SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

List of units UW


Unit address

Search

Pion Rektora
                      Rector's Office
        Biuro Rektoratu
                      Kancelaria Ogólna
        Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
                      Sekcja Kontroli Wewnętrznej
                      Sekcja Audytu Wewnętrznego
        Zespół Radców Prawnych
        Dział Zamówień Publicznych
        Biuro Prawno-Legislacyjne
        Biuro Informacji i Promocji UW
        Dział Strategicznych Analiz Finansowych
        Biuro Promocji Uniwersytetu Warszawskiego
                      Sekcja marketingu i reklamy
                      Sekcja ds. organizacji imprez
                      Sekcja ds. promocji kultury
                      Sekcja ds. wydawnictw
                      Sekcja ds. obsługi informatycznej
        Biuro Prasowe
        Biuro ds. Jakości Kształcenia
                      Sekcja Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia
                      Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW
        Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW
       

Unit address

Search

Pion Prorektora ds. Nauczania i Polityki Kadrowej
                      Sekretariat Prorektora ds. Nauczania i Polityki Kadrowej
        Office for Personnel Affairs
                      Sekcja spraw nauczycieli akademickich i studiów doktoranckich
                      Sekcja spraw pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
                      Sekcja ds. emerytur i rent
                      Sekcja ds. zatrudnienia
                      Sekcja ds. ubezpieczeń
                      Sekcja obrony cywilnej
                      Sekcja ds. nauczania
                      Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
        Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Unit address

Search

Pion Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
                      Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
        Biuro Projektów Strukturalnych
        Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

Unit address

Search

Pion Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpr. z Zagr.
                      Secretariat of Vice-rector for Research and International Relations
        International Relations Office
                      Erasmus Section
                      Sekcja Kształcenia Zawod. i Europ. Programów Edukacyjnych
                      International Cooperation Section
        Research Services Office
                      Sekcja Obsługi Krajowych Programów Badawczych
                      Sekcja Obsługi Międzynarodowych Programów Badawczych

Unit address

Search

Pion Prorektora ds. Studenckich
                      Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
        Student Affairs Office
                      Sekcja toku studiów
                      Sekcja jakości kształcenia
                      Sekcja socjalna
                      Sekcja zagraniczna
                      Sekcja dokumentacyjna
                      Sekretariat Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i
        Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
                      Centrum Komp. dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących
        Career Services Office
                      Biuro Karier
                      Klub Absolwenta
        Recruitment Office
       
        Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW

Unit address

Search

Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
        Institute of Mathematics
                      Section of Mathematical Logic
                      Section of Dynamic Systems
                      Section of Algebra and Number Theory
                      Section of Probability Theory
                      Section of Geometry and Topology
                      Section of Differential Equations
                      Section of Geometry
                      Administration of the Institute of Mathematics
        Institute of Informatics
                      Section of Algorithmic
                      Section of Applied Logic
                      Zakład Podstaw Informatyki
                      Section of Operating Systems
                      Zespół Obsługi Systemów Komputerowych
                      Laboratorium Komputerowe Instytutu Informatyki
                      Administracja Instytutu Informatyki
        Institute of Applied Mathematics and Mechanics
                      Section of Mathematical Statistics
                      Section of Equations of Mathematical Physics
                      Section of Numerical Analysis
                      Zakład Biomatematyki i Teorii Gier
                      Administracja Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki
        Section of Mathematical Methods in Economics, Finance, and Insurance
        Computer Laboratory
        Library
        Administration of the Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
                      Dziekanat
                      Students Office
                      Sekcja Finansowa
                      Sekcja Gospodarcza
                      Sekcja Obsługi Badań Wydziału Matematyki, Inform. i Mech.
                      Sekretariat Instytutów Wydziału Matematyki, Inform. i Mech.
        Services of the Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics

Unit address

Search

Faculty of Physics
        Institute of Experimental Physics
                      Section of X-ray and Neutron Diffraction
                      Section of Biophysics
                      Section of Particles and Fundamental Interactions
                      Section of Solid State Physics
                      Section of Optics
                      Section of Nucelar Spectroscopy
                      Section of Nuclear Physics
                      Section of Physics Teaching Methodology
                      Section of Biomedical Physics
                      Section for Structure and Lattice Dynamics
                      Physics Laboratory I
                      Physics Laboratory II
                      Demonstration Laboratory
                      Electronics Laboratory
                      Mechanical Workshop of the Institute of Experimental Physics
                      Zakład Struktury Materii Skondensowanej
                      Zakład Fizyki Jądrowej
                      Library of the Institute of Experimental Physics
                      Administration of the Institute of Experimental Physics
        Institute of Theoretical Physics
                      Department of Theory of Particles and Elementary Interactions
                      Department of Theory of Hadrons and Leptons
                      Department of Theory of the Structure of Atomic Nuclei
                      Department of Theory of Relativity and Gravitation
                      Department of Quantum Optics and Atomic Physics
                      Department of Condensed Matter Physics
                      Laboratory of Computer Physics
                      Library of the Institute of Theoretical Physics
                      Administration of the Institute of Theoretical Physics
        Institute of Geophysics
                      Section of Atmospheric Physics
                      Section of Litosphere Physics
                      Section of Information Optics
                      Biblioteka Instytutu Geofizyki
        Institute of Astronomy - Astronomical Observatory
                      Department of Observational Astrophysics
                      Department of Theoretical Astrophysics
                      Department of Extragalactic Astronomy
                      Ostrowik Station of Warsaw Astronomical Observatory
                      Library of the Institute of Astronomy - Astronomical Observatory
                      Administration of the Institute of Astronomy - Astronomical Observatory
        Department of Mathematical Methods in Physics
        Physics Teacher Training College
        Faculty of Physics Computer Centre
        Biblioteka Dydaktyczna Wydziału Fizyki
        Administration of Faculty of Physics
                      Administracja Smyczkowa 5/7
                      Administration of Pasteura 7 building
                      Administracja Hoża 69
                      Dofinansowanie MSOŚ
        Services of Faculty of Physics

Unit address

Search

Faculty of Chemistry
                      Section of Physical Chemistry
                      Section of Inorganic and Analytical Chemistry
                      Section of Organic Chemistry
                      Section of Theoretical Chemistry and Crystalography
                      Zakład Fizyki i Radiochemii
                      Zakład Technologii Chemicznej
        Laboratory of Teaching Methods in Chemistry
        Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe
        Ośrodek Informatyczny Wydziału Chemii
        Laboratorium Badań Strukturalnych
        Library of the Faculty of Chemistry
        Administration of the Faculty of Chemistry
        Faculty of Chemistry Services

Unit address

Search

Faculty of Geology
        Institute of Geochemistry, Mineralogy and Petrology
                      Geochemistry Section
                      Mineralogy Section
                      Petrology Section
                      Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
        Institute of Geology
                      Quaternary Geology Section
                      Dynamic Geology Section
                      Historical and Regional Geology Section
                      Peleontology Section
                      Tectonics and Geological Mapping Section
        Institute of Hydrogeology and Engineering Geology
                      Geophysics and Mechnics of Continuum Section
                      Engineering Geology Section
                      Hydrogeology Section
                      Hydrogeochemistry Section
                      Geomechanics Section
        Department of Environmental Protection and Natural Resources
        Station for Environmental Protection and Antropogenic Effects on Subsoil Waters Research
        Świętokrzyska Research Centre
        Laboratory of Waters, Soils and Rocks Chemistry
        Magazyn Kwasów i Odczynników Niebezpiecznych
       
        Computer Centre
        Xeroxing facilities
        Library of Faculty of Geology
        Museum of Faculty of Geology
        Administration of Faculty of Geology
                      Dziekanat
                      Sekcja Ekonomiczna
                      Sekcja Finansowa
                      Sekcja Gospodarczo-Techniczna
        Faculty of Geology Services

Unit address

Search

Faculty of Biology
        Instytut Biochemii
                      Section of Biochemistry of Plants
                      Section of Molecular Biology
                      Section of Metabolism Regulation
        Institute of Experimental Plants Biology
                      Section of Plants Anatomy and Cytology
                      Section of Plant Bioenergetics
                      Section of Growth Physiology and Development of Plants
                      Section of Ecotoxycology
                      Section of Plant Molecular Biology
                      Phytotron
        Institute of Botany
                      Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
                      Zakład Botaniki Środowiskowej
                      Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
                      Section of Plant Physiology
                      Section of Systematics and Plant Geography
                      Białowieża Geobotanical Station
                      Zakład Ekologii Mikroorganizmów
                      Pracownia Ekotoksykologii
        Institute of Microbiology
                      Section of Microbial Ecology
                      Section of Bacterial Genetics
                      Section of Applied Microbilogy
                      Section of General Virusology
                      Section of Microbiology
        Section of Zoology
                      Section of Cytophysiology
                      Section of Cytology
                      Section of Ecology
                      Section of Embryology
                      Section of Hydrobiology
                      Section of Immunology
                      Section of Parasitology
                      Section of Zoology
                      Prof. A.Dobrowolski Field Station at Urwitałt
                      Section of Animal Physiology
        Institute of Genetics and Biotechnology
        Laboratory of Environmental Pollution Analysis
        Isotope Laboratory
        Laboratory of Electron Microscopy
        Laboratory of Biological Education
        Animal Facility
        Stacja Terenowa w Pilchach
        Stacja Terenowa w Sajzach
        Ogród Botaniczny
        Zielnik Wydziału Biologii
        Library of the Faculty of Biology
        Administration of the Faculty of Biology
                      Administracja Wydziału Biologii ul. Banacha 2
                      Administracja Wydziału Biologii ul. Miecznikowa 1
                      Dziekanat i Serwerownia
        Services

Unit address

Search

Faculty of Geography and Regional Studies
        Instytut Geografii Fizycznej
                      Section of Geoecology
                      Section of Geomorphology
                      Section of Hydrology
                      Section of Climatology
                      Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie
        Institute of Social, Economic and Regional Geography
                      Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa
                      Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
                      Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
                      Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
        Institute of Developing Countries
                      Section of Regional Studies of Africa, Asia and Oceania
                      Section of Regional Studies of Latin America
                      Zakład Badań nad Procesami Globalizacji
                      Zakład Studiów nad Rozwojem
                      Section of Regional Geography
                      Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
                      Zakład Geografii Regionalnej Świata
                      Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
        Department of Cartography
                      Pracownia Kartografii Komputerowej
                      Pracownia Reprodukcji Kartograficznej
        Department of Teaching Methods in Geography and Study of Landscape
        Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie
        Department of Geoinformatic and Remote Sensing
                      Pracownia Przetwarzania Danych Geoinformatycznych
        Pracownia Edukacji Komputerowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
        Library of the Faculty of Geography and Regional Studies
        Archiwum Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
        Administration of the Faculty of Geography and Regional Studies
        Services of the Faculty of Geography and Regional Studies

Unit address

Search

Faculty of Journalism and Political Sciences
        Institute of Journalism
                      Section of Press History
                      Section of Practical Journalism
                      Section of Press Law
                      Section of Media Language
                      Section of Media Systems
                      Section of the Theory of Social Communication
                      Section of Journalistic Rhetoric
                      Zakład Public Relations i Marketingu Medialnego
                      Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych
                      Zakład Polskiego Systemu Medialnego
                      Zakład Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej
                      Zakład Komuniikacji Społecznej i Public Relations
                      Zakład Technologii Informacyjnych Mediów
                      Zakład Języka i Retoryki Mediów
                      Zakład Antropologii Mediów
                      Section for Media Marketing and Public Relations
                      Section for Modern History of Journalism
                      "Pracownia ""Dziennikarstwo Online"""
        Institute of Political Sciences
                      Section of European Institutions
                      Section of Philosophy and Theory of Politics
                      Section of Sociology and Psychology of Politics
                      Section of History of Social Thought and Movements
                      Section of Contemporary Political History
                      Section of Study of State and Public Administration
                      Section of Political Systems
                      Section of the Studies of the East
                      Zakład Nauki o Bezpieczeństwie
        Institute of Social Policy
                      Section of Self-Government and and the Study on Social Environement
                      Section of Social Issues of Labour System
                      Section of the Theory of Social Development and Social Policy
                      Section of Welfare and Social Security
                      Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych
                      Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
        Institute of International Relations
                      Section of History and Theory of International Relations
                      Section of Political Economy of International Relations
                      Section of Law and International Institutions
                      Section of Strategic Studies
                      Section of European Integration
                      Section of Non-European Studies
        Instytut Europeistyki
                      Zakład Metodologii Badań Europejskich
                      Zakład Historii Europy
                      Zakład Prawa i Instytucji Europejskich
                      Zakład Polityk Unii Europejskiej
                      Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych
                      Zakład Kultury Komunikowania i Marketingu Europejskiego
       
        Section for Political German Studies
        Section of "Academic Radio"
        Katedra Europeistyki
        Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem
        Library of the Faculty of Journalism and Political Science
        Administration of the Faculty of Journalism and Political Science
        Services of the Faculty of Journalism and Political Science

Unit address

Search

Faculty of Law and Administration
        Institute of Legal and Administrative Theory
                      Department of Administrative Law and Procedure
                      Zakład Nauki Administracji
                      Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankow.
                      Zakład Prawa Rolnego
                      Katedra Prawa Finansowego
                      Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
                      Katedra Prawa Ubezpieczeń
                      Zakład Praw Człowieka
        Institute of History of Law
                      Department of Common History of State and Law
                      Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego
                      Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego
                      Katedra Prawa Wyznaniowego
                      Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej
                      Pracownia Bibliografii Historyczno-Prawnej
                      Pracownia Dziejów Kultury Prawnej
                      Biblioteka Prawa Rzymskiego, Antycznego i Papirologii
        Institute of Jurisprudence
                      Department of Jurisprudence
                      Department of Constitutional Law
                      Department of History of Legal and Political Thought
                      Department of Sociology of Law
                      Section of Logic and Information Technology for Legal Purposes
        Institute of Civil Law
                      Department of Civil Law
                      Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego
                      Katedra Postępowania Cywilnego
                      Department of Commercial Law
                      Pracownia Prawa Rynku Kapitałowego
                      Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
        Institute of Penal Law
                      Zakład Prawa Karnego
                      Katedra Postępowania Karnego
                      Katedra Prawa Karnego Porównawczego
                      Zakład Kryminologii
                      Katedra Kryminalistyki
        Institute of International Law
                      Katedra Prawa Europejskiego
                      Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego
                      Zakład Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
                      Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego
        Centre for American Law
        Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
        Pracownia Dziejów Wydziału Prawa i Administracji UW
        Pracownia - Klinika Prawa
        "Uniwersytecka Fundacja:""Szkoła Prawa Niem. w Warszawie"""
        Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju
        Library of Faculty of Law and Administration
        Administration of the Faculty of Law and Administration
                      Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
                      Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
                      Sekcja Ekonomiczno - Finansowa
                      Sekcja Spraw Pracowniczych i Współpracy z Zagranicą
                      Dziekanaty
                      Bufet
                      Iuridicum II
                      Sekcja Obsługi Komputerów
        Services of the Faculty of Law and Administration

Unit address

Search

Faculty of Education
        Department of Biomedical Aspects of Development and Education
        Department of Theory of School Instruction
        Department of Early Childhood Educationv
        Department of Continuing and Adult Education
        Department of History of Education
        Department of Social Pedagogy
        Department of Foundations of Education
        Department of Educational Psychology
        Department of Teacher Education
        Department of Cultural Animation and social-educational work
        Evaluation of Educational Institutions Laboratory
        Pracownia Pedagogiki Porównawczej
        Special Education Laboratory
        Pracownia Pedeutologii
        Zakład Filozoficznych Postaw Pedagogiki
        Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
        Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
        Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
        Zakład Animacji Kultury
        Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny
        Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
        Faculty of Education Library
        Administration of Faculty of Education
        Services of Faculty of Education

Unit address

Search

Faculty of Economics
        Department of Banking and Finance
        Department of Economic Policy
        Department of Public Sector Economics
        Katedra Historii Gospodarczej
                      Ośrodek Prywatyzacji
        Department of History of Economic Thought
        Department of Computer Sciences in Business and Economic Analyses
        Department of Macroeconomics and Foreign Trade Theory
        Department of Microeconomics
        Department of Economic Policy
        Department of Statistics and Econometrics
        Department of Theory of Economic Development
        Department of Demography
        Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
        Międzyuczelniany Ośrodek Kształcenia Doktorantów
        Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wsch.
        Ośrodek Badań nad Migracjami
        Informatics Unit
        Office of Socrates-Erasmus Programme
        Centrum Badań Rynku Pracy
        Library of Faculty of Economics
        Administration of Faculty of Economics
                      Dziekanat
                      Biuro Rekrutacji i Promocji
        Faculty of Economics Services

Unit address

Search

Faculty of Psychology
        Department of Bilogical Psychology
        Zakład Psychologii Wychowania
        Department of Psychology of Personality
        Department of Cognitive Psychology
                      Pracownia Teorii Decyzji
                      Pracownia Psycholingwistyki
        Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
        Department of Psychology of Individual Differences
                      Pracownia Psychofizjologii
                      Pracownia Psychologii Zdolności
                      Pracownia Psychologii Temperamentu
        Department of Social Psychology
                      Pracownia Badań Środowiskowych
                      Pracownia Makropsychologii
                      Pracownia Psychologii Organizacji Pracy
                      Pracownia Psychologii Ustosunkowań Społecznych
        Department of Learning Psychology and Memory
        Department of Rehabilitation Psychology
                      Pracownia Psychologii Zdrowia
        Department of Psychopathology and Psychotherapy
                      Pracownia Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
                      Academic Centre for Psychotherapy
        Section of Educational and Developmental Psychology
                      Pracownia Psychologii Wychowania
                      Pracownia Psychologii Rozwoju
        Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
                      Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci
                      Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny
                      Pracownia Psychologii Sądowej
        Katedra Psychologii Zdrowia
                      Pracownia Psychologii Zdrowia
                      Pracownia Badań nad Stresem Traumatycznym
        Katedra Neuropsychologii
                      Pracownia Neuropsychologii Klinicznej
                      Pracownia Neuropsychologii Poznawczej
        Centrum Badań nad Uprzedzeniami
        Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
        Computer Centre
        Technical Service
        Laboratory of Diagnostic Techniques
        Library of Faculty of Psychology
        Administration of Faculty of Psychology
        Faculty of Psychology Services

Unit address

Search

Faculty of Management
        Katedra Gospodarki Narodowej
                      Zakład Gospodarki Rynkowej
                      Zakład Gospodarki Publicznej
                      Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
        Katedra Marketingu
        Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
                      Zakład Prawa Administracji Ogólnej
                      Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania
                      Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia
                      Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania
                      Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania
                      Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Zarządzania
        Katedra Systemów Zarządzania
                      Zakład Analizy Systemowej
                      Zakład Współczesnych Systemów Zarządzania
                      Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania
                      Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania
        Katedra Teorii Organizacji
                      Zakład Innowacji Organizacyjnych
                      Zakład Teorii i Metod Organizacji
                      Zakład Psychologii Organizacji
                      Zakład Socjologii Organizacji
        Katedra Finansów i Rachunkowości
        Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
                      Zakład Projektowania Systemów Informatycznych
        Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
        Zakład Bankowości i Rynków Finansowych
        Zakład Organizacji i Metod Pracy Kierowniczej
        Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki
        Zakład Zarządzania Strategicznego
        Laboratorium Business English
        International Management Center
        Center for Management System Research in Central and Eastern Europe
        Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
        Ośrodek Komputerowy
        Library of Faculty of Management
        Administration of Faculty of Management
        Obsługa Wydziału Zarządzania

Unit address

Search

Faculty of Polish Studies
        Institute of Polish Literature
                      Section of Old Polish Literature and Culture
                      Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia
                      Section of Literature of Romanticism
                      Section of Literature of the 20th Century
                      Section of Literature Theory and Methodology
                      Section of Literature of Positivism and "Young Poland" Period
                      Section of Theory and Poetics of Literature
                      Pracownia Badań nad Kulturą Literacką Mniejszości Narodowych
                      Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu
                      Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej
                      Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
                      Zakład Komparatystyki
                      Wacław Borowy Library of the Institute of Polish Literature
                      Administration of the Institute of Polish Literature
        Institute of Polish Culture
                      Section of Modern Polish Culture
                      Section of Contemporary Polish Culture
                      Section of Theatre and Performance
                      Section of Film and Audiovisual Culture
                      Zakład Antropologii Słowa
                      Zespół Animacji Kultury
                      Administration of the Institute of Polish Culture
        Institute of Polish Language
                      Section of Grammar of Contemporary Polish
                      Zakład Fonetyki i Logopedii
                      Section of History of Polish Language and Dialectology
                      Section of Computer Linguistics
                      Section of Lexicology and Culture of Polish Language
                      Zakład Edukacji Językowej
                      Laboratory for Cyprian Kamil Norwid Dictionary
                      Poradnia Językowa
                      Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
                      Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego J.Pol
                      Jan Baudoin de Courtenay Library of the Institute of Polish Language
                      Administration of the Institute of Polish Language
        Institute of Polish Language and Culture for Foreigners "Polonicum"
                      Zakład Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
                      Zakład Upowszechniania Wiedzy o Kulturze Polskiej
                      Prac.-Ośr. Współpr. z Plac. Polonistycznymi za Granicą
                      Administration of the Institute of Polish Language and Culture for Foreigners "Polonicum"
        Institute of Western and Southern Slavic Studies
                      Section of Slavic Languages
                      Section of Slavic Literatures
                      Zakład Slawistyki Zachodniej
                      Zakład Slawistyki Południowej
                      Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich
                      Zakład Języków i Kultur Słowiańskich
                      Library of the Institute of Slavic Studies
                      Administration of the Institute of Slavic Studies
        Institute of Classic Studies
                      Section of Classic Languages and Literatures
                      Section of Ancient Culture
                      Section of Latin Language Teaching Methodology
                      Library of the Institute of Classic Studies
                      Administration of the Institute of Classic Studies
        Instytut Polonistyki Stosowanej
                      Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej
                      Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej
                      Zaklad Edytorstwa i Stylistyki
                      Zakład Retoryki i Medialnych Technik Przekazu
                      Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
                      Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
                      Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu
                      Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
                      Zakład Logopedii i Emisji Głosu
                      Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
        Department of General Linguistics and Baltic Studies
                      Prac. Leksykogr. Polsko-Japońskiej i Językozn. Wschodnioazj.
                      Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego
        Biblioteka im. Wacława Borowego
        Admninistration of the Faculty of Polish Studies
        Services of the Faculty of Polish Studies

Unit address

Search

Faculty of History
        Institute of Archaeology
                      Section of Historical Anthropology
                      Section of Prehistoric Archeology
                      Section of the Archaeology of Ancient Europe
                      Section of the Relation of the Mediterranean World
                      Section of the Archaeology of Early Middle Ages
                      Section of the Archaeology of Late Middle Ages and Modern Times
                      Section of Environmental Archaeology
                      Section of Classical Archaeology
                      Section of Aegean Archaeology
                      Section of the Archaeology of Roman Provinces
                      Zakład Archeologii Wczesnochrześcijańskiej i Bizantyjskiej
                      Section of Near Eastern Archaeology
                      Zakład Archeologii Egiptu
                      Section of Papyrology
                      Section of Antique Tradition in Visual Arts
                      Section of History of Antique Material Culture
                      Zakład Paleolitu i Mezolitu
                      Zakład Archeologii Egiptu i Nubii
                      Zakład Bioarcheologii
                      Laboratory of archaeological field research
                      Laboratory of field research service in the Near and Middle East
                      Laboratory of technical and didactic service
                      Pracownia Dokumentacji i Zbiorów
                      Computer Workshop
                      Library of the Institute of Archaeology
                      Administration of the Institute of Archaeology - The Board of Directors
                      Services of the Intitute of Archaeology
        Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
                      Section of Polish and European Ethnology
                      Sectiont of Ethnic and Transcultural Studies
                      Section of Cultural Anthropology
                      Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki
                      Library of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
                      Administration of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
        Institute of Scientific Information and Book Studies
                      Library Science Section
                      Information Systems Section
                      Bibliography and Reference Section
                      Old and Rade Books Section
                      Pracownia Informacji Europejskiej
                      Library of the Institute of Information and Book Studies
                      Admninistration of the Institute of Information and Book Studies
                      Services of the Institute of Information and Book Studies
        Institute of History
                      Section of Ancient History
                      Section of Medieval History
                      Section of Early Modern History
                      Section of 19th Century History
                      Section of 20th Century History
                      Section of Auxiliary Sciences and Methodology
                      Section of Didactics of History
                      Mordechai Anielewicz Center for Research and Teaching of History and Culture of Jews in Poland
                      Zespół Historii Kultury Staropolskiej
                      Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX w.
                      Xeroxing facilities
                      Library of the Institute of History
                      Administration of the Institute of History
                      Services of the Institute of History
        Institute of Art History
                      Section of Medieval Art
                      Section of European and Polish Early Modern Art
                      Section of Modern Art
                      Section of history of art theories
                      Zakład Historii Sztuki i Kultury Dawnej
                      Zakład Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej
                      Zakład Teorii Sztuki
                      Archiwum Prze¼roczy Instytutu
                      Institute of Art History Library
                      Administration of Institute of Art History
                      Services of Institute of Art History
        Institute of Musicology
                      Section of Music Theory and Aesthetics
                      Section of Music History
                      Section of Polish Music History
                      Section of Ethnomusicology
                      Section of Systematic Musicology
                      Library and Audio Library of the Institute of Musicology
                      Administration of the Institute of Musicology
                      Services of the Institute of Musicology
        Andyjska Misja Archeologiczna UW
        Administration of Faculty of History
        Services of Faculty of History

Unit address

Search

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies
        Institute of Applied Linguistics
                      Section of Language Teaching Theory and Methodology
                      Section of Foreign Language Teaching Studies
                      Section of Applied Cultural Studies
                      Section of Semiotics
                      Department of Sociolinguistics and Pragmatics
                      Section of Translation Studies
                      Pracownia Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej
                      Library of the Institute of Applied Linguistics
                      Studia dzienne Instytutu Lingwistyki Stosowanej
                      Administration of the Institute of Applied Linguistics
                      Services of the Institute of Applied Linguistics
        Institute of Russian Studies
                      Section of Russian Language
                      Sectiont of Russian Literature History
                      Zakład Komunikacji Językowej
                      Administracja Instytutu Rusycystyki
        Department of Belorussian Studies
                      Administracja Katedry Białorutenistyki
        Department of Ukrainian Philology
                      Administration of the Department of Ukrainian Philology
        Department of Languages for Specific Purposes
                      Pracownia Dyskursów Zawodowych
                      Zakład Lingwistyki Języków Specjalistycznych
                      Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej
                      Zakład Leksykologii i Leksykografii
                      Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego
                      Zakład Terminologii i Terminografii
                      Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej
                      Administration of the Department of Languages for Specific Purposes
        Department of Intercultural Studies in Central-Eastern Europe
                      Administration of the Department of Intercultural Studies in Central-Eastern Europe
        Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej
                      Administracja Katedry Języków i Akwizycji Językowej
        Inter-Faculty East Slavonic Studies
                      Administracja Międzywydz. Studiów Wschodniosłowiańskich
        Library of Faculty of Applied Liguistics and East-Slavonic Studies
        Administration of Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies
        Services of Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies

Unit address

Search

Faculty of Modern Languages
        Institute of English Studies
                      Section of Theoretical Linguistics
                      Section of Applied Linguistics
                      Section of British and American Cultural Studies
                      Section of American Literature
                      Section of English Literature
                      Library of the Institute of English Studies
                      Administration of the Institute of English Studies
                      Services of the Institute of English Studies
        Institute of German Studies
                      Section of German Linguistics
                      Section of the German Speaking Area Culture
                      Section of German Speaking Area Literature
                      Section of German Language Teaching Methooodology
                      Section of Practical Teaching of German Language
                      Section of Dutch Studies
                      Zakład Komparystyki Kulturowej i Literackiej
                      Zakład Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego
                      Library of the Institute of German Studies
                      Administration of the Institute of German Studies
                      Services of the Institute of German Studies
        Institute of French Studies
                      Section of Romance Languages Teaching Methodology
                      Section of Romance Linguistics
                      Section of French Literature
                      Pracownia Badań nad Kulturą Kanadyjsko-Francuską i Literatur
                      Administration of the Institute of French Studies
                      Obsługa Instytutu Romanistyki
        Institute of Iberian and Ibero-American Studies
                      Section of the History and Culture of Spain and Hispanic America
                      Section of Portuguese and Brazilian Studies
                      Section for Linguistics and Language Teaching Methodology
                      Pracownia Teorii i Praktyki Przekładu
                      Section of Spanish Language Literatures
                      Administration of the Institute of Iberian and Ibero-American Studies
        Department of Hungarian Studies
                      Library of Chair of Hungarian Studies
                      Administration of Chair in Hungarian Studies
        Department of Italian Studies
                      Administration of Chair of Italian Studies
        Department of Formal Linguistics
        Międzyinstytutowa Pracownia Studiów Szwajcarskich
        Library of the Institutes of Iberian, Italian, and French Studies
        Administration of the Faculty of Modern Languages and Oriental Studies
        Services of the Faculty of Modern Languages

Unit address

Search

Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization
        Institute of Social Prevention and Rehabilitation
                      Department or Criminology and Criminal Policy
                      Section of Penitentiary Sciences
                      Section of Resocialization Pedagogy
                      Department of Social Education
                      Section of Prison Law
                      Section of Psychology of Deviant Social Behavior
                      Department of Sociology of Norm, Deviance and Social Control
                      Department of Sociology of Spatial Structures
                      Section of Social Problems of Education
                      Section of Theory and Methods of Social Work
                      Ośrodek Socjoterapii
                      Ośrodek Badań Problemów Nietolerancji
                      Ośrodek Badań Handlu Lud¼mi
                      Library of Institute of Social Prevention and Rehabilitation
                      Administration of Institute of Social Prevention and Rehabilitation
                      Service of Institute of Social Prevention and Rehabilitation
        Institute of Applied Social Studies
                      Department of Sociology of Morality and General Axiology
                      Department of Sociology of Custom and Law
                      Department for Studies of Tradition and Social Change in XIX and XX century
                      Department of Preventive Functions of Social Policy
                      Department of Psychology of Social Bonds
                      Zakład Psychospołecznych Badań nad Rodziną
                      Zakład Studiów Patologii Społecznej
                      Zakład Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
                      Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień
                      Zakład Metod Badania Kultury
                      Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją
                      Centre for Youth Studies
                      Ośrodek Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet
                      Ośrodek Badań Społecznych
                      Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów
                      Institute of Applied Social Sciences Library
                      Administracja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
                      Obsługa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
        Centre for the Studies in Research Policy and Higher Education
        Administration of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

Unit address

Search

Faculty of Philosophy and Sociology
        Institute of Philosophy
                      Section of Epistemology
                      Section of Aesthetics
                      Section of Ethics
                      Section of Analytical Philosophy
                      Section of Philosophy of Culture
                      Section of Philosophy of Science
                      Section of Philosophy of Politics
                      Section of Social Philosophy
                      Section of History of Ancient and Medieval Philosophy
                      Section of History of Modern Philosophy
                      Section of History of Contemporary Philosophy
                      Section of History of Polish Philosophy
                      Section of Logics
                      Section of Logical Semiotics
                      Pracownia Badań nad Filozofią Francuskojęzyczną
                      Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką
                      Zakład Filozofii Religii
                      Stowarzyszenie Collegium Invisibile
        Institute of Sociology
                      Department of Social Anthropology
                      Department of History of Social Thought
                      Department of Social Research Methods
                      Department of Social Problems and Social Planning
                      Department of Social Psychology
                      Department of Sociology Culture
                      Department of General Socjology
                      Department of Socjology of Education and Development
                      Department of Political Sociology
                      Department of Socjology of Work ond Organizations
                      Department of Rural and Urban Studies
                      Department of Statistics, Demography and Mathematical Sociology
                      Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym
                      Laboratory of Social Change Theory
                      Cottage for Sociologist
                      Laboratory of Data Processing
                      Fotograficzne Koło Socjologów FOKUS
        Zespół Badań nad Ruchliwością Społeczną
        Zespół Socjologii Religii
        Zespół Badań nad Świadomością Historyczną
        Zespół Badań nad Kulturą Polityczną
        The Library of the Faculty of Philosophy and Sociology
        Administration of the Faculty of Philosophy and Sociology
        Mainteinace Staff of the Faculty of Philosophy and Sociology

Unit address

Search

Institute of Oriental Studies
        Section of Arab and Islam Studies
        Section of Asirian and Hittite Studies
        Section of Southern Asia
        Section of Hebrew Studies
        Section of Iranian Studies
        Section of European Islam Studies
        Section of Japanese and Korean Studies
        Section of African Languages and Cultures
        Section of Chinese Studies
        Section of Turkish Studies and Studies in the Peoples of the Middle East
        "Katedra UNESCO ""Global Home - Ethnic Cultures in the Dialog"
        Studies in Eastern Europe
        Studium Stosunków Międzykulturowych
        Pracownia Studiów nad Buddyzmem
        Library of the Institute of Oriental Studies
        Administration of the Institute of Oriental Studies
        Services of the Institute of Oriental Studies

Unit address

Search

Wydział "Artes Liberales"

Unit address

Search


        Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
                      CAŚ im. prof. K.Michałowskiego - Biuro w Warszawie
                      Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K.Michałowskiego - Stacja w Kairze
        Centre for Europe
                      Biblioteka Centrum Europejskiego UW
                      Administracja Centrum Europejskiego UW
        Centre for Open and Multimedia Education
                      Administracja Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
        Centre for Local Government and Development Studies
                      Administration of Centre for Local Government and Development Studies
        Interdisciplinary Centre for Behavioural Genetics
                      Administracja Interdyscypl. Centrum Genetyki Zachowania
        Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computer Modelling
                      Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej
                      Dział Badawczo-Rozwojowy
                      LAN ICM
                      Centrum Najnowszych Technologii CENT
                      Zespół Obsługi Projektu Meteo
                      Biblioteka Wirtualna Nauki
                      Administracja ICM
        Katedra UNESCO - Trwałego Rozwoju
                      Administracja Katedry Unesco - Trwałego Rozwoju
        Kolegium Międzywydziałowych Indywid. Studiów Humanist.
                      Administracja Kolegium Międzyw. Indyw. Studiów Humanist
        Kolegium Międzyw. Indywid. Studiów Matematyczno-Przyrod.
                      Administration of College of Inter-faculty Studies in Mathematics and Natural Sciences
        Heavy Jon Laboratory
                      Administration of Heavy Jon Laboratory
        Inter-Faculty Studies In Environmental Protection
                      Administracja Międzyw. Studiów Ochrony Środowiska
        Inter-faculty Institute in Social Studies
                      Administracja Międzyw. Instytutu Studiów Społecznych
        The Antiquity of Southeastern Europe Research Center
                      Administracja Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Połud.-Wsch.
        The Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe
                      Administration of The Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe
        Ośrodek Studiów Brytyjskich
                      Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich
                      Administracja Ośrodka Studiów Brytyjskich
        Physical Education Centre
                      Administration of the Physical Education Centre
                      Obsługa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
        Centre for Foreign Language Teaching
                      Biblioteka Szkoły Języków Obcych
                      Administracja Szkoły Języków Obcych
        University Centre for the Study on Natural Environment
                      Administration of University Centre for the Study on Natural Environment
        Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
                      Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych
        Ośrodek Badań nad Migracjami
        Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Unit address

Search

Centre for Foreign Language Teachers Training and European Education
        University College of English Language Teacher Education
                      Biblioteka Nauczycielsk. Kolegium Języka Angielskiego
                      Administration of the University College of English Language Teacher Education
                      Obsługa Nauczyciel. Kolegium Języka Angielskiego
        University College of French Language Teacher Education
                      Biblioteka Nauczyciel. Kolegium Języka Francuskiego
                      Administration of the University College of French Language Teacher Education
                      Obsługa Nauczyciel. Kolegium Języka Francuskiego
        University College of German Language Teacher Education
                      Library of the University College of German Language Teacher Education
                      Administracja Nauczyciel. Kolegium Języka Niemieckiego
                      Obsługa Nauczyciel. Kolegium Języka Niemieckiego
        Administracja Centrum Naucz. Kolegiów Języków Obcych

Unit address

Search

Instytut Ameryk i Europy
        Centre for Latin-American Studies
                      Administration of Centre for Latin-American Studies
        Centre for European Regional and Local Studies
                      Administration of the Centre for European Regional and Local Studies
        American Studies Centre
                      Library of American Studies Centre
                      Administration of American Studies Centre

Unit address

Search

Inne jednostki o charakterze naukowo-dydaktycznym - gru
        Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
                      Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej
                      Administracja Ośrodka Kultury Francuskiej
        Comite Polonais de l`Alliance Francais
                      Administration of Comite Polonais de l`Alliance Francais

Unit address

Search

Jednostki międzyuczelniane
        PLERCIM

Unit address

Search

Warsaw University Library
        Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
                      Sekcja Krajowa
                      Sekcja Zagraniczna
                      Sekcja Gospodarki Materiałami Zbędnymi
                      Samodzielne Stanowisko ds.Technicznych
        Oddział Wydawnictw Ciągłych
                      Sekcja Gromadzenia
                      Sekcja Opracowania
        Oddział Przechowywania Zbiorów
        Oddział Zabezpiecznia i Konserwacji Zbiorów
                      Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów
                      Sekcja Konserwacji i Renowacji Zbiorów
                      Sekcja Kopiowania Zbiorów
        Oddział Opracowania Zbiorów
                      Sekcja Opracowania Bibliograficznego
                      Sekcja Języka Hasel Przedmiotowych KABA
                      Sekcja Klasyfikacji
                      Sekcja Inwentarzy i Katalogów Kartkowych
        Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej
                      Sekcja Wypożyczeń
                      Sekcja Udostępniania Prezencyjnego
                      Sekcja Informacji i Dydaktyki
        Samodzielne Stanowisko ds.Konsorcjów i Siec. Zas. Informacji
        Oddział Komputeryzacji
        Sekretarz Naukowy
        Centrum NUKAT
                      Ośrodek Koordynacj NUKAT
                      Ośrodek Obsługi Informatycznej
                      Osrodek Formatów i Kartoteki Wzorcowych Haseł Formalnych
                      Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA
                      Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych
        Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów
        Samodzielna Sekcja ds.Organizacji, Współpracy i Promocji
        Gabinet Rycin
        Gabinet Starych Druków
        Gabinet Zbiorów XIX w.
        Gabinet Zbiorów Kartograficznych
        Gabinet Rękopisów
        Gabinet Zbiorów Muzycznych
        Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
        Samodzielne Stanowisko ds.Zasobów Archiwalnych
        Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych
        Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
        Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń
        Biblioteka Austriacka
        Dyrekcja
        Rada Biblioteczna
        Samodzielna Sekcja Finansowa
        Administracja BUW
        Oddział Obsługi BUW

Unit address

Search

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

Unit address

Search

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UOTT

Unit address

Search

Erasmus of Rotterdam Department

Unit address

Search

Miesięcznik Delta

Unit address

Search

Wydawnictwa UW

Unit address

Search

Zakład Graficzny UW

Unit address

Search

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Unit address

Search

Zespół Pieśni i Tańca UW WARSZAWIANKA

Unit address

Search

Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Unit address

Search

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW

Unit address

Search

Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

Unit address

Search

Centrum Nowych Technologii UW CeNT
        Administracja Centrum Nowych Technologii UW CeNT

Unit address

Search

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Unit address

Search

Muzeum UW

Unit address

Search

Archiwum UW
                      Katedra Gospodarki Światowej i Międz.(24100000)
        Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (74000000)

Unit address

Search

Organizacje, Fundacje, Stowarzyszenia
        Robert Schuman Foundation in Poland
        Institute of the Problems of Contemporary Civilization
        Institute of Eastern Studies Foundation
        Akademicki Związek Sportowy AZS
        Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
        Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
        Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego
        Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

Unit address

Search

6 Program Ramowy UE

Unit address

Search

MPK - zarezerwowane dla Pionu Kwestora
        Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej
        """Collegium Musicum"""
        Ośrodek cywilizacji Polskiej na Sorbonie
        Różne jednostki - tymczasowe
        Festiwal Nauki
        Remonty budynków i budowli
        Biuro Pełnomocnika Rektora ds Organizacji Naucz. J. O.
        Komisja programów międzynarodowych
        Dział sieci szkieletowej
        Koła Naukowe
        Instytut Języka i Kultury Polskiej "Polonicum"
        Ogród Botaniczny - koszty
        Rekrutacja
        Studia Podyplomowe dla Nauczycieli ITC
        Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia
        Zespół Naukowo-Badawczy ICM (etaty)
        Opracowanie Programu Nauczania do Kształcenia na Odległośæ
        Uczelniane Centrum Personalizacji
        Żłobek
        Obchody 200-lecia UW

Unit address

Search

Obiekty UW
        Kampus centralny - 01
        Kampus Smyczkowa - 02
        Kampus Banacha - 03
        Kampus Stawki - 04
        Kampus Hoża - 05

Unit address

Search

Kanclerz UW - Jednostki podległe
                      Sekretariat Kanclerza
                      Sekcja ds. Obsługi Fundacji UW
        Inspektorat BHP
        Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
        Biuro Spraw Socjalnych
                      Sekcja ds. kolonii i zimowisk
                      Sekcja mieszkań, pożyczek, hoteli
                      Sekcja ds. wczasów
                      Sekcja ds. zapomóg
                      Sekcja domów studenckich i stołówek
                      Dom Studenta nr 1
                      Dom Studenta nr 2
                      Dom Studenta nr 3
                      Dom Studenta nr 4 ul.Zamenhofa 10 A
                      Dom Studenta nr 5
                      Dom Studenta nr 6
                      Stołówka UW
                      Dom Pracownika Naukowego UW (DPN)
                      Hotel Uniwersytecki HERA
                      Hotel Uniwersytecki SOKRATES
                      Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku WRZOS (Kiry)
                      Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku SZELIGÓWKA
                      Ośrodek Kolonijny BAJKA w £ukęcinie
                      Stacja Terenowa Wydz.Biologii-Ośrodek Wyp.w Sajzach
        Biuro Gospodarcze
                      Sekcja ds. Umów, Nieruchomości i Administracji Budynków Mieszkalnych
                      Sekcja Księgowości - Kasa
                      Sekcja ds. Zieleni
                      Sekcja Technik Audiowizualnych
                      Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów
                      Sekcja Zabezpieczenia Obiektów
                      Sekcja Obsługi Terenu Centralnego
                      Administracja obiektów dydaktycznych terenu centralnego (Auditorium Maximum, budynek Pod Wizytkami, Obo¼na 8)
                      Administracja obiektów terenu centralnego (Szkoła Języków Obcych, S.O.T.O., Zakład Graficzny, Krakowskie Przedmieście 24, Biuro Spraw Socjalnych, budynek d. Centrum Informatycznego)
                      Administracja obiektów terenu centralnego (Pałac Tyszkiewiczów - Potockich, Oficyna Potockich, Pałac Kazimierzowski)
                      Administracja obiektów terenu centralnego (Pałac Kazimierzowski, budynek d. Centrum Informatycznego)
                      Administracja obiektów terenu centralnego (Krakowskie Przedmieście 1, Nowy Świat 69)
                      Administracja obiektów (Karowa 18, Karowa 20)
                      Administracja budynku Smyczkowa 11a
                      Administracja obiektów (Nowy Świat 4, Żurawia 4)
                      Administracja obiektów (Banacha 2)
                      Administracja obiektów (stary BUW)
                      Administracja budynku Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
                      Administracja Budynku d. Centrum Informatycznego
                      Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 24
                      Administracja budynku BSSoc.
                      Administracja budynku SOTO
                      Administracja budynku Zakładu Graficznego
                      Administracja Budynku Nowy Świat 69
                      Administracja Budynku Karowa 20
                      "Administracja budynku ""Pod Wizytkami"""
                      Administracja Budynku Ośrodka Dydaktycznego Ksawerów
                      Administracja budynku Smyczkowa 14
                      Administracja budynku Smyczkowa 11b
                      Administracja Budynku Nowy Świat 4
                      Administracja Budynku Hoża 69
        Dział Telekomunikacji Uniwersytetu Warszawskiego
                      Centralne Stanowisko Informacji Telefonicznej
        Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego
        Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle"
        Biuro ds. Nieruchomości
        Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
        Biuro ds. Nieruchomości "Ochota"

Unit address

Search

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych - Jednostki podległe
                      Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych
        Główny Specjalista ds. Ciepłowniczych
        Główny Specjalista ds. Energetycznych
                      Grupa robót elektrycznych
        Biuro Techniczne
                      Sekcja ds. Remontów
                      Sekcja ds. Inwestycji
        Sekcja obsługi technicznej obiektów
                      Grupa robót budowlanych i tapicerskich
                      Grupa robót sanitarnych i stolarskich
                      Grupa robót ślusarskich

Unit address

Search

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych - Jednostki podległe
                      Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych
        Dział Ekonomiczny
        Samodzielne stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
        Biuro ds. Nieruchomości
        Dział Gospodarki Materiałowej
        Dział Inwentaryzacji

Unit address

Search

Z-ca Kanclerza ds. Informatycznych - Jednostki podległe
        Department of Computer Applications
        Dział Sieci Komputerowych
                      Sekcja Obsługi Informatycznej Starej Biblioteki
        Główny Specjalista ds. Oprogramowania i Licencji
        Dział Serwisu Informatycznego

Unit address

Search

Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza
        Kwestura
                      Sekcja Kosztów i Rozliczeń Środków z Funduszy Strukturalnych
                      Sekcja Obrotu Gotówkowego
                      Dział Księgowości
                      Dział Ewidencji Majątkowej
                      Dział Płac
                      Dział Likwidatury i Ewidencji Księgowej
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.