SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ciebiera
Krzysztof Wojciech 
specjalista informatyk
22 55 44418   K.Ciebiera@mimuw.edu.pl
mgr  Czarnik
Patryk  
starszy specjalista informatyczny
22 55 44458   P.Czarnik@mimuw.edu.pl
mgr  Klawe
Filip Zdzisław 
asystent
   
mgr inż.  Kończyk
Tomasz Jan 
starszy referent inż.-tech.
   
  Nowak
Elżbieta Iwona 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Pawlędzio
Rafał Piotr 
technik
22 55 44579, 22 55 44415   rp252237@students.mimuw.edu.pl
mgr  Rachelski
Mirosław Tomasz 
informatyk
   
mgr  Sikorski
Rafał Władysław 
główny specjalista
22 55 24666, 606�640�045   rws@wpia.uw.edu.pl
dr  Wasilewski
Piotr Tomasz 
adiunkt
   
mgr  Witkowski
Paweł Piotr 
informatyk
   

Instytut Matematyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bednarczuk
Jerzy Włodzimierz 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Betley
Stanisław  
profesor zwyczajny
22 55 44214   S.Betley@mimuw.edu.pl
mgr  Betliński
Paweł  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Białynicki-Birula
Andrzej Szczepan 
profesor zwyczajny
22 55 44129   A.Bialynicki@mimuw.edu.pl
dr  Bojanowska-Jackowska
Agnieszka Maria 
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Buczyński
Jarosław Artur 
adiunkt (hab.)
   
dr  Chałupnik
Marcin Jan 
adiunkt
22 55 44522   M.Chalupnik@mimuw.edu.pl
dr  Dąbrowski
Mirosław  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44121   M.Dabrowski@mimuw.edu.pl
dr  Donten-Bury
Maria  
adiunkt naukowy
   
mgr  Grzegorowski
Marek Kosma 
asystent naukowy
   
dr hab.  Guzicki
Wojciech  
docent
22 55 44563   W.Guzicki@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jackowski
Stefan Maria 
profesor zwyczajny
22 55 44459   S.Jackowski@mimuw.edu.pl
dr  Janusz
Andrzej Piotr 
asystent naukowy
   
dr  Kędzierski
Oskar Stanisław 
adiunkt
22 55 44535   O.Kedzierski@mimuw.edu.pl
dr  Kochanek
Tomasz Aleksander 
adiunkt
   
dr  Konarski
Jerzy Edmund 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44419   J.Konarski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Koras
Mariusz  
profesor nadzwyczajny
22 55 44554   M.Koras@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kordos
Marek Tomasz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44402   M.Kordos@mimuw.edu.pl
dr  Koźniewski
Tadeusz  
docent
22 55 44123   T.Kozniewski@mimuw.edu.pl
dr  Krawczyk
Adam  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44541   A.Krawczyk@mimuw.edu.pl
dr  Kryński
Wojciech  
adiunkt
   
dr  Kuczma
Marcin Emil 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Kysiak
Marcin Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44518   M.Kysiak@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Langer
Adrian  
profesor nadzwyczajny
22 55 44448   A.Langer@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Marciniak
Zbigniew Stanisław 
profesor nadzwyczajny
22 55 44452   Z.Marciniak@mimuw.edu.pl
mgr  Meina
Michał Bartłomiej 
asystent naukowy
   
dr  Micał
Jacek  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44209   J.Mical@mimuw.edu.pl
dr  Nguyen
Thi Sinh Hoa  
adiunkt naukowy
   
dr  Nowak
Piotr Wojciech 
adiunkt
   
mgr  Pietruszka
Andrzej  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Pol
Roman  
profesor zwyczajny
22 55 44565   R.Pol@mimuw.edu.pl
dr  Pompe
Waldemar Dominik 
adiunkt
22 55 44543   W.Pompe@mimuw.edu.pl
dr  Rotkiewicz
Mikołaj  
adiunkt
   
mgr  Rykaczewski
Krzysztof  
asystent naukowy
   
dr hab.  Skalski
Adam Grzegorz 
adiunkt (hab.)
   
dr hab.  Skałba
Mariusz Zbigniew 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44525   M.Skalba@mimuw.edu.pl
mgr  Stawicki
Sebastian  
asystent naukowy
   
mgr  Szawiel
Stanisław Konrad 
asystent
   
mgr  Świeboda
Wojciech Michał 
asystent naukowy
   
dr  Tkaliński
Tomasz Jan 
asystent
   
prof. dr hab.  Toruńczyk
Adam Henryk 
profesor zwyczajny
22 55 44556   H.Torunczyk@mimuw.edu.pl
dr hab.  Traczyk
Paweł  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44463   P.Traczyk@mimuw.edu.pl
dr  Warhurst
Benjamin Tom 
adiunkt
   
dr hab.  Weber
Andrzej Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 44522   A.Weber@mimuw.edu.pl
dr  Wiśniewolski
Maciej Stanisław 
asystent
   
prof. dr hab.  Wiśniewski
Jarosław Antoni 
profesor zwyczajny
22 55 44455   J.Wisniewski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Zakrzewski
Piotr Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 44563   P.Zakrzewski@mimuw.edu.pl
dr  Ziemiańska
Olga  
asystent
22 55 44121   olga@mimuw.edu.pl
dr  Ziemiański
Krzysztof  
adiunkt
22 55 44529   K.Ziemianski@mimuw.edu.pl

Zakład Logiki Matematycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kołodziejczyk
Leszek Aleksander 
adiunkt (hab.)
22 55 44518   L.Kolodziejczyk@mimuw.edu.pl
dr hab.  Nguyen
Hung Son  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44124   N.H.Son@mimuw.edu.pl
dr  Pióro
Konrad Piotr 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44516   K.Pioro@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Skowron
Andrzej Józef 
profesor zwyczajny
   
dr  Szczuka
Marcin Stanisław 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44124   M.Szczuka@mimuw.edu.pl
dr hab.  Ślęzak
Dominik Antoni 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44121   D.Slezak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Zawadowski
Marek Witold 
adiunkt (hab.)
22 55 44517   M.Zawadowski@mimuw.edu.pl

Zakład Układów Dynamicznych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Barański
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44533   K.Baranski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Bobieński
Marcin Piotr 
adiunkt (hab.)
22 55 44555   M.Bobienski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Borodzik
Maciej Edward 
adiunkt (hab.)
22 55 44546   M.Borodzik@mimuw.edu.pl
dr  Filipuk
Galina  
adiunkt
22 55 44417   G.Filipuk@mimuw.edu.pl
dr  Krych
Michał Stefan 
starszy wykładowca (dr)
   
dr hab.  Mormul
Piotr  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44533   P.Mormul@mimuw.edu.pl
dr  Pałuba
Waldemar Andrzej 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44527   W.Paluba@mimuw.edu.pl
dr  Szczechla
Witold  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44517   W.Szczechla@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Zdunik
Anna Maria 
profesor zwyczajny
22 55 44453   A.Zdunik@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Żołądek
Henryk  
profesor zwyczajny
22 55 44119   H.Zoladek@mimuw.edu.pl

Zakład Algebry i Teorii Liczb

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Matczuk
Jerzy Stanisław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44534   J.Matczuk@mimuw.edu.pl
dr  Męcel
Arkadiusz Jan 
asystent
   
prof. dr hab.  Okniński
Jan  
profesor zwyczajny
22 55 44461, 22 55 44470   J.Okninski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Pomykała
Jacek Mirosław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44525   J.Pomykala@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Puczyłowski
Edmund Ryszard 
profesor zwyczajny
22 55 44532   E.Puczylowski@mimuw.edu.pl
dr  Strojnowski
Andrzej Jerzy 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44535   A.Strojnowski@mimuw.edu.pl
dr  Źrałek
Bartosz  
adiunkt
22 55 44540   B.Zralek@mimuw.edu.pl

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Adamczak
Radosław Karol 
adiunkt
22 55 44122   R.Adamczak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Bednorz
Witold Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 44561   W.Bednorz@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jakubowski
Jacek Romuald 
profesor nadzwyczajny
22 55 44538   J.Jakubowski@mimuw.edu.pl
dr  Kaleta
Kamil  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Latała
Rafał Adam 
profesor zwyczajny
22 55 44552   R.Latala@mimuw.edu.pl
dr  Miłoś
Piotr Rafał 
adiunkt
22 55 44122   P.Milos@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Oleszkiewicz
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
22 55 44548   K.Oleszkiewicz@mimuw.edu.pl
dr hab.  Osękowski
Adam  
adiunkt (hab.)
22 55 44561   A.Osekowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Pietruska-Pałuba
Katarzyna Dominika 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44527   K.Pietruska-Paluba@mimuw.edu.pl
dr  Rychlik
Eugeniusz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44541, 22 773 29 13   E.Rychlik@mimuw.edu.pl
dr hab.  Talarczyk-Noble
Anna Dorota 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44528   A.Talarczyk@mimuw.edu.pl
dr  Wolff
Paweł  
adiunkt
   

Zakład Geometrii i Topologii

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Chaber
Józef  
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Krupski
Mikołaj  
asystent
22 55 32 908   Jerzy.Krupski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Marciszewski
Witold Michał 
profesor nadzwyczajny
22 55 44451, 22 55 44221   W.Marciszewski@mimuw.edu.pl
dr  Michalewski
Henryk  
adiunkt
22 55 44529   H.Michalewski@mimuw.edu.pl
dr  Nagórko
Andrzej Maksymilian 
adiunkt
22 55 44546   A.Nagorko@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nowak
Sławomir Antoni 
profesor nadzwyczajny
22 55 44125   S.Nowak@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pol
Elżbieta Anna 
profesor nadzwyczajny
22 55 44565   E.Pol@mimuw.edu.pl
dr  Sobolewski
Mirosław Zygmunt 
adiunkt
22 55 44526   M.Sobolewski@mimuw.edu.pl

Zakład Równań Różniczkowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Goldstein
Paweł Stefan 
adiunkt
22 55 44516   P.Goldstein@mimuw.edu.pl
dr hab.  Jaworski
Piotr Władysław 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44523   P.Jaworski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kałamajska
Agnieszka  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44553   A.Kalamajska@mimuw.edu.pl
dr hab.  Maszczyk
Tomasz  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44519   T.Maszczyk@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Mostowski
Tadeusz  
profesor nadzwyczajny
   
prof. dr hab.  Strzelecki
Paweł  
profesor nadzwyczajny
22 55 44133   P.Strzelecki@mimuw.edu.pl
dr  Szumańska
Marta Stanisława 
adiunkt
22 55 44417   M.Szumanska@mimuw.edu.pl

Instytut Informatyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Acedański
Szymon Piotr 
asystent
   
dr  Apt
Krzysztof Rafał 
profesor wizytujący
   
mgr  Bednarz
Paweł  
asystent naukowy
   
dr  Benke
Marcin  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44575   M.Benke@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Bojańczyk
Mikołaj  
profesor nadzwyczajny
22 55 44573   M.Bojanczyk@mimuw.edu.pl
mgr  Brach
Paweł Jarosław 
asystent naukowy
   
dr  Chrząstowski-Wachtel
Piotr Baltazar 
docent
22 55 44433   P.Chrzastowski@mimuw.edu.pl
dr  Chrząszcz
Jacek Ludwik 
adiunkt
22 55 44571   J.Chrzaszcz@mimuw.edu.pl
dr  Clemente
Lorenzo  
adiunkt naukowy
   
dr  Cygan
Marek Adam 
adiunkt
   
dr  Czerwiński
Wojciech Karol 
adiunkt
   
dr  Czyżowicz
Jerzy Lech 
adiunkt naukowy
   
dr  Dąbrowski
Robert  
adiunkt
22 55 44427   R.Dabrowski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Diks
Krzysztof  
profesor zwyczajny
22 55 44468   K.Diks@mimuw.edu.pl
dr  Dojer
Norbert Artemi 
adiunkt
22 55 44577   N.Dojer@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dunin-Kęplicz
Barbara Maria 
profesor nadzwyczajny
   
dr hab.  Dziembowski
Stefan Michał 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Dziubiński
Marcin Konrad 
adiunkt
22 55 44503   M.Dziubinski@mimuw.edu.pl
dr  Engel
Marcin  
docent
22 55 44420   M.Engel@mimuw.edu.pl
dr hab.  Gambin
Anna  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44572   A.Gambin@mimuw.edu.pl
dr  Gawrychowski
Paweł Maciej 
adiunkt naukowy
   
dr  Giannopoulou
Archontia  
adiunkt naukowy
   
dr  Górecki
Paweł Piotr 
adiunkt
22 55 44564   P.Gorecki@mimuw.edu.pl
mgr  Grabowicz
Ilona Ewa 
asystent naukowy
   
dr  Grygiel
Kazimierz Cels 
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Iwanicki
Konrad Stanisław 
adiunkt
   
dr  Jabłonowski
Janusz  
docent
22 55 44569   J.Jablonowski@mimuw.edu.pl
dr  Janowska
Agata  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44428   A.Janowska@mimuw.edu.pl
dr  Jaworski
Wojciech Piotr 
adiunkt
22 55 44503   W.Jaworski@mimuw.edu.pl
mgr  Jurkiewicz
Zbigniew Witold 
wykładowca
22 55 44439   Z.Jurkiewicz@mimuw.edu.pl
dr  Kamat
Vikram  
adiunkt naukowy
   
dr hab.  Kamiński
Marcin  
adiunkt (hab.)
   
dr  Kazana
Tomasz Piotr 
asystent
   
dr hab.  Klin
Bartosz Marcin 
adiunkt (hab.)
22 55 44568   B.Klin@mimuw.edu.pl
dr  Kopczyński
Eryk Wacław 
adiunkt
22 55 44502   E.Kopczynski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kowalik
Łukasz Maciej 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44431   L.Kowalik@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kowaluk
Mirosław Eugeniusz 
adiunkt (hab.)
22 55 44431   M.Kowaluk@mimuw.edu.pl
dr  Kubica
Marcin Tomasz 
starszy wykładowca (dr)
   
mgr  Kucharczyk
Paweł Jan 
starszy referent inż.-tech.
22 55 44403   P.Kucharczyk@mimuw.edu.pl
dr hab.  Lasota
Sławomir Grzegorz 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44573   S.Lasota@mimuw.edu.pl
mgr  Leniowski
Dariusz Tomasz 
asystent naukowy
   
dr  Madalińska-Bugaj
Ewa Bożenna 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Madey
Jan Ryszard 
profesor zwyczajny
22 55 44435   J.Madey@mimuw.edu.pl
dr  Malinowski
Adam Paweł 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44569   A.Malinowski@mimuw.edu.pl
dr  Manuel
Amaldev  
adiunkt naukowy
   
dr  Mądry
Aleksander Łukasz 
adiunkt naukowy
   
dr  Michalak
Tomasz Paweł 
adiunkt
22 55 44220   T.Michalak@mimuw.edu.pl
dr  Miłkowska
Mirosława Elżbieta 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44437   M.Milkowska@mimuw.edu.pl
dr  Mincer-Daszkiewicz
Janina Zofia 
docent
22 55 44223   J.Mincer-Daszkiewicz@mimuw.edu.pl
dr hab.  Mucha
Marcin Ireneusz 
adiunkt (hab.)
22 55 44418   M.Mucha@mimuw.edu.pl
dr  Murlak
Filip Marek 
adiunkt
22 55 44503   F.Murlak@mimuw.edu.pl
dr hab.  Nguyen
Anh Linh  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44440   N.A.Linh@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Niwiński
Damian Tadeusz 
profesor zwyczajny
22 55 44460   D.Niwinski@mimuw.edu.pl
dr  Obremski
Maciej Łukasz 
asystent
   
mgr  Pacuk
Andrzej Krzysztof 
asystent naukowy
   
dr  Paperman
Charles  
adiunkt naukowy
   
dr  Parys
Paweł  
adiunkt
22 55 44502   P.Parys@mimuw.edu.pl
dr  Pawlewicz
Jakub Jacek 
adiunkt
22 55 44422   J.Pawlewicz@mimuw.edu.pl
dr  Peczarski
Marcin Piotr 
adiunkt
22 55 44416   M.Peczarski@mimuw.edu.pl
dr  Pilipczuk
Michał Paweł 
adiunkt naukowy
   
dr  Pilipczuk
Marcin Łukasz 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Plandowski
Wojciech Jerzy 
profesor nadzwyczajny
22 55 44422   W.Plandowski@mimuw.edu.pl
dr  Radoszewski
Jakub Jan 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Rytter
Wojciech Maciej 
profesor zwyczajny
22 55 44117   W.Rytter@mimuw.edu.pl
dr  Rządca
Krzysztof  
adiunkt
   
dr hab.  Sankowski
Piotr  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44418   P.Sankowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Schubert
Aleksy Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 55 44575   A.Schubert@mimuw.edu.pl
dr  Sroka
Jacek Andrzej 
adiunkt
22 55 44220   J.Sroka@mimuw.edu.pl
mgr  Startek
Michał Piotr 
asystent
   
dr hab.  Stencel
Krzysztof Jan 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44416   K.Stencel@mimuw.edu.pl
dr hab.  Szafran
Krzysztof  
starszy wykładowca (dr)
22 55 44208   K.Szafran@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Szałas
Andrzej Piotr 
profesor zwyczajny
22 55 44424   A.Szalas@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tarlecki
Andrzej  
profesor zwyczajny
22 55 44475   A.Tarlecki@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tiuryn
Jerzy  
profesor zwyczajny
22 55 44212   J.Tiuryn@mimuw.edu.pl
dr  Toruńczyk
Szymon Abram 
adiunkt
22 55 44502   S.Torunczyk@mimuw.edu.pl
dr  Tuszyńska
Irina  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Tyszkiewicz
Jerzy Paweł 
profesor nadzwyczajny
22 55 44430   J.Tyszkiewicz@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Urzyczyn
Paweł Jacek 
profesor zwyczajny
22 55 44570   P.Urzyczyn@mimuw.edu.pl
dr  Waleń
Tomasz Andrzej 
adiunkt
22 55 44431   T.Walen@mimuw.edu.pl
dr  Walukiewicz-Chrząszcz
Daria Monika 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44571   D.Walukiewicz@mimuw.edu.pl
  Węgrzycki
Karol Zbigniew 
informatyk
   
dr  Wilczyński
Bartosz Zbigniew 
adiunkt
22 55 44572   B.Wilczynski@mimuw.edu.pl
dr  Winter
Joost  
adiunkt naukowy
   
mgr  Wygocki
Piotr Wojciech 
asystent naukowy
   
mgr  Zaborowski
Rafał Donald 
asystent naukowy
   
mgr  Zaroda
Artur  
wykładowca
22 55 44437   A.Zaroda@mimuw.edu.pl
dr  Zhang
Qiang  
adiunkt naukowy
   
dr  Zych
Anna Katarzyna 
adiunkt
   

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bartczak
Leszek Szymon 
adiunkt naukowy
   
dr  Cyranka
Jacek  
adiunkt naukowy
   
dr  Kozłowski
Andrzej  
starszy wykładowca (dr)
   
dr  Owczarek
Sebastian Andrzej 
adiunkt naukowy
   
dr  Rejchel
Wojciech  
adiunkt naukowy
   
dr  Sierżęga
Mikołaj Lech 
adiunkt naukowy
   

Zakład Statystyki Matematycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Miasojedow
Błażej Grzegorz 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Niemiro
Wojciech Dobrosław 
profesor nadzwyczajny
   
dr  Noble
John Masson 
adiunkt
   
dr hab.  Pokarowski
Piotr  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44421   P.Pokarowski@mimuw.edu.pl
dr  Stępień-Baran
Agnieszka Lucyna 
adiunkt
   

Zakład Równań Fizyki Matematycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Gwiazda
Piotr  
profesor nadzwyczajny
22 55 44551   P.Gwiazda@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Łukaszewicz
Grzegorz Leszek 
profesor zwyczajny
22 55 44562   G.Lukaszewicz@mimuw.edu.pl
mgr  Małogrosz
Marcin Bolesław 
asystent
   
mgr  Minakowski
Piotr  
asystent
   
dr hab.  Moszyński
Marcin Krzysztof 
adiunkt (hab.)
22 55 44425   M.Moszynski@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Mucha
Piotr Bogusław 
profesor zwyczajny
22 55 44436   P.Mucha@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Palczewski
Andrzej Czesław 
profesor zwyczajny
22 55 44467   A.Palczewski@mimuw.edu.pl
dr  Piasecki
Tomasz Piotr 
adiunkt
   
dr  Pietrzkowski
Gabriel  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Rybka
Piotr  
profesor zwyczajny
22 55 44 429   P.Rybka@mimuw.edu.pl
dr hab.  Sadowski
Witold  
adiunkt (hab.)
22 55 44421   W.Sadowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Świerczewska-Gwiazda
Agnieszka Katarzyna 
adiunkt (hab.)
22 55 44551   A.Swierczewska@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Wrzosek
Dariusz Maciej 
profesor zwyczajny
22 55 44560   D.Wrzosek@mimuw.edu.pl
dr  Zatorska
Ewelina  
asystent
   
dr  Zatorska-Goldstein
Anna Maria 
adiunkt
22 55 44443   A.Zatorska-Goldstein@mimuw.edu.pl

Zakład Analizy Numerycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Bechler
Paweł Ryszard 
adiunkt
22 55 44423   P.Bechler@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kiciak
Przemysław Wojciech 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44501   P.Kiciak@mimuw.edu.pl
dr  Kowalczyk
Piotr Grzegorz 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44524   P.Kowalczyk@mimuw.edu.pl
dr  Krzyżanowski
Piotr Roman 
starszy wykładowca (dr)
22 55 44501   P.Krzyzanowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Marcinkowski
Leszek  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44501   L.Marcinkowski@mimuw.edu.pl
dr hab.  Plaskota
Leszek  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44115   L.Plaskota@mimuw.edu.pl
dr  Siedlecki
Paweł  
adiunkt
   
dr  Waluś
Włodzimierz Ignacy 
starszy wykładowca (dr)
   
prof. dr hab.  Woźniakowski
Henryk  
profesor zwyczajny naukowy
   

Zakład Biomatematyki i Teorii Gier

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bodnar
Marek  
adiunkt (hab.)
22 55 44567   M.Bodnar@mimuw.edu.pl
dr hab.  Foryś
Urszula Alicja 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 44567   U.Forys@mimuw.edu.pl
dr hab.  Karbowski
Jan Piotr 
profesor nadzwyczajny UW
   
prof. dr hab.  Lachowicz
Mirosław Andrzej 
profesor zwyczajny
22 55 44465   M.Lachowicz@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Miękisz
Jacek  
profesor nadzwyczajny
22 55 44469   J.Miekisz@mimuw.edu.pl
dr  Piotrowska
Monika Joanna 
adiunkt
22 55 44454   M.Piotrowska@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Płatkowski
Tadeusz  
profesor zwyczajny
22 55 44444   T.Platkowski@mimuw.edu.pl
dr  Szopa
Piotr Paweł 
adiunkt
22 55 44558   P.Szopa@mimuw.edu.pl
dr hab.  Wiszniewska-Matyszkiel
Agnieszka  
adiunkt (hab.)
22 55 44443   A.Wiszniewska@mimuw.edu.pl

Laboratorium Komputerowe Wydziału Matematyki,Inform.i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Bassa
Michał Wiktor 
kierownik laboratorium kopmuterowego
22 55 44391   M.Bassa@mimuw.edu.pl
  Bednarz
Jacek Andrzej 
specjalista informatyk
22 55 44202   J.Bednarz@mimuw.edu.pl
mgr  Bugajski
Łukasz  
technik
   
mgr  Goldman
Bartłomiej  
starszy specjalista informatyczny
   
mgr  Górzyńska-Lengiewicz
Anna Aneta 
technik
22 55 44204   A.Gorzynska@mimuw.edu.pl
  Juzepczuk
Marta  
informatyk
   
  Kamiński
Robert Adam 
starszy mistrz
22 55 44303   R.Kaminski@mimuw.edu.pl
mgr  Karniewski
Łukasz Piotr 
informatyk
   
mgr  Kolanowski
Marcin  
starszy technik
22 55 44204   M.Kolanowski@mimuw.edu.pl
mgr  Kurzydłowski
Michał Marek 
specjalista informatyk
22 55 44224   michalk@mimuw.edu.pl
mgr  Olczak
Anna Barbara 
specjalista informatyk
22 55 44222   A.Olczak@mimuw.edu.pl
mgr  Pochrybniak
Jakub Mateusz 
samodzielny informatyk
22 55 44539   J.Pochrybniak@mimuw.edu.pl
mgr  Rudziński
Jan Henryk 
specjalista w zawodzie
22 55 44222   janek@mimuw.edu.pl
  Rygielski
Wojciech Łukasz 
specjalista informatyk
22 55 44224   W.Rygielski@mimuw.edu.pl
  Tomasiak
Marcin  
samodzielny referent inż.-techn.
22 55 44515   M.Tomasiak@mimuw.edu.pl
mgr  Turcza
Mateusz Adam 
starszy technik
22 55 44204   M.Turcza@mimuw.edu.pl
  Wilczek
Kamil  
informatyk
   

Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Grzybowski
Jacek  
kustosz
22 55 44101   J.Grzybowski@mimuw.edu.pl
mgr  Iwańska
Bożena Agata 
kustosz
22 55 44104    
mgr  Kapała
Anna Iwona 
starszy bibliotekarz
22 55 44104   A.Kapala@mimuw.edu.pl
mgr  Maksymowicz
Marianna Ewa 
starszy bibliotekarz
22 55 44104   M.Maksymowicz@mimuw.edu.pl
mgr  Morawska
Alicja Elżbieta 
kustosz
22 55 44104   A.Morawska@mimuw.edu.pl
  Wilamowski
Karol  
magazynier biblioteczny
   
  Zaręba
Krystyna Barbara 
bibliotekarz
   

Administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Czarkowska
Aneta Dorota 
samodzielny referent
22 55 44120   A.Czarkowska@mimuw.edu.pl
mgr inż.  Wajszczyk
Anna Maria 
specjalista
   

Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Bankiewicz
Ewa Dorota 
starszy specjalista
22 55 44214   E.Bankiewicz@mimuw.edu.pl
mgr  Gamrat
Maria Anna 
specjalista
22 55 44217   M.Gamrat@mimuw.edu.pl
  Kozyrewa-Karpińska
Lija  
samodzielny referent
22 55 44214   L.Karpinska@mimuw.edu.pl
  Malińska
Wanda Barbara 
specjalista
22 55 44 003   W.Malinska@mimuw.edu.pl
  Niewolewska
Małgorzata Dorota 
specjalista
22 55 44483   M.Niewolewska@mimuw.edu.pl

Sekcja Studencka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Jułkowska
Marta Bożena 
samodzielny referent
   
  Nowicka
Danuta Elżbieta 
kierownik sekcji
22 55 44217   D.Nowicka@mimuw.edu.pl
mgr  Nowicka
Małgorzata Agnieszka 
samodzielny referent
   
  Wrzosek
Ewa Wiesława 
samodzielny referent
22 55 44217   E.Wrzosek@mimuw.edu.pl

Sekcja Finansowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Ciesiołka
Beata Małgorzata 
specjalista
   
  Gendera
Grażyna Zofia 
specjalista
   
mgr  Kusińska
Anna Maria 
specjalista
   
  Nojszewska
Grażyna  
specjalista
22 55 44116   G.Nojszewska@mimuw.edu.pl
  Osuch
Agnieszka Katarzyna 
samodzielny referent
   
mgr  Wiśniewska
Ewelina Alicja 
specjalista
   
mgr  Zabielska
Bożena Zofia 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 44110   bzabielska@mimuw.edu.pl

Sekcja Gospodarcza Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Chrzczanowicz
Ryszard  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 44191   R.Chrzczanowicz@mimuw.edu.pl
  Podlasińska
Magdalena  
specjalista
22 55 44118   M.Podlasinska@mimuw.edu.pl
  Pruszczyk
Maciej  
samodzielny referent
22 55 44000    
  Rybak
Zbigniew  
specjalista
   

Sekcja Obsługi Badań Wydziału Matematyki, Inform. i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Adamiak
Daniel Dawid 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 44297   D.Adamiak@mimuw.edu.pl
  Biernacka
Joanna Urszula 
specjalista
   
mgr  Koślacz
Małgorzata  
specjalista
22 55 44297   M.Koslacz@mimuw.edu.pl
mgr  Nowińska
Marlena Wioleta 
samodzielny referent
   
mgr  Puchalska-Farah
Ewa Helena 
starszy specjalista
22 55 44206   e.puchalska@mimuw.edu.pl
mgr  Radzikowska
Beata Hanna 
specjalista
   
mgr  Szwaranowicz
Magdalena Maria 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 44298   mszwaranowicz@mimuw.edu.pl
mgr  Zielińska
Iwona Wiesława 
specjalista
   

Sekretariat Instytutów Wydziału Matematyki, Inform. i Mech.

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dąbrowska
Maria Teresa 
specjalista
   
  Dykałowicz
Małgorzata Alina 
samodzielny referent
22 55 44112   M.Kotulska@mimuw.edu.pl
mgr  Krzak
Łucja Zofia 
specjalista
   
  Smoderek
Małgorzata  
kierownik sekcji
22 55 44484   M.Smoderek@mimuw.edu.pl

Obsługa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Burcewicz
Bożena Krystyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Domański
Artur Robert 
rzemieślnik
   
  Dubel
Helena Janina 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Hieronimczuk
Mieczysław  
porządkowy pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Klonowski
Krzysztof Janusz 
pomocniczy pracownik obsługi
22 55 44000    
  Kłosowicz
Hanna  
starsza woźna
22 55 44559    
  Kowalska
Anna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Kufera
Teresa Grażyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Kwas
Danuta Maria 
starsza woźna
22 55 44000    
  Kwas
Stanisław  
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 44000    
  Leguła
Edyta Katarzyna 
starsza woźna
22 55 44000   eklegula@uw.edu.pl
  Lenga
Sławomir Robert 
porządkowy pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Łukasiak
Marlena Elżbieta 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Marszałek
Bogusław Krzysztof 
rzemieślnik
22 55 44000    
  Matulka
Jolanta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Matuszewska
Małgorzata Joanna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Mielczarek
Elżbieta  
starsza woźna
22 55 44000    
  Mika
Jadwiga Teresa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Olejnik
Witold Sławomir 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 44000    
  Orłowski
Piotr  
porządkowy pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Pacyk
Ryszard  
rzemieślnik
   
  Paczkowska
Monika Teresa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Pawęza
Włodzimierz Stanisław 
rzemieślnik
   
  Szczurowski
Andrzej Janusz 
porządkowy pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Tyliński
Marian Zygmunt 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 44000   mztylins@uw.edu.pl
  Urbański
Ryszard Jakub 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 44000    
  Zarębski
Artur Stanisław 
starszy strażnik ochrony mienia
22 55 44000    
  Zwitek
Elżbieta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 44000    
  Zwitek
Jacek Wacław 
starszy szatniarz
22 55 44000    
  Żuławnik
Marek Janusz 
rzemieślnik
22 55 44000    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.