elżbieta 
specjalista naukowo-techniczny
   
mgr inż.  Osial
Przemysław  
specjalista informatyk
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Piecyk
Karolina Ewa 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Podsadni
Piotr Jerzy 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Polok
Kamil Dawid 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Rogulski
Zbigniew  
specjalista
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rogul@chem.uw.edu.pl
dr  Rutkowska
Iwona Agnieszka 
adiunkt
22 822 02 11, wew. 391, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
ilinek@chem.uw.edu.pl
mgr inż.  Rymarz
Grzegorz  
administrator sieci komputerowej
22 822 02 11, wew. 313, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
gr@chem.uw.edu.pl
dr  Sadowska
Monika Anna 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Siporska
Agnieszka Beata 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Skowrońska-Sukiennik
Małgorzata  
specjalista
22 822 02 11, wew. 366, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Słojewski
Maciej Lucjan 
specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Soszyński
Michał  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Stasyuk
Anton  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Strawski
Marcin Bolesław 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Suska
Anna  
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 291, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
asuska@chem.uw.edu.pl
dr inż.  Szadkowska
Anna  
specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Szlęzak
Monika Magdalena 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Szymańska
Jolanta  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Święch
Olga Angelika 
specjalista naukowo-techniczny
   
  Tchorek
Paulina Aleksandra 
technik
22 822 02 11, wew. 281, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Tomza
Michał Józef 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Tymecka
Dagmara Anna 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Tymosiak-Stefańska
Agnieszka  
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Wieteska
Łukasz Janusz 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Więckowska
Agnieszka Maria 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
awiec@chem.uw.edu.pl
dr  Wilczek
Marcin Marek 
specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Wilk
Dariusz Marcin 
specjalista naukowo-techniczny
   
  Wosiński
Jacek  
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 232, 271, 22 822 50 92,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Woźnica
Emilia  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Wróbel
Justyna  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Zabost
Ewelina  
specjalista naukowo-techniczny
   

Zakład Chemii Fizycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Zawadzka-Kazimierczuk
Anna Maria 
asystent
   

Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Baranowski
Piotr  
specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, wew. 303, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
piobar@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Bystrzejewski
Michał  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr hab.  Huczko
Andrzej Maria 
profesor nadzwyczajny UW
   

Pracownia Elektrochemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Jackowska
Krystyna Zofia 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 309, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kryjacko@chem.uw.edu.pl
mgr  Kijewska
Krystyna  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Krysiński
Paweł Grzegorz 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 286, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
pakrys@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Mazur
Maciej Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 361, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mmazur@chem.uw.edu.pl
dr  Nieciecka
Dorota Maria 
asystent naukowy
   
dr hab.  Oracz
Paweł Jacek 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 285, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
poracz@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pałys
Barbara Jadwiga 
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 505, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
bpalys@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Skompska
Magdalena Zofia 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 218, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
mskomps@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Szklarczyk
Marek  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 270, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
szklarcz@chem.uw.edu.pl

Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Chotkowski
Maciej  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Czerwiński
Andrzej Aleksander 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 305, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
aczerw@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Grdeń
Michał  
adiunkt (hab.)
   
dr  Paleska
Iwona Maria 
starszy wykładowca (dr)
   

Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Borucka-Bukowska
Jolanta Zuzanna 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 274, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jbukow@chem.uw.edu.pl
dr  Cukras
Janusz Wiktor 
wykładowca
   
dr  Królikowska
Agata Karolina 
adiunkt
   
dr hab.  Kudelski
Andrzej  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 352, 22 822 17 17,
fax: 22 822 59 96
 
akudel@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pecul-Kudelska
Magdalena Zofia 
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 501, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
magda@maja.chem.uw.edu.pl
mgr  Saxena
Saurabh Kumar 
asystent naukowy
   
dr  Wrzosek
Beata Ewa 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetyczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Garbacz
Piotr  
asystent
   
prof. dr hab.  Jackowski
Karol  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 315, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kjack@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Koźmiński
Wiktor Adam 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 219, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kozmin@chem.uw.edu.pl
dr  Makulski
Włodzimierz Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Krawczyński vel Krawczyk
Tadeusz  
starszy wykładowca
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
prof. dr hab.  Orlik
Marek  
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 245, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
morlik@chem.uw.edu.pl
  Szterk
Andrzej Zdzisław 
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 348, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
szterk@chem.uw.edu.pl

Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Biesaga
Magdalena  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 399, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mbiesaga@chem.uw.edu.pl
dr  Poboży
Ewa  
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Pyrzyńska
Krystyna Małgorzata 
profesor zwyczajny
   

Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kouza
Maksim  
specjalista w zawodzie
   
dr  Kowalska
Joanna Agnieszka 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 241, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
askow@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Krasnodębska-Ostręga
Beata Katarzyna 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Stryjewska
Ewa Barbara 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 241, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
estryj@chem.uw.edu.pl
  Szeffer
Tomasz  
informatyk
   

Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Kowalewska
Barbara  
adiunkt
   
dr  Kowalski
Damian  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Kulesza
Paweł Józef 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 218, 308, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
pkulesza@chem.uw.edu.pl
dr  Majewska-Elżanowska
Hanna  
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 245, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
prof. dr hab.  Maksymiuk
Krzysztof Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 391, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kmaks@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Miecznikowski
Krzysztof  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 368, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kmiecz@chem.uw.edu.pl
dr  Modzelewska
Anna Elżbieta 
adiunkt naukowy
22 55 26 545   amodzelewska@chem.uw.edu.pl
dr  Skunik-Nuckowska
Magdalena  
asystent
22 822 02 11 wew. 391,
fax: 22 822 59 96
 
mskunik@chem.uw.edu.pl
dr  Solarska
Renata Anna 
adiunkt
   
dr  Żołądek
Sylwia Karolina 
wykładowca
   

Pracownia Elektrochemii Organicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Dembińska
Beata  
asystent naukowy
   
dr  Dobrzeniecka
Anna  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Filipek
Sławomir Hubert 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 011 w. 330, wew. 22 55 26 545   sfilipek@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Jaworski
Jan Stefan 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 210, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jaworski@.chem.uw.edu.pl
dr  Latek
Dorota  
adiunkt naukowy
22 55 26 545   dlatek@chem.uw.edu.pl
dr  Wagner-Czauderna
Elżbieta Julia 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bulska
Ewa Joanna 
profesor zwyczajny
22 55 26 522   dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
dr  Kisiel
Anna Małgorzata 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Koncki
Robert Tadeusz 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 393, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rkoncki@chem.uw.edu.pl
dr  Konopka
Anna  
adiunkt
   
dr  Krata
Agnieszka Anna 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Maj-Żurawska
Magdalena Barbara 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 334, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mmajzur@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Michalska-Maksymiuk
Agata Joanna 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 291, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
agatam@chem.uw.edu.pl
dr  Pokrzywnicka
Marta Zuzanna 
asystent
   
dr  Ruszczyńska
Anna Daria 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Tymecki
Łukasz  
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr hab.  Wagner
Barbara Beata 
adiunkt (hab.)
   
dr  Wojciechowski
Marcin Adam 
starszy wykładowca (dr)
   

Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bilewicz
Renata  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 345, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
bilewicz@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Donten
Mikołaj  
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 223, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
donten@chem.uw.edu.pl
dr  Gniadek
Marianna  
asystent
   
mgr  Grippo
Valentina  
asystent naukowy
   
dr hab.  Hyk
Wojciech  
adiunkt (hab.)
   
mgr  Jabłonowska
Elżbieta Janina 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 822 02 11, wew. 314, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
muszal@chem.uw.edu.pl
dr  Juhaniewicz
Joanna Gabriela 
wykładowca
   
dr  Karbarz
Marcin Dawid 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Kowalczyk
Agata  
asystent
22 822 02 11 w.287   akowalczyk@chem.uw.edu.pl
dr  Matyszewska
Dorota  
adiunkt
22 822 02 11, wew. 314   dorota.matyszewska@chem.uw.edu.pl
dr  Nazaruk
Ewa  
adiunkt
   
dr hab.  Pałys
Marcin Jakub 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 20 355, 22 55 20 342,
fax: 22 55 24 000
 
rektor@adm.uw.edu.pl
dr  Pawłowska
Joanna Ewa 
asystent naukowy
   
dr hab.  Sęk
Sławomir Marcin 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
prof. dr hab.  Stojek
Zbigniew Jan 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 354, 218, 22 822 50 92,
fax: 22 822 59 96
 
stojek@chem.uw.edu.pl
dr  Stolarczyk
Krzysztof  
wykładowca
   

Zakład Chemii Organicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Czugajewicz
Lidia Maria 
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 394, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Jaroszewska-Manaj
Jolanta  
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 344, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jjmanaj@chem.uw.edu.pl
dr  Matraszek
Joanna Daria 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Pułka-Ziach
Karolina Agnieszka 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Chemii Związków Naturalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Czarnocki
Zbigniew  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 263, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
czarnoz@chem.uw.edu.pl
dr  Lewandowski
Wiktor Eligiusz 
asystent
   
mgr  Matuszewska
Magdalena Paulina 
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 358, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
paulina@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Mieczkowski
Józef Bogusław 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 260, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mieczkow@chem.uw.edu.pl
dr  Roszkowski
Piotr  
adiunkt
   
dr  Szawkało
Joanna  
adiunkt
   
dr  Wolska
Joanna Maria 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Wójcik
Michał  
asystent
   
dr  Zawadzka
Anna  
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Peptydów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Misicka-Kęsik
Aleksandra  
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 228, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
misicka@chem.uw.edu.pl
dr  Wileńska
Beata  
asystent naukowy
   
dr  Witkowska
Ewa Barbara 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Chmielewski
Michał Jan 
adiunkt
22 55 26 630   mchmielewski@chem.uw.edu.pl
dr  Kwiatkowski
Piotr  
adiunkt
   
dr hab.  Piątek
Piotr Marcin 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 237, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
ppi±tek@chem.uw.edu.pl
dr  Piątek
Anna Maria 
adiunkt
22 822 02 11, wew. 259, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
apiatek@chem.uw.edu.pl
dr  Romański
Jan  
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
prof. dr hab.  Siciński
Rafał Ryszard 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 292, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rasici@chem.uw.edu.pl
dr  Sokołowska
Katarzyna  
asystent
   
dr  Ziach
Krzysztof Zbigniew 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Pracownia Chemii Biomolekuł

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Burzyński
Andrzej Zygmunt 
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 342, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Chmurski
Kazimierz Zygmunt 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Dragulska
Sylwia Anna 
wykładowca
   
dr hab.  Jankowska-Anyszka
Marzena Anna 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 397, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
marzena@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kańska
Marianna Janina 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Pająk
Małgorzata  
adiunkt
   
dr  Pałka
Katarzyna Anna 
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Piecyk
Karolina Ewa 
wykładowca
   
dr  Winnicka
Elżbieta  
adiunkt
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Chałasiński
Grzegorz Mieczysław 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 204, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
chalbie@chem.uw.edu.pl

Pracownia Chemii Kwantowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Jeziorska
Małgorzata Zofia 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 207, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mjezior@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Jeziorski
Bogumił Stanisław 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 209, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jeziorsk@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Korona
Tatiana Danuta 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 207, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
tania@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Leś
Andrzej  
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 201, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
ales@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Moszyński
Robert Grzegorz 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 206, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rmoszyns@chem.uw.edu.pl
dr  Przybytek
Michał Bartosz 
adiunkt
   
dr hab.  Stolarczyk
Leszek Zbigniew 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 204, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
leszek@chem.uw.edu.pl

Pracownia Krystalochemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Cyrański
Michał Ksawery 
profesor nadzwyczajny
22 822 02 11, wew. 360, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
chamis@chem.uw.edu.pl
dr  Dobrowolski
Michał Adam 
adiunkt
   
dr  Dobrzycki
Łukasz Mirosław 
adiunkt
22 822 02 11, wew. 360,
fax: 22 822 59 96
 
dobrzyc@chem.uw.edu.pl
dr  Domagała
Sławomir Łukasz 
adiunkt
   
dr  Jarzembska
Katarzyna Natalia 
asystent
   
dr  Kamiński
Radosław Janusz 
adiunkt
   
dr  Makal
Anna Maria 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Woźniak
Krzysztof  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 212, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kwozniak@chem.uw.edu.pl

Pracownia Teorii Biopolimerów

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Gront
Dominik  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Koliński
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 320, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kolinski@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Sikorski
Andrzej Jan 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 382, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
sikorski@chem.uw.edu.pl
dr  Sułkowska
Joanna Ida 
adiunkt
   

Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bronowski
Michał Krzysztof 
majster
22 822 02 11, wew. 442, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
mibron@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Gadomska
Bożena Cecylia 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 445, 22 822 30 31, 22 822 30 32,
fax: 22 822 59 96
 
bogad@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Gadomski
Wojciech Jerzy 
profesor zwyczajny
22 822 02 11, wew. 445, 22 822 30 31, 22 822 30 32,
fax: 22 822 59 96
 
gado@chem.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Górecka
Ewa  
profesor nadzwyczajny
22 826 60 81 do 89, wew. 45, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
gorecka@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pękała
Marek Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 422, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
pekala@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Pociecha
Damian Stanisław 
adiunkt (hab.)
22 822 02 11, wew. 442, 22 822 10 75,
fax: 22 822 10 75
 
pociu@chem.uw.edu.pl
  Rozenfeld
Grzegorz  
starszy technik
22 822 02 11, wew. 444, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
rozen@chem.uw.edu.pl

Pracownia Radiochemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Gierczak
Tomasz Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 26 544, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
gierczak@chem.uw.edu.pl
dr  Jelińska-Kazimierczuk
Małgorzata  
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 464, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
jelka@chem.uw.edu.pl
dr  Makowska
Anna Irena 
asystent
22 822 02 11, wew. 456, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
milew@chem.uw.edu.pl

Zakład Technologii Chemicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Krogul
Agnieszka  
adiunkt
   

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr inż.  Churski
Krzysztof Tomasz 
asystent
   
dr hab.  Kaim
Andrzej Mariusz 
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 265, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
akaim@chem.uw.edu.pl
dr hab.  Litwinienko
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny UW
22 822 02 11, wew. 333, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
litwin@chem.uw.edu.pl
dr  Megiel
Elżbieta  
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 302, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
emegiel@chem.uw.edu.pl
mgr  Myśliński
Adam Bolesław 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, wew. 261, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
admys@chem.uw.edu.pl
dr  Skupińska
Jadwiga Kazimiera 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 378, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
skupin@chem.uw.edu.pl
dr  Wilczura-Wachnik
Hanna Maria 
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 372, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
wilczura@chem.uw.edu.pl

Laboratorium Dydaktyki Chemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Pachulska
Maria  
starszy wykładowca (dr)
22 822 02 11, wew. 427, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
marpach@chem.uw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Chemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Bender
Dariusz Józef 
starszy bibliotekarz
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Dowjat
Tomasz Stanisław 
młodszy bibliotekarz
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Kołodziej
Marzena Joanna 
starszy bibliotekarz
   
mgr  Łapacz
Agnieszka  
starszy bibliotekarz
22 822 02 11, wew. 343, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
alapacz@chem.uw.edu.pl

Administracja Wydziału Chemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bazaniak
Elżbieta Danuta 
specjalista
22 822 02 11, wew. 317, 249, 22 822 17 17,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Chajewski
Adam Zygmunt 
starszy specjalista
22 822 02 11, wew. 302, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Czarnacka
Bożena Agata 
starszy referent
22 822 02 11, wew. 229, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Czarnecka
Lucyna Ewa 
specjalista
   
  Grabowska
Barbara  
specjalista
22 822 02 11, wew. 332, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
bg@chem.uw.edu.pl
  Holland
Emil Piotr 
starszy referent
   
mgr  Jagiełło
Małgorzata  
kierownik dziekanatu
22 822 02 11, wew. 218, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
mjagiello@chem.uw.edu.pl
mgr  Jurkowska
Iwona Joanna 
specjalista
22 822 02 11 wew. 229,
fax: 22 822 97 46
 
iwonajurkowska@chem.uw.edu.pl
  Kabat-Mliczkowska
Małgorzata Kinga 
specjalista
22 822 02 11, wew. 325, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
kabat@chem.uw.edu.pl
inż.  Keller-Perz
Joanna  
samodzielny referent
   
mgr inż.  Kołoda
Dariusz  
starszy specjalista
22 822 02 11, wew. 392    
  Kotus
Adam Jan 
referent
22 822 02 11, wew. 232, 271, 22 822 50 92,
fax: 22 822 59 96
 
 
dr  Kulesza
Artur Tomasz 
specjalista naukowo-techniczny
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Kurcińska
Alicja Jolanta 
specjalista
   
mgr  Kwiatkowska
Jolanta  
specjalista
22 822 02 11, wew. 304, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
finanse@chem.uw.edu.pl
mgr  Łagoda
Agnieszka  
specjalista
22-822-02-11, wew. 248   astasiak@chem.uw.edu.pl
  Łapińska
Anna Danuta 
samodzielny referent
22 822 02 11, wew. 358, 22 822 48 81,
fax: 22 822 48 80
 
lanna@chem.uw.edu.pl
  Łyziak
Bogumiła Elżbieta 
specjalista
22 822 02 11, wew. 226, 22 822 16 55,
fax: 22 822 48 80
 
lyziak@chem.uw.edu.pl
dr  Madrak
Karolina Anna 
specjalista
   
  Majak
Alicja Katarzyna 
starszy referent
22 822 02 11, wew. 380, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Marszałek
Beata  
specjalista
22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
marszałek@chem.uw.edu.pl
mgr  Nowicki
Grzegorz  
specjalista
22 822 02 11, wew. 281, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Olczak
Joanna Ewa 
kierownik działu
22 822 02 11, wew. 226, 22 822 16 55,
fax: 22 822 48 80
 
olczak@chem.uw.edu.pl
  Piotrowska
Elżbieta Teresa 
kierownik działu
22 822 02 11, wew. 354, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
finanse@chem.uw.edu.pl
  Pisarek
Jolanta Cyryla 
specjalista
22 822 02 11, wew. 304, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
finanse@chem.uw.edu.pl
  Rola-Wawrzecka
Jolanta Maria 
starszy mistrz
22 822 02 11, wew. 394, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Skowrońska
Agnieszka Urszula 
starszy referent
   
mgr  Sochacka
Maja  
starszy referent techniczny
   
mgr  Stefańska
Wanda  
specjalista
22 822 02 11, wew. 380, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
mgr  Szmydt
Joanna Wioletta 
starszy specjalista
22 822 02 11 wew.: 340   joanna.szmydt@chem.uw.edu.pl
mgr  Szostak
Ewa  
specjalista
22 55 45001, wew. 346   eszostak@uw.edu.pl
  Szterk
Zofia Felicja 
specjalista w zawodzie
22 822 02 11, wew. 257, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Witkowska
Iwona Małgorzata 
specjalista
22 822 02 11, wew. 369, 22 822 17 17,
fax: 22 822 59 96
 
iwitkow@chem.uw.edu.pl
  Zapała
Marianna  
specjalista
22 822 02 11, wew. 401, 22 822 09 75,
fax: 22 822 59 96
 
zapala@chem.uw.edu.pl
  Zapała
Małgorzata Anna 
specjalista
22 822 02 11, wew. 282, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
malzap@chem.uw.edu.pl
mgr  Zielkowska
Urszula Genowefa 
specjalista
   
  Złotkowska-Osica
Marzenna Violetta 
specjalista
22 822 02 11, wew. 340, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
finanse@chem.uw.edu.pl

Obsługa Wydziału Chemii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Anioł
Zbigniew Stanisław 
konserwator
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Bąk
Krystyna  
starszy szatniarz
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Biernat
Halina  
starszy pedel
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Błońska
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Błoński
Romuald Kazimierz 
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Brynda
Wojciech  
starszy pedel
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Brzezińska
Elżbieta Zofia 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Cegła
Andrzej  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Chojnowska
Barbara Hanna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Czajka
Renata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Durka
Janusz  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Garwolińska
Wiesława  
starszy pedel
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Hupka
Marzena Kinga 
pracownik gospodarczy
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Jaczewski
Andrzej  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Jaworowska
Małgorzata  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Kalata
Artur  
pracownik gospodarczy
   
  Kalisz
Wanda Teresa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Kamińska
Dorota Iga 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Kazimierska
Monika  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Kleczaj
Leokadia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Koczan
Hanna Marta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Krasnodębska
Beata Grażyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Kruszewski
Tadeusz Adam 
starszy pedel
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Kujawska
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Leszczyńska
Anna Jadwiga 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Lorent
Edyta Ewa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Madecka
Elżbieta Maria 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Mańk
Jolanta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Matera
Monika  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Milczarek
Piotr  
konserwator
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Morman
Agnieszka  
pomoc administracyjna
22 822 02 11, wew. 218, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Napłoszek
Marek Leszek 
pomoc techniczna - dmuchacz szkła
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Pawłowska
Barbara  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Podlecki
Marek  
konserwator
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Ratajczyk
Grzegorz Antoni 
konserwator
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Rodak
Teresa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 822 02 11, wew. 311, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Staniszewska
Mariola Dorota 
starszy szatniarz
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Wróblewski
Dariusz  
pracownik gospodarczy
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Zamośny
Jan Feliks 
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
22 822 02 11, 22 822 48 81,
fax: 22 822 59 96
 
 
  Zawisza
Jan  
konserwator
   
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.