SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Białkowska
Magdalena Małgorzata 
specjalista
22 55 32 574   magdalena.bialkowska@fuw.edu.pl
mgr  Cedro
Monika  
specjalista
22 55 32 520   monika.cedro@fuw.edu.pl
  Morawska
Elżbieta Wanda 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32 361    
mgr  Zduńczuk
Mateusz  
starszy specjalista inż.-techn.
22 55 32 510   mazd@fuw.edu.pl
mgr  Złotkowska
Dorota Anna 
specjalista
22 55 32 560   dorota.zlotkowska@fuw.edu.pl

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Aduszkiewicz
Antoni Michał 
samodzielny referent inż.-techn.
  antoni.aduszkiewicz@fuw.edu.pl
mgr inż.  Czyrkowski
Henryk  
specjalista inż.-tech.
22 55 32 601    
mgr  Gajda
Natasza Sylwia 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 40 766    
dr  Kirejczyk
Marek Krzysztof 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 685    
mgr  Wnęk
Katarzyna Małgorzata 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 40 796    

Zakład Biofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Antosiewicz
Jan Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 40 786   jantosi@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Bzowska
Maria Agnieszka 
adiunkt (hab.)
22 55 40 789   abzowska@biogeo.uw.edu.pl
mgr inż.  Czajkowska-Nowak
Agnieszka  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 40 790   a.czajkowska@biogeo.uw.edu.pl
dr  Daniluk
Paweł Łukasz 
adiunkt
22 55 40 776   pawel@bioexploratorium.pl
prof. dr hab.  Darżynkiewicz
Edward Bolesław 
profesor zwyczajny
22 55 40 787   edek@asp.biogeo.uw.edu.pl
dr  Darżynkiewicz
Zbigniew Marek 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 40 780   zibi@biogeo.uw.edu.pl
dr  Grycuk
Tomasz Jan 
starszy wykładowca (dr)
22 697 88 20, 55 40 777   grycuk@biogeo.uw.edu.pl
  Haber
Dorota  
starszy technik
22 55 40 780   dorota@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kierdaszuk
Borys  
profesor nadzwyczajny
22 55 40 784   borys@biogeo.uw.edu.pl
dr  Kowalska
Joanna  
adiunkt
22 55 40774,55 40 788   asia@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Krasowska
Joanna Małgorzata 
wykładowca
22 55 40 766   krasiamuz@biogeo.uw.edu.pl
dr  Krawiec
Krzysztof  
starszy referent inż.-tech.
22 55 40 777   krawiec@biogeo.uw.edu.pl
dr  Krzyśko
Krystiana Anna 
wykładowca
22 55 40 794   krzysko@bioexploratorium.pl
dr  Kubacka
Dorota Maria 
adiunkt naukowy
22 55 40 781   dkuba@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Lesyng
Bogdan  
profesor nadzwyczajny
22 55 40 809   lesyng@biogeo.uw.edu.pl
dr  Łukaszewicz
Maciej Roman 
adiunkt
22 55 40 781   mlukas@biogeo.uw.edu.pl
dr  Modrak-Wójcik
Anna Maria 
adiunkt
22 55 40 779   ankam@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Narczyk
Marta Małgorzata 
wykładowca
22 55 40 766   mmnarcz@biogeo.uw.edu.pl
dr  Niedźwiecka
Anna Zofia 
starszy referent inż.-tech.
22 55 40 789   ania@biogeo.uw.edu.pl
  Piotrowicz
Elżbieta Dorota 
samodzielny referent
22 55 40 770   elap@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Sadowska
Renata  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 40 790   r.sadowska@biogeo.uw.edu.pl
mgr inż.  Stelmachowska
Agnieszka Maria 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 40 796   astelmachowska@biogeo.uw.edu.pl
dr hab.  Stępiński
Janusz Leszek 
starszy wykładowca (dr)
22 55 40 769   jastep@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Stolarski
Ryszard Wiktor 
profesor zwyczajny
22 55 40 772   stolarsk@biogeo.uw.edu.pl
dr hab.  Wielgus-Kutrowska
Beata Maria 
adiunkt (hab.)
22 55 40 789   beata@biogeo.uw.edu.pl
dr  Żuberek
Joanna Maria 
adiunkt
22 55 40 781   jzuberek@biogeo.uw.edu.pl

Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Badełek
Barbara Maria 
profesor zwyczajny
22 55 32 810   badelek@fuw.edu.pl
dr  Brona
Grzegorz Konrad 
adiunkt
22 55 32 820   grzegorz.brona@fuw.edu.pl
dr  Buńkowski
Karol  
specjalista inż.-tech.
  kbunkow@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Ciborowski
Jacek Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 807   cib@fuw.edu.pl
mgr inż.  Dąbrowski
Ryszard Henryk 
specjalista w zawodzie
22 55 32 602   Ryszard.Dabrowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dominik
Wojciech Marian 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 806   wojtek.dominik@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Doroba
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 801   Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl
dr  Grzelak
Grzegorz  
adiunkt
22 55 32 817   Grzegorz.Grzelak@fuw.edu.pl
dr  Grzelak
Katarzyna Joanna 
adiunkt
22 55 32 817   Katarzyna.Grzelak@fuw.edu.pl
mgr inż.  Kaczor
Anna Edyta 
starszy referent
22 55 32 803   sekretariat.ZCOF@fuw.edu.pl
dr  Kalinowski
Artur  
adiunkt
22 55 32 815   akalinow@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kiełczewska
Danuta  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 375   Danuta.Kielczewska@fuw.edu.pl
  Kierzkowski
Krzysztof Zdzisław 
starszy technik
22 55 32 601, 22 55 32 545   Krzysztof.Kierzkowski@fuw.edu.pl
dr  Konecki
Marcin Andrzej 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 815   Marcin.Konecki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Królikowski
Jan Stefan 
profesor zwyczajny
22 55 32 802   krolikow@fuw.edu.pl
dr  Nowak
Roman  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 822   Roman.Nowak@fuw.edu.pl
inż.  Okliński
Wojciech  
specjalista w zawodzie
22 55 32 601   woklinsk@fuw.edu.pl
  Orpel
Wojciech Piotr 
specjalista w zawodzie
22 55 32 602   wojciech.orpel@fuw.edu.pl
dr  Posiadała-Zezula
Magdalena Zofia 
adiunkt
22 55 32 820   mposiada@fuw.edu.pl
  Sałapa
Zbigniew Wiesław 
specjalista inż.-tech.
22 55 32 602   Zbigniew.Salapa@fuw.edu.pl
dr  Włodarczyk
Marta  
adiunkt naukowy
22 55 32 822   Marta.Wlodarczyk@fuw.edu.pl
dr inż.  Zabołotny
Wojciech Marek 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 602, 22 55 46 874   wzab@ise.pw.edu.pl
prof. dr hab.  Żarnecki
Aleksander Filip 
profesor zwyczajny
22 55 32 809   zarnecki@fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Babicka
Olga Justyna 
samodzielny referent
55 32 778   Olga.Babicka@fuw.edu.pl
dr hab.  Babiński
Adam  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32374, 22 55 32725   adam.babinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Baj
Michał Józef 
profesor zwyczajny
22 55 32380, wew. 22 55 32 702   Michal.Baj@fuw.edu.pl
dr  Borysiewicz
Marta Dorota 
adiunkt
22 55 32 704,, 22 55 32 122   mgryglas@fuw.edu.pl
dr inż.  Borysiuk
Jolanta Agnieszka 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 875    
mgr  Bożek
Rafał  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 937, 22 55 32 525   Rafal.Bozek@fuw.edu.pl
  Cybin
Paweł  
specjalista inż.-tech.
22 55 32 761, 55 32 332   pawel.cybin@fuw.edu.pl
dr  Drabińska
Aneta  
adiunkt
22 55 32 766, 55 32 147   Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Golnik
Andrzej Stefan 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 777   Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
dr  Goryca
Mateusz Marek 
adiunkt
22 55 32 711, 55 32 339   mateusz.goryca@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grynberg
Marian  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 710    
dr  Janik
Elżbieta Danuta 
starszy specjalista w zawodzie
   
prof. dr hab.  Kamińska
Maria Krystyna 
profesor zwyczajny
22 55 32 767   Maria.Kaminska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Karpiłowski
Bartosz Marcin 
specjalista w zawodzie
22 55 32 496, 55 32 253   Bartosz.Karpilowski@fuw.edu.pl
dr  Kazimierczuk
Tomasz Wiktor 
adiunkt
22 55 32 711   tkaz@fuw.edu.pl
dr hab.  Korona
Krzysztof Piotr 
adiunkt (hab.)
22 55 32 765, 55 32 209   Krzysztof.Korona@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kossacki
Piotr Jan 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 726, 55 32 217   Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl
dr hab.  Kowalski
Grzegorz Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32 789, 55 32 270   Grzegorz.Kowalski@fuw.edu.pl
  Król
Marcin  
specjalista inż.-tech.
22 55 32 496, 55 32 253   Marcin.Krol@fuw.edu.pl
dr  Kwiatkowski
Adam  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 32 704, 55 32 122   Adam.Kwiatkowski@fuw.edu.pl
dr hab.  Łusakowski
Jerzy  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32 770   Jerzy.Lusakowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nawrocki
Michał  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 799, 22 55 32 143   Michal.Nawrocki@fuw.edu.pl
dr  Pacuski
Wojciech Michał 
adiunkt
22 55 32 707, 22 55 32 852   wojciech.pacuski@fuw.edu.pl
mgr  Pakuła
Krzysztof  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 504, 22 55 32 505   Krzysztof.Pakula@fuw.edu.pl
mgr  Papierska
Joanna Marzena 
asystent naukowy
22 55 32 705, 22 55 32 339   jpap@fuw.edu.pl
dr  Piętka
Barbara Julia 
adiunkt
22 55 32 764, 22 55 32 136   Barbara.Pietka@fuw.edu.pl
dr  Przybytek
Jacek Janusz 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 704, 22 55 32 122   Jacek.Przybytek@fuw.edu.pl
  Rosiak
Mirosław Józef 
majster
22 55 32 790, 22 55 32 242   Miroslaw.Rosiak@fuw.edu.pl
dr  Słupiński
Tomasz  
adiunkt
22 55 32 854   tomslu@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Stępniewski
Roman Stefan 
profesor zwyczajny
22 55 32 700   Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl
dr  Suffczyński
Jan  
adiunkt
22 55 32 707, 22 55 32 327   jass@fuw.edu.pl
dr hab.  Szczytko
Jacek  
adiunkt (hab.)
22 55 32 764, 22 55 32 387   Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
mgr  Tarkowski
Tomasz  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 769   Tomasz.Tarkowski@fuw.edu.pl
dr  Trautman
Paweł Marek 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 765, 22 55 32 147   trautman@fuw.edu.pl
dr  Trautman
Paweł Marek 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
prof. dr hab.  Twardowski
Andrzej Janusz 
profesor zwyczajny
22 55 32 732, 22 55 32 174   Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Wasik
Dariusz Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 701   Dariusz.Wasik@fuw.edu.pl
dr hab.  Witowski
Andrzej Marian 
adiunkt (hab.)
22 55 32 770   Andrzej.Witowski@fuw.edu.pl
dr  Wołoś
Agnieszka  
adiunkt naukowy
22 55 32 766, 22 55 32 328   wolos@ifpan.edu.pl
dr hab.  Wysmołek
Andrzej Stefan 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32 507   Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl
mgr  Yavorskiy
Dmitriy  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 32 769, 22 55 32 163   Dmitriy.Yavorskiy@fuw.edu.pl

Zakład Optyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Fita
Piotr Marcin 
adiunkt
22 55 32 733   piotr.fita@fuw.edu.pl
dr hab.  Grochola
Anna Małgorzata 
adiunkt (hab.)
22 55 32 738, 22 55 32 470   Anna.Grochola@fuw.edu.pl
mgr inż.  Grochowski
Janusz  
starszy specjalista w zawodzie
22 55 32 519, 22 55 32 471   Janusz.Grochowski@fuw.edu.pl
dr  Hoque
Md Ziaul  
adiunkt naukowy
22 55 32 742    
mgr  Jasińska
Elżbieta  
specjalista
22 55 32 638   elzbieta.mikielska@fuw.edu.pl
mgr  Kardaś
Tomasz Michał 
asystent naukowy
22 55 32 740   Tomasz.Kardas@fuw.edu.pl
dr  Kaźmierczak
Andrzej Wojciech 
adiunkt naukowy
22 55 32 731   Andrzej.Kazmierczak@fuw.edu.pl
dr  Knyziak
Adrian Bożydar 
adiunkt naukowy
22 55 32 742   Adrian.Knyziak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kowalczyk
Paweł  
profesor zwyczajny
22 55 32 722, 22 55 32 470   Pawel.Kowalczyk@fuw.edu.pl
mgr  Nejbauer
Michał  
asystent naukowy
22 55 32 740   Michal.Nejbauer@fuw.edu.pl
dr inż.  Pastorczak
Marcin Mikołaj 
adiunkt naukowy
22 55 32 742   marcin.pastorczak@fuw.edu.pl
dr inż.  Piasecki
Marcin  
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 657   marcin.piasecki@fuw.edu.pl
mgr  Przychodzeń
Halina Leokadia 
specjalista
22 55 32 743   Halina.Przychodzen@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Radzewicz
Czesław  
profesor zwyczajny
22 55 32 737, 22 55 32 467   Czeslaw.Radzewicz@fuw.edu.pl
dr  Rangełowa-Jankowska
Simeonika  
adiunkt naukowy
22 55 32 735   Simeonika.Rangelowa-Jankowska@fuw.edu.pl
  Rogoziński
Janusz Leszek 
starszy mistrz
22 55 32 519, 22 55 32 471   Janusz.Rogozinski@fuw.edu.pl
dr  Rusakov
Konstantin  
adiunkt naukowy
22 55 32 735   Konstantin.Rusakov@fuw.edu.pl
dr  Samojłowicz
Cezary  
specjalista
22 55 46 884   cezary.samojlowicz@fuw.edu.pl
mgr  Skibiński
Piotr Paweł 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 32 519   Piotr.Skibinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Stacewicz
Tadeusz Edward 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 734, 22 55 32 452   Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl
dr hab.  Stepanenko
Yuriy  
adiunkt naukowy (hab.)
22 55 32 738   yuriy.stepanenko@fuw.edu.pl
  Trzaskowski
Marek  
starszy mistrz
22 55 32 519, 22 55 32 471   Marek.Trzaskowski@fuw.edu.pl
dr  Wasilewski
Wojciech  
adiunkt
22 55 32 630, 22 55 32 692   Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl
dr hab.  Wasylczyk
Piotr Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32 631, 22 55 32 667   pwasylcz@fuw.edu.pl
dr  Wnuk
Paweł Tadeusz 
adiunkt naukowy
22 55 32 733   ptwnuk@fuw.edu.pl

Zakład Dydaktyki Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Chojnacki
Jan Sylwester 
starszy mistrz
22 55 46 820   Sylwester.Chojnacki@fuw.edu.pl
dr  Elbanowska-Ciemuchowska
Stefania  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 633   stefania.elbanowska@fuw.edu.pl
dr  Kaczorowska
Anna Donata 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 633   Anna.Kaczorowska@fuw.edu.pl
dr  Karpierz
Krzysztof  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 634   Krzysztof.Karpierz@fuw.edu.pl
mgr  Majchrzak
Halina  
starszy specjalista
22 55 32 513   Halina.Majchrzak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Majhofer
Andrzej Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 719    
dr  Nieżurawski
Piotr  
adiunkt
22 55 32 634   pniez@fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Biomedycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Brzozowska
Beata  
adiunkt
22 55 32 867   beata.brzozowska@fuw.edu.pl
  Duczymińska
Maria Krystyna 
samodzielny referent
22 55 32 576   Maria.Duczyminska@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Durka
Piotr Jerzy 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 868   durka@fuw.edu.pl
mgr  Duszyk
Anna Ewa 
samodzielny pracownik inż.-tech.
55 32 866   Anna.Duszyk@fuw.edu.pl
dr  Gubiec
Tomasz  
adiunkt
22 55 32 714   tomasz.gubiec@fuw.edu.pl
dr hab.  Kamiński
Maciej Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32 869   Maciek.Kaminski@fuw.edu.pl
dr  Kuś
Rafał Piotr 
adiunkt
22 55 32 867   rafal.kus@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kutner
Ryszard  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 730   Ryszard.Kutner@fuw.edu.pl
mgr  Spustek
Tomasz  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 866    
inż.  Suda
Andrzej  
specjalista w zawodzie
22 55 32 860   Andrzej.Suda@fuw.edu.pl
dr hab.  Suffczyński
Piotr  
adiunkt (hab.)
22 55 32 869   Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl
dr hab.  Żygierewicz
Jarosław  
adiunkt (hab.)
22 55 32 870   Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyczna I

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Nowak
Teresa  
starszy mistrz
22 823 52 82, 22 55 46 817   Teresa.Nowak@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyczna II

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kopik
Sylwester  
specjalista inż.-tech.
22 55 46 813   Sylwester.Kopik@fuw.edu.pl
  Okrasa
Ryszard Jerzy 
starszy mistrz
22 55 46 821   rokrasa@mimuw.edu.pl
  Perzanowska
Marta  
referent techniczny
22 55 46 848   opacka@fuw.edu.pl

Pracownia Pokazów Wykładowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dzienisiuk
Urszula  
starszy referent inż.-tech.
22 55 32 404, 55 32 636   Urszula.Dzienisiuk@fuw.edu.pl
mgr inż.  Godlewski
Michał  
specjalista w zawodzie
22 55 32 404, 55 32 636   mgod@zfja-gate.fuw.edu.pl
inż.  Kołakowski
Maciej  
starszy referent inż.-tech.
22 55 32 404, 55 32 636   maciejk@fuw.edu.pl
dr  Purgał
Renata Zofia 
specjalista inż.-tech.
22 55 32 404, 22 55 32 636   Renata.Purgal@fuw.edu.pl
  Romanowicz
Mieczysław Marek 
starszy mistrz
22 55 32 404, 22 55 32 636   Marek.Romanowicz@fuw.edu.pl

Pracownia Elektroniczna

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Grodzki
Andrzej  
starszy mistrz
22 55 46 840   Andrzej.Grodzki@fuw.edu.pl
  Suda
Grażyna Anna 
starszy mistrz
22 55 46 839   Grazyna.Suda@fuw.edu.pl

Warsztaty Mechaniczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kubiaszczyk
Andrzej  
starszy mistrz
22 55 32 285   Andrzej.Kubiaszczyk@fuw.edu.pl
inż.  Mirecki
Zbigniew Jan 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 32 285   aramis@fuw.edu.pl

Zakład Struktury Materii Skondensowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Muklanowicz
Adam Tadeusz 
starszy mistrz
22 55 32 787   Adam.Muklanowicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Przeniosło
Radosław Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 798   Radek.Przenioslo@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Sosnowska
Izabela Maria 
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 812   Izabela.Sosnowska@fuw.edu.pl
dr  Szymański
Maciej Antoni 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 794   Maciej.Szymanski@fuw.edu.pl
dr  Wardecki
Dariusz Wojciech 
adiunkt
22 55 32 794   dward@fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Jądrowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Grodner
Ernest Sebastian 
adiunkt
22 55 32 677   egrodner@npdaxp.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Janas
Zenon Czesław 
profesor nadzwyczajny
55 32 681   janas@mimuw.edu.pl
dr hab.  Karny
Marek  
adiunkt (hab.)
22 55 32 412   karny@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kicińska-Habior
Marta Krystyna 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 679,
fax: 22 55 24 021
 
marta@fuw.edu.pl
dr  Korgul
Agnieszka Barbara 
adiunkt
22 55 32 666   korgul@fuw.edu.pl
mgr  Kowalczyk
Michał  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 685   Michal.Kowalczyk@fuw.edu.pl
dr hab.  Kurpeta
Jan  
adiunkt (hab.)
22 55 32 677   jkurpeta@mimuw.edu.pl
  Lewandowski
Sławomir  
starszy majster
22 55 32 686   slewand@mimuw.edu.pl
mgr  Marcinkowska
Magdalena Dorota 
specjalista
22 55 32 575   sekret@npdaxp.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Matulewicz
Tomasz Nikodem 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 655   Tomasz.Matulewicz@fuw.edu.pl
dr  Mazzocchi
Chiara  
adiunkt
22 55 32 666   chiara.mazzocchi@fuw.edu.pl
dr  Miernik
Krzysztof Adam 
adiunkt
22 55 32 665   kmiernik@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pfützner
Marek Lesław 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 664   pfutzner@fuw.edu.pl
dr  Piasecki
Krzysztof  
adiunkt
22 55 32 656   krzysztof.piasecki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Płochocki
Andrzej Tadeusz 
profesor nadzwyczajny naukowy
22 55 32 647   plohocki@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Rząca-Urban
Teresa  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 935   dziekfiz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Siwek-Wilczyńska
Krystyna  
profesor nadzwyczajny naukowy
22 55 32 648   siwek@fuw.edu.pl
dr  Skwira-Chalot
Izabela  
adiunkt
22 55 32 656   izabela.skwira@fuw.edu.pl
mgr  Szweryn
Beata Jadwiga 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 32 685   szweryn@mimuw.edu.pl
mgr  Tarasiuk
Jerzy  
specjalista w zawodzie
22 55 32 693   Jerzy.Tarasiuk@fuw.edu.pl
dr  Turowiecki
Adam Marian 
adiunkt
22 55 32 683   atr@zfja-gate.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Urban
Waldemar Jan 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 682   urban@fuw.edu.pl
dr  Wiśniewski
Krzysztof Władysław 
adiunkt
22 55 32 683   krzysiek@npdaxp.fuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Drobotowska
Małgorzata  
samodzielny referent
22 55 32 627   Malgorzata.Drobotowska@fuw.edu.pl

Instytut Fizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bednorz
Adam Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 32 918   abednorz@fuw.edu.pl
mgr  Czachorowski
Paweł  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 660    
dr  Enomoto
Seishi  
adiunkt naukowy
22 55 32 836   Seishi.Enomoto@fuw.edu.pl
dr  Gruziel
Magdalena Marta 
specjalista w zawodzie
22 55 32 908   magdalena.gruziel@fuw.edu.pl
dr hab.  Jakubczyk
Paweł Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 32 918   pjak@fuw.edu.pl
mgr  Klimczewski
Paweł Marek 
starszy wykładowca
22 55 32 840   Pawel.Klimczewski@fuw.edu.pl
dr  Makuch
Karol  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 908   kmakuch@fuw.edu.pl
mgr  Siklitckaia
Aleksandra  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 744    
dr  Tańska
Lidia  
główny specjalista
22 55 32 638   Lidia.Tanska@fuw.edu.pl
mgr  Wienczek
Albert Tadeusz 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 660    
mgr  Zientkiewicz
Magdalena Anna 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 32 660    

Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Badziak
Marcin  
adiunkt
22 55 32 847   mbadziak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Bartelski
Jan Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 837|   Jan.Bartelski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grządkowski
Bohdan Tadeusz 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 848   Bohdan.Grzadkowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Lalak
Zygmunt Adam 
profesor zwyczajny
22 55 32 839   Zygmunt.Lalak@fuw.edu.pl
dr  McGarrie
Moritz  
adiunkt naukowy
22 55 32 819   Moritz.McGarrie@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Meissner
Krzysztof Antoni 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 844   Krzysztof.Meissner@fuw.edu.pl
dr  Nakonieczny
Łukasz Adrian 
adiunkt naukowy
22 55 32 819    
prof. dr hab.  Olechowski
Marek  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 846   Marek.Olechowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pawełczyk
Jacek Ludwik 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 835   Jacek.Pawelczyk@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pokorski
Stefan  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 917   Stefan.Pokorski@fuw.edu.pl
dr hab.  Rosiek
Janusz Andrzej 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32 821   Janusz.Rosiek@fuw.edu.pl
dr  Turzyński
Krzysztof Jan 
adiunkt
22 55 32 836   turzyn@fuw.edu.pl

Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Chankowski
Piotr Henryk 
profesor nadzwyczajny
55 32 816   Piotr.Chankowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Głazek
Stanisław Dobiesław 
profesor nadzwyczajny
55 32 824   Stanislaw.Glazek@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kalinowski
Jan Henryk 
profesor zwyczajny
22 55 32 842   Jan.Kalinowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Krawczyk
Maria Teresa 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 833   Maria.Krawczyk@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Misiak
Mikołaj Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 823   Mikolaj.Misiak@fuw.edu.pl
dr  Rolbiecki
Krzysztof Piotr 
adiunkt
22 55 32 840   krzysztof.rolbiecki@fuw.edu.pl

Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Dobaczewski
Jacek Jan 
profesor zwyczajny
22 55 32 974   Jacek.Dobaczewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nazarewicz
Witold  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 973   Witold.Nazarewicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Satuła
Wojciech  
profesor zwyczajny
22 55 32 973   Wojciech.Satula@fuw.edu.pl
dr  Szpak
Bartłomiej Tomasz 
adiunkt naukowy
  bartlomiej.szpak@fuw.edu.pl
dr  Tarpanov
Dimitar  
adiunkt naukowy
22 55 32 966   Dimitar.Tarpanov@fuw.edu.pl
dr hab.  Werner
Tomasz Ralf 
adiunkt (hab.)
22 55 32 966   Tomasz.Werner@fuw.edu.pl

Katedra Teorii Względności i Grawitacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Alesci
Emanuele  
adiunkt naukowy
22 55 32 967   emanuele.alesci@fuw.edu.pl
dr  Kamiński
Wojciech Jerzy 
adiunkt
22 55 32 946   wkaminsk@fuw.edu.pl
mgr  Kucharski
Piotr Jan 
asystent naukowy
22 55 32 962   PJF.Kucharski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Lewandowski
Jerzy Krzysztof 
profesor zwyczajny
22 55 32 958   Jerzy.Lewandowski@fuw.edu.pl
dr  Manabe
Masahide  
adiunkt naukowy
22 55 32 962   Masahide.Manabe@fuw.edu.pl
dr  Nawata
Satoshi  
adiunkt naukowy
22 55 32 962    
dr hab.  Okołów
Andrzej  
adiunkt (hab.)
22 55 32 947   Andrzej.Okolow@fuw.edu.pl
dr hab.  Sułkowski
Piotr  
adiunkt naukowy (hab.)
22 55 32 814   piotr.sulkowski@fuw.edu.pl
dr  Szereszewski
Adam  
adiunkt
22 55 32 947   Adam.Szereszewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tafel
Jacek Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 972   Jacek.Tafel@fuw.edu.pl

Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Ahmadi
Mehdi  
adiunkt naukowy
22 55 32 744    
prof. dr hab.  Banaszek
Konrad Kamil 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 923   Konrad.Banaszek@fuw.edu.pl
dr  Chęcińska
Agata Anna 
adiunkt naukowy
22 55 32 926   agata.checinska@fuw.edu.pl
dr  Chwedeńczuk
Jan Aleksander 
adiunkt
22 55 32 932   jan.chwedenczuk@fuw.edu.pl
dr hab.  Demkowicz-Dobrzański
Rafał Robert 
adiunkt (hab.)
22 55 32 922   Rafal.Demkowicz-Dobrzanski@fuw.edu.pl
dr hab.  Dragan
Andrzej  
adiunkt (hab.)
22 55 32 926   dragan@fuw.edu.pl
dr hab.  Idziaszek
Zbigniew Stanisław 
adiunkt naukowy
   
mgr  Jachura
Michał  
asystent naukowy
22 55 32 969   michal.jachura@fuw.edu.pl
mgr  Jarzyna
Marcin  
asystent naukowy
22 55 32 930   mjarz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kamiński
Jerzy Zdzisław 
profesor zwyczajny
22 55 32 921   Jerzy.Kaminski@fuw.edu.pl
dr hab.  Krajewska
Katarzyna  
adiunkt (hab.)
22 55 32 920   Katarzyna.Krajewska@fuw.edu.pl
dr  Krych
Michał  
adiunkt naukowy
22 55 32 930   krych@fuw.edu.pl
dr  Łach
Grzegorz Euzebiusz 
adiunkt naukowy
22 55 32 946    
mgr  Markiewicz
Marcin Marek 
asystent naukowy
22 55 32 922   marcin.markiewicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pachucki
Krzysztof Michał 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 931   Krzysztof.Pachucki@fuw.edu.pl
dr  Shadman
Zahra  
adiunkt naukowy
22 55 32 920   Zahra.Shadman@fuw.edu.pl
dr  Szańkowski
Piotr  
adiunkt naukowy
22 55 32 963   piotr.szankowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Trippenbach
Marek  
profesor zwyczajny
22 55 32 520, 22 55 32 518   Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl
dr  Zwierz
Marcin  
adiunkt naukowy
22 44 32 913   Marcin.Zwierz@fuw.edu.pl

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bardyszewski
Witold  
profesor zwyczajny
55 32 914   Witold.Bardyszewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Byczuk
Krzysztof Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 912   Krzysztof.Byczuk@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Cichocki
Bogdan Jakub 
profesor zwyczajny
22 55 32 724   Bogdan.Cichocki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dietl
Tomasz  
profesor zwyczajny
22 55 32 924   dietl@ifpan.edu.pl
dr  Gonzalez Szwacki
Nevill Rafael 
adiunkt naukowy
22 55 32 902   Nevill.Gonzalez@fuw.edu.pl
dr  Kwiatkowski
Kamil  
adiunkt naukowy
22 55 32 913   kamil@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Majewski
Jacek Adam 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 924   Jacek.Majewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Napiórkowski
Marek Maria 
profesor zwyczajny
22 55 32 927   Marek.Napiorkowski@fuw.edu.pl
dr  Osselin
Florian Jean Michael 
adiunkt naukowy
22 55 32 910, +48 692 414 692   florian.osselin@gmail.com
mgr  Petrus
Karine  
asystent naukowy
22 55 32 910   karine.petrus@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Piasecki
Jarosław Paweł 
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 917   Jaroslaw.Piasecki@fuw.edu.pl
dr  Popielska
Magdalena  
adiunkt naukowy
22 55 32 902   birowska@fuw.edu.pl
dr hab.  Szymczak
Piotr Aleksander 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32 909   Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tworzydło
Jakub  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 919   Jakub.Tworzydlo@fuw.edu.pl
dr  Wohlfeld
Krzysztof  
adiunkt
22 55 32 847   krzysztof.wohlfeld@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyki Komputerowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Klimczewski
Paweł Marek 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 840   Pawel.Klimczewski@fuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dzięcielska
Monika Mirosława 
samodzielny referent
22 55 32 950   Monika.Dziecielska@fuw.edu.pl
  Mazur
Olga Irena 
specjalista
22 55 32 949   Olga.Mazur@fuw.edu.pl

Instytut Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Baranowski
Dariusz Bartłomiej 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   dabor@igf.fuw.edu.pl
mgr inż.  Dudek
Krzysztof Stanisław 
główny specjalista
22 55 46 838   krzysztof.dudek@igf.fuw.edu.pl
  Kniaź
Tomasz  
starszy technik
22 55 46 853, 55 46 886   tkniaz@igf.fuw.edu.pl
mgr  Kopeć
Marta Kinga 
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 46 878    
dr  Stefaniuk
Tomasz  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46 896   tomaniuk@igf.fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Atmosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Arabas
Sylwester Jakub 
adiunkt naukowy
22 55 46 876   sarabas@igf.fuw.edu.pl
dr  Costa-Surós
Montserrat  
adiunkt naukowy
22 55 46 890    
dr  Dziekan
Piotr Władysław 
adiunkt naukowy
22 55 46 878   pdziekan@igf.fuw.edu.pl
mgr  Górska
Anna  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   Anna.Gorska@igf.fuw.edu.pl
dr  Jarecka
Dorota  
adiunkt naukowy
22 55 46 876   dorota@igf.fuw.edu.pl
mgr  Karpińska
Katarzyna  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 807   katarzyna.karpinska@igf.fuw.edu.pl
dr inż.  Kumala
Wojciech Aleksander 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46 837   kumala@igf.fuw.edu.pl
dr  Lepore
Simone  
adiunkt naukowy
22 55 46 889   slepore@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Malinowski
Szymon Piotr 
profesor nadzwyczajny
22 55 46 860   malina@fuw.edu.pl
dr hab.  Markowicz
Krzysztof Mirosław 
adiunkt (hab.)
22 55 46 836   kmark@igf.fuw.edu.pl
mgr  Nurek-Malinowska
Małgorzata  
specjalista w zawodzie
22 55 46 810   mnurek@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pawłowska
Hanna  
profesor nadzwyczajny
22 55 46 806   Hanna.Pawlowska@igf.fuw.edu.pl
dr  Pedersen
Jesper Gronnegaard 
adiunkt naukowy
22 55 46 878   jesper@igf.fuw.edu.pl
dr  Stachlewska
Iwona Sylwia 
adiunkt
22 55 46 859   Iwona.Stachlewska@igf.fuw.edu.pl
  Walasek
Daniel  
referent techniczny
22 55 46 838   dwalasek@igf.fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Litosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Czechowski
Leszek Leonard 
adiunkt (hab.)
22 55 46 850   lczech@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grad
Marek Andrzej 
profesor zwyczajny
22 55 46 826   mgrad@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kossacki
Konrad Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 46 834   kjkossac@fuw.edu.pl
mgr  Polkowski
Marcin  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 46 811   marcin.polkowski@igf.fuw.edu.pl
dr  Wilde-Piórko
Monika Agnieszka 
adiunkt
22 55 46 851   mwilde@igf.fuw.edu.pl

Zakład Optyki Informacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Ambroziak
Anna Maria 
adiunkt
  amambroziak@igf.fuw.edu.pl
dr hab.  Buczyński
Ryszard Robert 
adiunkt (hab.)
22 55 46 857   rbuczyns@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Chałasińska-Macukow
Katarzyna Józefa 
profesor zwyczajny
22 55 32 723, 55 46 825   kmacukow@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kasztelanic
Rafał Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 55 46 885   kasztel@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kotyński
Rafał Zdzisław 
adiunkt (hab.)
22 55 46888   rafalk@fuw.edu.pl
dr hab.  Kowalczyk-Hernandez
Marek Lech 
docent
22 55 46841, 601 062 192   mkowalcz@mimuw.edu.pl
dr  Pastuszczak
Anna Katarzyna 
adiunkt naukowy
22 55 46 896   anna.pastuszczak@igf.fuw.edu.pl
dr  Pniewski
Jacek Dariusz 
adiunkt
22 55 46 824   jpniewski@igf.fuw.edu.pl
mgr  Sokołowski
Maciej Roman 
specjalista w zawodzie
22 55 46 812   maciej.sokolowski@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Szoplik
Tomasz Jan 
profesor zwyczajny
22 55 46 822, 22 823 98 25   tszoplik@mimuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dyl
Katarzyna  
specjalista
22 55 46 827   kdyl@igf.fuw.edu.pl

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bulik
Tomasz Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507, wew. 114   tb@astrouw.edu.pl
  Dawicka
Zofia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dawicka
Zofia  
starszy pedel
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Grabowska
Danuta  
starszy portier
   
  Grabowska
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
starszy portier
   
dr  Skowron
Jan  
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew.117   jskowron@astrouw.edu.pl
dr  Skowron
Dorota Maria 
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew.117   dszczyg@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Stępień
Kazimierz Szczepan 
profesor zwyczajny naukowy
22 55 30 507, 22 629 53 46   kst@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Szymański
Michał Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 123   msz@astrouw.edu.pl
  Topólska
Katarzyna  
starszy portier
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Topólska
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Katedra Astrofizyki Obserwacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kozłowski
Szymon  
adiunkt naukowy (hab.)
22 55 30 507, wew. 117   simkoz@astrouw.edu.pl
dr  Pietrukowicz
Paweł  
adiunkt naukowy
22 55 30 507 wew. 117   pietruk@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Pietrzyński
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 125   pietrzyn@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Pojmański
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 110   gp@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Soszyński
Igor  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507 wew. 112   soszynsk@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Udalski
Andrzej Jarosław 
profesor zwyczajny
22 55 30 507 wew. 116   udalski@sirius.astrouw.edu.pl
dr hab.  Wyrzykowski
Łukasz  
adiunkt (hab.)
22 55 30 507 wew. 126   wyrzykow@astrouw.edu.pl

Zakład Astrofizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Belczyński
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 30 507, wew. 122|   kbelczyn@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Jaroszyński
Michał  
profesor zwyczajny
22 55 30 507, wew. 124   mj@astrouw.edu.pl
dr hab.  Kiraga
Marcin Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 30 507 wew. 125   kiraga@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Madej
Jerzy Piotr 
profesor nadzwyczajny naukowy
22 55 30 507 wew. 121   jm@sirius.astrouw.edu.pl

Zakład Astronomii Pozagalaktycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Cieślar
Marek Bogumił 
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 30 509 wew. 107   mcie@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Górski
Krzysztof Marian 
adiunkt (hab.)
  gorski@astrouw.edu.pl
dr  Kowalska-Leszczyńska
Izabela  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 55 30 507, wew. 109   ikowalska@astrouw.edu.pl
mgr  Udalska
Joanna  
starszy specjalista
22 55 30 507 wew.118   joanna@astrouw.edu.pl

Pracownia Instrumentalno-Dydaktyczna w Ostrowiku

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kruszewski
Kazimierz  
portier
22 789 79 66    
  Kruszewski
Kazimierz  
pracownik gospodarczy
   
mgr  Radziszewska
Irena  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
   
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
portier
22 789 79 66    
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Obserwatorium Astronomicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dypl.ekonomista  Profecka
Anna  
kierownik sekcji
22 55 30 507 wew. 120   profecka@sirius.astrouw.edu.pl

Katedra Metod Matematycznych Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Charzyński
Szymon  
adiunkt
22 55 32 940   Szymon.Charzynski@fuw.edu.pl
dr  De Lucas Araujo
Javier  
adiunkt
22 55 32 945   Javier.de.Lucas@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dereziński
Jan  
profesor nadzwyczajny
2 255 32 954   Jan.Derezinski@fuw.edu.pl
dr hab.  Grabowska
Katarzyna  
adiunkt (hab.)
22 55 32 939   Katarzyna.Konieczna@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jezierski
Jacek  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 953   Jacek.Jezierski@fuw.edu.pl
dr  Kasprzak
Paweł Łukasz 
adiunkt
22 55 32 941   Pawel.Kasprzak@fuw.edu.pl
dr  Kościelecki
Marcin Telesfor 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 943   Marcin.Koscielecki@fuw.edu.pl
  Kuncewicz
Aleksandra  
starszy referent
22 55 32 951   kmmfsekr@fuw.edu.pl
dr hab.  Nieszporski
Maciej Zenon 
adiunkt (hab.)
22 55 32 943   maciejun@fuw.edu.pl
dr hab.  Pusz
Wiesław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 952   Wieslaw.Pusz@fuw.edu.pl
dr hab.  Sołtan
Piotr Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 32 941   Piotr.Soltan@fuw.edu.pl
dr  Suszek
Rafał Roman 
adiunkt
22 55 32 940   suszek@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Urbański
Paweł Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 939   Pawel.Urbanski@fuw.edu.pl
dr hab.  Wojtkiewicz
Jerzy Jacek 
adiunkt (hab.)
22 55 32 945   Jacek.Wojtkiewicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Woronowicz
Stanisław  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 952   stanislaw.woronowicz@fuw.edu.pl

Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Budzyński
Robert Janusz 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 521   Robert.Budzynski@fuw.edu.pl
dr  Gromisz
Marcin Mirosław 
administrator sieci komputerowej
22 55 32 536   Marcin.Gromisz@fuw.edu.pl
mgr  Jankowski
Michał Jerzy 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32 535   Michal.Jankowski@fuw.edu.pl
  Kacprzak
Mariusz  
starszy mistrz
22 55 32 536   Mariusz.Kacprzak@fuw.edu.pl
mgr inż.  Szadkowski
Krzysztof Jerzy 
specjalista w zawodzie
22 55 32 521, 601 303 731   Krzysztof.Szadkowski@fuw.edu.pl
  Szymaszczyk
Krzysztof Bogdan 
specjalista w zawodzie
22 55 32 535   krzysztof.szymaszczyk@fuw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Fizyki UW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Grabowska
Małgorzata Elżbieta 
kustosz
22 55 32 434   mgrab@fuw.edu.pl
  Grabowski
Radosław Krzysztof 
bibliotekarz
22 55 32 435   rgrab@fuw.edu.pl
mgr  Łabuda
Lidia Lucyna 
kustosz
22 55 32 434   llabuda@fuw.edu.pl
mgr  Sunderland
Bogusława Bernadeta 
kustosz
22 55 32 436   Boguslawa.Sunderland@fuw.edu.pl
mgr  Urbaniak
Maria Zofia 
kustosz
22 55 32 436   Maria.Urbaniak@fuw.edu.pl

Administracja Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bławdziewicz-Gizińska
Agnieszka  
referent
  ablaw@fuw.edu.pl
mgr  Ciechańska
Agnieszka  
samodzielny referent
22 55 32 565   Agnieszka.Ciechanska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Dąbrowski
Andrzej Marek 
kierownik obiektu
22 55 46 802   Andrzej.Dabrowski@fuw.edu.pl
mgr  Dębska
Agata Beata 
starszy specjalista
22 55 32 641   Agata.Debska@fuw.edu.pl
mgr  Filiks
Małgorzata  
specjalista
22 55 32 408   Malgorzata.Filiks@fuw.edu.pl
  Janusik
Katarzyna Alicja 
samodzielny referent
22 55 32 566   katarzyna.janusik@fuw.edu.pl
  Jarzyna
Oskar  
specjalista
22 55 32 641   Oskar-Jan.Jarzyna@fuw.edu.pl
mgr  Kaźmierczak
Ewa  
samodzielny referent
22 55 32 515   ewazulewska@interia.pl
mgr  Kocielnik
Bogumiła Agnieszka 
specjalista
22 55 32 619   bogumila.kocielnik@fuw.edu.pl
  Kuciak
Dorota Dominika 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 32 414   kuciak@fuw.edu.pl
mgr  Lykhodyed
Antonina  
specjalista
22 55 32 419   Antonina@fuw.edu.pl
  Łupińska
Małgorzata  
starszy specjalista
22 55 32 509   Malgorzata.Lupinska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Małecki
Stanisław  
kierownik działu
22 55 32 617   Stanislaw.Malecki@fuw.edu.pl
  Mazurek
Stanisław Robert 
starszy mistrz
22 55 32 417   mazurek@fuw.edu.pl
mgr  Meissner
Agata Dorota 
starszy specjalista
22 55 32 573    
  Melon
Małgorzata  
specjalista
22 55 32 411   m.melon@uw.edu.pl
  Milewska
Ewa Dorota 
samodzielny referent
22 55 32 616   ewa.milewska@fuw.edu.pl
mgr  Miszczak
Marta  
specjalista
22 55 32 407   marta.miszczak@fuw.edu.pl
  Morawska
Kornelia  
referent
22 55 32 418   Kornelia.Morawska@fuw.edu.pl
  Nowak
Marzena  
samodzielny referent
22 55 32 639   Roman.Nowak@fuw.edu.pl
mgr  Nowicki
Piotr  
specjalista
22 55 32 619   piotr.nowicki@fuw.edu.pl
  Nowosielska
Krystyna  
samodzielny referent
22 55 32 563   krystyna.nowosielska@fuw.edu.pl
mgr  Sęczkowska
Paulina  
starszy referent
22 55 32 562   paulina.seczkowska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Siedlecki
Jacek  
Dyrektor Administracyjny
22 55 32 615   jacek.siedlecki@fuw.edu.pl
mgr  Sosińska
Iwona Elżbieta 
specjalista
22 55 32 567   Iwona.Sosinska@fuw.edu.pl
mgr  Stachura
Joanna Pia 
starszy specjalista
22 55 32 571   Joanna.Stachura@fuw.edu.pl
  Szczygliński
Piotr Jacek 
referent inż.-tech.
22 55 32 445    
mgr  Szczytko
Małgorzata Ewa 
specjalista
22 55 32 569   malgorzata.szczytko@fuw.edu.pl
mgr  Trippenbach
Małgorzata Krystyna 
specjalista
22 55 32 572   Malgorzata.Trippenbach@fuw.edu.pl
mgr  Wiślicz-Iwańczyk
Luiza Katarzyna 
specjalista
22 55 32 637   luiza.wislicz@fuw.edu.pl
  Woźniak
Wiesława Ewa 
specjalista
22 55 32 564   Wieslawa.Wozniak@fuw.edu.pl
  Wójcik
Krystyna  
kierownik sekcji
22 55 32 570   wojcik@fuw.edu.pl
mgr  Zduńczuk
Mateusz  
starszy specjalista
22 55 32 510   mzdunczuk@samorzad.uw.edu.pl
mgr  Zwoleńska-Nowak
Ewa  
samodzielny referent
22 55 32 935   ewa.zwolenska@fuw.edu.p
inż.  Żurawska
Renata Ewa 
starszy specjalista
22 55 32 413   Renata.Zurawska@fuw.edu.pl

Administracja Pasteura 7

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Abramczuk
Anna Monika 
starszy specjalista
22 55 32 514   Anna.Abramczuk@fuw.edu.pl
mgr  Czajkowska
Beata  
starszy specjalista
22 55 32 568   Beata.Czajkowska@fuw.edu.pl
mgr  Grabowska
Beata  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 32 511   beata@fuw.edu.pl
  Walisiewicz
Ewa  
samodzielny referent
22 55 32 508   ewa.walisiewicz@fuw.edu.pl

Obsługa Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Badurek
Bogdan  
starszy pedel
22 55 33200    
  Bądziul
Wojciech  
starszy portier
   
  Gąsior
Bożena Krystyna 
starszy portier
   
  Jackowska
Małgorzata Ewa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Kłodzińska
Maria Małgorzata 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32361    
  Kotańska
Elżbieta  
starszy pedel
22 55 32361    
  Kubajek
Andrzej  
starszy portier
22 55 32000    
  Lis
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Łapot
Cecylia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Majewski
Mariusz Stanisław 
starszy pedel
22 55 46 879    
  Marzec
Barbara Antonina 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Młot
Jan  
starszy portier
22 55 46801, 22 55 46800    
  Rodak
Teresa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Staniszewski
Marian  
konserwator
22 55 32 445   Marian.Staniszewski@fuw.edu.pl
  Tokaj
Julianna Alicja 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32360    
  Więch
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32200    
  Wrona
Jan  
starszy pedel
22 55 32000    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.